profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az éles szemű félelf útjára küldi a vesszőt,mi áthúzva a sötéten puffanva csapódik az ostrohegyes farába.Fájdalmas nyerítésére megtorpan a batár, ám az állat meg nem fut. Idegesen bakol,csattanva rúgja szét a bak palánkját s rúg össze párjával.A batárt kísérők fegyvert vonva veszik körbe a feketére mázolt felépítményt,s ideges parancsok
2021-06-23 22:48
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
vesszőt tesz az idegre. Feszít és lő... nem sokat gondolkodik rajta, ösztönösen cselekszik. A lovat lövi. Mert ha nincs, ami húzza a batár, akkor a batár nem mozog... és könnyebb eltalálni a lámpást is. Elvileg.*
2021-06-23 22:30
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*Hideg van. Az egyszer biztos, hogy a hideg itt is fogvacogtató, mint északon. Mégis vár. Valamiért dühös, de épp nem tudja felidézni, miért. Nem is fontos igazán... Mérgét viszont kiadhatja a vérontásban legalább. Ahogy lőtávba gördül a batár, és rálát,
2021-06-23 22:30
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*a bánya torkában világ gyúl.Prémbe,láncba öltözött fegyveresek kehellyel köpenyükön,pajzsukon sorjáznak ki az aládúcolt sziklás töltésútra, vagy nyolcan, mögöttük zöld lángú lámpásokat imbolyogtató, kétlovas batár gördül ki a tárnából egyenest az útra*
2021-06-23 22:23
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ayra úgy oson át a falunk, akár egy árnyék. A temetőre kövéren süt le a kitelő hold, a havas hantok csak úgy ragyognak. A lány gond nélkül mászik fel az egyik szilre és ül egy ágvillába, biztos támaszt találva,hogy elhelyezkedhessen a lövéshez. A szél itt már jócskán átfúj rajta,szinte fogai koccannak belé.Jó óra telhet így el, mire
2021-06-23 22:19
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*Árnyékról-árnyékra, fától kerítésig, onnan át az udvaron, ház oldalában az ablak alatt el,ismét fáig, meg egy bokorsor mögött... csendesen halad, óvatosan jár. Mintha érzékeny vadat cserkészne vadászat alatt. Pedig ezek csak tompa agyú emberek...*
2021-06-23 21:56
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A népek ismét korán nyugovóra térnek, nem is bátorságos sötétedés után az unatkozó haramiák miatt odakint kószálni. Emígy Ayra is lát kószálni csapatba verődött vértestvéreket. Észrevétlenül eljutni a temetőig bizony nem lesz egyszerű*
2021-06-23 21:53
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A fákra aggatott, jégcsappal csüngő hullákat búsan lengeti a feltámadó szél. Senki sem jön értük, tán valóban nem is tudták, hogy elkalandoztak a romok felé,s nem is hiányoznak senkinek.Hiába, az Adományban olcsó az élet.A sötétség korán leszáll,csupán a kutyák ugatnak,ahogy Ayra leereszkedik a faluba.
2021-06-23 21:48
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*csinálná meg, faggyús szövettel burkolva a hegy alatt azokat. Aztán ha leszáll valamelyest az alkonyat, akkor menne ki, hogy körbenézzen, és megtalálja a lőállását.*
2021-06-23 21:45
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
Találsz te nálam szebbet is, de hogy kegyelemből nem avatlak férfivá, az biztos. Fájna neked. Majd ha elég vért ontottál, megkereshetsz. *Ennyivel le is tudja a kölyköt, Ayra nem kezd taknyosokkal. Arra jók a kocsmárosné lányai is. Inkább a hegyeket
2021-06-23 21:45
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Ilyet még nem...ilyen szépet és erőset.*ismeri be a fiú orrát törölgetve* Narzugon ellen nem sok esélyed van...és ha úgy is meghalsz maholnap...kár lenne, ha előtte nem...ha nem volna kedved előtte..izé..*gyűrögeti gyapjúgubája szélét a szőke kölyök*
2021-06-23 21:40
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
hátha belefulladnak. Bár abban épp neki nincs élvezete, akkor nem moshatná az arcát az ellenség vérébe, és nem érezné az izmok mállását a foga alatt...* Hmmm... mi a szart sündörögsz itt, kölyök? Nem láttál még nőt?
