Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*kik lesben állva arra vártak,hogy a falusiak kibújjanak sáncaik mögül.A lesállók nem sokkal feljebb lapultak meg a falu mellett elkanyargó országút mentén a sűrűben,Lumena döbbenten nyugtázhatja,hogy könnyedén beléjük futhatott volna.A támadók szurtosak és szikárak,akár a megpróbált farkasfalka.Deres vasaik,kék tekintetük vérre szomjazik*
2023-03-31 21:23
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A koromtól mocskos túlélőket vigyázók pajzsukat emelik a lovas és foglya láttán.Lándzsák szegeződnek feléjük,hisz bízni nem első dolguk lesz bárki idegenben, pillanatokkal a falu pusztulása után.Ám érkezésük nincs tisztázni a diakonissza jövetelének célját.Lumenától alig nyíllövésnyire a fehérleples erdőből ordítva tör elő a walletek rohama,
2023-03-31 21:20
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
történtek után nem lehet bizonyossága egy vallet felől sem. Ha nem rohannak neki (mely esetben gyorsan távolodna el tőlük), napkévét vetne feléjük és megszólítaná őket.* Az Ellenség béklyóiban senyvedtek, avagy szabadok vagytok?
2023-03-23 19:11
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Előlép rejtekéből, lassan és hangot keltve, hogy a túlélők ne essenek rögvest torkának. Éppen ezeokból felemeli egyik kezét is, hogy jelezze: békés szándékkal jött. Valami 50 lábra állítja meg tőlük lovát. Csendben méri fel őket még ekkor is. A cellában
2023-03-23 19:03
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*sarkig tárt palánkkapuján még lát kiszédelegni füsttől hörgő falusiakat,őket thártánjuk sarkát az orruk elé szorító férfiak terelgetik,többük saját ölében is alélt gyermeket cipel.A túlélők alig maradtak,ha negyvenen.Míg mentik,mit lehet,fegyvert markoló, életerős férfiak és nők ügyelik,nehogy ellenség rejtőzzön a közelben*
2023-02-20 16:54
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Lumena nyíllövésnyire az égen a hatalmas fattyúférget látja a megkormolt felhők alatt, ahogy kígyózó farokkal lustán feküdve a jeges szélre a fenyősubás,hófedte hegyek felé vitorlázik.Ő szabadította a poklot Kisbercre,hiszen emberi kezek nem csiholhatnak ilyen tűzvihart,ehhez kétség nem férhet. A falut övező sánc
2023-02-20 16:49
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Talán rá sem eszmél mi tárul a szeme elé, máris kutat a támadók után. Avagy dolguk végeztével tovaálltak volna? Akárhogyis, ezután próbálja beazonosítani akadnak-e túlélők valahol? Lát-e valakit? Hall-e segélykiáltást?*
2023-02-17 19:28
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*házának száraz tőzegteteje lángol,ólak,pajták,a közös csűr,mind-mind a pokoli tűzfergeteg eledele.Fájdalmasan óbégató jószágok eleven húsukkal égve,elszabadultan rohangálnak az utcákon.Az alacsony,szurkos karókkal kivert sáncokon a lángok előterében égő,eszüket vesztett emberalakok hajladoznak kínjukban,mintha infernális táncot lejtenének*
2023-02-13 18:38
