Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*A barlangot gond nélkül eléri, bár útközben rá kell döbbenie, hogy mégis mekkora távot tett meg, míg menekült. Átkutatva a fenevad odúját felelli saját szemszeríját; a csontok közt egy vadász széttépett gúnyáját nem messze attól ép hosszú íjat és egy
2023-05-27 16:59
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
*S ezzel fennhangon szavalni kezd, hogy agyát dolgoztatva ébren és éberen tartsa magát. A táskát végül a hátára kanyarítva visszafelé indul, szánt szándéka a barlangot útba ejteni, s többek közt a számszeríja visszaszerzése után átkutatni.*
2023-05-27 16:53
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
elrendezze, veszi észre, hogy a fél oldala vérben ázik, blúzából facsarni lehetne. Egy pillanatra megszédül, kezével a lény fején támasztja meg magát, és mély levegőket vesz, hogy rendezze szívverését.* El ne ájulj itt nekem.. hogy is volt az a mondóka...
2023-05-27 16:52
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*Az est közeledtével hűlni kezd az erdő...*
2023-05-27 16:50
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
Letisztítja, majd elrakja rapierját, azután fejszét ragad, azzal csapkodja le a nyakáról a fenevad busa fejét, és az egyik mancsát bizonyítéknak. Ezeket gondosan rongyba bubogyolálja, mielőtt háti táskájába tuszkolná. Csak amikor letérdel, hogy mindezt
2023-05-27 16:49
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
*Óvatosan megbökdösi a karddal a dögöt, csak, hogy meggyőződjön róla, valóban nem mozdul többé. Csak eztán meri elhinni, hogy kimúlt a fenevad* Soha többet nem vállalok szörnyirtós megbízást..! *fogadja meg, amiről már most tudja, hogy úgysem tartja be./f
2023-05-27 16:47
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*Odakint csak a bagolymedve élettelen teteme várja a gyöngülő napsütésben. Nem mozdul tőbbé... A csend szinte tapintható. A dög őrjöngő üvöltése feltehetőn minden állatot elüldözött a közelből. De az erdő zsarnoka, az ártatlanok gyilkosa nincs többé...!*
2023-05-27 16:45
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
Reszket keze-lába, ahogy nyögve elbontja a barikádot az ajtó elől, de ahogy kinyitja azt, a rapiert feszülten döfésre tartja - hátha csak okosabb ez a madárfajzat a szokottnál, és csapdát rejteget neki, hogy lesből sújtson le rá!?*
2023-05-27 16:39
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
*Nyúlós, ragadós, sötét vér tapad a rapierra, ahogy visszahúzza azt. Ha értene a vadakhoz, tudná, hogy ez mit jelent.. de nem így csak a csöndet füleli gyanakodva. Nem, nem hisz neki... s jó öt percet is szobroz így, mire fel meri fogni, hogy vége van.
2023-05-27 16:38
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*Puhába szúródik rapírja és a kinti szörnyű őrjöngés egyszerre abbamarad. Hatalmasat puffan az árnyék odakint, ahogy feltehetőn elterül a földön. Eztán csend áll be.*
2023-05-27 16:33
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
hol van az ellenfele, és kicsiny résen keresztül kell pontosan szúrnia. Kivételesen talán hasznára lesz, hogy nem kis célpontot kell eltalálnia. Ahogy a dög nekiront a deszkáknak, határozottan meglódítja a pengét és odadöf.*
2023-05-27 16:29
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
~Nem tágítasz, mi? Finom voltam? Ha rajtam múlik, a torkodon akadok, te görény... na gyere csak.. ~ *Bal tenyerével megtámasztja a pengét, hogy még pontosabbá tegye annak siklását. Nincs egyszerű dolga: hisz szinte csak saccolja,
2023-05-27 16:28
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
hogy eltalálja az eltalálja az őrjöngő bestiát.* |Fészer - 11 ÉP; maradt 31|
2023-05-27 16:28
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*Amíg Veronica rendezkedik és eltorlaszolja az ajtót egy nehéz ládával, addig a bestia elunva a nézelődést nekiesik a fészernek karmával és mancsai erejével. Egy-két rés azonban Veronica tervének alapja lehet, ha elég gyorsan és erősen tud kiszúrni
2023-05-27 16:21
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
szerszámokkal, odanyomott ládával,ha van. Csak aztán lép hátrébb, a helyiség közepébe. Szuszogva, mérlegelve figyeli, mikor hol árnyékolja le a hatalmas test a réseken beszűrődő fényt. Kardját alapállásban tartva mérlegeli, vajon át tudna-e döfni a résen*
2023-05-27 16:16
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
*Igazából abban bízott, hogy őrjöngve csapódik majd mögötte az ajtónak, és lefoglalja majd a fa gyalulása... de úgy tűnik, a dög okosabb ennél. Minden esetre, amivel csak lehet, megpróbálja kibiztosítani azt az ajtót: keresztbe támasztott/fűzött/fektetett
2023-05-27 16:14
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
fészer körül ólálkodik... vizsgálódva kaparja a falakat...*
2023-05-27 16:12
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*Az ajtó csattan mögötte és lélegzetvételnyi időhöz jut, amíg a lény beéri. Odabent leginkább favágáshoz szükséges szerszámokat lát sorakozni a rések közt beszűrődő fényben. Ugyanezen rések hívják fel a figyelmét arra, hogy a bagolymedve beérte... és a
2023-05-27 16:11
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
Nyílegyenesen száguld át a mezőn, átugrik az egyik útjába kerülő fűrészbak felett, és ahogy annak bejáratához ér, szabad kezével rámarkol a kilincsre, s lendületből húzza be maga mögött az ajtót, akárha a huzat csapná be.*
2023-05-27 16:08
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
*Az adrenalin úgy repíti, akár a rianó szarvast, ám tudja, hogy ez nem fog örökké tartani. A tisztásra érve ha lehet, még gyorsabb tempóra kapcsol, még ha a fogait összeszorítva is. Tekintete egyetlen célpontra fókuszál: a nyitott ajtajú fészerre.
