Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Ne grimaszoljon, a maradék tekintélyét is elveszíti! És ne hangoztassa ezen nézeteit, mert tegnap este Tor Gudbrandr meghalt. Én is kevés híján, hisz a jó fegyvernök mérgezett tőrrel kívánt meggyilkolni. Így hát Önök nem vesztettek egyebet, csak egy
2022-09-25 17:49
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
molvácsi udvarból. Mindenki mást már megöletett, így bűvtudományú menye asszonnyával minden bizonnyal egy követ fújnak abban,hogy valami módon rám bizonyítsák a gyilkosságokat.Tudtam,hogy előbb-utóbb szerét ejti valahogyan!Átlátok magán,aljas kígyó!*húzza fel ínyét önkénytelen,mitől acsarogni tűnik*
2022-09-25 17:39
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Vagy úgy...akkor hát nem kell csalatkoznom kegyedben!*fonja karba kezét,hogy elterelje a figyelmét Mallináról*Tudtam,hogy alig várja a bosszú óráját!Tudok a tetemrehívásról és ismerem annyira apósát,hogy ne várjak csodát!Egyedül én állok már csak útjába a
2022-09-25 17:36
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Valószínű nem tudják, mihez kezdjenek Soldil kapitány néhai fegyvernökével.
2022-09-25 17:27
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Ah... tehát te lennél Mallina. Faelnis keresett... most már legalább tudja, kinél feleded a szerelmet... ha ugyan létezett valaha. Ne siess még... !Albar úr fertály órát mondott, s neki épp dolga is akad most... alighanem valaki már lélekszakadva keresi.
2022-09-25 17:27
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A lány lekuporodik, mintha minél kisebbre kívánná összehúzni magát, ne is látsszon*Mallinának hívják. Eddig lord Ballard ágyát melegítette,most gazdátlan cseléd.Beláthatja,túlságosan szemrevaló ahhoz,hogy sokáig uratlan maradjon*feleli kelletlenül az udvarnagy*
2022-09-25 17:18
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Ártatlanabb arcot nem is vághatna...* De a könyvtár csendjét sosem zavarnám meg! Könyvtárban és templomban sosem... És a leány? Ki vagy, lelkem? *Fordítja tekintetét az öltöző cseléd felé, míg közelebb lép Albar úrhoz.
2022-09-25 17:14
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ludmilla még látja, hogy a meglepett leány kezével takargatva keblét -minek ráncba szedésére nem maradt érkezése- rémült őzsutaként iszkolna az egyik könyvespolc mögé*
2022-09-25 17:11
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Berladoc úgy retten meg,mintha ágyút sütöttek volna el mellette.Övén függő tőréért nyúl,s mikor felismeri a leselkedőt,arca elsötétül, szemét forgatja*Mondja ezt az,ki már végig üzekedte a fürdőházat, a csillagdát...s nyilván egyéb cifra helyeken is kiszolgálta őfelségét! *felel meg csípősen.*
2022-09-25 17:08
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Halkan köszörüli meg a torkát. Finom puffanással záródik a kötet a kezében. Surran a könyv, ahogy visszahelyezi a polcra két kötet közé.* Ejjnye... ki gondolta volna, hogy a szerelmi légyottok helye épp az unalmas kötetekkel teli könyvtár...