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az egyre hangosabban süvítő lángok, a sikolyok és az erdő visszhangozta ropogás rosszat sejtetnek.Közeledvén a füst-és koromszagba égett hús bűze vegyül.Amint kiléptet a sűrűből legrosszabb sejtése igazolást nyer.Kisbércben tűzvihar tombol,tízöles lángcsóvák nyújtóznak az égnek,fekete pernyeesőt szitálva a hóra.A falu kéttucat,alacsony
2023-02-13 18:32
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
tegezéből nyílvesszőt kapjon elő bármely pillanatban. Az biztos, hogy a megszállottak megtámadtak valamit. Talán magát Kisbércet? Vagy csak egy tanyát? Akárhogyis, az ártatlanok védelme kötelessége, hozzá hűnek kell lennie. Így arra fordítja lovát.*
2023-02-12 17:24
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Azt, hogy a káplán még életét félti, jó jelnek tekinti. Ha Zubogóba érnek és hipotézise helytálló - megmenekülhet az átoktól. Felhőtlenebb gondolatait azonban hamar megszakítja a füstbűz és a vész hangja. Komoran veszi kezébe íját, készen arra, hogy
2023-02-12 17:22
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*csak a fapecekbe döngi hitehagyott átkait.Majd másfél óra múltán füst bűze kezdi facsarni Lumena orrát.A paták alatt ropogó hó zaján túl sikoltozást,fájdalomordítást,férfiajkakon hörgő riadót,majd tomboló lángok harsogását hallja az erdő falán túlról.Csakhamar az égnek törő,fekete,zsíros füstoszlopot is látja a fák felett éktelenkedni.*
2023-02-11 18:34
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A tarka nagh zászlós patájával töri fel a szárközépig érő szűz havat.A kísérteties némaságba burkolózó erdő fehér függönye hamar zárul mögöttük.A felpeckelt szájú káplán amint erejét visszatérni érzi megpróbál ugyan alkalmasint lecsúszni a nyeregből,ám miután egy óvatlan pillanatban a hurok torkán megszorul,jobbnak látja beletörődni sorsába,
2023-02-11 18:28
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
ellenérzése nincs; hisz ha igazat szólt a malefica, visszatartja a Sötétet, de Kisbérc veszélyes lehet. Így elindul a következő tervvel: a faluig az utat mellőzi, nagy ívben kerülve azt, majd visszatérne rá, környezetére, foglyára figyelve.*
2023-02-04 16:53
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
|Sorry...(>_<*)| *Mielőtt elindulna felcsapja jegyzetfüzetét és kikeresi belőle a terület vázlatos térképét. Az út Zubogóig - úgy tűnik - csak egyetlen települést ejt meg, Kisbércet. És később egy tornyot is, mit Smaragdnak neveznek.A toronnyal szemben
2023-02-04 16:45
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Éamon félig öntudatlan,ahogy keze-lába szorosan összekötve,nyaka-a lovász ötletére-a nyeregkápához kötve rövid hurokkal: rövidúton megfojtaná magát,ha levetődve a lóról szökni próbálna.Zsákként átvetve a lovon,Lumena előtt.Vágtatni nem fog tudni túl hosszan ilyen teherrel.Az út délnyugatnak vezet.Majd egy nap lóháton,mire Zubogóba ér*
2023-02-01 18:05
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A sárkányfattyú nem támadt a vár ellen,alacsonyan szállt el csupán,falaitól nyíllövésnyire,lomhán lökve magát vitorlányi szárnyaival délkelet felé.A várkápolna félrevert harangjára,a támadót jelző kürtökre, falakról felé küldött vesszőkre és átkokra ügyet sem vetve.Lova nyugtalanul rázza fejét,riadozik a bestia árnyékától.
