Kedves Játékosok! A szabályzat egyelőre tesztelés alatt áll, szerkesztése várható! Észrevételeiteket, ötleteiteket várjuk a fórumra!

AZ EGYSZERŰ PRÓBÁK

A különböző próbákat, melyek nem a harchoz kötődnek, a hangsúlyos tulajdonságra elosztott pont számának megfelelő d10 kockával dobjuk. Amennyiben legalább 1 kockával sikerül megdobni a próbát, úgy az sikeresnek minősül, de ennek is megvannak a maga fokozatai:

1 kocka siker: Éppen hogy, nagy erőfeszítésekkel.

2 kocka siker: Erőlködni kellett, de megvan.

3 kocka siker: Magabiztosan sikerült.

4 kocka siker: Ahogy a nagy könyvben meg van írva!

5 kocka siker: Eposzi költeménybe illene!

Amennyiben valaki 1-et dob, az mindig kiüti az egyik sikerkockát. Amennyiben valaki kizárólag 1-et dob, az nagyon elbaltázta, és valami negatív következménye lesz. Tűzfegyverek esetében külön nehezítése a próbának, hogy ha valaki két egyest dob, annak automatikus a balsiker, és a fegyvere berobbant.

A tudás/képzettség próbákat a szakértelem értékének megfelelő d10-es kockával dobhatjuk.

A célszámot mindig az határozza meg, hogy az illetőnek van-e jártassága az adott próba teljesítésében. Az átlagos nehézségű próba esetében a célszám 5. Amennyiben a karakter előtörténete és háttere alapján járatos az adott szakterületen, a célszám csökkenthető.

Tehát pl.: Ademus tolvaj, és ki kell nyitnia egy kincses láda furmányos zárát, hogy hozzáférjen az ereklyéhez, amit el kell lopnia. Ademus, lévén tolvaj, nagy gyakorlata lehet különböző zárak feltörésében, így a próba célszáma számára nem túl magas. 5 pont szakértelem tulajdonsága miatt 5d10 kockával dob. Ez egy nehéz zár lenne, minek 8 pont volna a célszáma, de mivel Ademus érti a dolgát, és van szakértelme, neki csak 4-es nehézségben kerül meghatározásra. Ademus dobott: 3,9,5,7,2. 3 kockával megdobta a célszámot, így magabiztosan sikerül kinyitnia a ládát.

Ellenben, ha Ademus a tolvaj egy holt nyelven íródott fóliáns értelmét szeretné megfejteni -mivel hasonló stúdiumokhoz egész életében még csak köze sem volt- a tekercs olvasásakor a szakértelem értékének megfelelő kockával dobott próbájának célszáma különösen nehéz, 9-es lesz. Ademus dobott: 4,2,6,10,1. Ugyan egy kockával sikerült 10-est dobnia, így pár szó mintha innen-onnan ismerősen csengett volna számára, de 1-es dobása kiütötte egyetlen siker kockáját, így tarkóját vakargatva görnyed az írás felett, tanácstalanul.


HARCI SZABÁLYOK

Mindig hagyj lehetőséget az ellenfeleidnek, hogy eldöntsék, akarnak-e harcolni ellened, vagy sem, és inkább távoznak a helyszínről!

A játékosok a támadó és a védőértéküknek megfelelő számú d10 kockával dobnak. A kockák értéke összeadódik, amelyik a nagyobb, az nyer. Egál esetén a védelem nyer. A sikeres támadások után a sebzés mértékét a túlütés határozza meg:

1-5 pont: -1 EP levonás, könnyű seb

6-25 pont: -3 EP levonás, közepesen súlyos seb

26-35 pont: -6 EP levonás, súlyos seb, gátolja a testrész használatát.

36- pont: -12 EP levonás, HALÁLOS SEB!,sürgős ellátásra van szükség, különben földi utad véget ér.

