Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Jobb keze megremeg... honnan tud a zendülésről !? Tán elnyomta agyát a sok buja kebel és a trópusi hőség meg a méznádszesz illata ? Már éppen levegőhöz jut s kinyögi magából* Nem játszunk ilyent... *köhhent még azért* házigazda koma |f
2022-08-06 20:41
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Éppen frissen elé hozott gyümölcs édességét élvezi amikor kijönnek a tények s ettől bizony félrenyel. Heves köhögést csikar ki belőle és nem éppen örömkönnyeket még szerencse hogy az örömlányok gyakorlottak a hátba veregetésben is* |f
2022-08-06 20:39
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Mondjátok hát,vakmerő zendülők,honnan szalajtottak titeket?Ki üldöz és ki bitója alól szöktök?*kap be szórakozottan egy szem datolyát,míg egy fedetlen keblű asszonya megoldja inge fűzőjét,s buja szőr fedte mellkasába illatos olajat masszíroz*
2022-08-06 20:37
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Halálra vagytok szánva tehát..*nyugtázza ujjait sátorként támasztva egymásnak*..más választásotok ugyan nincs is.Habár ti vagytok Tenebresse kapitány sziklái,sorosotokat magatok kovácsoljátok!*mosolyog sokat tudón Marccora.Tán máris el akarná csábítani legénységét?Ezért e sok földi jó?*
2022-08-06 20:33
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
előttünk, bitó utánunk. A biztos halálnál a bizonytalan veszedelem is vonzóbb. *von vállat, noha ezzel aligha testesíti meg a lelkesedés mintapéldányát.*
2022-08-06 20:30
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Amikor végre letelepednek, elküldi magától a legragaszkodóbb leányt is, de hogy meg ne bántódjon, azért rácsap előtte a fenekére. Italt vesz magához, de alkoholt csak módjával fogyaszt - elvégre hajnalban még dolga lesz.* Itt vagyunk. Köd
2022-08-06 20:25
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*heccelését mert túl komoly dolgokra terelődik a szó, a túl komolyra sikerült út után* Az attól függ, hogy mi a juss érte. Ha dögvész és pusztítás, ott vannak jó helyen ahol vannak, és ezt sem kérem *tolná le azonnal a lánykát magáról*
2022-08-06 20:22
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Az ott ni hiába fiatalasszony nép, a sajátjait szereti *füttyent hosszút egy fenékig érő, szénfekete hosszú hajjal megáldott bennszülöttnek* be-szé-led a kö-zös-t ??? Őt is szó-rakoz-tasd. *Int is neki hogy egyértelmű legyen de befejezni nem tudja heccel
2022-08-06 20:20
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Elregélte kalandos szabadulása és zendülésetek történetét.*szól,míg asszonyai lábához telepszenek,s gyűrűit fejtik le ujjairól*Hogy megszöktetek az Obron-foki helyőrség elől és eljutottatok idáig,elszántságra vall.De van-e bennetek elég étvágy,hogy feltámasszátok holtából a Tengeri Farkasok bandáját?*kérdi kissé mulatva a társaságon*
2022-08-06 20:14
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*S valóban,a nádpárlattól párás szemű és agyú legénység önfeledten adja át magát a barátkozni kész hölgytársaságnak,ahogy Avaldir csizmáját is kettő csitri húzza le,s míg egy felnyírt hajú bennszülött lány az ölében imbolyog,szorgos kezek már a vállát dögönyözik.*Marcco...kapitány*ejti utóbbit kissé gúnyosan Togrul Barbazul*
2022-08-06 20:11
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
gazdagságot, ilyen szemérmetlenül kimutatott, végeérhetetlen fényűzést. Hirtelenjében nem is tud mit kezdeni vele, azon kívül, hogy megütközve bámulja meg Avaldir és társai előserkenő könnyeit. A többiek önfeledtsége felszítja józanságát*
2022-08-06 20:03
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Az őt körülvevő bakfisseregletet kelletlen fogadja, de nem zavarja szét őket. Xirára is ügyel, habár úgy véli, az anyáskodó matrónák között aligha forog majd veszélyben. Az épület fényűző belseje minden esetre lenyűgözi. Sose látott még ilyen tarka
2022-08-06 20:02
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Szép hely, szép lányok, étel, ital, flancos ágy, picsánk se fagy be, itt már a csúnyabeszéd se esik jól. *Szipogja* Gyertek lánykák csak ide az ölembe, ide! *Ülteti le combjára az egyik feltűnően tehetséges csinoskát*
2022-08-06 20:01
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Marcco, világi nagy cimborám, kapitány uram, a fenét a félvisszamaradt egronokba, a lóseggszaggú karagájokba és a parfümösseggű allenekbe! Vissza nem megyünk, örökre itt maradunk, el sem hiszem! *És sír. Potyognak könnyei és közben nevet* |f
2022-08-06 20:00
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*esésű sejmek,sejtelmes,színes mécsek,aranyozott lábú,kerevetek,selyembojtú párnaágyak és illatos füstölők,a gyarmatok harácsolt gazdagsága teszik hasonlatossá egy karagáj háremhez.A konyha felől ínycsiklandó illatok szállanak,s ringó csípők,kivillanó combok,alig fedett keblek mindenütt*Igen,valahogy így emlékeztem...
