Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Mielőtt újfent minden időm férjuramnak szentelem... *Utóbb Emerichusra pillant... tekintetével üzeni, hogy nekik is beszélniük kell. Ám előbb a folyosó felé int... A könyvtár lenne talán csendes és alkalmas a szóváltásra.*
2022-06-24 18:23
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Det ei Unum Deus pacem in morte... *Ingatja a fejét. Becsület ide, becsület oda...* Eltékozolt élet volt. Nem tartom fel az urakat tovább, köszönöm a türelmük irányomba. Khmmm... Lord Berladoc, és Felség! Szabad hát egy szóra még?
2022-06-24 18:23
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Alvisio az elhangzottakra sötéten mered maga elé*Mi történt,becsület kérdése volt.Egrón nemes nem hagyhatja szó nélkül az asszonyok bántalmát!Nem is kárhoztatjuk érte uraságtokat!A katonák dolgát kezembe veszem,s Darrig lovagot kérem ugyanerre a királyi bandériumok tekintetében!*A sebesült palotáshadnagy bólint*
2022-06-24 11:11
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Ha Soldil kapitányt keresed leányom*szól kárörvendve Othmar Chelley*a télikertben megtalálod!Ravatala áll,míg méltó nyughelyre nem vihetik porhüvelyét!Rodier lovaggal halálra vívtak a hercegnő és királynőnk becsületéért.Férfihoz,lovaghoz méltó halála volt*ezt már minden gúny nélkül teszi hozzá*
2022-06-24 11:05
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
kell nyernem az erőm, egész éjjel keresgéltem. Faelnis pedig sérült, szintén pihennie kell. De az országbírót talán még megnézné... míg én beszélnék felségeddel és Újkapu várispánjával négyszemközt!
2022-06-23 23:00
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Nem, felség... Önök annyit tehetnek, hogy mindent megtesznek azért, hogy a katonáink ne lázadjanak fel, míg odakint a walletek lesben állnak ránk! Annyit tehetnek, hogy rájönnek, egységben erősebbek, mint külön-külön! Ha megbocsájtanak... nekem vissza
2022-06-23 23:00
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Az Egyisten lelkének bölcsessége van Alvisio herceggel!Javaslom, hagyjuk és segítsük lady Chelley-t munkálkodni,magunk pedig vonuljunk vissza és zárkózzunk el alaposan termeinkbe!
2022-06-23 22:58
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Berladoc tekintetét hosszan, kellemetlenül hosszan érzi magán Ludmilla.Ez tán a királynak sem kerüli el figyelmét és hogy mentse a helyzetet, szól*Magad és társnéd bölcsességére kell támaszkodnunk,lady Chelley!Mi csupán annyit tehetünk,hogy tartózkodunk a meggondolatlanságtól és ügyelünk a hátunk mögé!*A bíbornok elismerően bólint*
2022-06-23 22:55
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
amit én kívülállóként láthatok is, hogy minden vádra, minden sértésre párbajjal akarnak felelni! Az árnyakban settenkedő gyilkos kerüli a lovagi kiállást és harcot. A kérdés... ki lehet az, akiben nem bízunk... de mindenkit ismer, mindenkihez bejut...
2022-06-23 22:50
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Egy pillanatra elgondolkodik.* A karagájt? Ha Allenwell a Kaganátussal tárgyal, akkor tudják jól az urak, miről tárgyalnak. Ahhoz pedig fontos, hogy önök... a szokásosnál is jobban gyűlöljék egymást. Egyértelműen vannak sérelmeik. Mindenkinek vannak. De
2022-06-23 22:50
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Mi tagadás,lady Redwood úgy próbált idemerészkedni,mint ahogy róka környékezi a tyúkólat.*feleli a főpohárnok*Kedvét ugyan elvettük attól,hogy koslasson,de alábecsülni kár volna.Bizonyosan szemei és fülei vannak a kastélyon belül.S tőrei is lehetnek ugyanúgy!*Gudbrandr veszi fel a szót*A karagájt is lám idecsődítette!
2022-06-23 22:41
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Egronia romokban heverjen, hogy Egronia ne legyen semmiképp egységes. Fenntartom, hogy valaki a császár kéme, és aljas mód szabotál, hogy az ellenszenvet, mi amúgy is jelen van, gyilkos gyűlöletté gyújtsa.