Ha a karakter 6 EP-ig vagy az alá sebződött - ahol már egy közepesen súlyos sérülés is végzetes lehet-, és tovább akarja folytatni a harcot, köteles akaraterő próbát dobnia 7-es célszámra. Ha nincs meg legalább 2 sikere, harcértékei feleződnek (lefelé kerekítve). Sikeres próba esetén a következő körben szintén dobnia kell, immár 8-as célszámra, ami sikeres próbák esetén körönként 1-gyel nő maximum 10-ig.

Sebzésnél törekedni kell a megfelelő élettani hatások kijátszására is!

A Védőértéket, Támadóértéket és a Sebzést módosíthatja, hogy milyen felszerelést visel az adott karakter:

Közelharci fegyverek:

1. kategória: alkalmatlan fegyverek (söröskorsó, székláb, furkósbot, kasza, kapa, fejsze, palacsintasütő stb.- amit a karakter éppen a keze ügyébe kaparinthat) + 1 TÉK

2. kategória: kis fegyverek (vadászkés, gyiloktőr, ököltőr, sarlókés, vasököl, ólmosbot- tőrök,kések,egyéb hasznos apróságok, tehát minden, mit egy alkalmas köpeny alatt a karakter elrejthet) + 2 TÉK

3. kategória: egykezes fegyverek (kardok, bárdok, buzogányok, csákányok és pörölyök - amit a karakter oldalfegyverként visel, s használata egy kezét biztosan lefoglalja) + 3 TÉK

4. kategória: kétkezes fegyverek (szálfegyverek, csata pallosok, harci bárdok - forgatásuk jókora erőt és nagy jártasságot igényel használójától) + 4 TÉK, de legalább 4-es Erő érték szükségeltetik hozzá.

Távolsági fegyverek:

1. kategória: alkalmatlan fegyverek (bármilyen tárgy, mit a karakter keze ügyébe kaparint és ellene felé hajítja) + 1 TÉT

2. kategória: hajítófegyverek (dobótőr, parittya, hajítóbárdok, dárdák, emberfogó háló -minden fegyver, amit hajítani rendeltek készítőik) + 2 TÉT, de legfeljebb 10 méteren belől használhatók pontosan.

3. kategória: íjak (lett légyen az hosszú-,vagy rövidkarú,összetett,vagy elf íj. Az egykézi, apró számszeríjak, arbaletek, miknek felhúzásához nem kell csiga, szintén ide tartoznak) + 3 TÉT

4. kategória: számszeríjak (vadász, avagy páncéltörő, bivalyerős, és félelmetes készségek) + 4 TÉT, de újratöltésük időigényes, minden második körben használhatók csupán

4+1 kategória: tűzfegyverek (muskéták,arkebuzák,sáncpuskák,drága,kényes, kanócos tűzszerszámok) + 5 TÉT, a páncélok sebzésfelfogása nem érvényesül ellene, de karbantartásuk drága, töltésük időigényes, a lőporra ügyelni kell. Minden harmadik körben tüzelhetnek vele, emellett lövésenként 1d10 dobatik:

1-es dobás: a szerkezet használója kezében felrobban, ebben az esetben 1d4 sebzést ejt, 
2-4-es dobás: a szerkezet besül, három kör múlva használható ismét.
5-10-es dobás: a szerkezet rendben működésbe lép.

Pajzsok:

1. kategória: alkalmatlan pajzsok (mit a karakter saját védelmére keze ügyébe kap) + 1 VÉK

2. kategória: kis pajzsok (ökölpajzs, alkarvédő, hárító tőr, kicsiny átmérőjű pajzsok - mikkel való védekezés lefoglalja ugyan a karakter egyik kezét, viszont azt karjára csatolnia nem kell, attól pillanatok alatt megválhat) + 2 VÉK

3. kategória: közepes pajzsok (gyalogsági és lovassági pajzsok, miket a karakternek karjához kell csatolnia, védekező karját teljes egészében lefoglalja, attól egy kör alatt válhat csak meg) +3 VÉK

