profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
Csapda... vagy csapóajtó. *Közli, mit sem törődve a herceg szavaival. Óvatosan húzza arrébb a homokot.* Lhioise, nyomjon rá erősen a fegyvermarkolattal a fémlapra. Vigyázzon, ha befele nyílik, ne zuhanjon előre. Másrészt azt hiszem ugrani kell. Seraphiont
2020-04-03 22:07
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A barlang talaja a következő egy öl hosszában durva mészhomokkal szóratott fel.Ahogy Jezabel óvatosan mélyeszi bele ujjait,fél arasz mélységben sima fémlapot tapint ki alatta.*Nemsokára nyakunkon az ellen,úrnőm!*hallja egyszeriben a herceg hangját maga megett*Sietnünk kéne tovább!
2020-04-03 21:58
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Ahogy megállnak, a csapatnak féloldalt fordul, hogy előre és hátra egyaránt figyelhessen. Odasandít, mi történik a sor elején* Mit talált? *ő ugyanis nem látja onnan, hogy más volna előttük a kőzet..*
2020-04-03 21:51
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
Állj.*Vissza is lép azonnal, mielőtt a testsúlyát előre helyezné. Leereszti a fáklyát, és letérdel, hogy megnézze, mi lehet előttük. Talán csapda? Óvatosan nyúl a felülethez szabad kezével,hogy lássa,nyomására mi történik.* Talán csapda... vagy más kőzet.
2020-04-03 21:40
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*egészen porózus,nem tűnik olyan szilárdnak,mint máshol.*
2020-04-03 21:36
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A herceg bólint,míg megfeszíti a kézíj acélhúrját és a nyílrögzítőt felhajtja.Jezabel fáklyafénynél óvatosan halad,s az Egy ugyancsak vele lehet,hiszen csuromvizes csizmája még a levegőben,amikor észreveszi,hogy ahova lépni készül ott a barlang padlata
2020-04-03 21:35
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
Maradnék a sor végére... hátulról is jöhet baj. *Veti ellen, és ha elindulnak, eleve úgy is indul. Figyelme egy részét meghagyja a háta mögötti csöndnek, és nagyon reméli, hogy a csöndön kívül mást nem is fog hallani maguk mögül.*
2020-04-03 21:27
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
lőjjön! *Ezzel pedig el is indul előre akkor, remélhetően a pajzshajadonnal és Verával a nyomában. A sötét folyosón óvatosan halad, figyelve a neszekre... de elég gyorsan, hogy már ne lásson vényt, ki a hátuk mögött partra ér.*
2020-04-03 21:25
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*Elfordul, míg megkínlódnak, és csak akkor pillant vissza, mikor mindenki kész.* Lhioise és én. *Lóbálja meg a fáklyát.* Aztán Veronica és a végén Radost. Felség, mivel Radost nem fog tudni vívni, az ellenséget távol tartani tőle Önnek kell. Biztos kézzel
2020-04-03 21:23
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Miközben átveszi a szluzsnik kétkézre való csatafejszéjét*Erre úgy sem lesz szükséged!*egy baselardot hagyva neki,a féloldalt szól,oda sem figyelve,kalandozó-szokás szerint*Ki megy elől?
2020-04-03 21:19
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A pajzshajadon ahogy tudja,kicsavarja a vizet tartánjából,majd úgy hajtja a földön olyanformán,ahogy a vallet asszonyok a csecsemőjüket kötik kendőjükkel hátukra,s a herceg néma szégyenkínlódása közepette Radost hátára kötözi a tehetetlent.A herceg méltósága összvérháton legalább megmaradhatott,de így tűrni kénytelen.
