Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Az nem érdekel, a várnagy kivel tölti az idejét. Az érdekel, mit mondott neked, Eileen! Komolyan aggódom Padrighért. Derék ember, jó katona. De mint minden férfi, szeret nagyot mondani, hogy egy lány szeme megakadjon rajta. Szóval... mikkel tömte a fejed?
2023-12-29 19:59
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A cselédlány éppen serénykedik, úgy,mint kit tetten értek.A vért mossa fel az ispotály padlójáról,fel sem tekintve a vörös vizű felmosóvödörből*
2023-12-29 19:56
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Ridegen pillant a férfi után. Rossz érzése van a várnaggyal kapcsolatban... Beszélnie kell Eileennel. A lány után indul, biztos hogy valahol itt fogja meglelni, de nem akar rárontani. Ha beszélget valakivel, akkor inkább kihallgatná.*
2023-12-29 19:53
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Azzal,ha nem tartóztatja,faképnél is hagyná az úrnőt.*
2023-12-29 19:50
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Én csak azt mondom,a kétségbeesés elkerülhetetlen.*hajtja meg fejét*Engedelmével szolgálatba állítom az ostromszereket.A skorpiókat a kaput fedezni,a torbucsint pedig felállítjuk a Kertibástyánál.S ha a táborukat nem is látjuk,de a felvonulókra lőni kezdünk,amit előtűnnek az erdőből.Engedelmével.
2023-12-29 19:48
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Eileen-t úgy látni, ahogy azokat a félőrült vadembereket látja, Padraigh várnagy? Az ajkán nem játszik többet mosoly, csak az értelmetlen üresség járja majd át. Akarat nélküli báb. Vajon karón végzi... vagy tenyészkancaként a fél seregnek?
2023-12-29 19:42
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Ez a mentsége? Hogy nem találkoztak még ilyennel? Tápláljuk hát félelemtől megittasult fantáziájukat még néhány rémmesével, mintha nem lenne elég rémítő a helyzet! Attól biztos jobb lesz, hogy az ellen láttán sírva kérik majd, hagy hódoljanak be. Szeretné
2023-12-29 19:42
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A várnagy arcán megfeszül a bőr*Parancsa szerint...De alighanem,aki átélte a pogányok rohamát,annak mit sem számít,valóban isszák-e csecsszopók vérét, mert ilyen elsöprő dühvel és erővel ők sem találkoztak még.
2023-12-29 19:36
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Ha az ellenség kezére akar játszani, nyissa ki azt a rohadt kaput, legyen hamar vége ennek a komédiának! De ha nem, akkor szedje össze magát, és nyelje le a nyelvét, mikor ilyeneket beszélne! Mert ha ez visszajut a fülembe... magam lógatom ki a várfalra!
2023-12-29 19:31
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Tévedés, Padraigh... a vég akkor van rajtunk, ha még egyszer azt hallom, hogy azzal akar többnek tűnni, mint ami, hogy a várnépet riogatja! Akkor hamar megtapasztalhatja, valóban isznak-e csecsemővért... ha lenne gyereke, a sajátjával kezdené!
2023-12-29 19:31
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Egyik sem pajzshajadon,asszonyok,leányok,anyák...de ha nekik is fegyvert kell ragadniuk,akkor bizony már rajtunk a vég!
2023-12-29 19:22
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Várakozik... figyeli a másik arcát, gesztikulációját.*
2023-12-29 19:21
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
tizenketten maradtak életben,de súlyos sebekben fekszenek.Fegyvert emelni nem,többségük saját lábára állni sem tud.A lovagok csapata tizennyolc fővel, ahogy a laikus szolgáké huszonnyolc fővel,sebet sem szenvedett.Van még húsz menekült sárkánykővágód,a bányásztelepekről és huszonöt asszony is van,kik fegyverre is elszántak.
2023-12-29 19:19
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A várnagy arca kínlódón megfeszül.Az a fajta büszke férfiú,kinek cselekedetei azt sugalják,jég folyik az ereiben,de lám,az asszonyi báj iránt ő sem közömbös,s mint agglegény,tán vágyik is a fehérnép szerető közelségére.Kivált ha az oly szemrevaló,mint az a libuska Eileen.*Ötven fegyveres szolgádból,kik a várkatonaságot adták,
2023-12-29 19:15
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Érdeklődés csillan a szemében, ahogy rámosolyog a várnagyra. Ám az a mosoly a veszélyesebb fajta. A szavát is lehalkítja, ahogy közelebb lép.* Pontos jelentést is várhatok, vagy csak szerelmes kérkedést?
