profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
*Hiába, hogy sietségre ösztökélik, képtelen úgy elhaladni a fa mellett, s belépni törzsén, hogy tiszteletét és háláját le ne róná előtte. Megtorpan hát, hogy a kezét szíve fölé tegye, s úgy adózhasson néhány perc néma csönddel Taureattar jelenségének*
2018-11-11 21:24
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*megrontani,nem véletlen hát,hogy az elfek szükségük idején árnyékába gyűltek,s gyökerei ölén alapították meg utolsó városukat.Koronája lakhelye az Örökké Valóknak,az óelfek utolsóinak.Törzséhez korok koptatta márványlépcső vezet fel,kérgén kapu nyílik*
2018-11-11 21:21
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Íme Taureattar,Minden Erdők Atyja.Gyökerei nem csak e földbe,de más síkokba ugyanúgy kapaszkodnak.A mindent átható erő,az ether táplálja,s maga is tisztítja annak áramait,levelei között sűrítve azt.Az utolsó,fajtájából,mit a Köd hatalma nem tudott/f
2018-11-11 21:09
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
*Lépteik fokozott iramával gyorsul a szívverése is, de írként szolgál idegességére az elébe táruló látvány. Szemeit ámulattal emeli a hatalmas fára, melyet még sohasem látott egész valójában, még ha hatalmas lombozata ott is suttogott ifjú évei felett*
2018-11-11 21:04
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ez már a Belső Város,hova magafajta erdő tünde ritkán lép be.Lépteit óhatatlanul is fékezi az elé táruló látványra.A százezredeket látott fa törzsét két tucatnyian sem érnék körbe,lombja a felhők hasát simítja,s koronája elterül egész Elwelynn felett.*
2018-11-11 21:02
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Thorildryn bátorító mosollyal marad le menetük mögött,midőn a lány csatlakozik Haatherylhez. Szaporán kísérik kapukon át,álmodó ligetek ösvényein.Siettükön nyírfakó bőrű driád csodálkozik ámuló szemekkel,vackáról megriasztott nyúl iramodik a sűrűbe./fk
2018-11-11 20:54
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
maguk elé...? Szinte megrémül a váratlan fordulattól, és hirtelen nagyon fiatalnak, kevésnek és arra érdemtelennek érzi magát. Szinte megszeppenten biccent volt feljebbvalójának* Értem.. kész vagyok kérésüknek eleget tenni.
2018-11-11 20:39
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
*Elfordul hát régi jó barátjától, s feszes fegyelemmel hallgatja végig Awenhai szavait... de nem tudja leplezni meghökkenését. Annyit remélhetett csupán, hogy a Herceggel találkozhat, ki közvetlen kapcsolatban áll az Örökkévalókkal, ám hogy Ők idézik
2018-11-11 20:37
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
idéznek maguk elé!*A nemes arcú Awenhai Haatheryl,régvolt ifjúévei tanítómestere,kitől első fájó leckéit kapta kardvívásból,s ki Elwelynn városának őrparancsnoka,s így Faelnis feljebbvalója volt,vaskemény tekintettel mérte végig*Kövess hát azonnal!
2018-11-11 20:16
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A lány talán be sem fejezheti szavait,hiszen úgy tetszik, már vártak rájuk.Szálfa termetű,csillagezüsttel futtatott vértű fegyveresek lándzsát,pajzsot emelve fogják közre borostyánhajú elöljárójukat.*Faelnis Thinuviel!Az Örökké Valók hatalmi szóval
2018-11-11 20:13
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
magam az ereklyét.. mert Egronia soha ily gyenge lábakon nem állott még.. és ha az emberek torzsalkodása fellángol, a gyűlölet és vérözön von majd pástot az előre kívánkozó Ködnek. Félek tőle, oly hullám készülődik, mely ezúttal átcsap a fejünk felett.
