profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Lesütött szemmel, s apró bókkal köszöni meg a kupát, majd annak mélyére pillantva a gyűrű enyhén meglepi. Egyből annak kövét kezdi vizslatni, vajh' afféle csalafinta jószág-e, melynek foglalata üreges követ rejt? Lehet persze, hogy nem méreg az.. csupán
2019-05-11 22:59
profile picture A Kastély A Kastély (Az időtlen menedék)
*A lovag szinte a hátában érezheti Allegra fagyos tekintetét,míg becserkészi a matrónát.Donna Ciara meglepetten kapja keszkenőjét ajka elé,a virágra*Dehát ez mégsem illő,csak így,kéretlenül...*pihegi,de kezét máris a lovagéba simítja*
2019-05-11 22:56
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*míg a kelyhet felé kínálja,ajka néma szavakat formál aztán,egyenest az úrnak címezve.A lovag szinte oda sem figyelve rá elveszi azt, és Veronica kezébe nyomja,ám a leány közben nem tágít,hűdve figyeli,ahogy a bor másnál köt ki.A kristályüveg kehelyben egy gyűrűt lát pihenni,mit a lány csempészett oda.*
2019-05-11 22:51
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Don Regolot csak egy pillanatra akasztja meg,mit Veronica suttog néki,majd alig észrevehetően bólint.Pár pillanat múlva a cselédlány a közelükbe ér,s Veronica most látja csak igazán,miként csüggeszti szemeit a lovagon,szinte áhítattal,mint templomi szentképre szokás feltekinteni*Én uram...csak egy italra..*hebegi/
2019-05-11 22:47
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
hölgynek hálája kimutatásában? *csak félig várva meg a választ – sejti, hogy nem sokat – indul meg.Útközben egy vázából szál virágot csen, amit ha Ciara közelébe kerül egy pukedli során átnyújt neki, kezét pedig akképpen tartja, ki táncot kér a hölgytől.*
2019-05-11 22:42
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
*Előre lép Loredanoék irányába, de még odaszól a donnahoz, anélkül hogy levenné a célpontról a szemét.* Nem sokára túlságosan hálás lesz, így nem akkor teszem fel a kérdést, de muszáj tudnom országa szokásai mennyi szabadságot engednek egy önhöz hasonló
2019-05-11 22:41
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
figyelmét. Ha hajlandó rá figyelni, röviden és halkan szól* Szolgálólány.A bal kezétől számított második kupába beleejtett valamit.Kínálni fogja önt vele. Fogadja el, azután adja tovább nekem.
2019-05-11 22:30
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Pillantásával kíséri a buzgó leányt, s nem kerüli el figyelmét az apró kis mozdulat sem. Közelebb lép lord Regolohoz, de nem lép hivalkodón melléje. Bal vállánál állapodik meg, elég közel hozzá, hogy puszta jelenlétével felhívja magára a férfi
2019-05-11 22:28
profile picture A Kastély A Kastély (Az időtlen menedék)
Gondolja?*kérdi Allegra*Én nem kérhetem fel egyikőjüket sem...asszony létemre.De tán ha donna Ciarát egy pimasz lovag elragadná egy táncra,fittyet hányva az illemre..?*pillant sokat mondón Szürkére*A java korabeli asszonyoknak gyengéje az ilyesmi..
2019-05-11 22:20
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*egy a patriarcha háza népéből való szolgálólányon,ki a tömegen át egyre csak Regolo tekintetét keresi.Köreit úgy rója,hogy lehetőleg mind közelebb kerülhessen hozzá,s gyanúját csak erősíti,hogy egy butéliával körbejáró szolgálótól rövid pörlés után elveszi a tálcát.A boros kehelybe ejt valamit,s feléjük tart.*
2019-05-11 22:14
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A hangászok pergő zarovari táncdallamba kezdődnek,s a patríciuscsaládok fejei egyenként járulnak Alberighi elé,ünnepélyes fogadalmukat megtenni.Veronica ugyan pár udvarias kézcsókot kap ura üzlettársaitól,de különösebb dolga nincs,mi próbára tenné színészi képességeit.Szinte már lankadna figyelme,amikor szeme megakad/
2019-05-11 22:09
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
szerint főz… *folytatja a társalgást Allegrával, halkan.* Mivel úgy számoltak, hogy mostanra kész lesznek… nagy kockázatot vállalnak most. Olyat, amit alátámasztást is igényelhet. Ha valaki beszédbe elegyedik velük… Aztán táncra menne vele… Talán?