2023-12-29 19:08
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
egy hajamszála nem sok,annyi sem görbült a veszett harcban!*Eileen az elragadtatástól fátyolos szemekkel néz fel a várnagyra,s bújik hozzá egy lopott pillanatra*Oh,uram!Hősök vére vagy!*ám ahogy megpillantja Ludmillát,elrebben a férfitól,s gyorsan inkább dolgára igyekszik.*Asszonyom.*veszi fel jólismert szűkszavúságát ismét Padraigh*
2023-12-29 18:53
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Közelebb húzódva hallja is a várnagyot*Az bizony pokol volt,szentem!Nem emberek ezek,de agyaras állatok!A vérszomjuk szörnyű,s úgy tudom,csecsemők velejével csillapítják!Bizony nem maradt volna egyetlen bajtársunk sem élve a Kapubástyán,ha nem felelek meg a komtur hívására és el nem űzöm őket a falakról!Vitézül verekedtünk,de
2023-12-29 18:50
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Csupán pillantást vet a beszélgetők felé. Alighanem a várnagy most szembesült csak igazán azzal, milyen is egy Gorm fattyú... vagy mégsem? De hát láthatta a pincében! Kíváncsi rá, mit mesél még a várnagy.... és miként meséli.*
2023-12-29 18:44
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
a vetést!.Oly sebesen kúsztak fel a falakra..!*szerencsére Padraigh várnagy egy karcolás nélkül úszta meg az első ostromot,s ahogy a veresszőke Eileenek,Ludmilla cselédjének meséli félrevonulva az ostrom során átélteket,a leány aggodalmasan,remegő ajakkal simítja annak sodronyos vállára kezét.*
2023-12-29 18:37
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Seren bólint,s elszalad az Úriház felé.Senki sem gondolta volna,hogy a ház asszonyának drága ruhái,az Alvidékről hozott kelengye végül felhasogatva,tépésként végzi majd.A sebesültek hálásak egy jó szóért is,bár az elkerülhetetlennel való szembesülés keserűsége a levegőben függ*..úgy taroltak le minket,mint jég
2023-12-29 18:32
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
egy bátorító szóval illeti őket, hogy tartsa bennük a lelket. Bár kérdés, minek? Ezek már nem mennek fel a falra... igaz, ha elvesztik hitüket az Egyben, akkor az még rosszabb következményekkel is járhat.*
2023-12-29 18:27
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Biztos vagyok benne, hogy az asszonyházból tudnak még hozni. A kelengyés ládák nyitottak most. Hasogassák fel, és főzzék ki az anyagokat! *Felel az asszonynak menet közben, ahogy a sebesültek között jár. Vizezett borral itatja a szomjazót, vagy csak egy-
2023-12-29 18:27
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*még a hideg az úr,s legyektől,járványoktól legalább nem kell tartaniuk.A véres kötényű fehérnép megkeményített szívvel sürög,sebet kötöz,éget ki, vizet,vagy szeszt hoz az üvöltő sebesülteknek.*Asszonyom!*szólítja meg Seren,a kovács felesége*Bekötöztük,akit be kellett.A sebesülteket elláttuk,de elfogyott a kötözni való,tiszta gyolcsunk!
2023-12-29 18:20
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az ispotály megtelik a fájdalom,düh és elkeseredettség hangjaival.Frissen kiontott vér szagától nehéz a levegő.Az épület elé hozzákezdenek kihordani a halottakat,kik elfehéredő szemekkel,lassan merevedve hevernek a felsővár kövezetén.A lemetélt,s összegyűjtött tagokból visszataszító halom emelkedik mellettük.Szerencse,hogy
2023-12-29 18:14
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
felé indul. Az ispotályban talán tud segédkezni... bár előre fél, milyen felszereltséggel és tudással fogják ott várni az asszonyok.*
2023-12-29 18:09
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Ahogy elnézi, a várat nem hogy egy hétig... két napig sem fogják megtartani. Az, hogy az ellenség ilyen akadálytalanul feljutott... majd le is sétált a létrákon, csupán a védők ostobaságát és felkészületlenségét jelzi. Emésztgeti ezt még, míg a felsővár
2023-12-29 18:09
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ludmilla látott már ütközetet közelről,s jól tudja,milyen nemtelen a haldoklók agóniája.Meglett férfiak anyjukért sírnak,vagy vízért könyörögnek.E wallet fajankók vagy csendben tűrik gyomorforgató sebeiket,vagy ha ordítanak,átkozzák az ellent és bosszúra fogadkoznak,őseiket hívva tanúnak.Nem tudják,mikor veszítettek.*
2023-12-29 18:00
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Aki mozdítható,hozzálát a sebesültek összegyűjtéséhez.A saroglyákon,kordékon vérükbe dermedten maguk elő meredő,sebeiket üvöltve markolászó,vagy már ernyedt testeket szállítanak a felsővárba,miknek jó része szinte felismerhetetlen,jól mutatva az eszelős tombolás mértékét,s a dühödt vérszomjat,mi az ellenséget hajtja.
