Kedves Játékosok! Az alábbi szabályok szerint regisztrációtokat a Regisztrációs felületen ejthetitek meg!

A PONTLEOSZTÁS

A Karakteredet 5 tulajdonság határozza meg, melyek mindegyikén alapesetben 1 pont van. Ezek a következők:

Erő: Elsősorban a közelharcosoknak fontos, illetve olyan próbáknál vesszük alapul, ahol az erő számít.

Ügyesség: Elsősorban a harci helyzetekben fontos, illetve olyan próbáknál vesszük alapul, ahol az ügyesség számít.

Állóképesség: Jellemzi a karakter fizikai kitartását, illetve ebből számítjuk az Egészségpontot.

Mentalitás: Elsősorban a varázshasználóknak és távolharcosoknak fontos, illetve számít bölcsesség, akaraterő és észlelés próbáknál.

Szakértelem: A Szakértelem képzettségre osztott pont mögé vezesd fel azon ágakat, amelyeket a karakter kitanult. (pl. Gyógyítás, Kovácsolás, Hajóács, Bőrmíves, stb.) A tanult és felvezetett szakértelmekre a KM a játékhelyzettől függően alacsonyabb célszámot oszt, s ehhez jár annyi kocka, amennyi a Szakértelem pontjaidból jön. A karakter ugyanennyi kockával dob bármilyen más szakértelem próbára is (amikhez koncepciója szerint nem érthet), de magasabb célszámmal. Például: Egy gyógyítónak ha sebkötözésre kell dobnia, s van rá 4 kockája a KM 3-as célszámot ad. Ezzel a 4 kockával kell 3-as érték fölé dobnia minél többször. Ugyanez a karakter, ha zárat próbál feltörni, s még sosem csinált ilyet, azt sem tudja, hogyan kell, kaphat akár 8-as, 10-es célszámot is a zár bonyolultságától függően, amelyre szintén 4 kockával dobhat. A Szakértelemre osztott pont és a szakértelem megnevezése tehát a próbatétel célszámát befolyásolja minden játékszituációban.

A karaktered megalkotásánál összesen 8 pontot oszthatsz el tetszőlegesen annak értékeire, úgy, hogy amelyik tulajdonságra nem fektetnél hangsúlyt, azt ki is lehet nullázni, vagyis -1 pontot osztani rá. Ennek fényében érdemes figyelembe venni, hogy ha

0 pontos az érték, akkor az a karakterednek nagyon nem megy,

1-2 pontos értéknél átlagos abban a tulajdonságban,

3-5 pontos értéken jó egy tulajdonságban,

6 pont felett pedig már nagyon tehetséges.

A származtatott értékek

A játékban a karakter tulajdonságai különböző származtatott értékeket generálnak.

Védőérték-közelharc (VÉK): Ügyesség+Állóképesség+Pajzs módosítójának összege

Védőérték-távolharc (VÉT): Távolság+Ügyesség+Pajzs módosítójának összege (Kivéve!: hárítótőr)

Támadóérték-közelharc (TÉK): Erő+Ügyesség+Fegyver módosítójának összege (Kivéve!: hárítótőr)

Támadóérték-távolharc (TÉT): Mentalitás+Ügyesség+Fegyver módosítójának összege

Egészségpont (EP): 10+Állóképesség+Szint összege

Mágiapont (MP): Mentalitás+Szint összege

Helyes pontleosztási példa 1.Szintű Karakterhez:

Erő: 1+2= 3           VÉK: 6d10
Ügyesség:1+4= 5         VÉT: táv+5d10
Állóképesség: 1+0=1       TÉK: 8d10
Mentalitás: 1+-1=0       TÉT: 5d10
Szakértelem: 1+3=4       EP: 12, MP: 1 (csak ha releváns)


A KARAKTERFEJLŐDÉS

A karakterek kalandokkal (fórumon vagy RT-n), eventekkel, Boss-fight-tal, és az Évszak Hőse játékkal kaphatnak tapasztalati pontokat. A szintlépésekkel a karakterek elosztható pontokat szereznek, melyeket az 5 tulajdonság között tetszőlegesen oszthatnak el.