2022-09-25 17:01
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Várj egy fertályt,s csak azután menj ki. Ebédre aztán elvárlak a szobámba, galambom.*nyom csókot a lány ajkára,s míg amaz szoknyája ráncait simítgatja és megbomlott ingét, haját rendezi,szende mosollyal,addig Berladoc kifelé indul,mint ki jól végezte dolgát.*
2022-09-25 16:55
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Jó idő beletelik,mire az udvarnagy hörögve bevégzi a felhőtlen mulatságot,s a cselédleány is hátravetvén fejét,az úny nyakába kapaszkodva kötelességtudón sikkantgat.*Én megyek előbb.*szól aztán a lord,míg megköti gatyapőcét*
2022-09-25 16:52
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Még mindig türelmes. Levesz egy kötetet a polcról, halkan lapozza annak sárgult pergamen oldalait... Legfeljebb vesztett egy kis időt, ha nem történik szóváltás... mennyit? Fertály órát legfeljebb.*
2022-09-25 16:47
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Fecsegésről szó sincs, ha csak nem dürgő, éltesedő fajdkakas semmicske bolondságairól,mit a szakállát cirógató lány mellére, nyakába sugdos, míg derékig gyűri annak szoknyáját.Csakhamar fojtott zihálás és ütemes nyögdécseléssel lepik meg a könyvtárat*
2022-09-25 16:35
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*A csend és türelem mintaképe lesz... Bár nem ismeri a lányt, hisz csak Faelnis találkozott vele, de azt tudja, hogy a férfiak a kalandok előtt, alatt és után szívesen fecsegnek, ettől magabiztosabbak. Vajon Albar úr miről fecsegne a cselédlánynak?*
2022-09-25 16:30
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*tudásra szomjazó,most lord Berladocot látja,amint az ölében viháncoló Mallina megoldott ingéből előfehérlő vállát,keblét csókolgatja kimódolt, alvidéki ínyencséggel.*
2022-09-25 16:26
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Macskaléptekkel osonva az olvasópultok,ráccsal,lánccal őrzött kötetek,halomba hányt fóliánsoktól roskadozó polcok között a hangok felé,a neszek erősödésével leánykuncogást,sóhajokat és férfiúi suttogást is hallani vél.Végül gyanúja beigazolódik:az egyik, magas csúcsívvel záródó ablak falifülkéjében, miben máskor a gazdag fényt élvezve olvasna a
2022-09-25 16:23
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Az egerek ritkán viháncolnak... hát olyan csendesen lép be, amilyen csendesen csak tud. Kíváncsi rá, ugyan ki az, aki ilyen jól érzi magát, miközben túl sok a halott immár. Csendesen surranna az árnyékos sorok közé, lassan közeledve a forráshoz.*
2022-09-25 16:13
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*szintén üres volna...Csak egerek neszezését és viháncolását hallja a polcok közén*
2022-09-25 16:09
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ludmilla még látja,hogy a vászonba csavart, fejetlen testet két szolgáló elcipeli,csak hüledező és fénykévét vető vászoncselédeket hagyva maguk mögött.A meghívott nemesenszületettek közül senki sem mutatkozik,bizonyára tartják magukat Darrig utasításához és csak akkor hagyják el száláikat,ha feltétlen muszáj.A könyvtár eképpen
2022-09-25 16:05
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
megsérült, a tetemre híváson játsszon rá kicsit, panaszkodjon rosszullétre, és vonuljon vissza! Észrevétlen lejuthat a fürdőbe, hogy rejtekhelyet keressen. A részemről még kutakodnom kell a könyvtárban. Ha a holt nem is fog szólni... valami mégis kell.
2022-09-25 15:57
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Érdekli is őt... a célt elérte: a lány most megsértődött, így biztosra veszi, hogy panaszkodni fog. De a munkát el kell végeznie, hisz tudja, az ő feje felett függ a pallos.* A csapda első lépése kész. A sápadt tónusa épp kapóra jön... tudják, hogy
2022-09-25 15:57
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Odela fanyarul húzza el száját,majd cselédpimaszsággal meg se hajtja térdét,úgy távozik.*
2022-09-25 15:39
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
a holmik. És próbáld meg nem ellocsogni. Azt hiszem, ez lesz a legnehezebb a sok konyhai locsogásban. *Rájátszik az arroganciára.Majd felhúzza az orrát.*Ne pimaszkodj! Előre nem fizetek a semmire, hogy elszaladj a pénzzel. Este ki leszel fizetve. Mehetsz!
