profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Mintegy szavait igazolandó,baljós moraj fut végig a sötét ég alján,s élénkülő szél cibál végig a lekurtított vitorlázaton,esőt csapva arcukba*
2021-04-14 22:22
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Marcco,he előkerítik, a koponya láttán megvakarja tarkóját a sűrűn hulló eső ellen húzott csuklya alatt.*Sosem láttam még ilyet,de értékesnek tűnik.*s ezzel le is tudja a dolgot*Hanem kíváncsi lennék,mit akar Hortiger.Én addig felrázom még,aki józan,jobb lesz készülni.Haragos az ég!
2021-04-14 22:20
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*a 'piás' őröket oldozza fel kötelességük alól és elmondja nekik mennyire jó hajósai ennek a hajónak.* - Így tovább, tengertársak! Tiszturammal most lesz beszélendőm, és a kapitánnyal is, mindkét helyen fényezni fogom a neveteket!
2021-04-14 22:17
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Erősen bólogat Leon szavaira*- Én meg kulcsot leltem, de nem mutatom még meg. *Súgja oda* Lefogadom, hogy a böhöm lakaté.*Az érméről nem szól egy szót sem* Mielőtt indulunk, van egy gyors elitnéznivalóm *és már ott is hagyja Leont, hogy |f
2021-04-14 22:14
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
azonban nem engedi, hogy hozzáérjen, már ha akar.* Még azelőtt mondjon rá véleményt, hogy Hortigernek jelentünk. És ha jelentünk - Gjurn lerészegedett és vízbe fúlt odalent. Igyekezz! Nem várathatjuk sokat Hortigert.
2021-04-14 22:09
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
Megtaláltam Gjurnt. És valamit, ami felteszem a halálát okozta. Neki meg annak az ostoba volt kapitányának is. Kerítsd elő Marccot. Talán ő látott már ilyet. *vonja közben félre Avaldirt, s mutatja meg gyorsan a zsebébe rejtett obszidián koponyát, azt
2021-04-14 22:07
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*de előbb megkapaszkodik az árbóc aljában, kifújja magát, lerázza magáról az edzést és a feszültséget* Ejj koma, mi kellene? *Szegezi neki rögtön a kérdést kicsit nyersebben mint szeretné*
2021-04-14 22:05
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Ő maga sem hiszi el, hogy leért egyben, és nem törte nyakát. Háhh! A tengeri medve lehetne ha élnének a tengeren medvék és ha nem volna olyan csenevész mint amilyen. Remegő lábakkal érkezik le és int Leonnak, hogy tudja |f
2021-04-14 22:02
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Egyre türelmetlenebbül vár odalent, és ha Avaldir túl soká késlekedik, halkat, rövidet füttyent. Tudja, hogy a félelf füleinek ez is elég...vagy legalábbis erősen ajánlja neki. Ha felfigyel rá, int neki, igyekezzen már lefele!*
2021-04-14 21:49
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*hanem kora ellenére sem. Felfelé sem sietett útja, lefelé sem fog. Ellenben a hálós kötelet mihamarabb elakarja érni, hiszen ha az megvan, akkor már kivághatja magát azzal, hogy ő csak a hajó irányát figyelte míg mások mulatoztak*
2021-04-14 21:45
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Áhhá! *Kiáltana fel örömében, de nem volna jó ötlet így csak a halott képébe suttogja.* Hogy a ragya verje ki a segged halálodban is, koma! *Köpi le a tetemet mint valami utolsó férget és tudja, hogy nem időzhet többet fent... és nem csak a hívás, |f
2021-04-14 21:43
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
ha ott véletlenül meglátja Avaldirt, döbbenetében még meg is szédül egy kicsit - de akkor már megvárja.*
2021-04-14 21:42
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
Nem láttam... de bizonyára a mulatozók között megleled. Ha összefutok vele, magammal vonom. Eredj inni. *küldené el a harcost, és ha egy pillanatra magára marad, mielőtt a kapitányhoz indulna, fáradtan felpillant még egyszer a himbálódzó holttestre... és
