Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
hogy az ember is tud gyönyörűt alkotni, ha hagyja kibontakozni azt a jót a lelkében, mit annak idején ősei megláttak bennük.*
2023-05-26 21:58
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Csöndes hallgatósága és megfigyelője marad az eseményeknek egyelőre, hallgatagon lép be Jezabel mellett a templomba. Szemeit végigfuttatja a monumentális épület belsején, s csodálattal bámulja meg a lenyűgöző faragásokat, freskókat. El kell ismernie,
2023-05-26 21:57
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Amennyiben bejutnak, próbál olyan helyet találni, ahonnan rendesen rálátnak a csodák helyszínére... akár a karzat felől is akár. Bár jobb szeretne bármely csodát közelről megnézni.*
2023-05-26 21:55
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Irgalom anyja, ne hagyj el...! *Pillant a magas torony felé, ahogy a lassan áramló tömeggel maguk is befelé indulnak. A helyzet korántsem rózsás...* Ki vezeti akkor most az istentiszteletet a székesegyházban, s felel a megboldogult csontjaiért?
2023-05-26 21:55
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
A püspöki szék betöltetlen Zubogóban.*szól csendesen Abelus atya* A szentatya tudtommal-hercegérsek urunk közbenjárására- Herad érseket nevezte ki,büntetésből,amiért hozzájárult az egrón trónviszályhoz,Belacqua herceg ellenkirállyá koronázásával.Az érsek atya persze nem igyekezett lemondani,s az Egy nyugtassa,immár nem is fog.
2023-05-26 21:50
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*nehéz tempomkapu kulcsa csikordul a zárban,a súlyos reteszek engednek,s a kapu kitárulva-mint ölelésre nyíló karok-fogadják a tömjén és viaszszagú félhomályba az Egy kegyelemre szomjazó nyájat*
2023-05-26 21:42
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Hmmm... ki most a püspök a megboldogult Waldan után? S mit kell róla tudnunk, atyám? *Azt reméli, hogy talán sikerül többet megtudnia a jelenlegi székesegyház vezetőről... ki tudja, mi motiválja leginkább?*
2023-05-26 21:38
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A tömegben elvegyülve érzik, szinte rájuk is átragad a lelkes, reményteli, már-már gyermeki áhítat,mivel az egyszeri polgárok várakoznak.Egy patyolat főkötős asszony szenténekbe kezd,s a várakozók átveszik az énekszót,eképp várva bebocsátásra.Végül a
2023-05-26 21:38
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
mások beszédeit is elbeszéli ugyanígy. Halkan persze, és diszkréten.*
2023-05-26 21:33
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Amennyire hallom... *jegyzi meg, mielőtt még Jeza túl lelkesen vegyülne el a népek között* ..legtöbbjük valóban Waldan érsek sírját kívánják megérinteni. Ők ott.. *biccent egy csoport felé, s tolmácsolja szavaikat, miket az imént hallgatott ki, ahogyan
2023-05-26 21:33
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Hmm... Nem, úgy látom, az nem járható út. Így hát nincs más hátra, vegyüljünk el, és várjunk... *Egyértelműen betörni nem kíván a székesegyházba. Így hát akkor keres olyan társaságot, kik valóban zarándoknak tetszenek, nem pedig koldusnak vagy tolvajnak.*
2023-05-26 21:21
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*műhelye csak azért nem égett le,miután kemencéje beomlott,mert az ajtófélfára szögelt zarándokérméjét Waldan püspök tulajdon kezével áldotta meg...s ehhez hasonlók.A templomt oldalról kétember magas,vas rostélykerítés őrzi,így bejutni a sekrestye felől csak ennek áthágásával lehet.*
2023-05-26 21:18
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Faelnis számára az itt-ott elejtett mondatokat felcsipegetvén hamar nyilvánvalóvá válik, hogy az áhítatos tömeg Waldan érsek sírjához járulni érkezett.Egymásban érlelik a reményt történetekkel:kinek húga lett viselős sok évnyi áldatlan próbálkozás után,kinek szomszédja dobta el a mankót,miután egy hétig imádkozott a sírnál.Meld fazekasmester
2023-05-26 21:13
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
keltene.* Megpróbálkozhatunk vele.. *hagyja helyben az ötletet, bár már eleve a zsezsgő tömeg összemosódó moraját füleli, hátha kihall belőle valamit, ami érdekes lehet.*
2023-05-26 20:57
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
~S még csak hívői sem vagyunk mind~ *Egészíti ki, de az atyára való tekintettel, csak gondolatban Jezabel okfejtését. A maga öltözéke is sötétszürke színeket mutat, habár ezúttal nem húzta arcába csuklyáját - ily népes téren azzal talán csak gyanút
2023-05-26 20:56
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
jóra.* Talán körbekérdezhetnénk az embereket, hogy miféle csodában reménykednek itt? *Szól halkan a társaihoz.* Amíg a kaput kinyitják, még jó idő... de kerülhetünk a sekrestye felé is. Bár nem illő, hisz nem állunk mind az egyház szolgálatában.
