Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A karmos ujj eljátszik a gyermek kezével... a csepp épp oly visszataszító, mint teremtője. Teste szederjes, sebei fekete hegek.* Urunk kívánsága ím ez: fogd ezt a kis bestiát, és neveld fel! Méltó segítőd lesz, ha jól bánsz vele... Hatalmát immár szabadon
2023-11-03 18:32
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
átveszi a kíváncsiság, a tudásszomj. Végignézi, ahogy Dögvész végignyalja a csecsemőt..ám ami ez után történik, arra sem nem számított, sem nem volt rá felkészülve. Azt hitte megeszi, nem pedig...életre kelti! Kissé elsápad.*
2023-11-03 18:21
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
Tudom, hogy örvendenél neki... *jegyzi meg cinikusan, ahogy lassan feltápászkodik a földről* De én méltó leszek! *Most, hogy a lény már csak félig-meddig foglalkozik vele, és láthatóan elnéző vele, hisz Uruk elégedett az áldozattal, a félelem helyét
2023-11-03 18:20
profile picture Mord Mord (Mesélő)
Mosolyogva nézegeti a lassan dermedő véres kis testet, majd hirtelen hosszú, fekete nyelvével végignyalja azt. Aztán megcsókolja, s visszateszi az oltárra. A hideg kövön velőtrázó ordítással riad meg a még mindig hulla sápadt csecsemő.*
2023-11-03 18:17
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Torz vigyor terül szét a démoni teremtmény koponyáját.* Ha ugyan bele nem döglesz, te kis pondró... Ez a baj az emberrel. Olyan... törékeny. Olyan... halandó. *Elsétál Mackenna mellett, fél kézzel emeli fel, szinte egy anya gyöngédségével a gyermeket.
2023-11-03 18:17
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
haragra gerjeszti a lényt, kinek hatalmához mérten ő valóban pondrónak számít. Egy szemtelen fajtának. Elszántnak.* Megesküszöm!
2023-11-03 18:05
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
Ahh! *jajdul fel a második ütésre, és egyensúlyát veszítve a fájdalomtól a vértől iszamós földre zuhan.* Esküszöm.. és arra is esküszöm, hogy tetteimmel bebizonyítom, nem soká szólíthatsz már... pondrónak! *sziszegi, noha tudja, hogy pimaszsága talán
2023-11-03 18:04
profile picture Mord Mord (Mesélő)
Engedd, hogy a fekete vére elrothassza szívedet. Csússz a földön, te pondró! *Vág rá újra a lányra.* Én vagyok az ő akarata! Az én nevem dögvész, akaratom pusztulás! Te leszel a mesteri penge, mellyel e világra setétséget borítunk! Esküdj, pondró!
2023-11-03 18:00
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A démon háta mögül pálcát húz elő, és jókorát húz vele Mackenna hátára.* Jóóóó! Jóóóól van.... Urunk elégedett. *A lány csak most veszi észre, hogy a fekete nyelven szól hozzá a pokolbéli teremtmény. Koncentrálnia kell, hogy kivegye, miről is beszél.* Méltónak találtattál, hogy szolgáld, te kis pondró. Áldozz neki méltón... áldozz neki áhítattal!
2023-11-03 17:59
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
az entitásra borostyán szemeit. Fölszegi állát, egy pillanatra haragos dac horgad benne... azután csak lehajtja fejét, és féltérdre ereszkedik a lény előtt. Dühös magára, amiért a végső pillanatban gyengeséget mutatott.*
2023-11-03 17:53
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
*A fájdalom hirtelen elillan, ahogy megérzi, hogy valami változik körülötte, s helyét átveszi valami ösztönös félelem...hogy aztán ezt is félresöpörje daccal és elszánással. Ő választotta ezt. Hát szembe is fog nézni vele! Lassan fordul meg, lassan emeli
2023-11-03 17:51
profile picture Mord Mord (Mesélő)
Ám arca rémületes, akárha az enyészet pusztította volna le a húst a koponyáról, szárította volna a csontra. Három szarva koronaként mered az égre.* A fájdalmadban lubickolok, te pondró... borulj térdre előttem!
