Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Éamon keservesen ordít,alaposan megzúzhatta magát.Hátasa sörényét rázva tápászkodik fel,s fejét lógatva sántikál,hogy a porkoláb lovával-ki lefékezett mögöttük-most vigaszt keresve összedugja orrát.A pap csuhájára,veres szakállára hó ragadt,elkerekedett szemekkel mered Lumenára,ködpárát zihálva,mint ki azt sem tudja,
2022-09-13 19:57
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
~Csapda?!~ *ötlik hirtelen eszébe a fájdalmas bukásra a vélhető magyarázat, de soká nem teketóriázhat. Nyitva tartva szemét indulna meg a paphoz, s ha ebben semmi sem akadályozza leugorna hozzá, hogy lábával a földön tartsa.*|11+3+1=15|
2022-09-11 18:14
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Visszafordítja lovát hát, mikor a távolság nemhogy csökkenne, csak nyúlik köztük - bele sem gondolhat talán a veszteségbe, a kárörverdő nevetésbe vagy az elkövetkezőkbe, mikor a durva hangok elérik fülét, sarkallva, hogy fordítsa arra tekintetét.*
2022-09-11 18:11
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Oda a zsákmány.A pap gúnyos röhögését és patadobogását egyre messzebbről hallja.Végül inkább megfordul az ösvényen,s visszafelé indulna,amikor háta mögül fájdalmas nyerítést és a szökevény pap üvöltését hallja,ahogy felbuknak mindketten,s Éamon messzire repülve még jó darabon hengeredik a hóban*
2022-09-09 21:02
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
//13,18,19//*Szeme káprázik a szikrázó,arcát csípő porhótól,ahogy eszeveszett vágtában robognak végig a keskeny vadcsapáson.A pap fekete csuhája szinte karnyújtásnyira lobog előtte,annak sarka hevesen dübörög lovának véknyán,ám hiába,a távolságot mégsem tudja ellopni kettejük közül.Éamon atya előnye egyre nő,végül saját lova visszaesik a tempóból.O
2022-09-09 20:56
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
Legalábbis, ha feltételezései helyesek... |(4+3+3)(5+3+3)(15+3+3) = 10, 11, 21 lovaglásra ~-~'|
2022-09-08 19:09
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Időt nem pazarolva iramodna a szökevény nyomába. Elhatározza azonban a másodperc töredéke alatt, hogyha röviden nem éri be, akkor felhagy ezen vállalkozásával és visszafordul. Nem fog berohanni Ranald szorításába --- ahhoz túl értékes a rakománya.
2022-09-08 19:05
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Azonban a szökött papnak esze ágában sincsen tétlenül nézni,míg üldözője átszöktet a túlpartra.Elereszti a porkoláb ellopott lovának kantárját, maga pedig hevesen vágtába rúgja a magáét,porhavat rúgva fel Lumena arcába, mire az a patakon túlra ér.Az inkivizítor tarkája prüszkölve csörgeti zabláját, ösztöne két vágtázó társa után űzné*
2022-09-06 20:02
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
hogy elkapja Éamon grabancát - s ha pedig bizton fogja azt, kissé lelassítaná saját lovát, hogy a fizikai törvényszerűségekre bízza a többit...*
2022-09-05 18:12
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
Csak még bírd ki egy darabig! Csak addig, ameddig be nem érjük! *suttogja bátorítón az állatnak. Így nem ad alább a tempón, átszökkennének a jégen, át a túloldalra egészen a papig. Ha pedig sikerülne beérni, elég lenne karnyújtásnyi távra, hiszen terve
2022-09-05 18:10
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Végül majd fél óra megfeszített hajsza után az Egy megjutalmazza:a szökevény nyomai egy befagyott patakig vezetnek,minek túlpartján látja kikapaszkodni Éamon atyát,lova a havas partoldalon csúszkál,nyomában a vezetékló fújtat párállva.Amint megpillantja válla felett Lumena fekete alakját,megrémül,sarkát a ló véknyába vágja*Há!*s nekiiramodik*
2022-09-03 16:18
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Szapora ügetésre ösztökéli a tarka nagh-ot,s az fejét rázva,prüszkölve megindul a nyomon.Egészen apróra kell összehúznia magát a nyeregben,hogy a térdét,combját nyúzó fatörzseket,mélyre hajló ágakat úgy-ahogy elkerülhesse.De csekély ár ez,hiszen végre közel érzi a zsákmányt*
2022-09-03 16:12
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
Lemondva az íjról, lova nyakába hajol, úgy követné a nyomokat. A felismerés elborzasztja: gyorsabb ütemet diktálna, hogy beérje a szökevényt, mielőtt elérné célját. Tán' Ranald határai előtt még nyakon csíphetné, mert botorság lenne behatolni oda...*
2022-08-31 18:58
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
Várjon rám, de ha nem térnék vissza, míg elunja a várást, térjen vissza a falak alá. Ha pedig meglátna bárkit, induljon az ellenkező irányba. *ezek utolsó szavai a férfihoz, miközben visszaszáll a nyeregbe. Nem olvasható arcáról, mégis aggódik érte.
