profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
Képtelen rá.* Ez hát az ön döntése, ahogyan nekem is választanom kellett.. Egyedül annyit ígérhetek.. szeretni és becsülni fogom mindkettőt. Akár az oldalán, egyenlőkként.. akár az árnyékból, eltűnt délibábként. *Ezzel,valósággal kimenekül a szobából*/éjt
2020-01-28 22:44
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Reszketeg sóhajtással gyűri le gyötrelmeit. Jól tudja, hogy most kellene megbántania, megsebeznie. Olyan rútul az önérzetébe tipornia, hogy haragjában puszta kézzel vonszolja el magát a forrásig, s aztán vasmarokkal ragadja meg az ország gyeplőjét.
2020-01-28 22:39
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
mint a halandó test múlandó tökéletessége...*tekintete a lányéba kapaszkodik,s valóban fél kimondani,oly tűnékeny a gondolat.Ölelést kívánnak a szavak,de e szánnivaló helyzetben csupán az ifjú tekintet beszél.*
2020-01-28 22:34
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Délibáb inkább...amit sosem érhetek el,mint herceg és trónörökös. Ám...nyomorékként kivethetem a malomkövet tengelyéből,nem nehezedik rám mindenek terhe...Charles de Bounandként,bár az ön gondoskodására utalva,de megajándékozva tán valami mással,miről félek kimondani,de tán értékesebb,
2020-01-28 22:32
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
a kijelölt út mellett? *Keservesen mosolyog* Látja, Seraphion.. mégsem tagadhatja meg senki a maga származását.
2020-01-28 22:27
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Nem számított ilyen váratlan őszinteségre, s késve veszi észre, hogy túl mélyre szaladtak a herceg szavai. Fátyolossá válik előtte a szoba, és a pillanatot uraló fájdalom csillogó függönyén át mosódnak el előtte a szoba fényei.* Én volnék hát.. a kígyó
2020-01-28 22:25
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
tegyünk kockára mindent,mint az épeszű emberek nem tetnnének!Kacagva és szenvedélyel tenni azt,amihez éppen kedvünk van,menni,amerre a szeszély sodor,csak kegyeddel az oldalamon...a karjaimban!*tekintete elfelhősödik*Hát nem érdemelnénk meg?De az Egy kiszabta sorsunk zúzóköve erősebben őröl,mint az emberi akarat.
2020-01-28 22:19
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Azzal,hogy annak születtem,aminek.Megfontoltnak és engedelmesnek kellene lennem.Intrikusnak,mint nagyapám és gyakorlatiasnak,mint ahogy Machiavetto írja!Ehelyett...Veronica!Ha tudná mennyire szívesen hagynék itt mindent,csak azért,hogy eztán bolondságokka
2020-01-28 22:16
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
kik fölött szinte csak a császár áll. Lehet, hogy megbűnhődök majd érte.. de én legalább tudni fogom, mivel hívtam ki magam ellen a sorsot. És Ön? Ön tudja?
2020-01-28 22:12
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
Aligha méltó az én esetemet a sors fonalához emelni. Én pusztán hoztam egy döntést, amellyel letértem a járt útról. Egy önző, nyakas döntést, amivel házamat és nevemet csaknem a porba taszítottam. Aligha vagyunk már odahaza a második legrangosabb ház,
2020-01-28 22:09
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A kétségek-úgy tetszik-itt Sárkánykőn ezrével lappanganak a sötét és nyirkos sarkokban,nem úgy,mint a zubogói palota asszonyi bájjal és kellemmel berendezett elegáns termeiben.Jezabel szinte szemei előtt látja a sors malomkövét,mi körülötte mindenkit ugyanúgy kínoz és présel.Megannyi érdemtelen bukás...*
2020-01-28 22:08
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
..én pedig megyek...mert visznek.Úgy hiszem épp önnek nem kell mondanom milyen az,amikor valaki nem tud,vagy nem akar elég erős lenni a rá kiszabott sorshoz.Miket is beszélek,hisz kegyed csak egy házasság elől szökött el,de miattam egy ezeréves dinasztia készül elbukni.Nézze el,ha néha elhagy a derű.
