profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
hogy állítólag Köd-sziget kastélyában lelte a halálát szegény.. Azt is mondják, lord Ramsay uraság meghálálná, ha valaki hazajuttatná a porhüvelyét. Ki keltene ilyen rossz ízű hazugságot? *hogy a jóember beszédkedve el ne menjen, további 2 rezet ad.*
2019-03-15 22:05
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
*Jóízűt kortyol a sörből, s már majdnem nekiesne a vacsorának, de, amit a kocsmáros mond, most fontosabb. Föl is szaladnak a szemöldökei* Hogyan...? Biztos ebben, jó uram? Mert Zubogó kocsmáiban sok helyen beszélnek Margreta nagyasszony haláláról, és,
2019-03-15 22:03
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Nemsokára Leon is megkapja a vacsorát. Kicsit kisebb adag, kicsit zsírosabb a húsa, de jó illata van. A kocsmáros viszont elég meglepett fejet vág...* A nagyasszony halála? Tévedés lesz abba, fiú. A nagyasszony éle és virul, az ősök áldják meg a nevét!
2019-03-15 21:59
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
Van bizony, külömben minek cipelnék ilyesmiket * mondja, majd néz körbe a helységbe, a füle ide oda jár, mintha csak hallgatózna, vagy csak szereti tudni mi folyik körülötte*
2019-03-15 21:56
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*sarkából, miután kacagva útjára engedi a lányt, Leon után les. Ha még hallhatná is, mit pusmog a kocsmárossal!*
2019-03-15 21:41
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Szemöldökét felvonva, alig lefitymálón méregeti az agyarakat*Ha van aki pénzt ad érte, sok szerencsét.* hálásan fogadja a sültet,majd finoman elkapva a menyecske csuklóját, vonná közelebb,hogy apró pajkosságot súgjon fülébe.Falatozni kezd,de szeme
2019-03-15 21:40
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
embernek tűnik maga, ha már ilyen fajzatokat is látott, mint az ott. Mondja, a Ramsay-családról mit tud? Úgy hallottam, gyász érte őket a boldogságos Margreta nagyasszony halálával.
2019-03-15 21:30
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
Jó lesz az nekem, köszönöm.. *Le is csengeti az egy rezet. Bár majd megőrül egy falás húsért, pláne, hogy Ramon vacsorájából friss pecsenyeillat tölti be a termet, megelégszik az olcsóbb vacsorával is. Nem szórhatja a pénzt* Egy szóra még. Tájékozott
2019-03-15 21:28
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A kocsmáros biccent.* A vacsorát, vodkát meg egy korsó sert megkapod egy rézér. Az istálló padlásán elalhatsz ingyé is... *Közben Ramonnak helyre menyecske hoz egy tálban sültet, zöldséget, cipót, mellé egy uncia vodkát, meg bort.*
2019-03-15 21:25
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
* egy madzagon logó vaddisznóagyart, amit sötét festékkel és rovátkákkal díszített, szép kis vadásztrófea* Eladni. *veti oda aztán*
2019-03-15 21:24
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
* a férfi reakciójára aztán inkább már csak felsóhajt * Akkor mire vársz? Sokan próbálkoztak már előtted, mégis itt vagyok! * néz a másikra komoran, szinte már kihívóan, de ha nem villan penge úgy biza inkább zsákjában kezd el turkálni, emel ki egy //fk
2019-03-15 21:23
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
a bőröd,ahol nem is gondolnád!*fenyegeti meg,csak a mihez tartás kedvéért, de nem zavarja el*Mit keresel e jóemberek közt?
2019-03-15 21:18
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Ahogy a róka leül elé, ujjai megakadnak a dobolásban* Undok állat! Hát nem szégyelled magad, el innen!*szól fennhangon,hogy mindenki hallja, nem vele van a vulpe* Türelmes ember vagyok,komám,de előre szólok,ha bajba sodorsz,olyan helyeken is kilyuggatom
2019-03-15 21:17
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
*Biccent Ramonnak, s már-már oda venné az irányt, ám ahogy Ror oda telepedik le felvonja szemöldökét, s jobb híján a söntéshez lép* Szép estét kocsmáros uram *szólítja meg*, akad-e olcsóbb vacsorájuk, italuk és szállásuk?