2022-06-23 22:36
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Ne várjon tőlem mindent egyszerre, Othmar úr! Két gyilkost már felleltem a kastélyon belül. És tudni vélem, hogy a himlő sem véletlen ütötte fel a fejét odakint. Ahelyett hogy egymásra acsarognak az urak, találják ki, ki lehet az, akinek érdeke, hogy
2022-06-23 22:36
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A férfiak vádaskodásán úrrá lesz Ludmilla hangja,csakhamar elcsendesítve őket*Akkor hát,jó menyemleányom,*fordul felé negédesen Othmar úr.Látszik,nem sokra becsüli nőként a férfiak asztalánál*mit gondolsz,ki ölheti a mieinket?
2022-06-23 22:25
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
egymást, de a béke kompromisszuma miatt jöttek ide. És remélem eképp is távoznak... A kérdés csak az, ki az, aki mégsem a béke szándékával van itt? Aki nem tekinti vezérlő elvének a haza felvirágzását? Én nem hiszem, hogy koronás fő lenne az...
2022-06-23 22:21
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Urak... urak! Önök erősítik meg,amit a bíboros úrral épp mondunk. Gondolkodjanak! Mindkét oldal szenved el veszteségeket, súlyos veszteségeket! Akkor most vagy mindenki gyilkos... vagy senki sem! Egyiküknek sem érdeke a háború. Lássuk be, nem szívlelik
2022-06-23 22:21
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
őt is,míg a nemes vadat el nem ejtik?!*szavait Chelleynek címzi.Az ujját emeli figyelmeztetőn*A mi sorainkból is hullanak,s nem is akárkik,lord Berladoc!Ha kegyelmed urára ácsingóznánk,tán adtuk volna lányom és megöltük volna a korona egyik leghűbb támaszát?Bolond dolgokat beszél uraságod!*A bíboros segélykérőn pillant Ludmillára*
2022-06-23 22:08
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Lady Chelley valót szól!*kap szaván a bíbornok*Legyen a hideg fő vezérünk!Ha össze nem fogunk,nem csak az ország,de mindannyiunk élete is csúfos véget ér!*Berladoc elkeseredetten csattan fel*Hát hiszen hogyan bízhat meg ember a farkasban?!Nemde Chiozát sem találjuk már egész napja?!Szolga ugyan,de hátha csak elterelésnek szánják
2022-06-23 22:05
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Bárki is gyilkol, nem uralkodói parancsra teszi. Mindeközben a himlő tombol a táborban, a katonákat el sem temetik már, csak elégetik,és egy esetleges zendülés küszöbön áll kint. A wallet lázadók bekerítenek minket, a himlő egyértelműen nekik kedvez...
2022-06-23 21:59
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Nem, a kegyelme nem vádol senkit semmivel, míg bizonyítéka nincs! *Emeli fel kicsit a hangját... csak amennyire szükséges.* Valaki egyértelműen a tárgyalásokat szabotálja bent...és biztos nem valamely koronás jelölt. Hisz láttuk, a megegyezésre volt esély
2022-06-23 21:59
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
bezárva gubbasztunk,addig egy országos méltóságot, Egronia országbíráját meggyilkolták! Pompás lehetőség ez arra,hogy egyessével vadássza le az ellenséget,nem igaz,herceg úr?*szúr oda Alvisionak,ki erre haragosan pattan fel*Vádol talán kegyelmed?Ha igen,mondja ki,s menjünk vérre!Inkább,mint eme alakoskodást folytassuk!
2022-06-23 21:48
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Erre megélénkül a társaság*Nem elég a yötving portyacsapat, most ez is...!*csattan fel Emerichus*Ha a szigetre bejutottak, bekeríteni is be tudnak bennünket!*csap az asztalra Gudbrandr*Teli lehet velük a sziget erdeje!*Apósa emelkedik szólásra*Engem jobban aggaszt,Ballard uram szerencsétlensége!Míg mi itt,
2022-06-23 21:46
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
állítottak lest. A lovasoknak esélyük sem volt a Ranald-vadászokkal szemben. A probléma... a királyné eltűnésén túl, nem kevesebb, mint hogy miért akadályozzák a szigetről való kijutást a lázadóim a nyugati oldalt... ha a főseregük keleten van?