2020-01-28 22:03
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
Akár küzdhet is. Felveheti a harcot a sorsa ellen, a sorsáért.. Ön visszahúzódik, s csak testben van jelen, hogy ne kelljen csalódnia, ha a forrás meséje mese marad, amikor odaérünk. De ön nélkül nem fog sikerülni. Szükségünk van magára ehhez az úthoz.
2020-01-28 21:59
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Már a puszta tény is meglepi, hogy egyáltalán válaszol a férfi. Rövid csönd előzi meg a választ* Aggódni csak azért szokás, aki felé szeretettel vannak.. Lady Salome és a bajtársai szemmel láthatóan szeretik Önt. És, ha már így szóba hozta, igenis tehet.
2020-01-28 21:56
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*Nem tud aludni, össze kell szedje a meleg ruhát az induláshoz, s aztán is csak hánykolódik a hideg ágyban, olykor pillanatokra elragadja az álom, hogy aztán megint a sötétbe vesző plafont figyelje. Ezernyi susmogó félelmetes kétség között.*
2020-01-28 21:54
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*Nah persze, könnyű párosan feküdni annak, kinek van érdemes párja erre. Ám ő most a hűlő fürdővel kell beérje, melyet aztán oly hidegnek érez, mint az északi tenger áramlásait... s aztán a hideg rétes mellett még össze is szedje a mágikus komponenseit.
2020-01-28 21:54
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Aggódik értem...Mindenki aggódik...Már gyermekként is nehezen viseltem a szülői féltést..noha szüleimnek vajmi kevés része volt benne.*szól kedvtelenül*Tehetek-e mást,mint,hogy tűröm?
2020-01-28 21:50
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Mire Jezabel elhatározásra jut a dolgot illetően,a meleg rétes,mivel a kulcsár kedveskedett neki éjszakai csemege gyanánt,már kihűlt,épp ahogy a fürdővíz is egyre halványabban gőzölög a faliszőnyegek ellenére is gyorsan hűlő szobában.Bizony a Sante-Bouve ősök páros fekvésre szánték a hálótermeket.*
2020-01-28 21:44
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
Én csak.. *kezdi sután, miután becsukta az ajtót, és közelebb lépett hozzá.. noha olyan érzése van, hogy a falakban is érdeklődőbb hallgatóságot találna* Sajnálom..mindazt, amit hajnalban a fejéhez vágtam. Tudnia kell, hogy nem gondoltam komolyan.
2020-01-28 21:43
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A szobában csak egy árva gyertya fénye világít.Az ifjú az ágyban fekszik,ám a halvány gyertyafény távolba meredő íriszein csillan.Nem adja tanújelét annak,hogy érdekelné a lány belépte.*
2020-01-28 21:39
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*vagy két nap? Sok is, úgy érzi. Bűbájjal tudna segíteni, de csak ideig-óráig csapna be vele mindenkit. Hónapokig kellene búgnia Seraphion fülébe a víg dalokat, hogy ez változzon. Nem... nem várhatnak napokat. Túl kell ezen esni... hamar.*
2020-01-28 21:36
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*E kedélyállapot változás az, mi mindinkább zavarja. Már csípni sincs mersze, hisz eleinte ugyan látszott a fiún az elszánás, de a hónapnyi várakozás mind mélyebbre süllyesztette a rosszkedvben, melybe bánat kevés, de harag annál több gyűlt. Számít-e egy
2020-01-28 21:36
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Ökölbe szorul egy pillanatra a keze, s megfordul a fejében, hogy egyszerűen visszamenjen a szobájába, ámde aztán mégis önállósítja magát, és csöndesen benyit - ha esetleg tényleg aludna, ne ébressze meg.*
2020-01-28 21:34
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Válasz nem érkezik odaátról.Ha nem is alszik a szoba lakója,egész napi borongós hallgatásából ítélve, akkor sem venné a fáardtságot,hogy szóljon.*
2020-01-28 21:32