2023-05-27 16:04
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
tartottak. Jelzi ezt számára a talajt ragyaként csúfító a sok-sok fatönk, a fűrészbakok, a szerszámos fészer és a gondosan rendezett, magasra rakott farakások; hol a kivágott fák hevernek egymáson.*
2023-05-27 16:00
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*A bagolymedve 15-30 lábra lemaradva üget utána, sárga madárszemei baljósan csillognak; vadász és zsákmánya szaladnak most a fák közt. Veronica szalad és szalad, de folyó nem keresztezi útját, azonban véletlen beér arra az írtásra, hová a legények
2023-05-27 15:58
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
nem veheti útját a falu felé... ösztönösen északabbra tör, követve a sziklás terepet abban bízva, hogy a tenger felé folyóra bukkan, s a vízben lerázhatja a dögöt. Nagyokat szökken, nem kerülgeti a köveket.. ~Az a sok edzés, háh!~*
2023-05-27 15:53
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
~Szerencséd, hogy nincs allen méreggel kezelve a pengém, különben most már csak várnom kellene néhány órát, te mocsok!~ *bosszankodik magában, ahogy ina szakadtából rohan a fák között. Nem néz hátra, úgy is hallja, hogy a nyomában csörtet. Így
2023-05-27 15:49
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
bőszítette! A bagolymedve a nyomában liheg!*
2023-05-27 15:47
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*A bagolymedve megpróbál többször utánakapni mancsával, de egyszerűen Veronica minden csapását kikerüli. Sikeresen kijut a barlangból, szeme sarkából azonban látja, hogy a dög utánaered! Persze ez nem lepheti meg igazán, elvégre felzavarta és jól fel is
2023-05-27 15:47
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
még nem veszítette el teljesen tájékozódó képességét. Kigurulja a zuhanás lendületét, és talpra szökken - aztán kihasználja az alkalmat, hogy ezúttal ő került a kijárathoz közelebb, és nemes egyszerűséggel futásnak ered.*
2023-05-27 15:40
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
*Túl gyors. Túl nagy. És túl erős - képtelen a lábán maradni, amikor az erős csőr elkapja felkarját, és nagyot ránt rajta. Valami reccsen, a talpa alól kifut a föld, és akkorát zuhan, hogy csak a barlan szája felől beszüremlő napfénynek köszönhető, hogy
2023-05-27 15:37
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*Az állat hátrál pár lépést, mellyel elkerüli Veronica szúrását - s hátralépése után, súlyát meghazudtolva két lépést előre szökken, megpróbálva belékapni beretvaéles csőrével...*
2023-05-27 15:35
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
félrerántja a lecsípni kívánt alkarját a veszedelmes csőr elől, de az állat lendületét ellene fordítva a csőr mellett elcsúsztatva a pengét ismét annak koponyájába szúrna.*
2023-05-27 15:29
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
~Ezt edd meg!~ *Nem tudja, hogy sikerült-e az egyik szemét legalább kiböknie a torz teremtménynek, de biztosan fájhatott, ha eleresztette - ám ahogy megint a rusnya csőrös pofáját tolja közelebb, egy ügyes ellentámadással nem csak, hogy
2023-05-27 15:28
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*A vezércsel sikeres volt! A döfésre a bagolymedve hangos vijjogásszerű ordítással pofájához kap, elengendve Veronicát. Viszont úgy tűnik, a ragadozóösztön erősebb a fájdalomnál és a következő pillában kampós csőrével a kalandor felé kapna már!*
2023-05-27 15:25
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
arca felé megindítja - kockáztatva ezzel, hogy újabb lélegzetvételre lehetősége már nem lesz, ámde sokkal határozottabbá téve mozdulatát.*
2023-05-27 15:20
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
Nnnh! *Közli a fenevaddal, miközben újabb lendületet vesz, és ismét a dög arca felé döf kardjával - ezúttal azonban sokkal fegyelmezettebben, a beszívott levegőt megtartva a tüdejében, s abban a pillanatban fújja ki erőteljesen, ahogy a döfést az állat
2023-05-27 15:19
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*Ficánkolása egyelőre vezetett semmire, a bagolymedve szorítása pedig egyre elviselhetetlenebbé válik...*
2023-05-27 15:17
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