2023-02-01 18:00
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
vészt okozhatott volna. Mindebből csak arra jut, hogy a sárkánynak halnia kell; ahhoz pedig ismernie kell mivel állnak szembe. Így nem húzza az időt. A lovásztól elkéri a lovat és a pappal együtt mihamarabb sebesen indulna Zubogóba végre.*
2023-01-25 18:35
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Rezzenéstelen arccal szemléli az eseményeket maga körül, éppen csak szemöldöke emelkedik meg kissé olykor-olykor. A fenevad hát megtámadta a várat. Bár inkább afféle figyelmeztetés-féle lehet ez, mintsem valódi szándék. Ha igazán akarta volna, nagyobb
2023-01-25 18:33
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Lumena a nagy felfordulás közepette alig bír egy lovászt keríteni,ki segít neki.A csikós így is szinte könyörög neki,eszébe ne jusson kitenni lábát a falakon túlra.Hogy a káplán baja miért van ily nyomorultul ellátva,azt már végképp nem érti,de ha a nővér hajthatatlan,a fogoly kötelékeit is segít megerősíteni.Indulhat,ha akar*
2023-01-07 17:09
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Odabent fegyveres várnép siet vártára, a szolgák mentik a menthetőt. Öreg bivalybőröket kerítenek, vízzel teli vödröket adnak kézről kézre,s helyeznek készenlétben,mint amikor tűzvész fenyeget.Sárkányfattyút már csak a legöregebbek meséiből ismernek,de a wallet vérbe ivódott rettegéssel elegy tisztelet ösztneiknek fúj riadót*
2023-01-07 17:03
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
vegyüljön addig a valletekkel! Azt is üzeni neki, hogy ő elviszi a papot Zubogóba, hol írt sejt bajára. Miképpen az egyetem könyvtárában utánanézne a sárkánynak is. Új lovat kér magának, mit megígér, hogy fordultával visszahoz. Eztán indulna, ha tud.*
2022-11-27 17:55
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Tovább a kapunál nem megy a fogollyal. Ha nem is látszik szenvtelen kifejezéséből, ám örvend, hogy visszatalált a férfi. Megüzeni a lovagok vezérének valakivel, hogy a strázsát pár napig valahová zárják el, míg meg be nem bizonyosodik, lelke tiszta. Ne
2022-11-27 17:50
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*fegyveres népén uralkodott el a sárkányfattyú láttán.Kaput is csak sokadik kiáltása után nyitnak néki,hogy a felbolydult alsóvárba léphessen, nyomában még mindig zaklatottan bólogató és remegő hátasával, ki az alélt káplánt hordozza*
2022-11-25 17:35
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Lumena könnyedén követheti Biorn porkoláb nyomait,hisz kósza vércseppeket hagyott maga után,nyomai egyértelműen arról árulkodnak,hogy saját lábán botorkált vissza a várba,amint azt a nővér meghagyta neki.Ahogy eléri Sárkánykő,még az őszön befejezett kapubástyáját,szinte haraphatná a feszültséget,ami a vár
2022-11-25 17:32
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
Visszatér a jelenbe: most, hogy a pap biztosan gondjai alatt, követné a strázsa nyomait, elért-e épségbe vissza a várba? Másképp nem tudna nyugodt szívvel Zubogó felé indulni.* ~Kis kitérő, de majd behozom...~ *vet számot a múló idővel.*
2022-11-08 17:51
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Utólag rázza ki a hideg, mikorra a sárkány már eltűnik a szem elől. Belső elhatározása csak megerősödik: a háború ilyen ellenséggel szemben értelmetlen... Muszáj lesz utánalapoznia egy bestiáriumban, ha egyszer Zubogóba ér. Talán valami gyengéje akad?
2022-11-08 17:48
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A bestia öblös torkából feltörő, morajló üvöltés mennydörgésként gördül végig az erdő felett. A vad, s madár megbújik a sűrűben,fel ne keltse a roppant ragadozó figyelmét,vérfagyasztó némaság dermeszti az erdőt.A roppant bőrszárnyak lustán feszülnek a fagyos levegőbe,s repítik a sárkányférget dél felé. Hogy merre pontosan,a fáktól nem látni*
2022-11-07 17:44
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
tarthat? Igyekszik minden jellegzetességét megjegyezni, mit láthat: színét, pikkelyei formáját, szárnyfesztávját; mindent az azonosításhoz... Csak remélni tudja, hogy vissza nem fordul a setétlekű kreatúra.*
2022-11-01 19:58
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Gondolkodás nélkül húzza be nyakát – mintha az bármitől megvédené – és fogja le kalapját, hogy el ne repítse a széllökés. Kerek szemekkel néz fel a behemótra, az ámulattal ötvözött félelem csillogással szemeiben. Ameddig tudja, némán figyeli útját: merre
2022-11-01 19:55
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Egyszerre erős széllökés sodorja le a havat a fák ágairól.Zúgó suhogást hall éles füle,a hóra fekete árnyék vetül,s lova nyihogva riad.Feltekintve olyat lát,mit több emberöltőnyi ideje nem láthatott e vidék.A három szekérnyi,szürke pikkelyes testet vitorlányi szárnyak repítik,s kétszer oly hosszú farok követi,hasa majd a fenyők csúcsát éri*
2022-10-29 20:54
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Éamon nem tér eszméletére,de a halál sötét fellegét elkerülte.Ahogy a vékony teremtés feltuszkolja a remegő ló nyergébe,van érkezése átgondolni az iméntieket.A kékszeműek lest álltak.Elzárják az utat Ranald vára felé,mintha egy Sárkánykőből érkező támadástól tartanának.Csak az Egy kegyelmén múlt,hogy karcolás nélkül megmenekült.