2022-09-11 20:59
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Nyugalom, eszemben sincs beleártani téged... a fürdőben senki nem lehet rajtam kívül, még Faelnist is elküldöm... nem állhatja tiszta természete az ily szentségtelenséget amúgy sem. S te hozzá nem értő cseléd a jelenléteddel megzavarnál. Csak legyenek ott
2022-09-11 20:56
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Egy darabig tipródni látszik, dús ajkát harapdálja* Legyen...De az arany felét előre kérem! *adja be végül a derekát,s keres fogódzót az üzleten*
2022-09-11 20:51
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
találná őrizni a titkot* S aztán a közelébe sem kell, hogy menj a fürdőnek. Egy magadfajta sokat látott, bátor leánynak aligha jelenthet ez gondot.
2022-09-11 20:47
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Ugyan.. csupán csak helyezd egy kupacba a fürdő tároló ládáira a kért holmikat. Ezzel pusztán a báróné kérését teljesíted, semmi egyébbe nem ártod magad. *igyekszik csillapítani az asszony rémületét, mielőtt még túlságosan megriadna, és tényleg meg
2022-09-11 20:46
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A cselédlány szemei elkerekednek*De..de én..Nem jó ebbe beleártani magát senkinek, ki a Hitben kedves! *vált tekintete könyörgőre* Kérem asszonyom, ne vetemedjen ilyen istentelenségre és engemet végképpen ne kívánjon belekeverednem!
2022-09-11 20:41
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Légy oly kedves, gondolj arra a szépen csillogó aranyérmére, és a legnagyobb titokban intézd el, hogy estére legyen a fürdőben egy asztal és kilenc gyertyatartó gyertyákkal. Senki nem tudhatja, minek kell... csak legyen ott nekem a nagy medencénél.
2022-09-11 20:39
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Neki van egy sejtése, ezért is fúrja az oldalát, meddig képesek elmenni. Odela érkezése viszont másfelé tereli ismét a szót.* Ma este pokoljárás lesz, megidézem Zath Carrant szellemét, és ő megvallja, ki bízta meg a meggyilkolásommal. S többet is.
2022-09-11 20:38
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Áll és hallgat készségesen, ha kissé kelletlenül is*
2022-09-11 20:36
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Éppen elmélyedne a feltett kérdésre gondolataiban, amikor kopogtatás zökkenti ki. Felpillant, s biccent Odelának* Odela..jöjj be, kérlek. *lép oda, és tessékeli be, majd zárná is mögötte az ajtót* Igen fontos dologban kérnénk a segítségedet.
2022-09-11 20:27
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Kisvártatva ismét kopogtatnak az ajtón. Odela áll ott nagy komolyan, főkötősen, dús ajka szegletében cseppnyi sértettség bujkál* Parancsolatjára, asszonyom..
2022-09-11 20:21
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
kézre került, így éket nem verne a felek közé... látszólag semmi... Emerichus fel sem hozta a mágikus csapdát, míg meg nem említettem azt. Mi a terve hát az öreg Chelleynek a tetemre hívással? Ki lehet az egyetlen vádlott, ahol nem merülne fel a csapda..?
2022-09-11 20:16
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Ritkán... épp ezért gyanús nekem, hogy Chelley báró tetemre hívást eszközölt. Reménye bennem lehetett volna, de okfejtése hibás, hisz bárkire mutat a holt vádló ujja, amögött engem sejtenének. De kézenfekvő lenne, ha úgy távoznának, hogy az allen szabotőr
2022-09-11 20:14
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
érdekük megköveteli. Ámde azt hiszem, kár erre méltatlankodást pazarolni, hisz az alapvető természet csak megbocsátható, de változásra ritkán hajlamos.
2022-09-11 20:10
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*A báróné bosszankodása végre halvány mosolyt csalogat arcára, még ha kissé.. lemondó is az.* Igazán vigasztaló a gondolat, hogy nem csak nekem esik nehezemre megszokni, hogy népének férfi tagjainak java pusztán akkor bővelkedik figyelmességben, ha
2022-09-11 20:09
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
előttük, hisz lényük már-már isteni, a teremtés koronája! Különösen igaz ez, hogyha Chelley az illető... pedig szavamra, milyen megnyerőn szellemes volt e férfi, mikor még csupán elnyerni kívánta kezem! Túl szép volt, hogy igaz legyen...