2023-12-29 17:57
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
teste mozdul, hogy felkutassák, akikben talán még van élet. Az ispotályban lehet esélyük még egy napot élni.*
2023-12-29 17:52
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Megszünteti a varázslatot egy intéssel, és zordan tekint végig a sebesülteken. Valahol mélyen, belül, a lelke mélyén dorombol az elégedettség, ahogy a szenvedőket látja. Visszataszító érzés... és mégis kielégítő. Ám vonásai mit se árulnak el belőle. A
2023-12-29 17:52
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*visszahúzódni az ostromdobok gyorsuló ütemére.Oly gyorsan hagyják el a falakat,amilyen gyorsan ott megvetették lábukat.A frissen csatába bocsátkozó vitézek értetlenül szemlélik a visszavonulást,ám sajátjaikat látva nincs kedvük a diadalra.Grom fattyai,mint a portyáról megtért farkasok,visszavonulnak az erdő védte ostromtáborba*
2023-12-29 17:43
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az asszonyok vállukon vitt rúdra függesztve az üstöt,igyekeznek fel a gyilokjárókra,amikor az Istenanya Legszegényebb Vitézeinek laikusai a Kerekbástya felől ordítva kapják oldalba a Kapubástyán tomboló ellenséget.Éppen beléjük akaszkodnak csak,amikor a gormfattyak meghátrálnak,s hozzá kezdenek
2023-12-29 17:37
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
~Ölik-ölik... jókor gondolod, hogy ideje lenne hozni azt az üstöt! Ostoba némber...~ *Rosszkedvét még mindig az ellenen töltené ki, ahogy a lángoló lövedéket visszairányítaná a létrák felé.*
2023-12-29 17:29
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*kürtszava hallik a bástya felől,harcba hívva a Padraigh várnagy Keresbástyán álló tartalékát,s a laikus testvéreket mind!*Harcba fivérek!Harcba!*Ludmilla lángoló zúgva csap át a falakon,ám az ostromlétrákat elvéti.A várudvaron jajveszékelő kavarodás kél,asszonyi sivalkodás hallik*Ölik az embereinket!Ide az üstöket!
2023-12-29 17:25
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A bástyafokra feljutott ostromlók eszelős vérengzésbe kezdenek,megszorítva a sárkánykőieket. A keskeny gyilokjárók vériszamos pokollá változnak egy pillanat alatt. A gormfattyakat istenük pusztító dühe hajtja,se nem kímélnek senkit,ki elébük kerül.A vérmosta bástyát úgy özönlik el,mint jeges folyó árja a sziklát.Demarn mester
2023-12-29 17:18
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
ha varázsszavakba is, és egyenesen az egyik közelebbi létra közepére céloz a megidézett lángoló lövedékkel.*
2023-12-29 17:05
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Úgy tűnik, semmi használhatót nem talál, amivel a létrákat elkaszálhatná. És valahogy az üstök is váratnak magukra, pedig azoknak már a létrák állításánál illett volna ott lenniük. A felkészületlenség rendkívül bőszíti. Haragját gyorsan önti szavakba,még
2023-12-29 17:05
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A támadás kezdeti heve tán a védőket is meglepte.Az ostromlétrák magasából a falra taposó szőrbocskorok,alázuhogó sorjás vasak a jeges halált hozzák el.A gyilokjárók fájáról pillanatok alatt gőzölgő,sűrű vér csordul,levágott testek zuhannak alá az udvarra,s a bástya tövébe,az alant kavargó ostromlók közé*
2023-12-28 19:10
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Látni,hogy a zöm nem támad,amint a faltörő kos is megtorpan tisztes távolban a kaputól,míg a zöm a Vadkan üvöltő parancsára nyílzáport ereszt a fal pártázatának magasába. A gyalulatlan,vashegyű,kósza vesszők surrogva csap a várudvar sarába,a műhelyszín oszlopába,koppannak tetők zsindelyén,hogy az asszonynép sikkantva húzza be nyakát*
2023-12-28 18:40