2020-04-03 21:15
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
leginkább lakatlannak és nyitottnak tűnik jelenleg. Nekilát még, hogy sebtiben az övére kösse az egyik tegezt, és ha hiányzik belőle nyílvessző, tele töltse.* Ha nincs ellenvetés, induljunk. *mondja aztán*
2020-04-03 21:09
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
Arról pedig tudjuk, hogy nem juthatunk át rajta... *mutat a rácsokkal védett járatra. Aggasztja, hogy mégis mi ellen emeltek ott rácsokat... de aligha van idejük felfedezni.* Marad hát az.. *fordul az utolsó járat felé, amit Jezával megnéztek, s ami a
2020-04-03 21:08
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
el innen, ha képesek vagyunk sárkányt is ölni. Ha ezek nem etetik, vadászni fognak a bestiák.Ámde nem derítettük fel ezt a szakaszt. Egyik út épp oly ismeretlen, mint a másik... Ha ezek lemásznak, szerintem a megvilágított szakaszon keresnek majd minket.
2020-04-03 21:05
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*Verának igaza van. S kétségei minduntalan gyötrik, mióta csak először meglátta ez alakokat... Felvéve a lapos hátizsákot a kivilágított folyosóra megy hát, hogy fáklyát vegyen el, majd a sötét járat felé fordul.* Igaz. Ezeket legfeljebb akkor tisztítjuk
2020-04-03 21:01
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*hangok gördülnek a füsttel együtt,de a barlangfolyosó,ahova a bödöncsónakot szorították be,most néma,fegyvercsörgést ha várnának is,onnan nem hallanak*
2020-04-03 20:58
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A másik íj a vérontás közepette a vízbe hullott,így idege megereszkedett annyira,hogy hasznát biztosan nem tudják venni.A barlangban nem fagy, a kinti levegőhöz mérten melegebb is van,noha ezt átázott ruhákkal most kicsit sem érzik.Az átereszből tompa
2020-04-03 20:56
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
füst bodorodik elő. Persze, nem a legjobb taktika ellenséget hagyni a hátunkban...de mégis azt javaslom, lépjünk le amíg tehetjük. A mi célunk a forrás. *Amikor Radost a partra ér, odalép saját málhájához, és a hátára kanyarítja, bármilyen nehéz is.*
2020-04-03 20:53
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
Most füstölték tele a járatot...aligha próbálkoznak majd a mászással, megfulladnának mire átérnek. Ez talán lelassítja őket.. én semmiképpen sem várnám meg, amíg ideérnek. Nem a helyiekkel van dolgunk.. *pásztázza a járatot, amelyből egyre komolyabb
2020-04-03 20:52
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*halak szeme, enyhén immár kékülő ajkakkal mászik ki maga is a vízből. Az átfagyás esélye nőttön nő... ismét.* Van két íjunk. A számszeríj vesszőt és a lövedéket tartalékoljuk. *Valóban, Veránál van egy íj, de volt egy másik is. Ideje megkerítenie.*
2020-04-03 20:47
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
Nagyon jól csinálja... *Biztosítja halkan duruzsolva a másikat.* Mindjárt ott vagyunk... mindjárt.. még egy kicsit... Ez az! *Maga is megkönnyebbül, mikor végre kint van a férfi a parton.Mivel Radost hozza a málhát, Jezabel sápadtabban, mint a barlangi
2020-04-03 20:46
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*kérdi Lhioise Veronicát, kizökkentve merengéséből.Eközben Radost elrúgja magát a parttól,hogy kézre kerítse maradék málhájukat,még mielőtt az elmerülne a vízben*
2020-04-03 20:44
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Seraphion izmai megfeszülnek Jezabel érintése alatt,a tehetetlen ember vízpánikja ez,a levegőt is szaporábban szedi,de fegyelmezettsége igazán példás.Gond nélkül kiúsznak a szárazra,az átereszből eközben gyenge füstfátyol látszik szivárogni.*Támadjunk,vagy itt vessük meg a lábunkat?
2020-04-03 20:41
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
elveszve...sőt, mintha most kezdené csak visszakapni régi elevenségét igazán, hogy veszedelemben forog. Rövid bámészkodásából kizökkenti Seraphion szavainak értelmezése, és a csónak helyett inkább az íjat helyezi készenlétbe.Figyeli a járatokat*
2020-04-03 20:32
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Egyszerre járja át a megkönnyebbülés és a féltés, ahogy a herceg felbukkan a járatban... s bár sem a hely, sem a helyzet nem volna rá alkalmas, mégis rajta feledi tekintetét a férfi mászás közben feszülő vállain, hátán és derekán. Jó látnia, hogy nincs
2020-04-03 20:31
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
fenntartsa. Csak vegyen mély levegőt... és kiúszunk. *Hátulról karolja át fél kézzel a másik mellkasát, felső testére fekteti, és...lassan úszás indul a part felé.* Nincs olyan messze, csak ne essen kétségbe.