2023-05-26 20:53
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*A város áldatlan állapotai okán szokás szerint egyszerű, szürke ruhát visel, s semmi hivalkodót. Hosszú köpenyének prémes szegélye felett körbenézve, s az áldatlan állapotokat látva nem kockáztatná, hogy előre törjenek a kapu felé. Az nem vezetne semmi
2023-05-26 20:53
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*kiket az unottan őgyelgő veres darabontok csak tessék-lássék fegyelmeznek.A templomlépcsőn koldusok fetrengenek,s polgárok és nincstelenek kisebb tömege kezd gyűlni a katedrális kapuja előtt,kik csak arra várnak, hogy nyíljon a kétszárnyú,vasalt alkotmány és bebocsátást nyerjenek az Egy házába*
2023-05-26 20:39
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
/lök/
2023-05-26 20:36
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*közükön gyér tüzek égnek,hol a késő téli reggelen melegszenek a csodavárók.Zubogó nyomorultjainak már csak a reményre futja,hát ide gyűlik mindenki,kinek nincs már hol maradása.Imafüzért morzsolgató asszonyok,szenténekeket tekerővel kántáló,rezet váró nyomorékok,zagyvaságokat káráló,önjelölt prédikátorok mindenfelé
2023-05-26 20:34
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A Templomszigetet uraló katedrális előtti téren, hol alig két éve a régenskirályné oly büszkén viselte szép fején az holdkorona megkerült ikerpárját, most nyoma sincs a pompának.Az egyszeri szemlélő hirtelen el sem tudná dönteni,hogy nyomortanyára,vagy zarándoktáborba tévedt-e. A kövezett téren hevenyészett kalyibák,sátrak,szárnyékok tarkállanak,
2023-05-26 20:30
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
ha ittléte alatt valamelyest hozzászokott is az emberi hajlékok nyomasztó zártságához, hosszú távon semmiképp nem kedveli őket.*
2023-05-26 20:26
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Miután a madár elrepült levelével Elvelinnbe, készséggel elfogadja Ludmilla invitálását. Maga is kíváncsi e szent nyughelyére, s egyébiránt is jól esik sétálnia, még ha a város falai között teszi is - jobb, mintha ki sem mozdulna e hatalmas kőházból. Még
2023-05-26 20:25
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*A nap hamar szalad el, s mielőtt nyugovóra tér, egy másnapi városi sétára meginvitálja még Faelnist.A lehetséges csodatevő meglátogatása megéri az utat, s a hajnali közös ima után, egy szerény reggelit elköltve akár indulhatnak is, ha Abelus atya is kész
2023-05-26 20:23
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Seraphion eltűnésével egyetemben alátámasztásul kanyarítja, mi szerint a Csillagfátylast immár nem kötheti esküje, minthogy az emberek méltatlanná váltak - és életét veszélyezteti azzal, ha marad. Kéri hát a Valókat, hívják haza őt.*
2023-05-26 20:13
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Adományba részletesen megírja a történteket. Megírja, miként estek el társai a valletek fegyvereitől, s ír a Kastélyban történtekről is, beleértve a vámpír felbukkanását, és, hogy nagy valószínűséggel újabb vámpír született. Mind e körülményeket
2023-05-26 20:11
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Int az asztalka felé.* Csak nyugodtan. Érezze magát otthon nálam! Intézkedem a szobája előkészítésében. *Feláll, hogy magára hagyja az elfet, s tájékoztassa a cselédeket, hogy vendége van, s e vendégnek szabad a járása.*
2023-05-26 20:08
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Megteszem, amit lehet. *fogadkozik őszintén* Ha megbocsát, most azonban meg kellene írnom levelemet.. *kel fel ültéből, a korábban felkínált asztal felé biccentve.*
2023-05-26 20:03
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Ahogy a halálban is, ami elér minket, ha pusztán erre bízzuk jószerencsénk. A szakértelme, és a képesség, hogy fel tudja lelni, és meg tudja figyelni ezt a bestiát, különösen fontossá teszi most szerepét ebben a háborúban.