2022-10-29 20:45
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
az Egy eme elgyötört szolgája. Nem él illúziókban, tudja, nem fog hirtelen felépülni, de ha már lelép az életét veszélyeztető útról, az talán már elég lehet. Ha végzett, felállna és immár normálisan megkötné, hogy ne ficánkoljon az úton majd.*
2022-10-27 17:50
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Miután megvizsgálta a sebesültet, arra jut, hogy most következett el az ideje annak, hogy segítsen valamelyest földi porhüvelyén. Felé tartja kezét, elmondja a könyörgő szavakat, hogy a következőben a tenyeréből áradó meleg fényben merítkezhessen meg
2022-10-27 17:48
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Vállai kifordultak helyükből,ki tudná,ha nem épp Lumena, hogy legfeljebb csigázással okozható hasonló sérülés.Csuhája rútul megszaggatva,nincs magánál,de sípolva,szaggatottan veszi a levegőt.Bizonyosan nem egy bordája is törhetett.A porkoláb nyomait és elhullajtott vércseppjeit látván a vár felé vehette az irányt,méghozzá a saját lábán*
2022-10-26 14:39
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A ló tarka oldalára hullámokban dermedt a tajték,szügye,lába vastagon feketéllik az alvadt vértől.Nyugtalanul böhög,de túlságosan rémült,sem,hogy faképnél hagyja lovasát.A káplán azonban cudarul fest.Arca,haja,szakálla merő vér,ahogy csuklójába is húsig vájt a kötél.Feje betörhetett,míg ide-oda csapódott sziklának,fatörzsnek a vágtázó lótól rángat
2022-10-26 14:35
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
is múlhat fürgeségén. Az eltűnt porkoláb nyomait csak azután vizsgálná meg, miután lehajolt volna a megkötözött paphoz. Az életnek jelét keresne azon... Gondolkozik gyógyításán is, de talán megérné megvárni, míg bevinné Zubogóba, hogy szökni ne tudjék.*
2022-10-22 17:40
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Még mindig a torkában dobog a szíve, ahogy eléri az ismerős helyszínt. Nyugtatgatva állítaná meg a hátast, s ha az így tenne leszállna. Ott még futtában simítaná egyet rajta, amennyiben hagyná, de nem tudja alaposan megnyugtatni, hiszen két ember sorsa
2022-10-22 17:36
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ahogy hátra tekint,Éamon még rosszabb bőrben van,eszméletlen rongycsomóként,hányódik ide-oda a kötél végén,szakálla,haja összetapadt a vértől,vállai kifordultak.Nem tudja meddig száguldhattak emígy a sűrűben,de üldözői nem követik,a vezetéklovak hátramaradtak,s mire odaérnek,hol a porkolábot hagyta,annak már hűlt helye*
2022-10-08 17:55
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Egyvágtában száguld visszafelé,sebzett hátasát megfogni sem bírná,még akkor sem, ha akarná,az riadva feszül ellen a zablának,s félő,ha megrántaná,csak levetné magáról.Az ágak,fák törzsei őt magát sem kímélik a fékevesztett száguldásban,homlokáról vér csorog arcába,válla lüktet,térde rohamosan dagad,bokája megrándulva.