2018-11-11 20:05
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
*Mielőtt belépnének azokba a Termekbe, szembefordul a férfival, és komor-szomorúan rámosolyog* Ha azok, kik nálam arra érdemesebbek, jogosnak érzik büntetésemet, viselem. Sem esküm alól, sem más alól nem kérek felmentést, Thorildryn. Azért hoztam el
2018-11-11 20:01
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*zabolálatlanságban tündöklő kertek helyett ragyogó kőlapokkal fedett terek,lebegni látszó lépcsők,dicső ősök szobrai és kupolás,légies csúcsívekkel és kőcsipkékkel ékes paloták állanak.A hercegi udvar,az Emlékezés Termei,előkelők,tudók,papok hajlékai.*
2018-11-11 19:59
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Eképpen remélted büntetésed éveit kurtítani?*pillant reá,hűvös tekintete mélyén remény szikrája lobban, miközben ösvényük lusta kanyarulatai a város szívéig vezetik őket.Emitt erdei lakok,elmélkedésre való hószín pavilonok,rönkszentélyek,vad fk
2018-11-11 19:53
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
*Elmosolyodik, azzal az évődő, hamis mosollyal, amiről jól tudhatja a másik, hogy csípni fognak szavai* Úgy tartják, ki bölcs, előítéleteit mind levetkőzte, hogy mindent a maga valójában lásson, s meglepetés ne érhesse...
2018-11-11 19:44
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Percekig nyújtózik a csend,mivel Thorildryn az elhangzottakat fontolja* Elloptad hát, engedetlen leány. Hisz aligha hiszem, hogy önként adta neked bárki is. Önzőségük természetüknek alapköve, még ha jogtalanul is lappangatták a fejéket.
2018-11-11 19:42
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
volna. Hisz éppen egy ilyen ősi kegytárgy visszaszerzésének kudarca végett kapott oly szigorú büntetést Harmatföldi feljebbvalóitól.Érkezésével nem csak az ő szavukkal dacol, de esküjével is, mely Északhoz szólítja*
2018-11-11 19:35
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
Éppen azt, amelyet hajdan tőlünk kapott, s rég elveszettnek hittük.. *Többet azonban nem mond. Nem tudja, Thorildryn mennyire követte nyomon a róla fel-felszökő híreket, de gyanítja, hogy figyelt rájuk..úgy pedig talán már többet is mondott, mint szabad
2018-11-11 19:34
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A férfi szemöldöke érdeklődőn felível*Kíváncsivá teszel. Tudnom lehet-e miféle ajándék az, mit hozol? Az emberektől származik,felteszem. De minő ajándékot adhat a bolha a kutyának, kinek életét köszönheti?*nem megvetés ez,őszinte csodálkozás*
2018-11-11 19:31
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
Köszönöm.*mosolyodik el, majd odébb lép, hogy helyet adjon a felkeléshez.Lassan indul el a férfi oldalán, mint ahogyan annak idején sétáltak oly sokszor*Bölcseink tanácsát jöttem kikérni.Népünk olyan ajándékot kapott, melynek sorsáról nem tisztem dönteni.
2018-11-11 19:24
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
*Régebben talán belekapott volna a férfi érvelésébe, hisz amit ő élete elvesztegetésének ítél, annak áldozata révén válhat belőle bölcs. Magát is meglepi vele, mily szelíden ereszti el ezt a kicsiny szúrást, s hagyja meg Thorildrynnek az utolsó szó jogát.
2018-11-11 19:22
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*feláll a szikláról,érintetlenül hagyva a bábukat az oldúinn-táblán*Elkísérlek utadon.Közben elbeszélheted viszontlátásunk okát is,vanimelda.*szegődik Faelnis mellé*
2018-11-11 19:19
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Nem érdeme a madárnak elvesztegetni életét...*csóválja meg fejét azzal a melankolikus belenyugvással,mi mindig is a sajátja volt,s mivel a lány hevességét mindannyiszor bosszankodni piszkálta.*..de bölcsnek sem érdem a régen elmúltakat bolygatni./f
2018-11-11 19:14
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
S az gondol-e a madár örömével, ki szárnya szegését kéri tőle? *úgy tűnik, a régi vita menten felparázslik közöttük, pedig egy emberöltő is eltelt azóta, hogy utoljára látták egymást*
2018-11-11 19:08
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
//Az Adomány-Elwelynn titkos városa-Faelnis Thinuviel utazása a Vörös Királynővel//*Thorildryn Ilirieth arcán a mosoly halvány,akár a fagyos téli reggel*Úgy hiszem nem szívemet jöttél megörvendeztetni.Ha gondolnál örömömmel,úgy el sem mentél volna...