2023-11-03 17:48
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A vér lassan hullámzani kezd a bokájánál, dagad, duzzad... hosszú pillanatok telnek el, mire ráeszmél, nincs egyedül. A háta mögött magas, karcsú alak áll. Gyönyörű, formás mezítelen női testén csak szíjak futnak körbe, kámzsás köpenye bőr és selyem.
2023-11-03 17:48
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
*Felzokog, ujjai közül kifordul a kés, de bármennyire is mocskosnak érzi magát, nem hajlandó hátrálni. Megadja magát tette súlyának, és tovasodródik vele. Tenyereit az oltár kövére simítja, és hagyja, hogy a gyermek vére átfolyjon rajta.*
2023-11-03 17:35
profile picture Mord Mord (Mesélő)
élet nedve elborítja a padlót, s csak folyik, csak folyik, megállás nélkül. Nem akar alvadni, nem akar abbamaradni, mintha valami láthatatlan vércsapot nyitott volna meg a lány, a dermedő kis test csak ontja, ontja a vért magából...*
2023-11-03 17:32
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A gyermek felvisít... s aztán mély csend ereszkedik a kis teremre. A kés oly könnyen szalad a zsenge húsba, visszataszítón cuppan benne. A gyermek vére gyorsan áztatja az asztalt, s folyik le róla, bőven öntözi Mackenna kezeit is, forrón és gőzölgőn. Az
2023-11-03 17:31
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
ezzel örök billogot éget a lelkére, melynek perzselését szinte már most érzi* DICSŐSÉG NEKED, SÁTÁN! *Kiált fel, és erőteljesen lesújt a tőrrel. Egyszer, kétszer - sokszor. Nem, mintha egy szúrás nem lett volna elegendő...inkább a sokk hajtja.*
2023-11-03 17:25
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
*Ha az erőt akarja, meg kell mutatnia, hogy el tudja venni azt, mert senki sem fogja önként neki ajándékozni. Hogy fölé tudja helyezni saját érdekeit mindenki másénak. Hogy képes arra, amitől bárki más elrettenne! Még akkor is, ha fáj.. még akkor is, ha
2023-11-03 17:23
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A gyermek mit sem sejt a reá fenekedő veszélyből, de érzi, mennyire fáj a lánynak. Szája ismét sírásra görbül, patakzanak könnyei, ahogy nyöszörögve, rúgkapálva ad hangot mindannak a keserűségnek, aminek Mackenna nem tud.*
2023-11-03 17:21
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
vádolja őt gondolatban, ám hiába. Egyszerűen nem látja bűnösnek. És alighanem pontosan ebben rejlik az ártatlan áldozata. A szája megkeseredik, megemeli a tőrt. Ezt nem fogja tudni elodázni - ez az ő áldozata. Ha hatalmat akar...ebbe alá kell merülnie!*
2023-11-03 17:18
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
*Mennyi lehetőség. Mennyi sok ösvény, amire ráléphetne. Pont így állott előtte is az élet, amikor a faluja úgy döntött, hogy elveszi tőle. Ha akkor ez a kis legény ott lett volna közöttük, vajon kiállt volna-e érte és az anyjáért? ~Te sem volnál különb!~
2023-11-03 17:17
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A gyermek vár. Szemei tele vannak várakozással, ahogy Mackennára pillant. Csillog az ég kékjét idéző írisz. Ki tudja, mi lenne belőle. Sikeres vadász? Délceg harcos? Hősszerelmes ifjú? A sors kifürkészhetetlen útjai bármerre vezethetnék sorsát.*
2023-11-03 17:13
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
leküzdeni lázongó lelkiismeretét, noha fogalma sincs, miért érez sajnálatot a gyerekkel szemben. Hiszen őrá is pont olyan ostoba, együgyű, megvezetett élet vár, mint az összes többi falusira, gyűlölve és irtva mindent, amit nem értenek.*
2023-11-03 17:10
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
*Megremeg, arca megmerevedik, ujjai megszorulnak a tőr markolatán. Tudja, hogy mivel kell lezárnia az imát. Tudja, hogy mit kell tennie. Belebámul a csecsemő kék szemeibe, és előbb szánalmat érez, majd elkeseredett haragot. Mély levegőket véve próbálja
2023-11-03 17:08