2022-10-08 17:51
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
Meglehet, annyiban hagyják a dolgot, meglehet, valahogy utánaerednének ezek a valletek, semmi esetre sem kockáztatna. Sietnie kell tehát. Ha elérné a strázsát, tőle legalább hatvan lábra állítaná meg a lovat és odakiáltana annak: menjen haza! Azonnal!*
2022-10-06 18:28
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
Hál'azEgynek! *szinte kiesik a száján a megkönnyebbülés, mikor elhagyják a fertezetteket. Ekkor feljebb húzná a papot, hogy ne sérüljön sokat, de a tempóból nem enged. Mihamarabb vissza kell érnie a strázsához, hogy figyelmeztesse és indulásra biztassa.
2022-10-06 18:23
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*hajrájának köszönheti,hogy nem érhetik el.Háta mögül még a fülébe süvítő szélen át is hallja a pap panaszos nyögését,majd a puffanást,ahogy egy-egy fatörzsnek csapódik tehetetlenül rángatott teste.Lumena vállát csaknem kiszakítja,de nem engedi el a pányvát.Nyíl lyukasztja át köpenyét,lándzsa csattan fatörzsbe válla mellett,de az Egy vele van.*
2022-10-04 17:43
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Havat rúgva maga mögé,sikoltva iramodik meg a sebzett ló,vérnyomot hintve a fehérségre.Ahogy az ösvényen őrült tempóban rúgtat,a nő szeme sarkából látja a dombhajlat mögül,a sűrű erdő homályából fegyvercsörögve, üvöltve,előrontó walleteket. Mintha szökőár hulláma söpörne át az ösvényen.Csakis a tarka ló ínszakasztó
2022-10-04 17:38
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Nagyot ránt a kötélen egyúttal, hogy ki azon állna, elessék - és így indulna meg, remélhetőn maga után húzva Éamon atyát.*
2022-09-27 18:53
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Mintha saját élete függene tőle, úgy szorítja a kötelet kezében, míg felkapaszkodik az állat hátára. Az odaérkező felbőszültek ösztöni vagdalkozásaira, minden gondolkozás nélkül hajol előrébb és sarkával indulásra biztatná a lovat
2022-09-27 18:49
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*faggyú és mocsokbűz kavarog körötte,ahogy a szakadt thártános,kéklő szemű vademberek kavargó rohama elborítja egy szempillantásra.Egy fejsze épp kettéhasítja nyeregkápáját,egy mázsás test lova farának vágódik,bokáján keményen koppan valami,lova szügyét lándzsa szakítja fel,mire a hátas nyakára hajolva ki tud törni közülük.*
2022-09-24 20:30
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ha Lumenát nem segítené kevert vérével örökölt ruganyos gyorsasága, aligha tudna ily sebesen nyeregbe lendülni,a pap kötelékével kezében.Riadt hátasa sikoltva ágaskodik alatta,s alig, hogy kesztyűs kezet szárat ér,a gromfattyak már rajta is vannak. A rogyadozó,összetört papot földre rántja a táncoló hátas.Üvöltés,vérszag,áporodott verejték,
2022-09-24 20:25
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
ontaná csak. Helyette, nem engedné szaladni a lovat, hanem kezében a pap kötelével ugrana annak hátára. Ha pedig ott volna, akkor nem teketóriázna sokat, indulna is. Remélhetőleg még mielőtt lecsaphatnának a megvadult lelkek...*
2022-09-23 17:27
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*A kezdeti meglepetés után azonnal döntést kell hoznia: még, ha nem lennének túlerőben, sem harcolna meg velük. Hiába hideg szívű, kapzsi, öntelt és rátarti a legtöbb lakója e vidéknek, most akaratukat felülírja maga az Ellenség, így ártatlanok vérét
2022-09-23 17:22