2019-05-11 21:58
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
*Alig észrevehetően bólint, miközben megnézi magának a Loredano családot.* Nyilván ők lepődnének meg a legjobban, ha bármi baja esne ma a Mancusiknak… *csettint egyet nyelvével.* Meg kell találni a felszolgálót és meg kell kérdezni, kinek a szájíze
2019-05-11 21:57
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
ugyanis aligha sejtheti, hogy a veszély rá fenekedik...már, ha egyáltalán ő a célpont, s nem maga don Mancusi... minden esetre, lady Allegra bőrében egy lépéssel közelebb került a tűzhöz, nem hibázhat hát.*
2019-05-11 21:46
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Míg a patriarcha beszél, lopva olykor körülpillant a termen, ám alig néhány szemvillanás után kénytelen belátni, hogy lady Allegra nem csaponghat. Fegyelmezett alázattal viseltet hát, és bár idegőrlő, igyekszik bízni Szürke éleslátásában. Egy jó csali
2019-05-11 21:45
profile picture A Kastély A Kastély (Az időtlen menedék)
Ott vannak.*a lovagot a bámészatból partnere halkan szisszenő szavai rázzák fel.A nő tekintetét követve megpillantja a terem másik végébe húzódott,hajlott hátú,sasorrú és vadász-tekintetű férfiút,oldalán ezüst hajú asszonyával és fiával*Loredano gróf..
2019-05-11 21:41
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*fejedelmi méltósággal viseli a hatalom jelképeit,a prémmel szegett bársony süveget és az angyaldíszes bírói pálcát-akár kegyes atya,messziről megtért gyermekeit,üdvözli a bál vendégeit,s a Legszerencsésebb Várost tömjénező beszéde és Lorello bíbornok áldása után,megnyitja a mulatságot.*
2019-05-11 21:36
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Regolo Mancusi szinte azonnal elkbocsátja karjáról Veronicát,s ezüst álarcára sem volna szükség,hogy mesterien palástolja gyászát,haragját és gyanakvását.Azonnal kedélyes csevejbe elegyedik egy köszvénytől sánta úrral.Midőn a patriarcha belép,a terem zajai elhalnak,s a délceg,élete delén járó Borossio Alberighi-ki kétségtelenül/f
2019-05-11 21:30
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
talán hűség-szerűséggel tartozik --- a zene elhalásával, mint a teremben valószínűleg mindenki, ők is elhallgatnak. Szemét a bejáratra függeszti.*
2019-05-11 21:25
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
*Ha fertályórára is, de önfeledt, hiszen örömét leli a másik beszélgetésben tanúsított bennfentes dominálásában. Többször válaszol a felhozott pletykákra dévaj mód és magában erőst bánja, hogy ilyen nehéz körülmények közt vannak, no meg, hogy Allegra
2019-05-11 21:25
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
lady Allegrától kapott útmutatóul, élelmes pillantásaival pedig igyekszik környezete szokásaiból gyors tanulmányozással útmutatást nyerni.*
2019-05-11 21:16
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
Ahogyan mindig, Don. *Szól halkan, apró mosollyal. Az ajtón tehát még don Regolo oldalán lép be, majd mögötte haladva kíséri tovább. Zarovar előkelőinek etikettjét betéve tudja, ám e pikáns kitételekben kevéssé jártas, így csak arra hagyatkozhat, amit
2019-05-11 21:15
profile picture A Kastély A Kastély (Az időtlen menedék)
kereső művészeket,kik a kegyeiket és figyelmüket keresik.*Allegra cinkosan osztja meg a legzaftosabb pletykákat a rátarti patríciusokról,a botrányokat,pikáns kalandokat,tiltott párbajokat taglalva.Nem telik bele fertályóra,s a halk zeneszó abbamarad,hogy a teremszolga bejelentse a patriarchát és asszonyát*
2019-05-11 21:14
profile picture A Kastély A Kastély (Az időtlen menedék)