4. kategória: nagy pajzsok (pavezék, többnyire ólajtó méretű készségek, mikkel a kézben harcolni szinte lehetetlen, azt jobbára mozgatható fedezékként használják, főként lövészek védelmére szolgál) +4 VÉK, de cipelése legalább 4-es Erő tulajdonságot igényel

Vértek:

1 kategória: könnyű vértezet (fegyverkabát, posztó- és bőrvértek- elkészítésével nem a páncélkovács fárad) -1 sebzés

2. kategória: közepes vértezet (láncingek, brigantinok, pikkelyvértek - nem éppen nehezek, de a penge jól vásik rajtuk) -2 sebzés

3. kategória: nehéz vértezet ( félvértek, mellvértek, rákvértek -összetett páncélzat sisakkal együtt használatosak, komoly ember csatába nem megy nélkülük) -3 sebzés

4. kategória: teljes vértezet (drága mesterművek, csak vagyonosak engedhetik meg maguknak, lovas harcra tervezettek, talpon viselésük gyakorlatot igényel) -4 sebzés, de legalább 4-es Állóképesség, vagy Erő értéket igényel

Amennyiben a karakterek valamilyen harci cselt alkalmaznak (pl lefegyverzés, lerántás, leütés stb.), akkor mindkét fél a Támadóértékével dob, és amennyiben a cselező fél nagyobbat dob, akkor sikerül megcselekednie, amit akart, ezzel hátrányt szerezve ellenfelének.

Amennyiben egy karakter orvgyilkosságot szeretne végrehajtani, ahhoz elsősorban az Ügyesség értékével kell dobnia az áldozat Mentalitás értéke ellen. Ha az sikeres, (lopózva megközelítette a másikat, hogy amaz nem vette észre) csak akkor hajthat végre orvgyilkosságot, mely esetben támadóértékével szemben a védekező személy, csak az ügyességével dob.

Ha a karakter több ellenféllel harcol egyidejűleg, mivel figyelmét megosztja támadói között, a vele szemen állók számával azonos kockát kell levonnia védekező dobásából! Ember méretű ellenfélhez egyszerre egy körben legfeljebb 4 ellenfél fér hozzá, anélkül, hogy egymást akadályoznák a harcban.

Gyógyulás a sebekből:

A sebek in game napokban mérve gyógyulnak be, ehhez alapvetően szükséges a pihenés. Harc közben a sebek nem kezdenek el semmiképp gyógyulni.

Ellátatlan seb NEM gyógyul, -1 EP kétnaponta levonódik az állapotromlás miatt

Kötözés: Napi +1 EP

Felcser ellátás: Napi+ 2 EP

Gyógyfőzet: 3 körön át +3 EP

Medzsikfőzet: 3 körön át + 6 EP

Az alábbiakban példaharcot olvashattok:

Meredith és Avalach között késhegyre menő vita robban ki, minek végére csak a hideg acél tehet pontot. Mivel Meredithben már percekkel ezelőtt gyilkos indulat támadt, orvul tőrt húzott az asztal alatt, így hozzá közelebb van a fegyver, mint Avalachhoz, ki csupán most kap kardja után, így Meredithé az első támadás.

Meredith TÉK (támadó érték-közelharci) értéke 6 így 6d10-el dob, minek eredménye 35.

Avalach VÉK (védő érték-közelharci) értéke 8, így 8d10-el dob, minek eredménye 38.