2019-03-15 21:14
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
* bizony nem is érzi magát kellemesen ahogy annyi figyelem irányúl rá, túl sokáig, hamar beljebb is indul az ajtóból, s egy félreeső asztalhoz vonul, ahol nincs szem előtt, végül Ramon asztalánál foglal helyet a túlvégen *
2019-03-15 21:11
profile picture Mord Mord (Mesélő)
Ror, hogy jelenleg a békesség érdekében nem neki kellene a társaság középpontjának lennie. Akadnak félreeső meleg sarkok... vagy ott az idegen jövevény asztala. A zene még nem nyeri vissza a hangját.*
2019-03-15 21:03
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A kocsmáros szúrós szemekkel méri végig a jövevényt, majd hirtelen mozdulattal söpri be a rezeket maga elől.* Ez ártalmatlan fajzat, fiúk. *Ezzel pedig szép lassan, de még mindig szúrós pillantásokkal ereszkedik le mindenki a székére... talán érezheti
2019-03-15 21:03
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Felvont szemöldökkel néz végig a fejszéket markolászó helyieken. Ha vérontás készül, az ő dolguk, mindenesetre ujjaival dobolva az asztalon, türelemmel várja, hogy vacsora kerüljön elé.Azért elnéz a legény felé is, csatlakozik-e hozzá*
2019-03-15 20:56
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
*Hidegen méregeti Rorschachot, kivárja hát, miféle mentséget tud felhozni a kocsmáros... ennek is... Végignéz a keménykötésű, feszült legényeket. Hej, ezek pedig úgy kapnák szét, öröm volna nézni! Tán, még besegítenie se volna szükséges.*
2019-03-15 20:53
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
Állíthatni állíthatja, de belőlem csak egy van! *jelenti ki *Hát Folyamközi Rolanddal! * válaszol végül a feltett kérdésre is*
2019-03-15 20:51
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Egy pillanatra senki se figyel se Ramonra, se a rezekre, se a belépő legényre. Mindenki feszülten nézi Rorshachot.* Nah azt épp bárki állíthatja... nem mintha sok rókaküllemű szaladgálna... de mondjad csak meg, miféle bajnokkal szemben jeleskedtél? //asszem Folyamközi volt, a nevét rád bízom.//
2019-03-15 20:45
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
// ez nem jött össze :P// * kicsit mintha idegesség fogná el ahogy belép az ajtón, de miután legalább a kocsmáros felismerni véli némileg megnyugodik, s húzza ki magát * Pontosan! Hát így kell fogadni a környék jótevőjét?