*Donna Allegra finom mosollyal bólint,tekintete épp belépő urán.*Bár nem tudom,hazájában mi a szokás,láthatja a Consiglia érdemes tagjait,a kereskedőnemeseket,kik csak egymást méltatják szóra,s a körülöttük legyeskedő szélhámosokat,kurtizánokat,mecénást
2019-05-11 21:11
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Veronica Marzio kezén semmiféle csípést, nem lát,bár tenyere szinte nem is látszik.Hátrahagyják az apródot,ki rögtön segítséget kér sebei újrapólyálásához egy arra járó szolgától.*Az oldalamon lép be hölgyem,a bál alatt pedig végig a hátam mögött marad.*okítja don Regolo Veronicát,míg az ajtónálló hangos szóval jelenti be a lovag érkezését*
2019-05-11 21:07
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
javaslom nézzük meg az érkezőket, hátha látunk valakit, aki még nálamnál jobban megveti a divatot és nem szerény hirdetni ezt. Vagy valakit, akit érdemes lenne szemügyre venni. * biccent mellé, hogy jelezze: ha lát valami gyanúsat, nyugodtan hozza szóba.*
2019-05-11 20:57
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
Az megnyugtat, hogy csak okkal közelítenek hozzá, mert így könnyebb lesz kiszúrni a konkurenciát. * beszél virágnyelven, nem bízva a lagún magányban. * S higgye meg Veronica, a vadászatban nem ismerek tréfát. * mosolyog vissza sokatmondó. * De most
2019-05-11 20:55
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
megenyhülve pólyálja vissza a sérült kezeket.* Köszönöm. Mehetünk. *ezzel végre a segédkéz után nyúl, hogy kecsesen kilépjen a dereglyéből. Tartása büszke, de állát vízszintesnél tovább nem emeli, s szerény tartózkodással kíséri a lordot.*
2019-05-11 20:47
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Kezei könnyeden, gyorsan mozognak, s ahogy megszabadította a fiút a kötéstől, alaposan átnézi annak tenyereit, csuklóit, kézfejeit, de még ujjainak közét is. Az égési sebek kevéssé érdeklik, egyetlen feltűnő csípésnyom után kutat, ám ha nem talál ilyet,
2019-05-11 20:45
profile picture A Kastély A Kastély (Az időtlen menedék)
*Látható ide-oda csapongásuk nem tenne jót hitelüknek*Ám mint Veronica de la Fuente,szabad prédája vagyok a táncterem bármely vadászának.*az álarc alatt apró,megenyhült (tán kacér?) mosoly*
2019-05-11 20:44
profile picture A Kastély A Kastély (Az időtlen menedék)
Valamire való lagún nemes nem közeledne a magam fajtához,ha csak nem hátsó szándékkal,hírbe hozva magát és engem.*szól Allegra,míg feltűnés nélkül vezeti az egyik oszlop fedezékébe a lovagot.Bár Szürke nem egy úr oldalán lát kurtizánt,s a lagún erkölcs nem is neheztel ezért,ám azok hűségesen kísérik azt,aki szolgálataikat bírja./f
2019-05-11 20:40
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*tenyerei,ujjai begye valóban gennyedző,hólyagos,egyetlen merő sebből állnak.A fiú sziszegve tűri,hogy vizsgálgassák sebeit.*
2019-05-11 20:37
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Marzio vonakodik,míg a lovag és Allegra már bebocsátást nyerve elvegyültek a társaságban.*Rajta fiú!Úrnőd kéri!*sürgeti meg Regolo úr,mire a fiú vöröslő arccal feladva büszkeségét,Veronica felé nyújtja kezét.Miután nagy nehezen kipólyálják kezeit-a kikötésre várakozók sorát feltartva,kisebb felháborodást okozva-
2019-05-11 20:35
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
Veronica, vagy nagyon el lesz dugva.* ~Hol lehet?~ *Néz körbe. Akár megtalálja, akár nem, ismét odafordul társához.* Értsem ezt úgy, hogy még egy hozzám hasonlatos rossz hírű kalandor is felkérheti, vagy nem is csatlakozhat a tánchoz?