2022-06-23 21:42
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Nem is fognak. *Feleli komoran.* A lovasok a Köd-sziget nyugati oldalán véreztek el. Mint arra felhívtam a figyelmüket, a Haragos keleti partját lázadó walletek tartják kézben. Azonban a vadászok egy csoportja átkelt a gázlón, és a nyugati oldalt
2022-06-23 21:41
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Minden bizonnyal együtt távozott a régenssel.*siet a válasszal a bíboros,még mielőtt más meggondolatlan szavakra merészkedne.*Lord Gudbrandr és főpohárnok uram lovasokat küldött a...megsegítésükre,kik tudtunkkal nem tértek még vissza!
2022-06-23 21:35
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Ő maga csupán egy almát vesz magához, mit álltában fogyaszt el, míg - állapotától tellhetően - éberen szemmel tartja a teremben összegyűlteket.*
2022-06-23 21:33
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
szélének támaszkodik csípőjével, ahogy tekintete végigszalad az egybegyűlteken.* És hány keresőcsapatot küldtek ki hajnalban... ha szabad érdeklődnöm az ügyben?
2022-06-23 21:29
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Az étel láttán meggyűlik a nyál a szájában... fel tudná falni az egész asztalt, de talán a körötte ülőket is. Mégsem kapkod, ahogy egy tányérra összeszed némi sültet, sajtot, savanyú almát.* Jó reggelt, uraim! Hol van Rodier lovag? *Nem ül le. Az asztal
2022-06-23 21:29
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Berladochoz csapódva ácsorog,s gyilkos tekintettel vizslatja a karján kötést viselő Rograld Darrig lovagot. Kit nem látnak a teremben,Soldil kapitányon és Smeraldón kívül,az Arduin Ballard országbíró,s fegyveres szolgája,Tallebot és Daldrin Rodier, a Könnyhullató,Barad király volt,s most Lizwetha kedves lovagja*
2022-06-23 21:24
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
A zászlósúrnak éppen a bíboros duruzsol valamit aggodalmas képpel,árnyékában a tonzúrás Betto testvérrel.Alvisio sáfárjával,Darn Horriggal hajol össze,arca most sötét,Jezabel érkeztét csupán félpillantásra méltatja.Csalogánya,a hetyke Smeraldo Chioza sehol.Zath Carrant, Gont Soldil kapitány fegyvernöke ura nélkül,
2022-06-23 21:19
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Komoran sétál be a terembe... fáradt sápadtsággal.*
2022-06-23 21:16
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Othmar úr,Wulfric nevű,vadászgúnyás íjászával,Emerichus fiatal apródjával,Flodwig Lanwyke-kal,ki kutyáit próbálja féken tartani.Férje összevont szemöldökkel pillant a belépő asszonyára.Tor Gudbrandr főlovászmester kardját fekteti az asztalra,szervitora Eyvind Undlingen mögötte strázsál szigorúan,kivont kardjára támaszkodva
2022-06-23 21:14
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Mire az udvarnagy által mondott egy óra eltelik, a lakomaterembe ereszkednek. Amott borongva ülnek a férfiak, az urak, de most testőrző szolgáiktól bizalmatlanul körülvéve.Komoran merednek maguk elé,kortyolják borukat,túrkálják a hideg sültet.Ott van
2022-06-23 21:12
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Elwellinbe menekül. Szinte úgy rezzen fel, mint ki álomba szenderült, amikor végeznek.* Köszönöm. Induljunk hát. *Sóhajt fel, ellenőrzi fegyvereit, majd indulhatnak is.. *
2022-06-23 21:08
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Szótlanul, zokszó nélkül tűri a gyógyítás procedúráját, még ha a sebvarrás kellemetlen is - hozzászokott már a fájdalomhoz. Míg Jezabel ellátja sebesüléseit, tudata messzire kalandozik. Egyre gyakrabban kapja magát azon, hogy szomorúsága elől a lelke
2022-06-23 21:07
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
merény feletti bosszúság, sokkal inkább a végtelen fáradtság testileg és lelkileg is.* Menjünk... nekem is pihennem kell ez után! *Nincs kétsége afelől, hogy Faelnis úgyis vele fog tartani a találka helyére.*
2022-06-23 21:03
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Így hát a tetthelyet hátrahagyva Jezabel szobájába térhetnek. Csendben dolgozik, keze alatt a sebek kimosásra kerülnek, a sebszélek összehúzódnak, szoros kötések kerülnek a meggyötört,vékonyka testre. Túl csendes is, Faelnis tudhatja, hogy ez nem csak a
2022-06-23 21:01
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Albar Berladoc kihúzza magát,s gyönggyel kivarrt hüvelyébe teszi a filigrándíszes rondellás tőrt*Egy óra múlva a lakomateremben.*biccent kurtán,s idul.Talán érzi,miféle súly kezd nehezedni a jelenlévőkre?*
2022-06-23 20:51
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Egyelőre nem száll nyíltan vitába Jezabellel, ám abban bizonyos lehet a grófnő, ha arcára tekint, hogy ugyan a sebeit köszönettel engedni fogja ellátni, de ezúttal már nem engedi majd magukat külön utakon járni:míg Jezabel le nem pihen, ő is talpon lesz*
2022-06-23 20:50
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
pihenni térhet... Albar úr pedig addig megteszi nekem, hogy összehívatja a kedvemért a szalonba azokat, akik férfinak érzik magukat...mindkét táborból? Igen elkeserítő híreket hoztam a külvilágból is. E falakon kívül is les ránk veszély.