2019-03-15 20:38
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Nem tudja megállni, hogy ne kaccantson fel hangosan*Öt ezüstért? Nem az Ezüst Hattyúban vagyunk, csaplár!*öt rezet számol le a kármentő elé*No csak fürgén, tempo, tempo!*azzal asztalhoz is ül, szabadhoz, ha van olyan*
2019-03-15 20:33
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
markolatát fogja már* Jobb estét, he? *oldalt is lép, hogy kellő távolságba kerüljön a szőrös vendégtől, s már csaknem a szája íze szerint forralódik a jóféle paraszti virtus, amikor a kocsmáros furcsa kérdést tesz fel.. ~Mi a f...?~*
2019-03-15 20:29
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
*Azért csak kivár még, így azt se tudja, hogy Ramon vacsorát rendelt neki. Becsukódik az ajtó, vár még utána pár szívdobbanást, s csak utána indul befelé, az orra alatt egy sötét kis vigyorral, ahogy hallja a felzúgó népeket. Benyitva maga is a szablya
2019-03-15 20:27
profile picture Mord Mord (Mesélő)
őrök talán?? Megint egy átkozott szörnyszülött! *Így kiáltanak fel... hiába, hogy Nemesvízben, vagy épp Zubogóban egyes körzetekbe bemehet, de a déli falvakban, ahol nemrég warg és farkasfalka is portyázott..* Hé csituljatok... Te vagy-e a rókalovag, he? *kiabálja túl őket a kocsmáros.*
2019-03-15 20:26
profile picture Mord Mord (Mesélő)
Hát van épp, ha az uraságnak nem csak címe vagyon... a fiam épp hadakszik, annak szobáját megkaphatja az úr öt ezüstér'.... *Hanem ekkor Rornak is lehet meglepetése, mert bizony több asztalnál is felkapnak a fejszékre.* Az istennyilát! Mi ez?! Alszanak az
2019-03-15 20:26
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
* elég hasznosnak is bizonyul a falusiak számára*
2019-03-15 20:19
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
Pf...* reagál ennyit Leon szavaira belépve a csuklya lekerül, felfedve magát, majd köszönti a fogadó népét. Leonnak nagy meglepetésben lehet része amint senki se ránt fegyvert a láttára. Elég ideje eszi a fene a környéken, hogy megtűrjék, s néha még //fk
2019-03-15 20:18
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*A söntéshez, vagy csaphoz lép, ami éppen akad és vacsorát kér estére. Magának és a legénynek is, hadd lássa, kivel van dolga* Mondja csak korcsmáros, akad-e úriembernek alkalmas szállása itt magánál?
2019-03-15 20:14
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
magában előre kárörvendve kivár kicsit, nem lép azonnal utánuk, nehogy véletlenül összefüggésbe hozzák vele a rőtbundást a falusiak. Megpaskolja a máris szénázni kezdő ló nyakát* Aztán hangosan visíts, ha az éjjel rád fenné a fogát a büdös! *biztatja*
2019-03-15 20:10
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Ramon belépőjére néhány "Hail!" a válasz, de jobbára a társaságok (egyszerű falusi parasztemberek) az asztalok köré gyűlve beszélgetnek, kockáznak vagy kártyáznak, s persze vodkát isznak. A levegőben megül valami sültnek az illata.*
2019-03-15 20:09
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
Büdös dög.. egy helye volna ebben a világban ha rajtam múlna, az ágy előtt kikészítve. *Morogja, pláne, hogy a bundás még oda is szövegel. Róka, patkány.. lassan a vidék összes kártevője megtanul pofázni. Hanem hogy befelé indul, felvonja szemöldökét, és
2019-03-15 20:08
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
* morog Len szavain ahogy ő közelébük ér * Emberek... épp csak megláttok, máris lenézitek a másokat. * pillant rá * Pedig több van a világon, mint amit láttok. * veti oda, s menne is be az ajtón ő is*
2019-03-15 20:05
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
meglepődni aligha fogok itt bármin is. *von vállat* Talán nem rossz akaratú lény.*azzal belép a kocsmába* Szép estét valletek! *köszönti a kocsmanépet hangosan*
2019-03-15 20:01
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Összehúzva szemét alaposan végigméri a csuklyást, a villogó szemek és a hosszúkás pofa nem kerül el figyelmét. Lelki szemei előtt felrémlik, milyen lenne a szerzet göndörre fodrott szőrrel,mire alig nyeli vissza mosolyát*Ilyen a te országod, uram, én már
2019-03-15 19:59
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
felé biccent.* Nézd már, rosszul láttam talán, de ez is mintha olyan bundás beszélő korcs volna. *köp ki. Elég hangosan mondja ahhoz, hogy meg is hallhassák.*
2019-03-15 19:53
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
*Ha van hely az ő állataiknak is abban a csűrben, akkor persze beköti a lovat, ne verje az eső. Le is nyergeli, addig legalább beéri őket a furcsa idegen. Ha pedig a fénybe érve észlelheti amaz nem emberi fizimiskáját, oldalba böki Ramont, és a szerzet
2019-03-15 19:51
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A kocsma alacsony parasztépület, de nagy udvarral bír, és mellé van toldva a fa csűr, melyben illatos széna mellett két öszvér pislog kifele annak nyitott ajtaján. Bentről szól a duda és a hangos énekszó, van okuk a jókedvre bizonnyal.*
2019-03-15 19:31
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
* biz ő is a kocsma felé veszi az útját, s leon jobban is megnézné rögvest láthatja is hogy nem egészen ember rejlik a ruhák alatt *
2019-03-15 19:28
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
*A ménesösztön húzza magával a vénséget, annál is inkább, mert tovább idegeskedik a csuklyás alak miatt. A kocsma elé érve kiköti a lovat, és ahogy leszáll a nyeregből, még elhunyorog a kapu felé, erre tart-e a csuhás* Mi a rossebet éreznek rajta..