2022-08-31 18:55
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Órányi cserkelés után csak vadat zavart fel néha,de a szökevényt nem érte be.Ám nyomát csalhatatlanul követi,s egyre biztosabb benne,hogy ha feszesebbre veszi az ütemet,képes jócskán lefaragni a kettejük közti távolságból.A füst szagából,a messzi kutyaugatásból sejti,Csalitost kerülheti meg éppen,s a nyomok immár bizonyosan Ranald felé visznek*
2022-08-29 20:35
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Miután a kótyagos porkolábot a fa tövében hagyta,Lumenát a hóba írt nyomok úgy vezetik, akár a fehér lapra írt sorok. A sűrűben Éamon vadváltókra kényszerült,hogy haladni tudjon,s ha az inkvizitor jól okoskodik,nagyjából egy óra előnye, ha lehet. Vágtatni nem tudott a rengetegben,főként,hogy vezeték lovat is kellett maga után hurcolnia.*
2022-08-29 20:21
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
Nem. Üljék le és várjon rám. Hamarost visszatérek, csak megnézem magammal tudom hozni a káplán urat, vagy sem. *arról nem beszél, hogy elvesztette bizalmát a walletekben. Megvárja, míg visszaül, csak akkor indulna meg óvatosan a nyomok után.*
2022-08-24 20:42
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Visszatekint a nyomokról a másikra.* Nem. *hangzik a felelet.* Állapota pihenést igényel. Önnek, egyebek közt felteszem zúg a feje, cseng a füle és egyensúlyi problémái vannak. Pihennie kell, ha élni akar, nem mellesleg harcolni és osonni így képtelen.
2022-08-24 20:38
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A porkoláb ha lassan is, de kezdi összeszedni magát. Tekintete követi a nővér ujját és láza sincsen.*Olyan nincs! Nem hagyom magát...egyedül a vadak közé menni!*tápászkodna fel,de háttal a fának tántorodik,s rögtön a hóba is okádja gyomra tartalmát. Agyrázkodása lehet.*Jól vagyok, különben is...*törli meg borostáját kesztyűs kezével*
2022-08-23 20:49
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
lett már nem várt hóhérja. Mielőtt válaszolna, homlokára helyezné kezét: van-e láza s megkérné kövesse szemével az előtte mozgatott mutatóujját. Eztán felemelkedne.* Ön mindenképpen marad és pihen... Magam pedig gyorsan elnézek a nyomok után.
2022-08-22 21:37
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Nem tetszik neki annyira férfi koordinálatlansága. Akaratlanul is eszébe jutnak Sor. Emma figyelmező szavai az elsietett diagnózisról. Talán megölni nem akarták - vajh' miért nem? - de egy erősebb ütés és ártalmatlannak tűnő orrvégzés nem egy embernek
2022-08-22 21:27
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Nincsenek túl messze a vártól, alig telt el több,mint fél óra, hogy Éamon után küldte a porkolábot, míg ő bevégezte a dolgot a fogollyal a tömlöcben, majd szót váltott a perjellel* Mihez...khbrk..mihez kezdünk most, nővér..?