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Érintésére a gyermek egy pillanatra megnyugodni látszik. édes kis arcán mosoly terül el, ajkai cuppognak, kék szemeit Mackennára szegezi. Mintha anyjára nézne, kis kezével addig kapálózik, míg rálel a boszorkány kezére, és a csuklóját fogja meg.*
2023-11-03 17:05
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
boszorkányok fekete szavaival dicsőíti és magasztalja a poklok urát, és biztosítja lelke kötődéséről, s esd támogatásáért, erejéért. Hosszú vágást ejt először saját tenyerén, s kicsorduló vérét szertefröccsenti a kamrában, majd a ded homlokára is ken.*
2023-11-03 17:01
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
Dicsőség neked és légióid vezetőinek! *Sétál az oltárhoz, mit sem törődve a rajta visító csecsemővel egyelőre. Az oltár szélén hosszú pengéjű tőr pengéjén csillan a gyertyák fénye. Magához veszi, és dalra fakad, vagy inkább afféle kántálásba kezd: a
2023-11-03 16:59
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Sötéten, gonoszan mered rá az üres szemgödör, de nem történik semmi. A gyermek nagyra nyitja száját, s teli torokból kezd sírni. Egészséges, szép, formás kisfiú. Hatalmas, kék szemeiből csak úgy potyognak a könnyek.*
2023-11-03 16:56
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
kitaszíttattál, mert akaratod erejét meg nem tagadtad! Te, aki megadod a tudást, elhozod a bosszút, és felszabadítod az akaratot, hozzád szólok! *fordul szembe a kecskebakkal, s néz egyenesen az üres szemgödrökbe.* Legyen ez az éjszaka a tiéd!
2023-11-03 16:50
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
*Az oltáron öt fekete gyertya izzad húsos könnyeket a gyermek körül, ám ezzel nem elégedett meg a leány. Gyertyák hadát gyűjtötte a terembe, szentségtelen alakzatokat formázva velük. Mind meggyújtja.* Minden árnyaknak és ármánynak ura, a fényhozó, ki
2023-11-03 16:43
profile picture Mord Mord (Mesélő)
alatt van a lány, hanem valahol az azt körülvevő erdőben. A gyermek csendesen nyöszörög, lassan addig mocorog, hogy lerugdossa madáról a hevenyészett kis rongyot. Bizonnyal fázik, húsos kis karjai és lábai lúdbőrösek. Ajkai sírásra görbülnek.*
2023-11-03 16:39
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A kecskebak koponyája sötét szemgödreivel ásít kezdő kis boszorkára. A gyertyák lángja csendesen lebben, bár huzat nem mozgatja a levegőt lent. Valahol a mennyezetben ősöreg tölgy gyökerei tekeregnek vastagon lefelé, talán már bizony nem is az épület
2023-11-03 16:39
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
befordul az oltárt rejtő kamrába, egy pillanatra még a lélegzete is megszegik az áhítattól. Mintha az egész hely szomjasan, éhesen, feszülten várna... Az oltárhoz sétál, leteszi rá a gyermeket, majd nekiáll, hogy fáklyájával meggyújtsa a gyertyákat.*
2023-11-03 16:34
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
*Immár magabiztos kis mosoly játszik ajkai szegletében, ahogy végre ráereszkedik a pincejáratok csendje, nyugalma... s bár még csak most fogja felavatni oltárát, szinte már most érzi, hogy ereje van. Úgy vonzza magához, akár fény a pilléket. Ahogy
2023-11-03 16:32
profile picture Mord Mord (Mesélő)
körötte, a fény elől riadtan húzódnak be a sötét repedésekbe.*
2023-11-03 16:28
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Semmi nem akadályozza a lányt immár, hogy lejusson az elrejtett terembe a kazamaták szintjén. A levegő hűvös lent, kissé nyirkos. A levegő savanykás bűzű... amivel most jól vegyül a fáklya füstszaga is. Csak bogarak surrannak a lába alatt, s a falakon
2023-11-03 16:27
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
kamraajtóhoz lép, és halkan nyitja, besurran, csukja. Ha odabent szintúgy senkit nem talál, ideje, hogy tovább surranjon a pincébe. Egy fáklyát magához vesz, majd nyitja a pincelejárót, és aláereszkedik.*
2023-11-03 16:24
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