2022-08-06 19:56
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*fogják közre,de még a tartózkodó Xirát is gondjaiba veszi két vastagderekú fehérszemély*Menyország...*szepegi megindultan Locke,Bert felszabadultan kurjant*Hozott benneteket a szerencse a nevezetes Kék Szerájban,uraim!*tárja szét karját a házigazda,miután az asszonyok betessékelik őket.S valóban.Ha az udvarház kívülről roskatag is,belülről lágy
2022-08-06 19:52
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
Magam is tisztában vagyok vele *inti le Avaldirt, s válik még savanyúbbá az arca* Talán tudja, minek vagy a megszállottja.. akár meg is támogathatja a küldetésedet, ha üzletet ajánlunk neki. *gondolkodik hangosan, de aztán elhallgat, ahogy megérkeznek*
2022-08-06 19:49
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*éppúgy,mint csábos pillantásokkal évődő,sötét hajú delnő,vagy tízéves,kevertvérű leányka.Úgy ranjongják körbe hazatérő urukat,mintha legalábbis a Próféta szállt volna le közébük.De a vendégurak sem maradnak társaság nélkül,Avaldir fülébe tetovált homlokú,fedetlen combú bennszülött leányok kacagnak,Leont allenül csivitelő bakfisok
2022-08-06 19:47
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Hogy miért?*elgondolkodni látszik*Magam sem tudom.Szeretném azt hinni,hogy becsületből,s a régi idők emlékére lát vendégül,de tudom,hogy ravaszabb annál.Nemsokára elválik.*fehér fogai megvillannak a szürkületben.A szekér az udvarház előtt áll meg velük.Eléjük a háznép siet:csupa asszonyszemély.Kövér,fekete rabszolgasarj
2022-08-06 19:43
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Vendégség, szövetség... Leon, nem egyenrangú felek vagyunk itt, hanem alárendeltek. Alhatunk, enni kapunk, kufircolhatunk, ez mind szívesség, inkább adósság őfelé amit törlesztenünk kell az öklünkkel vagy netán a kardunkkal. *summázza véleményét*
2022-08-06 19:42
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Nem látszik tudomást venni a lány félelméről.* Na és, mik az esélyeink? Miért lépne szövetségre velünk ez a fickó? Az erőviszonyok jelenleg egyértelműek, akár el is adhatna bennünket a vásáron ha úgy tartaná kedve. Tartozik neked?
2022-08-06 19:35
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*és meghúzza*Mi sem tehetünk sokat.*morog közbe Ville*Ha nem akarjuk,hogy felzabáljanak ezek a hétpróbás kutyák,résen kell lennünk!*majd Bert tódít közbe,már kapatosan*Ragadd meg az alkalmat és el ne engedd!Hátha az utolsó lesz,hogy jót ehetünk és tömhetünk végre!*Ennek hallatán Xira alig láthatóan húzódik közelebb Leonhoz*
2022-08-06 19:32
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Nincs mit tennünk,amice.*vonja meg vállát Marcco azok könnyedségével,kik tudják,hogy a halál koslat körüttük,de nem tudnak mit tenni ellene,hát nem vesznek róla tudomást*A helyzetem meglehetőst kényes Mohotonon.A carronai portya nem tett jót a hírnevemnek,s ha vissza akarok ülni a nyeregbe,nem árt egy támogató.*veszi át a mézpárlattal teli butéliát
2022-08-06 19:27
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Egy szót sem szól. Nincs miről. Nincs kinek. Majd a fogadtatás az erődben mindent megmutat. Addig is álmodozik, sok fűszerről, színesekről, illatosakról, faládákban és hegyezi éles fülét hátha kitudja venni miről beszélgetnek Leonék.*
2022-08-06 19:23
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
Mire számítasz a cimborád vendégszeretetétől? *Szegi aztán neki a kérdést Marcconak halkan, hogy a kocsin végre maguk maradnak egy kicsit* Nekem úgy fest, inkább vagyunk a foglyai mint vendégei - míg el nem dönti, hogy mennyit érünk.