2022-08-21 20:49
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Nem...az ősökre, nem tudom...*ingatja tétován, homályos tekintettel fejét a porkoláb.*Az egyik orrlikam szelel épp...*végzetes törést nem lelnek Lumena kezei,de eközben azt is észreveszi,hogy a walletet nem csak lovától,de fegyvereitől is megfosztották*
2022-08-21 20:42
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
a számítást. Az egyik oldalon: nála a kapott fog, mi nem juthat ellenkézre; a porkoláb invalidus most; a pap céllal jött ki: egyesülni, lesz társasága is bizonyos. A másikon: a pap élete --- és elméje, ha ugyan már nem olvasott a démon belőle eleget ki.*
2022-08-21 18:45
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
Mikor esett le? *kérdezi szinte mechanikusan, míg kezei értőn esetleges végzetes törést vagy sebet keresnek. Ámbátor belátja, hogy időre kieshetett a férfi, ezt is kalkulálja számolásában... valami elzárta volna az orrüregeket? *Kap levegőt? *tovább végzi
2022-08-21 18:39
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Mutat abba az irányba,mit a lónyomok is jeleznek a sűrű felé. A porkoláb kába az ütéstől,orra törött, arca felszakadt,s pár fogát is elveszítette.Rútul néz ki,az szentigaz,de sebesülései közel sem végzetesek*
2022-08-21 17:37
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A porkoláb csak nyöszörögni képes először, hosszú pillanatok telnek el,mire tekintetét a nőre emeli*Nővér...Éamon káplán..megbújt..a sűrűbe'.Levert a... lovamról.*kifújja az orrüregében felgyülemlett vért,de csak rosszabb lesz,bevert arcán a bőr,mint a pulykanyaka, úgy fúvódik fel a levegőtől*Elvitte a lovakat...aztán elszelelt!...Arra...
2022-08-21 17:33
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
Szóljék hozzám, ha tud strázsamester uram. *komoly zöngéket üt meg.* Mit zajlott itt? *ha amaz értelmesen válaszolna, megtörné a távot és guggolva hozzá, kezeivel megállapítaná sebei súlyosságát - bár kész csodának tartaná, ha nem lenne szükség az Egyre.*
2022-08-21 12:59
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Józan eszével belátja, hogy ostobaságot művel - azonban szíve kényszeríti: leugrana a lóról és íjjal a kezében közelebb menne a szenvedőhöz. Attól nem egészen öt lépésnyire megáll, hogy felhúzza ismét az íját. Egyetlen egy vizsgát még ki kell állnia.*
2022-08-21 12:56
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*megzavarná valami, szinte gyorsabban érezne fel lovánál. Ám az állat sem mutatja semmi jelét veszélynek, tétován szaglászva a havon, hátha valami ehetőre akad, míg ácsorognia kell*
2022-08-20 14:30
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Feszülten figyel.Bár életét inkább töltötte sötét imacellákban,poros könyvtárakban,vagy verejtékszagú vívótermekben, az Egy alkotta természet harmóniája mégis ösztöneiben rezonált-még ha idegenkedett is tőle-mióta az eszét tudja.Ha az erdő téli csendjét
2022-08-20 14:28
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
addig immár felhúzza íját is, hogy elereszthesse, ha a szükség akképpen kívánná… Bár legszívesebben leszállna, hogy segítsen a szenvedőn, nem léphet a meggondolatlanság mezejére, bármennyire is látható a szükség...*
2022-08-20 14:19
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Ha meg is látja, meg nem közelíti még. Csendben figyel, hallgatózik. Talán nincs egyedül és a közelben támadója, támadói; vagy épp már egy közülük és a csalétek szerepét tölti be. Míg Lumena szeme-füle keres bármit, mi az erdő fehér csendjébe nem illő,
2022-08-20 14:17
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*hajolva a sűrűben,amikor meglátja a porkolábot,az egyik fa törzsének dőlve.Feje mellére billen,gúnyáját gőzölgő vér áztatja,akárcsak a letiport havat körülötte.Arca merő vér,él és szörcsögve lélegzik,de meglehetőst rút látvány.Maga vonszolta el magát a fáig, tőle alig szökkenésnyire kettétört, karnyi vastag fahusáng hever.*
2022-08-14 20:18
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Lumena lova lassan,bólogatva lépdel a szárig érő hóban,a két lovas nyoma után.A hótól nehéz fenyőágak súlyosan függnek alá a sűrűben,pehelyterhüket az inkvizitrix kalapja,válla sodorja le.A szél élénkülni kezd,farkas üvöltése visszhangzik a távolban,de az erdő máskülönben csendes.Alig fertály órát haladhat lépésben,olykor a ló nyakára
2022-08-14 20:06
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
volt alkalmuk kérni... anélkül, hogy elfogására buzdított volna bárkit is strázsa... Ez nem tetszik neki. Ahogy az erdő sem. Túl sok leshelyet kínál az... Előveszi íját és nyilat helyez a húrra. Így indul meg a nyomokat óvatosan követve...*