*Hátát az ajtónak vetve szaporán kapkodja a levegőt, s csak lassan sikerül szabályoznia légzését. Ez bizony nem sokon múlt.* Sss, csitt, csitt.. *ringatja meg a nyűgös csomagot a karján, és a konyhát felmérve úgy dönt jobb, ha nem késlekedik tovább. A
2023-11-03 16:22
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Mackenna még látja a karmos mancsot utána kapni, de az ajtó becsapódik, és csend telepszik a kastélyra. A gyermek nyűgösen kezd mocorogni a csomag mélyén. A konyhában pára és füst száll, valaki épp főz valamit, bár az illető nincs itt. Még.*
2023-11-03 16:20
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
kilincsére - mohón rámarna, s valósággal feltépné az ajtót, hogy aztán bevetődjön a konyhába, s ugyanilyen vehemenciával is csapja be maga mögött, kívül rekesztve az éjszakát és annak ragadozóit végre.*
2023-11-03 16:05
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
*Egy pillanatra megtorpan, s még a levegőt is visszatartja...majd úgy dönt, bármi is tévelyeg itt a kertben, neki gyorsabbnak kell lennie nála! Az utolsó néhány métert futva teszi meg a fal mentén, egészen addig, míg a keze rá nem akad végre a konyhaajtó
2023-11-03 16:04
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Mackenna épp elhalad az épület sarkán, mikor morgásra lesz figyelmes. Nem valószínű, hogy Silvar átkozott dögje lenne az ilyenkor... valahol itt ólálkodik a tejfehér sűrűségben a bestia. Nincs már messze az ajtó... de vajon eléri-e?*
2023-11-03 14:52
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
falát követve, kívülről indul inkább hátra, a hátsó kert irányába. Tudja, hogy a konyhának van egy ajtaja, ami a hátsó kertre nyílik - hisz sok időt eltöltött már odabent. Ezen az ajtón szándékozik belopni magát az épületbe.*
2023-11-03 14:18
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
*Ahogy a kapu kinyílik, meg is torpan. Ha a főbejáraton lép be, talán belebotlik valakibe, mire elér a konyháig, s onnan a kamrán át a pincébe. Ezt nem kockáztathatja. Visszalép hát, haja meglebben, ahogy a kapu döngve csukódik az arca előtt. A kastély
2023-11-03 14:17
profile picture Mord Mord (Mesélő)
pislognak le. A kapu nyikorogva nyílik, s döngve zárul... már csak az a fontos, hogy ne botoljon senkibe...*
2023-11-03 14:12
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A legjobb támpont, hogy emelkedik a talaj. A lánynak meg kell szaporáznia a lépteit, de végre eléri a sövényfalat, s annak mentén a bedőlt kaput. A kastély sötét tömbje fenyegetőn veti rá árnyékát, még a ködön is átsejlik alakja, fényei arany szemekként
2023-11-03 14:12
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
útra lépjen, mely reményei szerint mihamarabb a kastélyba vezeti. Szaporázná is lépteit rendesen, meg-megfutva időnként. Tudja jól, hogy attól, mert a sötétséget választotta cinkosául, még nem válik annak minden teremtménye a barátjává..*
2023-11-03 14:02
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
~Jól van...nyugi. Tiszta fej, tiszta fej. Menj vissza az ösvényre! Itt már nem kell falusiaktól tartani. Gyerünk! ~ *Azt tudja, hogy amikor a fák közé iszkolt, a kastélyba vezető út bal kéz felé esett, így hát balra fordul, hogy a biztonságos, egyenes
2023-11-03 14:00
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Ágbogas csipkebokor nyúl utána tüskés ágaival. A sötétben farkas vonyít fel a közelben... az biztos nem csak a kendőt tépkedné meg. A sziget átka vonzza a bestiákat, ezt tudja ő is... jobb lesz talán sietni be a biztonságot adó falak közé.*
2023-11-03 13:59
profile picture Mackenna Frÿen Mackenna Frÿen (1. szintű Vajákos)
*Felnyikkan ijedtében, ahogy valami megrántja kendőjét. Levegő után kapkodva rántja magához az anyagot, s perdül abba az irányba, ahonnan azt megkapták.. noha meglehet, tágra nyílt szemei hiába kutatják a sűrű, tejszerű masszát.*
2023-11-03 13:55