2018-11-11 19:04
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
*Tehetetlen dühvel bámul utána,hogy fogai fájdalmasan csikordulnak el egymáson. Váratlan hévvel ragadja meg a ló marját, és húzza magát nyeregbe, hogy aztán tajtékzó haraggal hajszolja meg a lovat - meg sem áll Zubogóig* //Köszi, jóéjt//
2018-11-02 22:23
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Kérdésére választ kapott hát,a banya tartozását lerótta.Hol pedig a vénasszony az elébb állt,ott üresen roskad magába ,alóla víjogó lappantyú vergődik elő, és süvít bele az éjszakába*//jóéjt//
2018-11-02 22:20
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
Én sem talányokban feleltem neked, vén velőszopó, ne ködösíts hát, beszélj egyenesen! Hol lelem őt! Egy hajón? Az Arany Egyszarvún? Hol horgonyzik az a hajó? *Fakad ki keserű haraggal. A szíve majd' átveri sűrű szövétnekű dolmányát*
2018-11-02 22:18
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
A szerelmed mindenét feltette a szerencsére, de rajta veszett.Messzire menekült innen, el a nagy vizeket járó falovakra, ott pedig ártatlanok vérével szolgálja az Ördögöt.De lelkét megmentheted, ha időben éred utol. Csak kövesd az arany egyszarvút!
2018-11-02 22:15
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
*De még az ő szemei is elkerekednek, amikor ráeszmél, hogy merő szerencséből találta el a jó választ. Hamar eltünteti azonban ábrázatáról a döbbenetet, és elmosolyodik* Akkor hát, mámi... Én megtettem, amire kértél. Ne légy rest viszonozni azt.
2018-11-02 22:05
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A vénségnek elkerekednek a szemei,haragosan összecsikorítja agyarait,s dühödt rikoltása messzire visszhangzik a rémülten megcsendesült erdőben.*Ravasz katona,ravasz bizony! Úgy van, a csönd a válasz..*toporog fel alá,dühösen*
2018-11-02 22:03
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
Csönd legyen már! *Vakkant rá idegesen, mert bizony most ténylegesen úgy érzi, hogy megfogták. Összeszorítja fogait, s akaratlan is azon kezdi el forgatni az agyát a válasz kutatása helyett, hogy miként végezhetne e köpedelem vén pudvással mégis*
2018-11-02 22:00
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az öregasszony csak kacag a kivont szablyára, mintha bizony az kárt nem tehetne benne. Kezeit dörzsöli, nyalogatja szája szélét* No mondd már! Vagy add fel inkább!
2018-11-02 21:58
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
magában, s egyből a csuklás jut eszébe.Faluhelyen mindig azt tanácsolta az öreganyja, gondoljon arra, aki emlegetheti, majd elmúlik a baja.. de elveti az ötletet. Azt gondolni kell, nem kimondani.*
2018-11-02 21:54
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
*Nem rest szablyát rántani, és a vénségnek szegni a hegyét* Csihadj, no. Hadd gondolkodom. *szemeit rajta tartja a vénségen, nehogy túlzottan nekivehemedjen a riogatásnak, s esetleg ideje korán nekiessen. ~Ha kimondom a nevét, elmúlik. Mi az?~ Ismétli
2018-11-02 21:53
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Nem így szólt az egyezség! Ügyeskedni ne merészelj, mert a csontjaidat lisztbe őrölöm, a véredet pedig kiszopom!*cuppant undorítót odvas-agyaras szájával,szeme fenyegetőn villan közelebb a hideg esőben*
2018-11-02 21:49
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
megfelelnem, vedd a jussodat. *szorítaná a banyát óvatosan némi engedményre, a sarokba szorított vad tanácstalanságát mutatva, hátha vérszemet kap tőle, és rááll könnyeden a kérésre.*
2018-11-02 21:44
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
*Összecsikordítja fogait. Egyre furmányosabbakat kérdez a vén csoroszlya, ezért, hogy időt nyerjen magának, így szól:* Mindeddig rögvest megadtam neked a helyes feleletet, rosszat még nem szóltam. Hadd találjak hát háromszor, és ha nem sikerül neked
2018-11-02 21:43
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
bolyongsz majd,szánalmasan,a szerelmesedet sosem látván meg többé! Felelj hát: ha kimondod a nevemet, elmúlok! Mi vagyok én?