2021-04-14 21:41
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Találni egy szerencsehozó érmét talál,mit az aarnachti dómban osztogatnak a zarándokoknak az Istenanya képével,s láthatóan hatástalan volt Wesner sorsára,s egy kulcsot is talál zsinóron a kapitány nyakában*
2021-04-14 21:38
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Miután Gjurn is követte társait a hullámsírba, Locke tántorog fel az esőtől síkos fedélzetre,már meglehetőst kapatosan*Leon!A fedélmes..kapitány hívat téged!Meg a kormányosmestert is,ha láttad valahol egyáltalán!*Mindezt odafentről Avaldir is hallja,míg macskaügyességgel függeszkedik a keresztrúdon
2021-04-14 21:33
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Főleg papirost, érmét vagy netán kulcs után kutatna hiszen az erős lakatét nem sikerült megtalálniuk...*
2021-04-14 21:32
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Meg sem állna egészen a volt kapitány holttestéig, azt kutatná, tapogatná át a sötétben, persze csak miután lábát stabil helyre tudja beszorítani, hogy a hajó himbálódzása még véletlenül se lökje le* ~Avaldir, Avaldir, mekkora egy ökör vagy!~ |f
2021-04-14 21:32
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
hajó gyomrából, majd ráparancsol az őrökre, hogy etessék meg a cápákat a holttesttel. Még egyszer ránéz a sápadt holdfényben a torz, halálra vált vonásokra. Végigfut a gerincén a hideg. Kezd nagyon...de nagyon elcseszettül elege lenni a napból*
2021-04-14 21:24
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
A fene essen beléd, Gjurn, ha már az ördög farka beléd nem vágott előbb! *Köp ki bosszankodva. Szinte égeti a zsebét az az obszidián akármi. A legszívesebben elhajítaná...jóóó messzire. Talán ezt kellene tennie. A holttestet nem hagyja lenn, kirángatja a
2021-04-14 21:23
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Gjurn holttestén semmi érdekeset nem lel,csak annak zsebében hordott köznapi tárgyait nem találja annak,de miről következtethetne a tárgy eredetére,semmit nem lel nála. Avaldirnak nem esik nehezére felmászni,még a szemelő eső és az imbolygó fedélzet ellenére sem.*
2021-04-14 21:21
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*sok van még az ezerig*
2021-04-14 21:17
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Kiropogtatja izületeit, nagy levegőt vesz, kifújja, újra vesz, és nekiáll sötétben árbócot mászni. Ifjabb korában számtalanszor megcsinálta, igaz, más hajón, ismerős hajón és jobb reflexekkel, erősebb, ruganyosabb izmokkal. Nem is halad gyorsan, |f
2021-04-14 21:16
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
fenekén... ki tudja, miféle átok ül ezen a vackon. Nem is hajlandó puszta kézzel hozzányúlni, Gjurn ruháiból tép - neki már úgysem kell -, és azokba csomagolná az obszidián darabot. Zsebre vágja, s még egyszer alaposan átkutatja a halottat bármi után*
2021-04-14 21:06
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Ha kevesebb szörnyűséget látott volna, bizonyára ordítva hőkölne hátra Gjurn képének látványától, így azonban csak a fogait összeszorítva vesz néhány mélyebb levegőt* Picsába... *Nem akar hozzányúlni ahhoz a szarhoz. Mégsem hagyhatja azonban itt, a hajó
2021-04-14 21:04
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az őrszemek döbbenten bámulnak Avaldirra.Hogy így csőbe húzták őket...!Káromkodva fordulnak a mondott irányba*
2021-04-14 21:02
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ahogy felfordítja a fenékvízben heverő öreget,megpillantja az üvöltésbe torzult arcát,mint rémisztő halotti maszkot.Azonban még érdekesebb,mint karommá görbedő ujjai között görcsösen szorongat még halálában is:egy fekete koponya,mit úgy tűnik,obszidiánból faragtak,ám felületén nem csillan a mécsfény,mintha csak elnyelné azt.