2021-06-23 21:35
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*Csendben fejezi be az étkezést. A gyújtónyílon gondolkodik, lehet, hogy nem is lesz haszna, de akkor se árt, ha van nála. Meglőheti vele a batárt, meglőheti vele a lovat... ha alaposan megcsípi a farát, talán meg se állítják a folyóig a szekeret, aztán
2021-06-23 21:35
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Odalent juhot fejnek, a gerendán szövetbe csomagolt túró csepeg*Az aztán van.*bólogat a pásztor*Amennyi csak kell!*míg a sűrű,jólesően forró pörköltet törölgeti kovásztalan lepénnyel egy pelyhesbajszú bojtárt érez maga körül sündörögni,már egy ideje.*
2021-06-23 21:30
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*Valamit biztos csinálnia kell ott fent vele. De mikor megy ki? És ha zárt batárban utazik, hogyan szedje ki belőle?* Hmm... azt mondtad minap, van faggyútok? Hmm... jól égő faggyú, az kellene nekem... gyújtónyílra.
2021-06-23 21:26
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*Gyilkos dühe rossz kedvvel párosul, és ilyenkor nem nagyon beszél. Ugyan lemegy enni, de még mindig azon gondolkodik, hogy mit kezdjen. Tudja, hogy ki fog jönni Narzugon, amint a testeket megtalálják és felviszik. Mert azok maguktól nem fognak felmenni.
2021-06-23 21:26
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*járnak a bányától a vámtoronyig.Kénsárga csuklyát és köpönyeget hordó alakok pennával és írótáblával perlekednek a sókereskedő segédeivel.*
2021-06-23 21:21
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ily vérszomj, ily gyilkolási vágy régóta gyötörte. Talán a Serroc miatti tehetetlen düh égeti belülről? Birkabégetés hallatszik a toronyból és jó szagok szállanak odalentről. Az egyik ágrólszakadt bányász szökevény int neki,hogy jönne le odafentről egy tál pörköltre inkább,mint hogy kint fagyoskodik.A faluban mázsás sótömböket hordó szánok
2021-06-23 21:18
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
is rájuk, a birkalelkűekre, a szolgákra, a megalkuvókra, a szajhalelkületűekre. Véres, keserves halált érdemelne itt mindahány, és ő aztán nem tudja, pontosan mit is vétettek, de szívesen osztaná ki nekik e jussot. Kívánja a vért, zsigeri szinten.*
2021-06-23 21:10
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*Semmiképp sem nappal. Mit tegyen viszont így nap közben? Nos...leginkább talán pihen. Nem nagyon pihentette a lábát. Így aztán csak csendben figyeli lapulva a nyomorult kis falut, a nyomorult kis lakóival. Semmi együttérzést nem érez, s valahol még dühös
2021-06-23 21:09
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*a semmittevő fegyveresek a pitvarba lépve,ordítva követelik jussukat a torból és pálinkáért ugrasztják a gazdát.A bányatorok felé megindulnak az első, ökör vontatta szánok.Az utcák tehát nem néptelenek a korai óra ellenére sem,így Ayrának meg kell gondolnia, mint közelíti meg kiszemelt állását*
2021-06-23 21:03
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Pirkad,mire gyalogszerrel eléri a pillért.A falu is ébred,az asszonyok kiszórják a hamut a tűzhelyből,kiöntik a mosóvizet.A füstölő előtt a sókereskedő szekerei körül már nagy a sürgés, ahogy őgyelgő, Mamácska nagyobb leányait üzgerélő,egy kandi,jajgató falusit fenyítő haramiákat és őgyelgő társaikat is látni.Az egyik háznál disznót ölnek
2021-06-23 20:57
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*maradnak a végén, ha nem bírja magát felhúzni a pillérre.*
2021-06-23 20:51
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*Elsőként akkor hát a vízvezetékre kellene felmásznia. Milyen szerencse, hogy hozta a kampókat. Pedig a másik kettő még cukkolta is vele, de lám, valami hasznát csak látja. Mert hát nem ő a legjobb mászó... főleg nem vértben. Lehet, hogy a szilfák
2021-06-23 20:51