2022-06-23 20:48
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
Én nem csodálkozom már semmin. *Teszi el a függőt egy szomorú sóhajjal.* Nem tévedtem,mikor úgy döntöttem, jobb nekem a kies észak hidege, mint a kígyóverem, amit királyi udvarnak hívnak. Jöjjön, Faelnis, itt nincs több dolgunk! A sebet ellátom, aztán
2022-06-23 20:48
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Berladoc arcát elfutja a pír*Csodálkozik talán,hogy urunkért aggódnak az övéi? Hibáztatja talán őket? Talán nem volna miért? *támad vissza marón*
2022-06-23 20:35
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*A beretvapengét apró fintorral teszi félre: hát ezért nyújtózkodott e veszett jószág. Felsóhajt, majd a fülönfüggőre esik pillantása. Kérdő tekintete a megszólítottra vándorol - nem szól közbe, figyeli annak reakcióit*
2022-06-23 20:29
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
merészkedne? Mert szerintem van... Őfelsége biztos szívesen találja meg e kis függő gazdáját, és adja vissza neki a tulajdonát. *Évődik picit.*
2022-06-23 20:27
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Óvatosan emeli fel a függőt az ujjai között. Az ilyen finom holmi könnyen sérül... és a szeme azonnal Albar felé villan, ahogy felé mutatja az ékszert.* Ismerős, Albar uram? Van oly módos hölgy a király környezetében, aki személyem ellen eddig
2022-06-23 20:26
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Láthatólag többet ér neki,hogy kiadhatta indulatát,sem mint,hogy bánkódjon.Messier gatyakorcában egy törött beretvapengét, s egy fél pár fülönfüggőt találnak.Apró gyémántokkal,s egy mogyorónyi rubinnal kirakottat,mi önmagában egy házhely árát megéri a Folyamközben, vagy polgári jogot bármely szabadvárosban*
2022-06-23 20:21
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Úgy tetszik,az udvarnagy beleadta minden dühét és elkeseredettségét a döfésbe,mi reccsenve szakította át zsoldosa szegycsontját.Messier szemei fennakadnak,mellkasára vér bugyog,s szakadozva adja ki páráját*Azt hittem,maguk már kivallatták..*morogja a férfi,kirántva a tőrt a sebből,s a halott rongyaiba törli*
2022-06-23 20:17
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
sikerült élve elfognunk. *szavainak kétértelműsége nem is a férfinak, mint inkább Jezabelnek szól. Lehetett ez egy gyönyörű színjáték is kettejük között.. az ő szemében gyanússá vált e tettől a férfi. Lehajol, és segít átkutatni a holttestet.*
2022-06-23 20:12
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
Ne! *Kiált fel kórusban lady Salomeval, s bár megpróbálja még idejében félreütni a gyilokra lendülő tőrt, a férfi túl nagy lendülettel, túl váratlanul támadott.. haragosan pillant Berladocra* Bizonyára elégedett: elhallgattatta az egyetlen nyelvet, melyet
2022-06-23 20:10
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
erszények, nadrágkorc kiforgatásra kerül. Talán találnak árulkodó jelet...*
2022-06-23 20:04