2020-04-03 20:17
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
//kalandka// *Épp az alsó vason emelkedne már ki, mikor felette a peremről fordul le Seraphion, és meg is adja az okát. Csendben szitkozódik... Megvárja, míg Seraphion mellé ér, és visszaereszkedik a vízbe.* Óvatosan ereszkedjen le, és engedje, hogy a víz
2020-04-03 20:17
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
...ha dicstelen halálom és gyarló lelkem sorsa felől lennének kétségei. Az Úr testét is magamhoz vettem, tudja errefelé ha valaki ágynak esik, ragaszkodnak az utolsó kenethez. Nem is értem miért.
2020-04-02 21:59
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A pap az inkvizítornak a két adagnyi szentelt vizet kihozza. Momentán ennyije van a kis házi szentélyben, mely valószínű a thain háza népét szolgálja ki... bár külsőre inkább kriptának tűnne, nem templomnak.*
2020-04-02 21:57
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Málháját, amiben összetekert derékalj és sátorvászon is van, az erdőben éjszakázáshoz készítette össze. Az istállóig kivonszolja ugyan, de emelni még nem mer, az istállós fiú gondjaira bízza a nyergelést.*Menjen csak, engem már meggyóntatott az káplán,/f
2020-04-02 21:56
profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
a nyomokat - a helyszínen, ahol a családokat megtámadták. Azokból talán megállapítható, kivel vagy mivel áll szemben. De a zarowari csatlakozása valószínűleg meghosszabbítja az erdei kalandozást...*
2020-04-02 21:53
profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
*Megfordul és elindul a pap után. Amikor kilépett a másik, sejtette, hogy meg kell majd osztania figyelmét valamennyire.* Legalább szentelvízért jöjjön. Van egy érzésem, hogy hasznunkra válhat. *Ő figyelmeztette. Ma csak meg akarta nézni magának a
2020-04-02 21:50
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Felleghajtó köpönyegének fűzőit köti éppen.* Másfelől pedig hízelgő, hogy aggódik értem, de megleszek, elhiheti. Nos, részemről indulhatunk. *indulna is az istálló felé*
2020-04-02 21:43
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
Ön erős tévedésben van nővér, ha úgy érzi, bármilyen módon diszponál felettem.*mosolyog elnézőn* Oda megyek és azt csinálok, ahova tetszik és ami tetszik nekem pedig kedvem támadt e gyönyörű harmatföldi időben sétalovagolni az erdőben./fk
2020-04-02 21:41
profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
a molnárasszony – megjegyzem jogosan. Kikérdezni küldtem, de úgy látszik ön mást ért e szó alatt. De a lényeg; bármi is van az erdőben, két családot tépett ketté. Nem sok kedvem van önre pesztrálni. *szemöldökét megemeli, ahogy várja az ellenérveket.*
2020-04-02 21:36
profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
*Még befejezi a mondatot, amivel megköszöni a pap fáradalmát és csak azután tekint a kilépőre. Karbateszi kezeit. Arcán szokott érdektelen kifejezése, amit csak hangja színez.* Remélem, nem gondolja komolyan, hogy velem tartana. Most intézte el a
2020-04-02 21:34
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A kispap el is indul, mondván...* Előkészítem a szenteltvizet. A szentélyben megtalálnak, ha indulnának. *Helyteleníti ugyan a pillantásával, hogy Ramon felkelt, de... távozik. Magukra maradnak.*
2020-04-02 21:27
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*inkvizítornak eszébe jusson nélküle elindulni az erdőbe. Persze nem szándékozik vásárra vinni a bőrét, mártírnak a másik mégis csak jobb lesz. Meg is lepődik, amikor meglátja a félvért a hálókamra előtt diskurálni.*Khm..Rendbe kellett hoznom a toalettem.
