Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
ki a thaint a biztos halálból? Ám ők mégsem lázadnak ellene. Nem ők vannak kint, de Ranald és Thane vadászai. Behódoltak ősi istenüknek, aki vérátokkal fertezi és irányítja őket. Ha kimegy tárgyalni...egyikünk özvegy lesz holnap. Ne küldje halálba a fiát!
2023-01-28 18:45
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Nagyot sóhajt, majd apósához fordul. Egyenesen annak szemeibe néz, hangjában nincs döjf.* Még egyszer elmondom: Ő nem vagy ceann. Nem érdemelte ki azt. Ha Lorne és Sigune állna ott kint, azt kérdeznék, hol volt, mikor a Roete-hágó égett? Ki hozta
2023-01-28 18:45
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Na és, ha mégsem tisztelik? A walleteknél mostanában az eskü és az adott szó ugyancsak... múlékony. Ha nem engedelmeskednek ceannjuknak, és mégis kardcsörtére kerül a sor, vajon mennyi esélyünk lesz támogatás nélkül? *veti fel*
2023-01-28 18:20
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
ahogy az sem, ha fegyverrel próbáljuk fenyegetni őket!*csóválja fejét a veres úr*A mostani kényes helyzetben,amikor ellenségnek hiszik az egrónokat,pedig főként nem jó kísérteni a sorsunkat.Harmatföld gondja összetettebb ennél, sem hogy a sorsot kísértsük.
2023-01-28 18:14
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Miért kéne a saját alnyainkra kezet emelnünk?*veti közbe lord Chelley*A walletek ceannja, maga is királyi ispán körünkben van! Ha az ő szava nem veszi rá a walleteket arra,hogy engedjenek át minket, hát semmi!Tudom,hogy menyemasszony magánhadsereget tart fenn a tartományban,de megjegyzem,ez sem szül majd jó vért,
2023-01-28 18:11
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
közel is van, megkéri az árát minden kiontott csepp vérnek. Talán át tudunk törni hajnalban a walletek gyűrűjén. S bizonnyal a kapitány is készségesebb lesz, ha bőkezűen megfizetjük e szolgálatot neki.
2023-01-28 18:08
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Ingatja a fejét...* Neeem, Felség! Az a Hollónak kell. Akárhogy nézzük is, a kastélyt elhagyhatjuk, de a walleteken nem jutunk át. Talán néhányukat ki tudom menekíteni... de nem mindenkit. Segítségre lesz szükségünk, és az a segítség, akit ismerek, és
2023-01-28 18:08
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Megbocsáthatja leányom,hogy életünket menteni fontosabb volt,mint értékeinket magunkhoz venni.*felel meg savanyúan apósa*A saját és Liona értékeiből csinos mennyiségre való akad a termeinkben.*válaszol aztán Alvisio is*Tán elterelésként kellene a katonák elé szórnunk? Míg civódnak rajta,értékes időt nyerhetünk.
2023-01-28 17:57
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Csakhogy a Holló nem fog idejönni a két szép szememért, ha egyszer eddig más feladatot adtam neki. Nos... *fordul meg az urak fel... elmosolyodik.* Mondják, uraim, mily értékkel bírnak? Erszények... gyűrűk és láncok... a zsoldosoknak kedves dolgok ezek!
2023-01-28 17:53
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Elmosolyodik.* De... bár legutóbb, két napja, Lorne várában tanácskoztak. *Árulja el Faelnisnek, hogy igen... ő volt kint a szigetről valami okból.* De hajnalban a folyó apadásával hátba támadhatnák az ellent a nyugati gázlónál, éket ütve közöttük.
2023-01-28 17:52
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
hallani sem akar! És nem is engedhetné. *Percekig elnémul, ahogy maga is gondolkodóba esik. Mit tehetnek? Megrezzen, láthatóan eszébe jut valami..* Megfizetett zsoldosai Makkos határában..nem lehetnek segítségünkre a kitörésben?
2023-01-28 17:47
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Egy pillanatra elhűl* Nem iktathatja ki a torony fényét! Annyit nem ér az életünk! Ha beengedi a szigetre a Ködöt, többé nem fogja tudni távol tartani. Talán még akkor sem, ha túléljük és később visszaállítja a torony fényét. *megrázza a fejét, erről
2023-01-28 17:45
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
megígértem az atyának, hogy nem cselekszek ily szentségtörést. Vagy... nos... hazardírozhatok a torony fényével is, de az megint csak ránk üt vissza rosszul. Oly mágiám nincs, amivel pedig mindet megfélemlíthetném...