2019-03-15 19:24
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Biccent az őrnek, de esőtől védő csuklyáját le nem venné. Kissé megsarkalja a lovat és egy kurta iramodással a kocsma előtt állítja meg. Az ajtóban azért bevárja a fickót, mielőtt belépne*
2019-03-15 19:16
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A két őr most ismét az idegenekre pillant.* Amott ni a kocsma. Annak a csűrjében megalhattok. *Mondja az egyik legény. Láthatóan egy társaságnak véli a hármast, vagy csak kényelmesebb neki egy kalap alá venni őket.*
2019-03-15 19:06
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
* utolérve őket aztán ő is megáll a kapunál kis távolságot megtartva a lovaktól * Üdvözlet. Magam is hasonló ügyben érkeztem * szólal meg a csuklya alól, elkapva leon szavait*
2019-03-15 19:01
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
megállítja a lovat egy pillanatra, és katonásan biccent* Jó estét. Szállásért és menedékért kérünk bebocsátást az éjszakára. *hezitált egy kicsit, de végül többes számban adja elő mondandóját.. ha már, Ramon ennyire az útitársának szegődött*
2019-03-15 18:58
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
No, te azanyád.. *Veszi határozottabbra ő is a figurát a lovával szemben, ahogy előre kényszeríti. Ezúttal betudja a dolgot egyszerű agyalgásnak, amire párban még inkább képesek a hátasok, pláne, ha nincsenek harcra képezve. A kapuhoz érve aztán
2019-03-15 18:57
profile picture Ramon Trevelore Ramon Trevelore ((Zöldfülű Fenomén))
*Nyilván a csuklyás nem tetszik a lovaknak, de viszonylag hamar úrrá lesz elégedetlenkedő hátasán* Menjünk, még a végén bezárják azt a rönkkaput és oda a meleg vacsoránk.*szól a fickónak és lépne beljebb*
2019-03-15 18:51
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A két őrszem épp valamit elmélyülten megbeszélnek, fel-felpillantanak, de nem tulajdonítanak nagyobb figyelmet a szürkületben közeledő csuklyásnak sem. Csak egy újabb vándor, aki éjszakára szállást kér, és védelmet a vadon ellen.*
2019-03-15 18:46
profile picture Rorschach Rorschach (Feltörekvő erdőjátó)
* szótlanul közeledik feléjük tovább, nem zavartatva magát túlságosan, hogy a közelsége milyen hatással van a hátasokra, amúgyis alaposan be van csomagolva, csak farka hegye lóg ki a kabát alól, s fülei miatt kissé furcsán áll rajta a csuklya*
2019-03-15 18:43
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű matróz)
reakcióira. Azért a kantárszárakra ráfog keményebben, meg ne bokrosodjon a vén dög, majd tüzetesen átkutatja pillantásával a környéket, kicsit ki is áll a nyeregből* No mi bizseréli a fejedet, te..
2019-03-15 18:41