2018-11-02 21:41
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A vénasszony vértelen szája haragosan megvonaglik sárga, hegyes agyarain.Úgy kerüli körbe a szakadó esőben a katonát,mint a dögevő,aki azt várja,hogy a sebzett vad feladja végre a küzdelmet*Íme az utolsó kérdés.Ha nem tudod a feleletet,üres szemgödrökkel
2018-11-02 21:40
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
*Keserűen elmosolyodik* Gondolkozom, mámi, de meg is kísérteném a választ, ahogyan az álmaim kísértenek minden éjszaka kegyetlenül, ha csak lehúnyom a szememet: mert az álmokat nem lehet csak nyitott szemmel látni, úgy-e? *les fel a csoroszlyára*
2018-11-02 21:36
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A vénasszony krákogó kacagással közelíti,szeme rezzenéstelen mécsláng.*Lám megakadt! Töri a fejét, de mindhiába!
2018-11-02 21:34
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
meg a választ. Mint, ha az könnyebbséget adna, hunyja be szemeit, de csak Fynn arca dereng fel előtte..*
2018-11-02 21:30
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
*Sosem kedvelte a fejtörőket, nem is a gondolatiból boldogult éltiben. Otthonában az anyja mellett kaszált, kapált, takarított és főzött, míg most, eme katonagúnyában a kardot, fokost, kopját forgatta. Mégis kétségbeesett akarással forgatja eszét, lelné
2018-11-02 21:29
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Jól van,jól!*szegezi rá a banya hosszú körmű ujját*Hát most erre felelj meg: mi az, mit hiába próbálsz meglesni, csak behunyt szemmel láthatod?*szemei olyan kísértetfénnyel ragyognak az éjszakában,mi a vért fagyasztja minden jámbor lélekben*
2018-11-02 21:23
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
*Lova oldalának dől, ahogy megrágja a néne szavait. Hosszúra nyúlik közöttük a csend, mire arra fordul, ahonnét a legutóbb a beste sátánszukát hallotta* Éppen az imént mutattad. Alkunk egyik tárgya az: szemeim a koponyámban.
2018-11-02 21:17
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Leon csupán a gereblye nyelét markolhatja csak,a vénasszony úgy tűnik el,mintha sosem lett volna ott,hogy hangja aztán a katona háta mögül vartyogjon fel*Két szomszéd lakik egymás mellett.Mindent és mindenkit látnak,de egymást mégsem láthatják sohasem!
2018-11-02 21:10
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
Amit kívánsz.. ha elbukom. *szisszeni undorral a füzért látva, majd váratlanul felhorgadó haraggal lép előre, s ragadná torkon*...de ha jól felelek, vén satrafa, és a szavadnak nem állasz.. én magam pucollak ki e megkeseredett világból!
2018-11-02 21:05
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
A nyomorúságos életed nekem ugyan nem kell!*húzza szélesre pudvás száját,s rongyai mögül előbukkan a nyakába aggatott füzér,melyen elsőre Leon úgy látja,mintha töppedt bogyók volnának fölfűzve.Ám az aszott göbecsek mégis mások*Add nekem a szemed világát!
2018-11-02 21:03
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű lovaskatona)
hörgésére. Erőset ránt a kantárszáron, hogy az éles zabla fájdalmas határozottsággal fékezze meg az állatot. Szemeit kemény elszánással fúrja a banyáéba*
2018-11-02 20:58