2019-05-11 20:31
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
Átkozott legyek, ha kiismerem magam ennek az országnak a szokásain… *dörmögi az orra alatt, miközben bekísérné a többi vendég sűrűjébe a hölgyet. Feltehetőleg Mancusi és kísérője megkülönböztetett helyet kap így vagy nagyon szem előtt lesz előbb-utóbb
2019-05-11 20:28
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
hisz láthatóan mit se zavartatja magát a reá várakozó segédkezektől, melyek a dereglyéből segítenék kiszállni. Türelmesen megvárja, míg az apród önként nyújtja oda kezeit.*
2019-05-11 20:23
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
Megnézhetném? Kérem. *Az orrvonaláig arcára simuló maszk szabadon engedi láttatni mézédes mosolyát, szája szegletében mégis kemény él feszül, ahogy kezét nyújtja az ifjú kezeiért, amikor csónakuk a palazzo előtti stéghez érkezik. Ebből aligha fog engedni,
2019-05-11 20:22
profile picture A Kastély A Kastély (Az időtlen menedék)
*A vendégek maszkjai,öltözetei is fényűzésről regélnek,olyan döbbenetes gazdagságról,mit Lagúna 3 tengert járó hajói csak városanyjukhoz hordani képesek.*A táncrend a tisztességes leányok és asszonyok kiváltsága.A kitartottak tudják,hol a helyük*jegyzi meg Allegra vörös fürtjei és bíbor selyemálarca mögül*
2019-05-11 20:20
profile picture A Kastély A Kastély (Az időtlen menedék)
*Bár díszei inkább a Felicissima dús történetét idéző monumentális festmények,zarrai antikvitást idéző ezredéves szobortorzók,távoli tájakról való,pálmafélék és virágok,fényűző mozaikpadló és a Szentirat szereplőit felvonultató,aranyozott kazettás mennyezet,az ötszáz karú csillárral,mi a bálterem felett függ.*
2019-05-11 20:16
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
csontig égette a tenyerem.*A lovag cinikusan térdére csap.*..hát ez történt!*Az Alberighi palota mindenben méltó tulajdonosához,ki nem csupán Lagúna választott patriarchája,de a Szent Malkhus bankház tulajdonosa és IV Barad,Egronia királyának veje is.*
2019-05-11 20:10
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A dereglyében immár Allegra viseli a vendégszalagot és Veronica ül don Regolo oldalán,szavaival kizökkentve az egykedvűen kifelé bámuló urat,ki kérdőn tekint Marziora*A kikötésnél segédkeztem..*szól halkan,szemét süldő siheder zavarától alig emelve Veronicára*Egy csap eltört, s a meglóduló kötél/f
2019-05-11 20:04
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
ezt a fajta rituális bosszút. Mindegy… Ha valaki végezni akar vele, közel kell férkőznie hozzá… Egy bálon pedig…~ * Ekkor fordul oda érdeklődve „útitársához”.* Mit gondol, donna Allegra táncrendjében kik kaptak helyet?
2019-05-11 19:59
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
*A cifraságokra nem sokat adva kíséri az asszonyt a bálterembe és magában számításokat végez.* ~ A mérgezés tehát feltehetőleg kilőve, erőszakos halált tartogatnak a nő számára. Nyilván ez is valami szimbolika? Omerta? Vagy vendetta? Vagy minek nevezik
2019-05-11 19:59
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
alatt összevonja szemöldökét, s kissé közelebb hajol Lord Mancusihoz, hogy diszkrét csöndességgel szólhasson hozzá* Hogyan sérült meg a fiú?
2019-05-11 19:43
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
*Tökéletes alkalom volna ez ahhoz, hogy feltöltekezzen a város gazdagságának, fényeinek csodáival a megannyi főúri dereglye egymással vetekvő eleganciájába feledkezve, az ő figyelmét azonban a velük szemben ülő apród bekötözött kezei foglalják le. Maszkja
2019-05-11 19:42
profile picture Pilly Pilly (A szeleburdi pixie)
*A Téli kert, egyik szökőkútjában pancsikol, önfeledten. Pőrén táncikál a kút peremén, miközben dalolgat magában. Majd csobban egyet a vízben.*
2019-05-10 19:06
profile picture Wulfur Wulfur (Zöldfülű Mágus)
*A könyvtárban kutakodik, mágiakönyveket keres. A magasabb polcokkal természetesen meggyűlik a baja, szokás szerint. Jelenlétét az illatos füst jelezheti a betérőnek, mely a jóféle pipadohánynak köszönhető.*
2019-05-10 19:01
profile picture Sasano Gonza Sasano Gonza (Zöldfülű Ronin)
*A kastély konyhájában tölti az idejét. Az ízletes kacsahús szeletek sercegnek a serpenyőben, némi vaj és sokféle szeletelt zöldség társaságában. A folyosón már messzebbről is lehet érezni a fenséges illatokat.*
2019-05-10 18:57
profile picture A Kastély A Kastély (Az időtlen menedék)
*A csatornán szinte egymást érik a köztársaság előkelőinek díszhajói,mik a bálra tartanak,pompázatos látvánnyal kápráztatva el a bámészkodókat.Kikötvén azonnalást illő fogadtatásban részesítik őket,s a fényűzőn berendezett bálterembe kísérik a Mancusikat,ünnepélyes bejelentés közepette*
2019-05-09 21:41
profile picture A Kastély A Kastély (Az időtlen menedék)
A fogadalmi bál-mint ahogy a donnától megtudják- jeles esemény a város életében, ilyenkor Lagúna nemesei ünnepélyesen megújítják fogadalmukat a Felicissima (s annak reprezentánsa a patriarcha) felé, hogy minden igyekezetükkel a város nagyságának és virágzásának elősegítésén lesznek./f
2019-05-09 21:37