2022-08-06 19:20
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*a parton mulatozók csak előörsei volnának a léhák városban tobzódó derékhadának.Az út egy töltésre kanyarodik,békalencsés vízben,felhagyott,kétembernyi náderdő,a mézzel harmatozó édesnád burjánzik,sűrűjében békakórus.Az út egy régi,elhanyagolt udvarházhoz visz,mi kívülről roskatagnak hat,mégis élethangú*
2022-08-06 19:17
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A sötétben Avaldir nem láthatja Xira tarkójának szegeződő pillantását,s talán jobb is így.A szekérút a zölden emelkedő hegyek oldalába épített városka foghíjas,hol omlatagabb,hol palánkkal,sánccal kifoldozott fala mellett visz el.A város felől,mi a nevezetes Sirályváros lehet,dévaj hangok,zeneszó,illat és bűz vegyest száll feléjük,mintha
2022-08-06 19:12
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
és kényeztethetne minket... főként engem az úton. Jó, hát ha nem, akkor nem! *Már menti ki magát az esetleges megrovó pillantásoktól s megadva a vidám folytatást az estéhez, mosolyában csendesül el remélve hogy az erődben is hasonló a hangulat*
2022-08-06 19:08
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Be szívesen maradna a parton de hát a meghívás az meghívás, kötelező jeleggel és cukornádas húskülönlegességgel. Megnyalja száját, mielőtt felkászálódna az egyik fogatra* Az egyik fogatlan nőszemély velünk jöhetne |f
2022-08-06 19:07
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
helyezkedvén, hogy egy kordéra kászálódhassanak a kapitányukkal végre. Ha sikerrel jár, ezernyi kérdése adódna, de meg se mukkan addig, amíg el nem indulnak, és meggyőződhet róla, hogy nem jött velük a kordéra fül az Esthajnalról.*
2022-08-06 18:48
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
Hmh. *Nyugtázza Marcco magyarázatát, és lassan elereszti a szablyája markolatát, melyre maga is rákapott, ahogy az első démoni sivítások előhullámoztak a sötét fák közül. Azért gyanakvóan fürkészi környezetét, ahogy felhuppan maga is a kordéra, éppen úgy
2022-08-06 18:47
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*zajok kelnek,mire a megtorpanó,s fénykévét vető Sture-t Marcco vágja hátba röhögve*Üvöltőmajmok,cimbora!Ártalmatlanok,csak a nászénekük vérfagyasztó!*nyom kezébe egy lapos cserépbutéliát,ahogy felkászálódik egy öszvéres kordéra*
2022-08-06 18:44
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Együtt mulat halász,katona,fogatlan borissza,kereskedő,s kalandor nőszemély!Odahaza rendjére túl büszke mindenki,hogysem akár egy korcsmaasztalhoz is üljenek!A türkizszín víz fölé nyúló,karcsú,sugaras pálmák mögött sötét erdősáv kezdődik,mit széles,útvágat szel ketté.Az alkonnyal megelevenedő erdőből rémisztő,s furcsa
2022-08-06 18:40
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Ide veled Alegría! Gyorsabban bajtársak, gyorsabban, gyorsabban, mielőbb érjük el a partot, az élvezeteket, a csúcsot. *Csorgatja nyálát előre*
2022-08-06 18:35
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*A látványra elkeredik szeme, szája, levegő bennszorul. Nagyokat pislog. Hirtelen a lapátnyél is kiesik kezéből, hogy tenyerét kapzsin dörzsölje össze* Erről beszéltem! Ez az! *Szegi meg saját "kuss" parancsát vidáman* Végre egy pajzán hely! |f
2022-08-06 18:35
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
vele, amikor az arany egyszarvút jelölte meg iránytűjeként. Olyan messzire sodródott az általa ismert világtól, hogy talán már nem is ebben a valóságban jár. Ugyan hogyan került volna ide Fynn? Nehéz sóhaj járja át mellkasát, de aztán csak halad tovább*
2022-08-06 18:23
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Alaposan megbámulja mind a különféle népeket, fajtalankodjanak bármi bőszen épp a homokban. Soha azelőtt ilyen tarka kompániát nem látott, s míg a süppedős homokon tapodnak, egyre azon mereng, vajon a lápi banya nem csak a bolondját járatta-e
2022-08-06 18:21
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Megfáradt halászok és kapatos haramiák vegyülnek egymással,kétes nőszemélyekkel hemperegnek a homokban,ugratják,kacagják egymást.Mindenféle szerzetet látni itt,bennszülöttől fekete shabelitáig,kik mindenféle nyelven,heves szertelenségben élnek a pillanatnak,ahogy azt más tájon úr és pap bőszen tiltaná!*