2022-09-11 20:05
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Bánomisén. Most mondja meg, Faelnis, nem csupa türelmet igényel az ostoba férfinép? *Zárja be az ajtót, midőn ketten maradnak.* Másra sincs eszük, csak üzekedni, vért ontani, és kakaskodni. Természetesen elfogadhatatlan, hogy bárki is ne hajtson fejet
2022-09-11 20:04
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
gondolatot. Jezabelre pillant, ha a férfiak mind távoztak a szobából.* Odela minden bizonnyal nemsokára megérkezik.
2022-09-11 20:00
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Egy szóval sem tartóztatja, ahogy sértésére sem reagál, még ha mélyen el is raktározza szavait. Kezdi úgy hinni, a Valók okítólag fogadták meg kérlelését Elwelinben - a lecke pedig kegyetlen és mélyre tokozódik. Lesüti szemét, és elhessenti a kellemetlen
2022-09-11 19:57
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*pillant felhúzott orra fölül*Tisztelem fajtátokat,de be kell lássátok,már nem sokat értek szövetségesként.Inkább békélj meg vele, hogy időtök végére értetek!*azzal faképnél hagyná a két nőt,ha nem tartóztatják*
2022-09-11 19:53
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Idegesen dolga után inti a még mindig egyik lábáról a másikra álló Darrigot* Lord Arduin holtában nem tenne jó szolgálatot,ha leve folyna boldog-boldogtalan láttán!*sóhajt*Feledd hát akkor,mit mondtam,s jöjj a télikertbe, ha elkészültél!*majd Faelnisra
2022-09-11 19:52
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
hiteltelenné minden csodát. Szó szó ellen, a vád így elsikkad. *Legyint rá a dologra.* Ez akkor lenne hiteles, ha jelen se lennék, amikor megtörténik az eset. Viszont a fokhagymaolajat használják vérhígításra. Preparáltasd meg a testet!
2022-09-11 19:48
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Nyugalom, Faelnis... A báró majd eldönti, mit kíván lépni! *Inti türelemere az elfet. S ezzel lezártnak is tekintené a wallet kérdést. Egyelőre.* Albar úr nem hülye. Ha ott vagyok, és a test kicsiny mozdulatot is tesz, mágiára fogja. Épp a személyem tesz
2022-09-11 19:47
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
szorul, ahogy egy izom is megfeszül állkapcsán. Mély lélegzettel simítja el aztán a fájdalmas emlék okozta berzenkedést* Ne vesd belé bizalmadat! Az ő lelke immár a sárkányé*Hogy a tetemre hívás körüli mahinációkról említést tesznek, csak a fejét ingatja*
2022-09-11 19:41
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
A népemmel kötött évszázados szövetséget sem tartotta eléggé fontosnak ahhoz, hogy szavát megtartsa. Tudtával és áldásával mészárolták le azokat, kikhez ősi eskü kötötte. Azúr tornyának eleste hidegen hagyta: a szemembe mondta! *Keze egy pillanatra ökölbe
2022-09-11 19:36
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
az bizonnyal az Egy ítélete lenne, s nemkülönben nagy szolgálat a koronának...Darrig uram! Mindazonáltal, ügyelve a tünde szavára, tudd ki megmaradt erőink állapotát, kitörhetünk-e velük, ha úgy hozza a szükség!
2022-09-11 19:33
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Nem lehet az,tünde! Fontosabb a Chelley-szó a walleteknek,mint holmi pogány kultusz!*Emerichus felesége szavára elmosolyodik, veres hajával, s e mosollyal egészen rókához hasonlatos*Belacqua biztosan nem mocskolja be kezét,s ő már révbe ért nővérem kezével.Ám ha Berladoc láttán megindulna a vérfolyás
2022-09-11 19:29