2023-01-28 17:37
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Eszébe jut ugyan a csontfurulya és a kotta, de az szentigaz, hogy nem fűlik hozzá foga, s a holtak járásától a sajátjaik is holtra rémülnének. Hosszú hallgatása tehát beszédes...* Csak egy olyan varázslatunk van... de az visszafelé is elsülhet. És
2023-01-28 17:37
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Hogyan kívánja ezt elérni? A Kastély tud roppant mód kellemetlen lenni, de mindig csak a maga kedvére cselekszik. Aligha fog a javunkra úgy dönteni, hogy épp ma éjjel mutatja ki a foga fehérét. *vonja fel a szemöldökét*
2023-01-28 17:25
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
megszökhessünk mellettük. Semmi hasznunk abból, hogy itt maradnak dőzsölni... az árulásért nem jár ily jutalom. El kell érnünk, hogy hajnalban már nem legyen olyan vonzó a Téli Kastély számukra.
2023-01-28 17:19
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Csak pillanatra fordul a szolgák felé... majd visszapillant Faelnisre.* Ez kétségtelen. De egyszerre egy probléma... Azoknak az árulóknak hajnalban el KELL hagynia a kastélyt. Csak így van értelme: ők azok, akikre rárontanak a walletek, hogy mi
2023-01-28 17:19
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
hangját elhalkítja, hogy szavai kettejük között maradjon* Őértük azonban aggódom. *biccent a szolganép felé* Semmiben sem vétkesek, mégsem tartom valószerűnek, hogy az urak védelmezzék őket. Sokkal inkább hiszem, hogy martalékul vetnék a walleteknek mind.
2023-01-28 17:13
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Nos.. a jó hír az, hogy úgy fest, nem akasztanak kardot velünk. Viszont nem kívánnak távozni a Kastélyból. Tudják, hogy az öngyilkosság volna. Annak fejében takarodnak el az útból, hogy békét hagyunk nekik, s távozunk. Már ha állják szavukat. *Eztán
2023-01-28 17:12
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Ahogy kívánja, Felség. Úgy hát ki-ki esküje és lelkiismerete szerint cselekszik. *Apródosan hajol meg, hisz a kisasszonyos térdhajtás ugyancsak furcsa lenne nadrágban. Összébb húzza köpenyét, majd Faelnis felé indul.* Mik a hírek?
2023-01-28 17:07
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Alvisio türelemmel végighallgatja Ludmillát*Nem asszonyom,ön téved.Elsősorban uralkodó vagyok most,ki éber karddal őrködik övéi felett és biztos révbe vezeti őket...vagy karddal a kezében veszik el,az ő védelmükben.Gyászolni most nincs idő.*szépívű állkapcsán izom feszül,tekintete most oly rideg,mint a hóvihart hozó felhők*
2023-01-28 16:58
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
érdekfeszítőnek találja a hallottakat - mert fojtott hangja talán rejtve marad az emberek, de nem az ő fülei előtt -, mégis másról kíván szólni vele.*
2023-01-28 16:51
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Biccent, ahogy megegyeznek az indulásban, de ő inkább nem hagyja a szolganépre az őrködést. Elhelyezkedik ott, ahol van, őrpozícióba. Jobb, ha egy harcedzett szem tartja szemmel a folyosót. Pillantásával közben Jezabelét keresi, s noha felettébb
2023-01-28 16:50
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
gyászoló fivér, ők pedig semmik, csupán vazallusok, kik esküt tettek királyukra. Hamarosan nem lesz ideje a gyászra, s fejére olvassák még a jövőben, meglássa, Liona tévedését. Készüljön fel rá most. A levél segíteni fog sok mindent megérteni.
2023-01-28 16:47
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Ne halogassa hajnalig, Felség! Ezek húgának utolsó sorai, melyekkel búcsút mondhat szeretett fivérének. Olvassa el most... míg a fájdalom erős, és a lélek megnyugvást és kapaszkodót keres. Ne figyeljen most a kevély urakra, mert Ön ebben a pillanatban
2023-01-28 16:47
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Főpohárnok uram jól mondja.Előbb,utóbb el kell hagynunk az emeletet.Hajnallal kitörünk.*hagyja jóvá Alvisi*Most próbáljanak pihenni,összeszedni erejüket.A szolgálók őrködnek.*Ludmillához fordul,eldalos-fakó szeme arcát fürkészi,majd a levélre reppen.Átveszi azt,és láncinge mögé rejti.*Erre lesz még idő,ha túléljük a hajnalt.