2023-05-26 20:00
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Mosolya ezúttal némivel vidámabb.* Ah, ha csak ezen múlna, kerítenék rozsdás kardot, sőt fekete kakast és egérrágta lószerszámot is. *A bárónéra sandít* Igazán kedvelem az egyszerű népek meseköltéseit. Van bennük valami bájos egyszerűség.
2023-05-26 19:55
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
a fattyúval? Nem tudom, a legendák szerint csupán egy rátermett hős szükségeltetik, de úgy érzem, vagy nem teremnek már oly hősök e világon, vagy a sárkányok mégsem hátrálnak meg a bátorságtól...
2023-05-26 19:51
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Szemléli egy pillanatig az elfet, s addig csak a dohány kesernyés füstillata lengi be a teret közöttük.* Ebben a helyzetben... egy ilyen bestiával a határon higgye el, Faelnis, szüksége lesz segítségre. Egyébiránt utána nézhetne, mit tudunk kezdeni ezzel
2023-05-26 19:51
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
magány fogadja az erdő mélyén, s a kötelességeit teljesítve elérje a halál. Az a seb, mit társai halála ütött rajta, még túlságosan fájdalmas és eleven. Semmire sem vágyik kevésbé, mint egy csapat emberre.*
2023-05-26 19:43
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Nos, bízom benne, hogy idővel elnyerhetjük egymás kölcsönös megbecsülését. Köszönöm, hogy közbenjárt az ügyben. Egymagam igen szerény védelmet tudtam volna nyújtani Azúrnak. *elmosolyodik szomorkásan.. talán nem lett volna ellenére, hogy
2023-05-26 19:41
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
ez esetben is inkább a gyakorlatorientáltság, nem pedig a felesleges tollkoptatás mondatja ezt vele.* Ez általában ezen a vidéken különösen igaz amúgy is.
2023-05-26 19:30
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Biccent." Reineke mesterrel már beszéltem erről, és a különítmény várja az új vezetőjét. Adhatom írásos megbízással is ezt, de tapasztalataim szerint nem az fogja a köreikben megbecsültté tenni, hogy én azt írom. *Kuncog egy kicsit. Faelnis értheti,
2023-05-26 19:30
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
megeshet, hogy visszavonzzák az illető szellemét, vagy szellemi erejét.* Igen.. ránk fér minden, mi a jóból született. Magam visszatérnék Sigune seregéhez ez után. Szó esett egy különítményről, kikkel a szörnyvadászokat pótolni lehetne, ha jól emlékszem.