Ahhoz, hogy valaki szintet lépjen bizonyos mennyiségű TP-t kell összeszednie. A szükséges TP mennyisége a szintek között változik: minél magasabb szintet akar elérni a karakter, annál több TP-re lesz szüksége.

Az Évszak Hőse játékban mindenki, aki szavazatot kap, 1 TP-t kap jutalmul. Aki megnyeri a játékot, annak +1 TP jár, vagyis 2 TP-t kap.

Az eventeken való aktív részvételért 1-3 TP jár. Ez azt jelenti, hogy ha legalább egy nap eseményén jelen volt, és bekapcsolódott, 1 TP-t kap, ha pedig aktív játékkal elősegítette az eventet, annak megoldását, akkor 3 TP jár (Ez nem azt jelenti, hogy ha mindhárom nap jelen volt egy kicsikét, azzal összeszedte a 3TP-t! A 3TP jutalma rend szerint az event hősies megoldóinak, a krízisek sikeres felszámolóinak jár!). Az event mesélői döntik el, ki mennyire volt aktív. Az eventet általában 2 mesélő vezeti. A KM-ek játszhatnak egymás kalandjában, de sajátjukban nem szerepelhetnek saját karakterrel! A KM-ek oszthatnak társ-KM-ük játékos karakterének TP-t az eventen való részvételért, de maximum 2-t!

A kalandokban 1-5 TPt kaphatnak a karakterek, mely esetben 1 pont jár annak, aki végigsodródik az eseményekkel, 5 pont pedig azoknak, akik végig maximálisan előre mozdították az eseményeket, minden krízisben részt vettek, vagy valami nagyon nagy hátrányt szenvedtek el a kaland folyamán. A kaland mesélője dönti el, ki mennyire volt aktív, és mennyi TP jár. A KM részt vehet saját meséjében saját karakterével, ha az szükséges a kaland története miatt, de TP-t nem oszthat a játékban elért eredményekért saját karaktere részére, annak jelenléte kizárólag a többi játékos karakter segítségét szolgálhatja! RT-n játszott kalandért általában maximum 2TP osztható. Ettől eltérni lehet, ha azt a játék nehézsége, hossza, vagy a karakterek példán felüli teljesítménye kifejezetten indokolja! Ennek megítélése a KM tisztje.

Vendég-KM -ek meséiről...:

Az oldalon nem csak a 4 admin vezethet kalandot/eventet, e lehetőség nyitott azok számára is, akik úgy érzik, szívesen szórakoztatnák játékostársaikat kalanddal, eventtel. Ennek kezdeményezését maximálisan támogatjuk, de menete szigorú szabályokhoz kötött! A vendég-KM megsegítésére a 4 admin közül valakit mentorául kell kapnia. Az ő számára kell elküldenie kidolgozott kalandmodulját (ez esetben a vendég-KM mentora nem játszhat a kalandban!), és az ő támogatásával vezetheti le a kalandot fórumon, vagy RT-n. A sikeresen végigjátszott kaland után a TP osztást a mentorral kell egyeztetni, és az ő jóváhagyásával kerülhet kiosztásra a méltó jutalmazás.

A Boss-Fight szabályai:

BOSS karaktert bárki regisztrálhat, szintjének maximális mértéke: az oldalon aktívan játszó legmagasabb szintű karakterhez képest +2. FIGYELEM! A BOSS karakterekkel történő játékok közben, ha a játékos karakter ÉP-je 0-ra esik, karakterhalál van érvényben! Ennek megfelelően azonban, ha a hősök összefognak, és legyűrik e rémséges BOSS-ok egyikét, azért jutalmazás (TP) jár! A legyőzött BOSS usere a TP osztás kérdésében köteles felkeresni az oldal 4 adminjának egyikét, és tájékoztatni róla az illetőt, hogy melyik játékos mennyiben segítette elő karakterének legyőzését. Ez alapján a BOSS és mentora együttesen mérlegelik a jutalmul osztható TP-ket, majd a mentor jóvágyagyásával a BOSS kihirdetheti a kapott eredményt. A kapható TP-érték BOSS karakterek esetében nincs maximalizálva, változó! BOSS-karakter legyőzésében a BOSS usere nem vehet részt saját karakterrel!