2023-01-28 16:34
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Ezek toportyánok!Nincs becsületük!*csikorgatja fogait Darrig*Ha elbonjuk a torlaszt,megtámadnak és leölnek minket!*Othmar karján megcsörrennek a vértlemezek,ahogy összefonja őket*Mit gondolsz,Rograld,meddig bírnánk itt?Kiéheztetnek minket,míg nekik dugig a kamra!Nem rostokolhatunk itt ítéletnapig,választásunk nincsen más!
2023-01-28 16:30
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Talán épp Faelnis utolsó szavaira lép ki a szobából. Meg meri kockáztatni, hogy ezek szerint sikerült megegyezni...* Felség... Őeminenciája Lady Liona szobájában találta. Önnek szól. *Szól csendesen a királyhoz mellé lépve, s a levelet átnyújtja neki.*
2023-01-28 16:30
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
hátrapillant a néma urakra, és az aggodalmasan toporgó szolganépre. Utóbbiak felé biccent, s ha nem is mosolyog, arcáról leolvad a szigorú, feszült él, míg hozzájuk beszél* Velünk jöhettek. De tudnotok kell, h odakint nem fogunk tudni mindenkit megvédeni.
2023-01-28 16:24
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Leereszti hát az íjat.* Rendben van. Hajnalban indulunk. Gondoskodj róla, hogy az embereid addigra a fürdő szárnyába vonuljanak. Ha csak egy lelket is meglátunk magunk előtt, nincs alku - és a Csillagokra mondom, azt mindkét fél megkeserüli. *Ezzel
2023-01-28 16:23
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Én nem hagyhatom itt a holtakat végtisztesség nélkül*sóhjat a bíbornok*Ha a harcolók sok hasznom nem is veszik, a bűnösöknek elkél még a segítség. Menjen csak,s kérem, szóljék, ha dűlőre viszik a dolgot a lázadók.
2023-01-28 16:19
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
említettek volna a többiek. *S ha nincs ellenvetése a papnak, indulna is.*
2023-01-28 16:16
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Nem... valóban nem. S bár kötelességem lenne sajnálni, mégsem tudom. Kard által hal, ki kardot ragad. A levelet köszönöm, máris átadom a királynak. Kérem, hogy ha végzett kötelességeivel... maradjon Faelnis közelében. Most kimegyek, mintha mozgolódást
2023-01-28 16:15
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A lépcsőfordulóban dörmögő egyezkedés kezdődik,majd pár perc múltán érkezik a válasz*Jól van hát. Elvonulhattok!*a szolgálók arcán megkönnyebbültség,másokén aggodalom tükröződik*Minket is magukkal visznek,kegyelmes uraink? Ne hagyjanak itt...!*Alvisio,lord Othmar és Darrig egymásra pillant*
2023-01-28 16:15
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
bántatlanul is élvezhetnék e hely előnyeit? Utoljára kérdezem: hajlandó vagy alkura, vagy csak a vérből értesz? *S mintegy a válaszra készülvén, a torlasz mögött megfeszíti íját, lövésre készen.*
2023-01-28 16:11
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Félreérted, zsoldos. Nem az engedélyedet kérjük a távozásra. Megadjuk a lehetőséget, hogy félreállj az utunkból - vagy halj meg itt és rántsd magaddal társaidat is. Bajtársaid készen állnak rá, hogy kevélységed kedvéért a vérüket ontsák, holott
2023-01-28 16:10
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A bíborost aligha nyugtathatta meg a válasz,de nem adja tanújelét, hogy aggasztaná a dolog.Avagy bölcs hallgatása mögött más állhat?*Akkor hát bölcsebbek ezúttal sem leszünk.*nyugtázza*Mindenesetre Brisca kisasszony hollétét sem kell tovább firtatnunk...*pillant a baldachinos ágy végében álló,veres bőrrel bevont,jókora utazóládára*
2023-01-28 16:10
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
puszta bájolgással, bizonyítani kell a császár előtt újra és újra. Emellett tudjuk, hogy találkozott Liona úrnővel. Neki lehetett alkalma és forrása, hogy ilyen fegyvert adjon a hercegnőnek, ám hogy mi oka lenne rá... meg nem mondhatom.