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A völgyben temető melletti szilfák kopár ágai és a vízvezeték az út mellett álló oszlopa is alkalmas hely lehet egy orvlövész számára, hát ha még a szeme is oly éles, mint egy félfajzatnak*
2021-06-23 20:44
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
eleme lesz jó. Vagy a temető felé valami erdős rész? Bár ha nem lel ilyet, talán fel kellene mennie kipucolni a bánya elejét. Vagy csak megnézni, hogy ki tudná-e... De ezt csak arra az esetre hagyná, hanem talál jó lőállást.*
2021-06-23 20:33
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
Itt hagynám a lovam. Ha meghalok, a tiétek. Addig vigyázzatok rá. *Csak ennyit mond, nem fog magyarázkodni. Felmászva viszony olyan helyet keres, ahonnan ő jól tud lőni, míg ellenfele nehezebben találja meg, vagy jut el hozzá. Talán mégis a vízvezeték egy
2021-06-23 20:33
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A pásztorokat még a romtoronynál találja, nagyjuk hortyog, csupán egy kótyagos bojtár int neki, aki könnyíteni jött ki a hóra. A rom tetejéről belátja a völgyet és egész Hétaknát,viszont a vámtoronytól a bányákig vivő út már jócskán lőtávolon kívül esik*
2021-06-23 20:29
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*tetejéről pedig jól be lehet talán látni a környéket. Ott lapulva tudna kémlelni. Felmászhatna egy vízvezeték elemre is, de az talán már túl magas ehhez. *
2021-06-23 20:21
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*Egyedül marad hát a lovával. Könnyeden kaptat fel vele a domboldalra, ahol a pásztorok bujkálnak a nyájukkal az akvadukt alatt. Talán még ott találja őket. S ha nem, az sem nagy baj, a lovát hátrahagyni megfelelő hely akkor is az épület. A rom
2021-06-23 20:21
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A hajnal még nem hasad, mire életre pofozzák Serrocot csak annyira, hogy legalább a nyeregbe ültethessék Harn elé* Vigyázz magadra, te leány!*köszön el, vagy inkább inti meg a harcos, majd párát fújtató lova elindul a felfelé a dombon Vérfenyves felé*
2021-06-23 20:16
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*aztán ébreszti Harnt, hogy induljanak el a sérülttel hazafelé, minél gyorsabb ütemben.*
2021-06-23 20:11
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
Meg kellene ölni ezt a fő...papot... vagy mit. Talán sikerül. De ahhoz előbb az kell, hogy kicsalogassuk. *A hullákra néz, majd elvigyorodik. Nem fog tétlenkedni abban az egy órában. Keres egy szép nagy fát a falu felé, és fellógatja rá a testeket. Csak
2021-06-23 20:10
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Sétáló hullák hordái...az kell nekünk a temérdek istentelen fosztogató mellé, ráadásul épp a szomszédunkba! *morog Harn, miközben köpenyébe burkolózik és leheveredik a tűz mellé, hogy aludjon egy lopott órát*
2021-06-23 20:04
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
hullák is. Ha feltámasztja őket, az sem kevés had, hisz... eleve halottak.
2021-06-23 20:00
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
Úgy. *Közli tömören, ahogy az ajtóhoz áll. Íjat és puzdrát támaszt maga mellé.* Én még maradok. Meglátom, mit tehetek, ha kimozdul a batár. Te visszaviszed Serrocot, és elmondod az öregnek, hogy mit tudtunk meg. Ötven katona nem kevés. És... ott vannak a
2021-06-23 19:59
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Ha tudják egyáltalán,hogy eljöttek értünk. Ha nem a saját szakállukra akartak üzletelni a hulláinkkal. Vissza? Úgy érted Vérerődbe? *kérdi Harn, míg megpróbál pár korty vizet csorgatni az eszméletlen társuk szájába*
2021-06-23 19:56
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
Hmm... ezekért ki fognak jönni. A testeket el fogják vinni a bányába. És szerintem ott feléleszti őket. Nem tudtam, hogy ilyet is tudnak a mocskos kelyhes papok. Hm...Most én maradok őrségben. Aludj egy kicsit, aztán egy óra múlva indulsz vissza!