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Többször is megemeli, majd megakasztja kezének mozdulatát, mire rászánja magát, hogy végre bekopogjon. *
2020-01-28 21:30
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Veronica átosonva az Asszonyház főfolyosóján,csupán Lhioise ajtaj előtt hall folytott nyögéseket és szapora zihálást,mi ugyan nem az ő dolga.Seraphion szobája azonban csendes.Tán az ifjú is alszik már*
2020-01-28 21:27
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A herceg állapota rosszabra tán nem fordul,ám kedélye mind inkább sötét.Hiszen a reményteljes gyógyulás ígérete éppúgy lehet szemében a visszavonhatatlan kudarc pillanata is.Jezabel látja,hogy unokaöccsében e két érzés viaskodik,s eszerint szólal derűsen,vagy zárkózik magába.*
2020-01-28 21:25
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
magára kapkodja ruháit, majd óvatosan kilép a folyosóra, hogy csöndben átsurranjon a férfi szobájához. Mielőtt kopogna, fülel kicsit - ha éppen van nála valaki, az már elég is hozzá, hogy elriassza.*
2020-01-28 21:21
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Elsőnek nyugovóra tér maga is, ám álom aligha jön a szemére. Kelletlenül piszkálják Costica szavai. Ha pedig még szólni kíván Seraphionnal...alighanem a ma este az utolsó, hogy négyszemközt szólhat vele. Jó órányi hánykolódás után végül fölkel,
2020-01-28 21:16
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*Idejük azt mondaná, van, de figyelve a herceg állapotának változását, ez közel sem biztos... Milyen más alternatíva lenne viszont? A tető és a romok felőli megközelítés kizárt. A hágókat télen nem vállalná be akkor sem, ha nem tudná, hogy ott a bestia.*
2020-01-28 21:10
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ha azonban nem Érctoronytól indulnak,hanem egyenest a hegyeknek veszik az irányt,egy napot nyerhetnek,ám sokkal zordabb terepen lesznek kénytelenek haladni.Megpróbálhatják ugyan a lépcsőket is egész a szentélyig,de tudván,hogy miként tértek vissza kiküldött emberei,s hogy mi vár odafent,ez jókora kockázat.*
2020-01-28 21:08
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az érczúzó azóta nem üzemel,helyét halastóvá duzzasztották az óvatos érctoronyiak.Az elf szentélyhez vezető útjukhoz képest emez jóval délebről indul.Egyszerűbb azt megközelíteni Érctoronyból,ama bizonyos halastótól indulva és követve az akvadukt útját a forrásig,azonban az újabb két napot jelentene.*
2020-01-28 21:04
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*Nem tud úgysem aludni tisztességesen, alig bóbiskol kicsit, rémálom kelti... hát csak a nyugtalan kutatásnak szenteli magát, és jegyzeteket ír mellé...*
2020-01-28 21:00
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Miután már hajnalba nyúlóan nyugovóra térnek,Jezabelnek van alkalma átnézni az áteresz terveit és az odavezető térképet.Értesülései szerint az akvadukt és a forrás,mi azt táplálja,az érctornyi nyugati hámor zúzómalmát hajtotta,ám egyszerre csak elapadt.Miután az odaküldött vizsgálók nem tértek vissza,felhagyták a dolgot.*
2020-01-28 20:56
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A leány bólint,miután az étek enyhítette zavarát,lévén,hogy harmatföldiként nem gondolta volna,hogy valaha is bebocsáttatik a tartományúrnak,a ceann-nak várába.*Meglesz...asszonyom.
2020-01-28 20:51
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*s aztán már elengedi az öreget, menjen, csiholjon meleget a szobákba, s pihenjen meg reggelig. Csak mikor magukra maradnak a megrakott asztal felett, szólal meg.* Holnap reggelre szedjük listába akkor, mire lesz még szükség. Lhioise, rád bízom!