Eszerint sikeresen cselezte ki a kígyóként lecsapó tőrt. Immár kardot rántva a támadás sora most rajta van. TÉK értéke 7, így 7d10-el dob, minek eredménye 46. Meredith gyorsan surranna a kard elől, így 7-es VÉK dobása 33-lesz. Nem volt elég fürge,í gy Avalach csapása vért fakaszt. A támadás értéke a védekezés értékét 13-mal haladta meg, így 8-as EP (egészségpont) összegéből 6-ot köteles levonni. Meredithen súlyos seb esett: a kard csapása kettészelte bal kulccsontját, minek következtében fájdalom sziporkái pattognak szeme előtt, meleg vér ömlik végig karján, s keserűen tapasztalja, hogy bal kezét hiába emelné, az meg sem mozdul, lüktető fájdalommal válaszol csupán. Gyomra felfordul, és az asztalnak tántorodik. Bár dönthetne úgy, hogy feladja a harcot és menekülni kezd, hisz a maradék 2 EP-jén egy kisebb sérülés is kifogna, ám a bosszú oly erősen munkál benne, hogy acsarogva újra támadásra rugaszkodik. Mivel 6-nál (egy súlyos seb okozta veszteségnél) kevesebb EP-je maradt, akaraterő próbát köteles dobni 7-es célszámmal. Meredith akaratereje 4-es, ezért 4d10-el dob tulajdonságpróbát, hogy vajon a benne lobogó gyűlölet elég erőt ad-e neki a harc folytatásához. Dobásai: 7,3,4,8. Mivel a kötelező két sikert megdobta, ennek eredményeként képes ragadozóként rontani ellenfelére. TÉK dobása 38, mit Avalach 32-es VÉK dobása követ. Meredith így közepesen súlyos sebet ejtett. Avalach 12-es EP-jéből 3 kerül levonásra, mikoron az elvillanó tőr felhasítja arcát, ám a riposzt sem marad el. TÉK-je 40,mire Meredith 40-es VÉK-je felel, így a kard csak a levegőt hasítja.

Újabb kör következik.Meredith egyre sápadtabb a vérvesztegtől, füle zúg, ingje merő vörös lucsok. Újfent támadna, ám ehhez ismét akaraterejét kell latba vetnie, ezúttal 8-as célszám ellenében. Dobásai: 3,5,6,2. Próbája sikertelen. Dühe immár nem elég, ereje elpárolog, így kénytelen volna harcértékei felével folytatni a küzdelmet, ám tudja, így könnyedén halálos sebet kaphat, s akkor menthetetlenül bevégzi.

Ekkor Tybalt, Meredith fegyvertársa elérkezettnek látja az időt, hogy közbelépjen. Hosszúíját emeli, hogy Avalachra lőjön. Tybalt TÉT (támadó érték-távolsági) értéke 7, így 7d10-el dob 43-mat. Célpontjától mintegy 15 méter választja el, így Avalach VÉT (védő érték-távolsági) értéke ügyesség + távolság szerint alakul, így 4d10+15 lesz. A dobott érték 35, a két érték közti különbség 8, így Avalach újabb 3 EP-t köteles levonni. EP-je így 6 lesz. A nyílvessző átüti zekéjét ám nem fúródik mélyre bordái közé. Mivel Avalach elérte a 6 EP-t, amennyiben folytatni kívánja a harcot ő is állóképesség próbát köteles dobni az első körben 7-es célszámmal. 3-as állóképesség értéknél dobásai: 3,5,2. Mivel dobása sikertelen, akárcsak Meredithnek, neki is feleződnek harcértékei, ám 6 EP-vel még így is több esélye van, mint ellenfelének 2 EP-vel.

Meredith menekülőre kívánja fogni, s fortéllyal toldja azt meg. Az útjába eső széket Avalach sípcsontjára kívánja rúgni, felbuktatván a harcost, ha az nyomába eredne. Ezúttal harci cselhez igazodva TÉK dobásaik feszülnek egymás ellen, immár feleződött értékekkel. Meredith dobása 3d10-zel 15, Avalaché 3d10-zel (lefelé kerekítve) 11, így a lány az utána vetődő harcost könnyűszerrel felbuktatja az elé rúgott székkel, s így ő egérutat nyerve kiviharzik az udvarra, hol felnyergelt lova várt rá. Az állat véknyába vágva sarkát a sötét erdő felé veszi az irányt, s tudja, ha Tybalttal találkozva a megadott helyen, amaz bekötözti sebeit, legalább 6 napig veszteg kell lábadoznia, hogy mozgásra bírhassa egyáltalán bal karját, ha csak nem szereznek elég pénzt különb ellátásra. Hogy teljesen mikor épül fel, azt pedig csak az Egy tudhatja.