2022-08-06 18:18
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Mindenki itt van,mint a tizenegy,akik megmaradtak.A parton,a süppedős,fehér homokon már kordék és málhás öszvérek várják őket.A hanyatló nap rózsapírral és naranccsal festi meg az ég alját.A parton száradni kifeszített hálók,felfordított csónakok között tábortüzek égnek.Fidulaszó és duhajkodás hangjai hallatszanak.Részeg kurjászás és dévaj női kac
2022-08-06 18:14
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Ő sem csatlakozik a dalhoz. Kiadta, hogy "kuss", legalább a saját parancsát tartsa be. De egy fokkal jobb ez, addig sem nyígnak, pedig volna miért a bajtársaknak. Próbálja felmérni vajon itt van-e mind sajátjaik közül, maradt-e valaki a hajón...*
2022-08-06 18:08
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
rögzíteni, noha egy pillanatra furcsa érzés kígyózik át a lábain. Annyira megszokta a hajó ringatódzását, hogy most a föld mozdulatlansága hat szokatlanul. Avaldir mellé zárkózik, s ha meglátja a kapitányokat, a nyomukba szegődik.*
2022-08-06 18:05
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Legalább a legények nem szoronganak és morognak tovább. Egy gonddal kevesebb. Ő kimarad a dalból, éber tekintete igyekszik mindent megfigyelni, felmérni körülöttük. Ahogy partot érnek, maga is a vízbe szökken, és segít a dereglyét a sekélyesbe tolni és
2022-08-06 18:02
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*de bizakodón gyújt dalra.Curson reszelős hangja csatlakozik hozzá.Mi baj lehet hiszen,száraz ágy és lakoma vár rájuk.Ők választották új életüket,mi a gyáváknak nem való.Végül az Egyszarvú legénysége mind dalolni kezd,mire a dereglye gerince a puha,parti homokba vág,s zökkenve állnak meg a szárazon.A legények a térdig érő,langy vízbe szökkennek*
2022-08-06 17:59
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az alvó kalózhajók fedélzetéről füttyjelek sipítanak az esti fészkükre készülő madárrajok zsivalygásába,ahogy elhaladnak sötétlő tömegük mellett.A szolgálatosok köszöntik Barbazult,ki visszaint nekik,s az áruval és emberekkel megrakott csónakok bukdácsolva szegik orrukat a partnak.A hullámverés csendjét csak Bo töri meg,ki tétován
2022-08-06 17:46
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Húzza az enyhén csáléra faragott levező lapátot, biztos valamely'k mihaszna csinálta miután becsempész rumozott az árnyékszéken. MacCaib-n tartja a szemét, mintha szeme sarkából enyhe vigyort látott volna az arcán... majd ad ő neki vigyorogni valót*
2022-08-06 17:41
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Ízeset sercint Xira háta mögött, ennyiben fejezi csak ki a véleményét a lány döntéséről és túlzott bizalmáról. Nem vitázik azonban tovább vele, ő figyelmeztette előre a kockázatról. Maga is a dereglyére ereszkedik, és lapátot ragad a többiekkel.*
2022-08-06 17:37
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Attól a filkótól is megvédtél,bízom hát benned!*veti fel állát,s paskolná meg Leon orcáját.*Méznádon sült jerkét akarok és végre ágyban aludni ki magam!A vendég tiszteletét tán még itt is ismerik!*jelenti ki,majd magához ölelve a koponyát rejtő tarisznyát, elfogadja Bert segítő kezét és kissé ügyetlenül,de a dereglyére ereszkedik*
2022-08-06 17:34
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
szökj hát világgá. *Áll félre az útjából, végigmutatva a rablósziget összképén* Sok sikert odakint. Talán valamelyik madam felvesz a lányai közé. Marccotól még annyi védelmet se várj, mint tőlem. No. A dereglye nem vár örökké.
2022-08-06 17:31
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Haragosan villantja szemeit a lányra* Egy kalóztanyára készülődsz olyanok közé, akik a tengerről frissen megtérve felöntenek a garatra, majd mindent megdugnak, ami mozog. A fedélzeten meg tudtalak védeni, odaát nincs szavam. Ha jössz, magad leszel. Vagy
2022-08-06 17:29
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Visszajönnek értem,ha tudják, hogy egyedül hagytatok!Veled megyek,vagy Marccoval!*toppant,szemében újra felsejlik az a szikra,mit először látott benne,s mit kiveszni hitt a sok tengeri nélkülözés,a többszöri halálfélelem és fenyegetések hatására*Ha itt hagytok,megszököm!
2022-08-06 17:28