2020-01-28 20:42
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*Meg is köszöni az öregnek, s ha úgy adódik, minthogy nagy étkű férfiak is vannak-e társaságban, a konyháról felhozni húst, cipót, gyümölcsöt és savanyút már segít. Nomeg az italt. Nem illik ez nemes úrihölgynek, hogy maga kínáljon, de szívesen teszi
2020-01-28 20:42
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Percek múltán már mindahányan az asszonyház vacsoratermében ülik körbe az asztalt,s fogyasztják vacsorájukat,mit a kulcsár maga hozott fel teljes titokban,fel nem verve az alvó várnépet.A forró,gazdag leves kellemesen melegíti fel átfagyott tagjaikat*
2020-01-28 20:37
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
lesz is a forrás hideg fodraiban, többé már nem az, aki.. eddig volt. És ennek így kell lennie. *Mégis elszorul a torka a felismerésre: akár buknak, akár győznek, az ő útjaik örökre elválnak..*
2020-01-28 20:28
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Egészen zavarba hozza, hogy egy idegentől kell ezt hallania...mert, hiába utaznak már egy napja együtt, attól még ezek az emberek számára idegenek. Elkapja a pillantását, dacos él feszül meg az állán.* Azt az embert maguk alá temették a lovak. Akárkivé
2020-01-28 20:24
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
vacsorát! S ha az ifiúr mégis még ébren lenne, nem bánom, ha benéz hozzánk, hogy üdvözölhessem. Ahogy Lady Esthel is. De ne ébreszd fel őket, ha már nyugodni tértek. Én bekísérem a vendégeket a terembe, megvárunk ott türelemmel mindent.
2020-01-28 20:18
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*A herceg felé pillant, látja ám, hogy lesz segítsége a levételhez. Ő maga viszont gondterhelt...* Nem tagadom... hogy nem veszélytelen útra megyünk, öreg. De ha... ehh beszélek bolondokat, mint valami lepcses satrafa! Kérlek, intézd a kvártélyt, a
2020-01-28 20:18
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
A Vadonban sokszor szólt rólad.Még énekelt is.*jegyzi meg hosszas hallgatás után Costica,míg Radost a hátán cipeli fel a szánalmasan magatehetetlen férfit az Asszonyházba.*
2020-01-28 20:17
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Nem akarom ezzel terhelni,nagyasszonyom.Ráér majd azután utánalátni az itthoni dolgoknak,hogy megtért útjáról.*sóhajt egyet,ahogy Gyilkos kötőfékét megcsomózza*Mindenkinek hiányzik Sárkánykőn,lady Ludmilla.Asszonyom nélkül olyan e hely,mint egy kripta!
2020-01-28 20:12
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Annyira elmélyült a gondolataiban, hogy még kissé össze is rezzen, mint aki attól fél, kihallották a gondolatait, ahogy Costica megtöri mellette a csöndet. Mikor került egyáltalán mellé? Ránéz a kenézfire, s bár a nyelve hegyén a velős válasz, kivárja.*
2020-01-28 20:04
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
Jól látszik, hogy Chelley báró aztán semmit sem tud északról. Birtokolni kívánja, de ebbe a koncba beletörik a bicskája előbb vagy utóbb. Ne gyötrődjön ezen, papus! A fiút nem küldöm sehova. És más sem fogja.
2020-01-28 20:03
profile picture Lady Salome Lady Salome (Tapasztalt Kincsvadász)
*Jeza elmosolyodik...* Ipauram csak jöjjön el maga a fiúért, s ostromolja meg a várat érte, ha úgy tetszik, de Alastair vallet, és vallet hagyományok szerint fog nevelkedni. Amikor pedig a házitanító mellett kellően kiművelődik, az akadémiára megy!
2020-01-28 20:03
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Tudja,lady Ludmilla...ipaura pár hete levelet küldött, hogy szeretné magához venni Alastair ifiurat.Úgy találja,lassan akorba ér,hogy megkezdődjék vitézlő iskolája,s úgy tartja,Harmatföld túl távol esik,hogy méltó egrón lovag neveltessen itt belőle.Lady Esthel tajtékzott,amikor a levelet kézhez vette.
2020-01-28 19:58
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Veronicát Costica vértelen hangja zökkenti ki.A kenézfi mellette állapodott meg,merengőn nézve a herceg sötét ábrázatát,ahogy tűrni kénytelen,hogy Lioise és a medvetermetű Radost kioldják és leemeljék a nyeregből*
2020-01-28 19:52
profile picture Ayra Walley Ayra Walley (Feltörekvő Harcos)
Aha... Hát az enyém Ayra. *Ezzel pedig boldogan vonul a pulthoz, hogy szomjas torkát alaposan megöblögesse sörrel. Mire végez, a fura alak távozik is, s ő maga úgy dönt, hogy talán jobb lesz pihennie térnie.* //akkor pá//
2020-01-28 19:50