mellkasa menten összeroppan a fenevad ölelésében. Szájára kínlódó vicsor fagy, de nem hajlandó feladni: a dög feje felé döf, reményei szerint a szemébe szúrva, de ha nyakát vagy pofáját találja el, talán az is elég ahhoz, hogy eleressze.*
2023-05-27 15:10
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
*Olyat kap, hogy úgy érzi, a fal adja a másikat... de nem, csak két mancsa van a dögnek, és meglepő gyorsasággal használja. Fel sem fogja, hogy micsoda szörnyű sebet kap, mert máris új problémával szembesül... jelesint, hogy nem kap levegőt, s úgy érzi, a
2023-05-27 15:08
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
...Veronika egy ütést jobbról kap egy ütést balról és mire feleszmélne már a lény kényelmetlenül szorosan átöleli, hogy kiszorítsa belőle a szuszt is... egész mellkasában érzi a nyomást... ha nem jut ki öleléséből összeroppantja ez a dög!*
2023-05-27 15:06
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*Rapírját véresen emelheti fel újból, hiszen sikeresen megmártotta a szörnyben! Diadalát azonban nem élvezheti soká, hisz az ettől még inkább felbőszülve két lábra emelkedik (majd 13 láb magasságával tornyosulva a lány fölé) mancsaival sújtana immár le...
2023-05-27 15:01
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
már sokszor az életét mentették meg: oldalt lép, félfordulatot vesz, kardforgató kezébe kapja a rapiert, hogy aztán a lendület végét egy széles vágással fejezze be, remélhetőleg felhasítva a mellette elzúgó dög oldalát.*
2023-05-27 14:53
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
*Gondolatban csak ismételni tudja magát, de még káromkodni sincs ideje. Félredobja az így hasznavehetetlenné vált nyílvetőt, minthogy újratölteni aligha lesz ideje. Szinte ösztönösen kapcsolnak be aztán a jól begyakorolt mozdulatsorok, melyek
2023-05-27 14:52
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
rohamoz a kalandornak, készen arra, hogy felöklelje, ha nem elég gyors, hogy kitérjen útjából.*
2023-05-27 14:47
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*Talán túl gyorsan akarta elereszteni a bekészített nyilat, hiszen az célt tévesztve suhan el a bagolymedve feje felett és koppan a barlangfalon. Azonban sok érkezése Veronikának nincs ezen elmélkedni, hiszen a bestét is mintha kilőtték volna, úgy
2023-05-27 14:46
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
bekészített kézi számszeríjra markoljon, s köpönyege alól előrántva azt célra tartson és rálőjön a bestiára, minthogy túlságosan távol esik ahhoz, hogy a karddal hirtelenjében rátámadjon - márpedig a meglepetés előnyét magánál kívánja tartani!*
2023-05-27 14:40
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
~Francba!~ *Fut át a fején, s bár a regények hősei ilyenkor rendre valami szellemességgel rukkolnak elő, a lány ennél sokkal gyakorlatiasabb: egyetlen nyikkanás nélkül veszi át bal kezébe a kivont pengét, hogy felszabadított jobbjával a már korábban
2023-05-27 14:39
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
reccsenésre az állat felemelkedik fészkéből, ösztönszerűen egyenesen ráfókuszálva. E bestének teste medvéé bár, de feje bagolyra hajaz...! Ez volna hát az az abomináció, mint bagolymedvének neveznek? Akárhogyis: nem túl boldog, hogy felébresztették!*
2023-05-27 14:27
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
medvének túl nagynak tűnik; még így fekvő pozitúrájában is legalább 5 láb magas. Talán nézelődése zavarta meg lopakodása ritmusát, de egy óvatlan pillanatban rossz helyre lép és száraz reccsenéssel az egyik csont összeroppan Veronika lába alatt. A
2023-05-27 14:24
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (5. Szintű Fegyvermester)
/lök/
2023-05-27 14:23
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
40 öl magas lehet bent, szélessége 30 öl és a szemközti falat, az üreg végét, alig 25 yardra látja már. A barlang végében meglátja, mit keresett: egy széles fészekszerűségben a földön, nagyobb medveszerű árny gubbaszt, halkan durmolva. Azonban talán
2023-05-27 14:17
profile picture Marquesa de Dolina Verde Marquesa de Dolina Verde (A Császár személye körüli követ)
*Veronika óvatosan elindul, kerülve a földön heverő csontokat. Miután maga mögött hagyja a napsütést és teljesen bent van a barlangban, szeme rövidest hozzászokik valamelyest a félhomályhoz. Így körbenézhet odabent. Becslése kiváló volt! A barlang oly'
2023-05-27 14:10