2020-04-02 21:22
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Pár órát engedélyez magának, s megkönnyebbül, hogy a pap sem kezd el imádkozni mellette, tán nem is tud, mindenesetre rosszmájú megjegyzéseit ezúttal inkább magában tartja. Nem soká már tiszta ruhát húzva, kardot kötve lép ki a kamarából, nehogy az/fk
2020-04-02 21:19
profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
állapotáról. Igazából csak amiatt, hogy segítsen-e vagy se. Megemlíti, hogy lassan indulna az erdőbe, így szüksége volna egy kevés szenteltvízre is. Kardja a gonosz ellen kovácsoltatott, de nem árt az óvatosság.*
2020-04-02 21:14
profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
Újfent köszönöm. *löki el magát a faltól.* Remélhetőleg nemsokára visszakerül jogos tulajdonosához, hogy ennyivel is könnyebb szívvel járuljon meghallgatásra. *belenéz a gróf szemébe és távozik, hogy Trevelore szobájába menjen. Megkérdezi a papot az
2020-04-02 21:12
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*aztán inkább hűsít. De egy szóval sem imádkozik mellette... Az orrára is hideg borogatást kap a férfi, a cselédlányok cserélgetik neki óránként a kútvízzel itatott gyolcsot.*
2020-04-02 21:06
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Kap vizet, kap vizezett bort is, valamit erős levest, főtt húst és zöldséget. Meg vodkát hozzá. A kispap ellátja, elég ügyes. Láthatóan inkább a gyógyítási képességei miatt van itt, nem a vallása miatt. Kencét is tesz a sebekre vastagon, éget eleinte, az
2020-04-02 21:05
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Amikor a pap érkezett a szobáb, úgy szisszent fel, mintha parázsra ült volna és húzódozott, szabadkozott erősen, mondván, hogy nem készül még halni. Sok dolga úgy sincs már a papnak, tán csak írral kenheti be és átkötheti.*
2020-04-02 21:04
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Ingén vörös pettyekben ütött át a vér, az összevarrt sebekből. Magának és egy kézzel kissé bajos volt, talán nem is lett olyan precíz, mint kellett volna. A fekvést és a friss kútvizet mindenesetre most nagyra értékeli.*
2020-04-02 20:59
profile picture Mord Mord (Mesélő)
Régebben? Biztosan nem. Vagy elhallgatták a családi legendáriumok. Nem ez lenne az első eset ugyebár, hogy szőnyeg alá söprik a kevéssé dicső múltat. De legjobb tudomásom szerint a kardot... rosszra nem használtuk.
2020-04-02 20:33
profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
*Bólint egyet lassan. Majd ismét egy örökkévalóságnak tűnő pillanatig hallgat.* Akkor nincs tudomása arról, hogy rosszra használta volna bárki is a tárgyat?
2020-04-02 20:31
profile picture Mord Mord (Mesélő)
fiamnak őket. Amennyire emlékszem, a kard bűvös ereje a jóhoz, a fényhez kötődött, mi más is lehetne, ha a tündék keze is benne volt. Részben. Állítólag képes úgy izzani, akár egy sárkány tüze, és ezzel a tisztító fényével töri meg a gonosz erejét.
2020-04-02 20:28
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A gróf kényelmesen telepszik a székére, és kissé elgondolkodik.* Nézze, én... értékelem a mágiát, de nem különösebben szívleltem sohasem. Ugyan a nevelőm gyerekkoromban sok mesét mondott a kardról, de azok már kikoptak az elmémből, és nem adtam tovább a
2020-04-02 20:26
profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
*Belépve becsukja az ajtót és nekidől a falnak.* A kard talán csak karnyújtásnyira van – de nem áll szándékomban hiú reményeket ültetni szívébe. Azért jöttem, hogy meséljen a róla. Minden apró részlet fontos lehet, ami eszébe jut.
2020-04-02 20:19