2022-08-07 14:13
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Követi a nyomokat pillantásával, míg el nem vesznek azok a fák között.* ~Mindketten lovakkal jöttek ki...~ *jegyzi meg magában. Ezt kissé furcsállja. Ahhoz képest, hogy az őr elméletileg üldözte a papot, végigfutottak a vár nagy részén és még lovakat is
2022-08-07 14:06
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A ló körbetoporog,míg lovasa a havat fürkészi maguk alatt.A várhoz vezető úton lélek sem jár,nem esik hát nehezére megpillantani a két lovas alig órás nyomait,mik zsinórozva fordulnak le az útról északnyugat felé, egyenest a rengeteg szélzúgatta, hósúlytól nyikorgó mélyére,minek első fái a falaktól alig nyíllövésnyire kezdődnek*
2022-08-02 19:32
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
kalapját, megsarkalná a lovat és kivágtatna vele a kapun. Odakint viszont már megálljt parancsolna, míg körbetekint. Hó fedi a tájat, talán felfedheti még a páros nyomait benne...* |ÉP: 22; MP: 3|
2022-07-31 19:03
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Tekintete és gondolatai inkább már a távolban járnak, mintsem Sárkánykő sáros udvarában. Szinte mechanikus mozdulatokkal ülné meg a lovat, igazítaná meg hátizsákját és erősítené meg köpönyege zsinórjait. Miután pedig fejébe húzná széles karimájú fekete
2022-07-31 18:59
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Lovat gond nélkül lel, tarka nagh-fajtát, wallet lovat.Szabad járása van a várban, hát kérdés nélkül szerszámoznak néki és a kaput is nyitják, ha menni kíván. A várnép gyanakvással és félelemmel kíséri szemmel, de tartóztatni senki sem merészeli*
2022-07-29 12:46
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
az istállóhoz előre közben, hol lovat kér. Ha hiány is van belőlük, walletét. Ha már venni kell, tőlük venne... Mindeközben eldönti: hiába tartják is nemesnek e sorsot, ő nem fogja engedi, hogy bárkiből mártír váljék! Kell lennie más útnak! |Köszi, jóéjt!
2022-07-13 22:26
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Nem szól csak lassan biccent... s talán hosszú idő óta először megkérdőjelezi - maga előtt is óvatosan - egy szentéletű ember mártíromságvágyának értelmét. Utoljára valamikor gyermekkorában tette ezt hangosan oktatóinak; ki is kapott... Lábai viszik
2022-07-13 22:20
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Sárkányféreg volt az..*torpan meg a nagymester,s szól hátra válla felett* Hidd el, jól tudom, mivel állunk szemben, s ez csak még elszántabbá tesz mindegyikünket. Győzelem a gonosz felett, vagy mártírkoszorú. Mi mást is kívánhatnánk még? *szippant bele a fagyos,füstös levegőbe,s szél tépte fehér köntössel indul visszafelé*
2022-07-13 22:13
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
pusztítást végrehajtana. Gépezet okozta azt vagy valami rosszabb...A testvérek pedig maradjanak itt, mert innen én a zubogói levéltárba majd a könyvtárba tartok. Utána kell néznem egy-két dolognak...Csak aztán térhetek vissza. Remélhetőn, jobb hírekkel.
2022-07-13 22:09
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Már lélekben az istállóban van, ám még utószor szól.* Temérdek vészmadarat teremnek ezek a sötét idők és sajnálom, hogy magam is azzá váltam, de jusson eszedbe, a Reothe-hágó veszte is. Jártam a romoknál magam is. Nincs az a ember egy délután alatt oly
2022-07-13 22:06
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
nemsokára véget ér. Ranulf testvér és Egill elkísérnek, ha elhagyod a várat, de javaslom, ne maradj ki sokáig! *azzal visszaindul a felsőudvar felé*
2022-07-13 21:59
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Ki innen nem vonulhatunk.*utasítja el Demarn*Ha mi feladnánk a várat,azzal nem csak eskünket szegnénk meg,de itt hagynánk azt...*lopva körbetekint,azt is bosszúsan*...a walleteknek. Nem, nővérem...Megtanácskozzuk még, amit lehet,de nincs sok időnk.A tél
2022-07-13 21:57
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
vissza Zubogóba. Ott várjátok be a bárónét. Beszélt egy esetleges lehetőségről, mi talán esélyt adhat... de erről ő többet tud majd mondani. Ámde tegyetek belátásotok szerint. Én paranccsal nem bírok felettetek. Most azonban indulok utamra.
2022-07-13 21:48
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
Teljes mértékben a lényegre tapintottál. A háború ilyen körülmények közt értelmetlen. S Haramtföldön, walletek között tábort, olyan mint ingoványra házat húzni... Talán a lady is látni fogja... Talán nem. Javaslom ti, kik nem vagytok walletek vonuljatok
2022-07-13 21:42