2021-06-23 19:50
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A zsivány fel sem ocsúdhatott még, mikor a lándzsa átjárja a torkát.Értetlenül bámulva gyilkosára,nyakát markolászva hanyatlik három halott társa közé.*Még él...*szól Harn Serroc mellett guggolva,rúg egy üszkös hasábot a tűzre* és társaságot sem kaptunk!
2021-06-23 19:47
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
Hmm... *Ayra alaposan végiggondolja a hallottakat. Persze...most megkegyelmezhetne a férfinak, de sose ígért ilyet. Így aztán egyetlen gyors csapással szeretné bevégezni az életét, mielőtt Harnhoz fordul, hogy megtudja, Serroc él-e még.*
2021-06-23 19:43
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A kelyhes vért fúj a mocskos földre,fogait hörögve köpi ki* A bánya és a vámtorony közötti úton! Nem tudom, milyen időben! Amikor a dolga szólítja! Mindig fegyveresek kísérik vagy fél tucat és a tanítványok! Batáron jár, hogy senki ne lássa...*köhög a félrenyelt vértől*
2021-06-23 19:35
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
*Lendül is a lándzsa, egyenesen az arcába a férfinak. Nem keresztül döfi, csak art akarja, hogy néhány fogát kiköpje, vagy meggörbüljön az orra.* Milyen időnként jár a bánya és az erőd között? Milyen útvonalon? Hányan mennek vele?
2021-06-23 19:25
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Ezen felül vannak tanítványai is, akik csak neki szolgálnak, de a számukat nem tudom, ha megöltök sem! De a torony...*röhög krákogva*...oda csak a kapun át juttok be a testvéreim holtestén át!
2021-06-23 19:22
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Oda-vissza jár a bányák és a vámtorony között, de a vámtoronyba rendezkedett be, ahol a sókamarás lakott azelőtt.*Ayra felismerni véli a domboldalban gubbasztó, megerődített építményt a kísérteties zöld lámpásokkal a falakon*A bányákban huszonkét zsoldos vértestvér őrködik és még huszonhárom a vámtoronyban
2021-06-23 19:18
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
Jól van, barátom... Hol van a te sötét mestered? Hányan veszik körbe? Hogy jutunk be a várba? *És ha azt meri mondani, hogy a kapun át, akkor máris odavág a férfinak.*
2021-06-23 19:10
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
holtak mire kellenek neki, nemtudom, de a bányába vitette őket.*gyűlölködő tekintete belső viaskodásnak tanúja*
2021-06-23 19:08
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Ti eretneke úgy mondanátok, a sötét tudományok mestere*veti oda gúnyosan*... és a Hegyi Király vazallusa. Miután elűztük a féreg Redwoodokat, kezelésbe kapta a sóbányát, a javaival pedig a Hegyi Királynak és a vértestvérek közösségének adózik. Hogy a
2021-06-23 19:07
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
Ki ez a Narzugon, és mire kell neki annyi holttest? Mi a célja a bányákkal, mert biztos nem sót keres annyira? Mire képes? *Egyelőre még csak támaszkodik a lándzsára, de kevés kétsége lehet a fogolynak afelől, hogy az élete semmit nem jelent Ayranak.*
2021-06-23 18:59
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A fickó dacosan felszegi állát,mint ki megtagadni készül minden engedelmességet,de a felkoncolt hittársakra pillantva fejét lehajtja. Az életösztön megfontoltságra inti.*Mit akartok tudni...?*morogja bajsza alá*
2021-06-23 18:51
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
sokára kerülsz elé, és addig lehet a rövidek életed nagyon gyötrelmes is. Szóval... könnyítsd meg magadnak, és beszélj!
2021-06-23 18:44