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
tornya felé húzódik vissza, onnan igyekszik figyelni az eseményeket a falon. Bár ha a szeme megakadna valamin, amivel el tudná egy levitációval kaszálni a létrákat... nos, az kifejezetten csábító gondolat lenne.*
2023-12-28 18:05
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Innentől ő már útban van csak. Annyit megtett, hogy talán lassabban érik el a hullámok a létrát, de innentől itt hasznavehetetlen. A comturnak engedelmeskedve hátrébb húzódik hát, és hagyja a korábban emlegetett véres munkát a harcosokra. A szentély
2023-12-28 18:05
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*a kapubástyának lendülnek az ostromlétrák,gleccserkék gyűlölettel a szemükben,elvadult,acsargó walletek vetik rá magukat.Noha azonnal lándzsák akadnak a létrákba,sodronyba bújtatott karok feszülnek nekik,hogy ellökjék a kövektől,ha fel is döntenek egyet-azonnal új lendül a helyébe,s a több mázsa eleven súllyal sem bírnak azonnal*
2023-12-28 17:54
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az ostromlók hátában sötét felhők csavarodnak tölcsérbe,mintha hasukat valamely súlyos teher húzná. Mélyükön kék villanások cikáznak,majd kiszakadva ökölnyi jégdarabok hullanak a támadókra.Pajzsokon,sisakokon csattognak,kopognak,de akad,mi eleven,szikár húst is talál.A mellvéd mögül kilesve Ludmilla látja,hogy
2023-12-28 17:47
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
A kristály, akár a jég olvad el a tenyerében, ahogy előre mutat a várfal alatti tér közepébe. Oda sűrítené a vihar epicentrumát, hogy annak széle ne érje el a falat, így magukban kárt ne tegyen.*
2023-12-23 18:51
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Az oldalán lévő bőrtáskából apró, színes köveket vesz elő,de csak az áttetsző hegyikristály szilánkra van szüksége. A dübörgő léptek és dobok a dobhártyáját bántják, az ordításba bizonnyal belevész a hangja, ahogy az étert összesűrítve hívja segítségül.
2023-12-23 18:51
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*falaktól ügetésbe kezd,mint a cserkelő toportyán,s amint a nyílvesszők első hulláma jégesőként záporozik rájuk a falak magasából,pajzsukat fejük fölé tartva,üvöltő rohanásba kezdenek.Amint az elsők csúszkálva hágják meg a várdomb magasát,egyszerre féltucat létra lendül a magasba,s a vérontás elszabadul*
2023-12-23 18:40
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A kapubástyán a komtur,a Kerekbástyán Padraigh, a Templombástyán Cromwall parancsnokol.Demarn öblös hangját kieresztve parancsolja az íjászokat,lándzsásokat a pártázatra,a várbélieket dúcokat verni a kapu ellen.Az asszonyok lobogó katlanok alatt szítják a tüzet.A csörömpölve,duhogva közeledő ellen nyíllövésnyire a
2023-12-23 18:36
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
az ellen egész közel nem ér. Fedezékbe húzódik, legyen az akár a mellvéd kiugró pontja, akár egy felépítmény, hogy az íjászoknak ne legyen könnyű célpont... de a mágikus viharhoz az kell, hogy közel legyenek a falhoz. *
2023-12-23 18:31
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Azért ebben nem lennék olyan biztos! Sajnos az inkvizítor nem jött rá a feloldozás mikéntjére, így csak az Egyben, a hitünkben, meg az ősi elf mágiában bízhatunk. *A felvonulókat figyeli, míg válaszol. Igaz, a falról vissza kell vonulnia, de kivár még,míg
2023-12-23 18:31
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*közepette indul meg a vár felé.Az arcvonal mögött tízölnyi létrákat hordó fanatikusok sora indul meg,s pajzsokkal, nedves,fagyott bőrökkel fedett,guruló alkotmány a sáros úton,mit kéttucatnyian tolnak,taszítanak előre,halált ordítva Grom nevében*
2023-12-23 18:21