Minden egyes TP kiosztást, legyen az kaland, event, Boss-fight, vagy hősverseny, a fórumon fel kell jegyezni! Ennek feladata mindig a mesélőre hárul!

A karakterek legfeljebb 8. szintig fejlődhetnek. Minden egyes szinten 3 Fejlődéspontot kap a karakter, mely pontokat tetszőlegesen oszthat el annak értékein a játékos. A korábbi, elfogadott pontbeállításokba nem lehet belenyúlni, újraosztani azokat. A karakterértékek végösszege így:

1. szint: 13 pont  3. szint: 19 pont  5. szint: 25 pont  7. szint: 31 pont
2. szint: 16 pont  4. szint: 22 pont  6. szint: 28 pont  8. szint: 34 pont

Szintek:

1. szint: Zöldfülű ... (1-4.TP)   	4. szint: Tapasztalt ... (20-29.TP)    
2. szint: Kezdő ... (5-9.TP)    	5. szint: Hős ... (30-44.TP)            
3. szint: Feltörekvő ...(10-19.TP) 	6. szint: Veterán ...(45-64.TP)

			7. szint: Mester ... (65-79..TP!)
			8. szint: Nagymester ...(-80.TP)


A MÁGIÁRÓL

A mágiahasználó karakterek "gyors" varázslataikat 3 csoportba oszthatják: Könnyű, Közepes és Nehéz varázslatokra. A könnyű varázslatok költsége 1 pont, kijátszási ideje 1 kör, a Közepes varázslatoké 2 pont, kijátszási ideje 2 kör, a Nehéz varázslatoké 3 pont, kijátszási ideje 3 kör. A varázshasználó 1 in game nap annyi varázslatot használhat, amennyi a Mágiapontja. Amennyiben egy varázslatot megszakítanak, vagy gátló tényező kerül a ráható varázs megfoganásába, úgy Mágiapont nem kerül levonásra.

A karakter varázslatainak listáját a játékosok állítják össze, azokat e-mailen várjuk tőletek!

Segítség a mágia egyensúlyának megtartásához: (opcionális)

Mágia típus           Könnyű     Közepes     Nehéz
Támadó - személyre:       -3EP     - 6EP      -9 EP
Támadó-terület/csoport:      -       -3EP      -6 EP	
Védő – személyre:        +3VÉ      +6VÉ      +9VÉ
Védő-területre:          -       +3VÉ      +6VÉ
Áldások:           6 óráig ható  12 óráig ható  24 óráig ható
Rontások:          6 óráig ható  12 óráig ható  24 óráig ható
Gyógyítás:            +3 EP     +9EP      Összes EP	

A rituálék nem képezik fentiek tárgyát, mivel azokhoz komponensek, áldozat, megfelelő környezet és esetenként hosszabb idő igényeltetik.

Minden beküldött mágia lista bővíthető, és minden esetben az adminoknak kell jóváhagyni. A mágia elbírálása az adminok döntésén alapszik, és nagyon szigorúan vesszük! Továbbra is szabály, hogy a mágia ritka dolog, semmiképp sem kényelmi eszköz vagy tömeggyilkoló fegyver.

Az új mágiák tanulásának szabályai:

A mágialista bővítésére, azaz új mágiákra háromféle képpen tehet szert a játékos:

- Kalandban, tanulás útján: a KM dönti el ez esetben, hogy milyen varázslatot sajátít el a játékos.A kapott mágiára a későbbiekben a mágiatanulás menete lesz érvényben! Lásd: lentebb

- Kalandban, tekercs föllelésével: a KM határozza meg a tekercsen szereplő mágia természetét. A tekercsen szereplő mágia felhasználásához nem szükséges a mágia megtanulása, elegendő azt a hozzá szükséges MP felhasználásával felolvasni. Felolvasás után a tekercs elhamvad, többé nem felhasználható. A mágia nem tanulható!

- Szintlépés alkalmával: 1db, a karakter usere által meghatározott mágia, amelyre a mágiatanulás menete érvényes! A tanulandó mágiának leírását elbírálásra el kell küldeni az adminoknak, s amennyiben ők jóváhagyják azt, a karakter megkezdheti a mágia tanulását. A kívánt mágia meglelését ki kell játszani! (Könyvtárban való kutakodás, papi-, mágustanodai segítség pénz ellenében való igénybe vétele, KM segédletével egyaránt lehetséges).