2023-05-26 19:17
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Kételkedni látszik, de nem ad hangot neki, hisz akár igaz is lehet. Népe hisz a halott lélek földi cselekedeteiben, ha éltében annyira jóságos és tiszta - vagy éppen annyira romlott és gonosz volt. A két véglet ritka képviselőinek földi maradványai
2023-05-26 19:13
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Azóta szarkofágja közelében többen jegyeztek fel csodás gyógyulást. Jó okunk van feltételezni hát, hogy földi a megüdvözült földi maradványai az Egy Igaz Isten akaratából és dicsőségére képesek csodát tenni. És nekünk most nagyon kell egy csoda.
2023-05-26 19:10
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Két éve Waldan püspök hősiesen védte a híveit valamely kultistákkal szemben. Sokan a kelyhesekről pusmognak, de valószerűtlen ennyire északon a megjelenésük. A püspök elesett,s illőn ravatalozták fel, majd helyezték örök nyugalomba a székesegyházban.
2023-05-26 19:09
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Elgondolkodva bólint a hallottakra.* Nekromancia.. remélem, hogy az Inkvizítor nővér rácáfol erre a feltételezésre. *rázkódik meg, a gondolata is borzasztja, hogy efféle fekete mágia rontsa amúgy sem fényes helyzetüket* Miféle csodatévő, ha nem titok?
2023-05-26 19:03
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Egyelőre sötétben tapogatózunk, de talán az Inkvizítor nővér sikerrel jár annak felderítésében, mivel állunk pontosan szemben. Addig viszont bízunk a szentek erejében, és tervben volt, hogy megvizsgáljuk egy lehetséges csodatevő maradványait.
2023-05-26 18:49
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Ez csak természetes. *Faelnisnek aligha lehet kérdés, hogy bármire van szüksége, azt megkapja itt. Ám a téma komorabb irányt vesz, így ehhez igazodik.* Mind fegyverszűkében vagyunk. Jó okunk van feltételezni, hogy Gorm hívei nekromanciát használnak.
2023-05-26 18:49
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Igencsak megviselhették sérülései, ha nyíltan ilyen kéréssel fordul a bárónéhoz.* Talán Lorne serege fegyverszűkében van?
2023-05-26 18:34
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Miután végzett az étellel, megtörli száját, és jóízűt kortyol a vizezett borból. Kissé nehéznek érzi a gyomrát a zsíros emberi ételtől, de határozottan jól esett neki még ez is.* Ha megengedi, itt maradnék Önnel néhány napot. Magam is pihenésre szorulok.
2023-05-26 18:33
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
szórakoztatja magát addig is. Csak akkor szól, ha a tünde végzett már.* Egyébiránt néhány nap, és valóban Lorne táborába távozok. Szükségem van még egy hathatós pihenésre, és nem mellesleg mit se ér a harc, ha nincs fegyverünk... ez ügyben is lépni kell.
2023-05-21 15:21
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
*Biccent a másiknak.* Bölcsessége ismét túlmutat az emberi értelem szűk, pusztán a praktikumot szolgáló meglátásaim, Faelnis. *Hosszú csöndben várja meg, míg a lány nyugodtan eszik. Igazából egész megkívánta az édességet, így az apró süteményekkel
2023-05-21 15:21
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
semmit nem ér, ha a lélek meghal rajta. De úgy tesz velük, ahogy jónak látja. *Csöndesen nekifog eztán az ebédnek, amit felhoztak neki. Valójában azt remélte, hogy valami könnyebben emészthetőt kap, de esze ágában sincs megsérteni vendéglátóját.*
2023-05-21 15:16
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Felsóhajt* Igen, igaza van, csupán.. láttam, mennyire elszomorította a királyt húga halála. Talán van ezek közt az ékszerek közt olyasmi, mi régi családi ereklye, s mint olyan őrá emlékezteti. Nem csak a földet fontos megmentenünk, Ludmilla. A föld
2023-05-21 15:14
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
védelmét... de egyben a birodalom védelmét is szolgálja. Így tehát a királyt szolgálja. Egyébként pedig Ön szerint mennyit foglalkozna bárki e bagatell, valótlan, meséken alapuló fenyegetéssel? Ezt már a bőrünkön tapasztaltuk meg, Faelnis.
2023-05-21 15:05