2023-01-28 15:58
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Atyám, ez a politika olyan magassága, amitől nagyon szeretnék távol maradni. Gondolom megérti, miért! És ahogy mondtam: sosem találkoztam a hölggyel. Nem tudom, milyen a természete. Azt tudjuk, hogy van befolyása az allen udvarra, amit nem érhet el valaki
2023-01-28 15:58
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Hogy gyönyörű lenne...és rideg gyakorlatiasságának félelmetessége lengené körbe lady Redwoodot,azt nem tagadom.De nem érthetném meg indítékait,hiszen a herceg és a régens frigyét közös kútfőből merítettük,s egyet értett velem abban,hogy ez volna a legüdvösebb, a jelen viszályokat gyógyítani.Miért cselekedne most ezzel ellentétesen?
2023-01-28 15:54
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Allenwellben sem jut hozzá akárki! Bizonyos belső páholyokban elérhető, ez biztos. Nem kívánok senkit gyanúsítani, hisz egyetlen befolyásos személyt sem ismerek Allenwellből. Csak Lady Redwoodról tudunk, ám minthogy nem ismerem... nem mondhatok semmit.
2023-01-28 15:43
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
A kastély átkát kevesen ismerik, még kevesebben veszik komolyan a fenyegetést, Atyám. Valaki, aki járatos efféle tudásban... aki félelmetes és gyönyörű egyben. Ördög tudja... tényleg bárki lehetett. De a fegyvert ő adta, és ezek nagyon ritka darabok, még
2023-01-28 15:42
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Körbe nézek,kisnaccsád,de amit én látok,az egy csapat kipróbált harcos talpig fegyverben és elszánva mindenre!Ti pediglen odafent reszkettek szakácsnékkal,meg bugrisokkal! Itt már mink vagyunk otthon és nem vagyunk szűzlányok,hogy higgyünk a szép szónak!Ha elengedünk titeket,tűzzel és vérrel jöttök ránk vissza!
2023-01-28 15:33
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Kétségtelen.A herceg túl sok sebet kapott e véres traktán..ahogy mi mindannyian.Remélem az áldozatunkat jutalmazza végre az Egy.*bólogat megfontoltan Santangelii*Ám mégis...kiről beszélhet signiora Liona e levélben? Ki súghatott a fülébe ily dolgokat?
2023-01-28 15:29
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
falak között, ha úgy akarod. De az urak távozni fognak, s velük tart háznépük is. Ki ezt bármi módon szabotálni próbálja, hamar csatlakozhat a földön heverőkhöz. Elválhatnak útjaink békében - vagy vérrel övezve. Melyiket kívánod?
2023-01-27 22:35
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Nézz a lábaid elé, harcos és mondd - mit látsz?*Veszi magához a szót, miután a férfi mondandója végére ért*Halott társaid hevernek szerte e folyosón. A papíroson nem kérést olvastál - ajánlatot. Hogy elkerüld embereid végét e falak között. Maradj e
2023-01-27 22:33
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
inkább a Cassandra nevet kellett volna, hogy válassza nekem! *Céloz keserű fintorral arra, hogy megint igaza volt, és megint nem hallgattak rá.* A levél Őfelségének szól. Azonnal átadom neki. És... nagy szüksége van most támaszra, atyám!
2023-01-27 22:31
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Csendesen rója szemével a sorokat. Az utazóláda felé pillant... de úgy hiszi, tényleg ott lesz a lány. Könnyen ellenőrizhető hazugság lenne. A levelet végül összehajtja.* Köszönöm, bíboros úr! Lám... az öreg dáma megkapta a vért, amire szomjazott. Anyám
2023-01-27 22:31
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
mint a vert seregnek?Hát nem győzedelmeskedtünk?Hát nem vívtuk meg a kastélyt?*szavaira helyeslő,vad óbégatás kél*De bizony,hogy megvívtuk,s jó itt nekünk!Jobb,mint sátor alatt hálni,hogy hitvány kunyhóban,bolhás derékaljon,ami ezt a sok szegénylegényt odahaza várná!Itt úgy vagyunk,mint a királyok!Van koszt,fehérnép,mulatság elég!
2023-01-27 22:26
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Ti urak,ti urak!*szól egy durva hang a lépcső aljából negédesen,fémzörgéstől,részeg röhincséléstől körítve*Ti hitvány ebek!Valóban azt gondoltátok,hogy elkullogunk,mint a megvert kódisok?El az erdőbe,hogy a rihes,gereznás walletek a hóban rajtunk üssenek?Levágjanak minket,mint a disznókat?Osztán minek kéne eltakarodnunk,
2023-01-27 22:22