A mágiatanulás menete:

A mágia ritka dolog, használatának elsajátítása fáradtságos és áldozatokat követelő agymunka, mely rengeteg időt és kitartást követel a varázshasználótól. Az új ösvények felfedezése a mágia kusza világában nem mindig veszélytelen, és gyakran kísérik kudarcok is. Csak a legelhivatottabbak képesek rá, hogy igazán nagy varázslókká váljanak..

Egy újonnan szerzett varázslat éppen ezért nem alkalmazható kezdetben oly biztonsággal, mint a már korábban elsajátított trükkök. A játékos, miután kijátszotta a tanulni kívánt mágiának elvarázsolását a játéktéren, mielőtt lereagálná, hogy mi történik a varázslat hatására, szerencsét kell dobnia annak sikerességét illetően! A dobást 1d10 kockával ejti meg. A dobás eredményeitől függ a varázslat kimenetele:

- 1-es dobás esetén: A mágiára szánt MP elköltődik, de a varázslat balul sül el, 
		elszabadul, és valamilyen nem kívánatos, random módon lép működésbe!
- 2-5-ös dobás: A mágiára szánt MP nem használódik el, de nem is történik semmi.
- 6-10-es dobás: A mágiára szánt MP felhasználódik, a varázslat rendben létrejön. 

Ahhoz, hogy egy újonnan tanult mágia kellőképpen rögzüljön a varázshasználó memóriájában, többször is sikerre kell vinnie az új varázslat megejtését. Ez a varázslat szintjétől függően változó mennyiségű sikert kíván:

1. szintű varázslat: 1 sikeres szerencsedobás és végrehajtott varázslat
2. szintű varázslat: 2 sikeres szerencsedobás és végrehajtott varázslat
3. szintű varázslat: 3 sikeres szerencsedobás és végrehajtott varázslat 

A sikerre vitt mágiákat a játékos magának jegyzi. Ha egy varázslatot elégszer létrehozott már, jeleznie kell a mesélők felé, hogy a varázslat rögzült, s így a továbbiakban úgy használhatja, mint az eredeti varázslatlistájáról akármelyik másik mágiáját.

Varázstalanként kezdő karakterek mágiatanulása:

Ritka és kivételes eset, de előfordulhat, hogy valaki, aki soha életében azelőtt nem varázsolt még, bizonyos különös egybeesések és a vele történtek révén mégis megismerkedik a mágiával, és annak használatával. Egy ilyen karakter azonban nehezen vetekedhet a tanult mágiahasználókkal, és tanulási folyamataik is dupla annyi időbe telnek!

E szerint varázstalannak indított karakterből is lehet varázshasználót alakítani, de kizárólag kalandban kijátszott események hozományaként, és a tanult mágiaformák rögzüléséhez rájuk az alábbi táblázat érvényes:

1. szintű varázslat: 2 sikeres szerencsedobás és végrehajtott varázslat
2. szintű varázslat: 4 sikeres szerencsedobás és végrehajtott varázslat
3. szintű varázslat: 6 sikeres szerencsedobás és végrehajtott varázslat

AZ NJK ÉS A BOSS

A játékos dönthet úgy, hogy nem szeretne pontot elosztani. Ez esetben a karaktere 0. szintűnek minősül, vagyis NJK (de nem minden NJK 0. szintű), nincs nevesített szintje a Karakterlapon. Az, hogy nem osztott el pontot, nem védi meg őt a többi játékostól! Tulajdonságai 1 pontosak, VÉK: 2d10, VÉT: táv+1d10, TÉK: 2d10, TÉT: 2d10, EP: 10, MP: 1.

Amennyiben egy, már aktív játékos szeretne kihívást állítani a többiek elé egy magasabb szintű karakterrel, úgy ennek regisztrálására lehetősége van a szintnek megfelelő pont elosztásával. Azonban ezek a karakterek minden esetben vadászat tárgyát kell képezzék, tehát a játékosnak el kell fogadnia, hogy karakterét előbb vagy utóbb ha tudják, elkapják, és szociális játékokon, kalandokon nem vehet részt külön mesélői engedély nélkül!