2021-04-14 21:00
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Ígérem, nem szólok neki egy szót sem, feltéve, hogy addig néztek abba *mutat ki a tengerre* amíg én azt nem mondom, hogy elég volt. Kérhetném, hogy számoljatok el ezerig de kétlem, hogy menne, hehe. *Paskolja meg a vállukat*
2021-04-14 21:00
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Na bajtársak, a következő a helyzet. A kapitány nagyon nem volna boldog ha megtudná, hogy ittatok. Jól mondom-e? E!? E!? *Néz mélyen szemébe az egyiknek majd a másiknak is, kérdés mennyi hatása van ennek a korasötétségben* |f
2021-04-14 20:58
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
ugyan mibe pusztult el.*
2021-04-14 20:55
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Elmorzsol néhány keresetlent az orra alatt, miközben odagázol a nyomorulthoz, és kiemeli a vízből. Egyből az élet jeleit keresgéli rajta, noha szinte biztos benne, hogy rég nincs már közöttük....ez esetben azt nézné meg gyakorlott katonaszemmel, hogy
2021-04-14 20:55
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az őrállók tétován pillanatanak egymásra,de ha a kormányosmester mondja...Elvégre új világ van!Jót húznak a vodkából,hogy egészen megborzongnak belé*Jó is ez az ilyen hidegben, a keservit neki!
2021-04-14 20:48
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Leon,miután végig kutatott mindent, végül a hajófenékbe is leereszkedik,s ott meg is leli,amit keresett.Bár csak meggörnyedve tud járni odalent,körös körül a hajó bordái panaszosan nyöszörögnek körülötte.Lábszárig gázol a pangó,poshadt tengervízben,amikor a halszagú mécs fényében megpillantja Gjurnt arccal lefelé a fenékvízben.
2021-04-14 20:46
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
- Lássátok új világ van, lássátok ki az új kormányos!
2021-04-14 20:45
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*A plusz adag szeszekkel a strázsáló őröket környékezi meg* Fiúk! Fiúk! Bár őrségben vagytok de a mulatás nektek is kijár. Gyöjjetek, igyatuk velünk, hisz' nem minden nap ér egy forradalom révbe, azaz hajóba hehe. Ez a tiétek az én kontrómra! |f
2021-04-14 20:45
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
rémült ember akár az óceán közepén is képes menekülőre fogni. Otthagyja az őröket, és ezúttal a kevéssé nyilvánvaló helyeken keresgél: először is a csónakoknál, ellenőrzi mindet. Majd a kamrákban, raktárakban.*
2021-04-14 20:35
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
Szemetek a hajó oldalain legyen! Kabátot varrok a bőrötökből, ha megtudom, hogy meglógott a kutya! *Mordul rájuk, ahogy hirtelen belé villan egy nagyon is kézen fekvő lehetőség: Gjurn láthatóan rettegett, amikor ők a kapitány kabinjába készülődtek...és a
2021-04-14 20:34
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Mi ugyan nem!Biztos Wesnert siratja!Pusztuljon meg ott,ahol van!*szól Ozren,a szakállas moradi öklöző,kit pár napja helyben hagyott,immár ugyancsak nekividultan.Közben Avaldir csanakjába is löttyintenek a szeszből,mit Marco,bár hálásan fogad,csak módjával iszik.*
2021-04-14 20:32
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
- Én vagyok az új kormányos, ide nekem vagy két kisüveg erőset, majd vond le szépen az adagomból. *Adja elő magát határozottan és mosolygósan*
2021-04-14 20:29
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Jól van barátom, igyál csak, sőt még egy adagot kérhetsz a markotányostól, csak mondd neki a nevem! Tudod mit? Szólok én neki. *Megpaskolja Marcco hátát, és a nagy ünneplés közepette addig nem is tágít amíg elő nem keríti az étel-ital felelőst* |f
2021-04-14 20:27
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Ahogy rájuk esik a pillantása, egy próbát megérhet. Leteszi a macskát, és hozzájuk lép.* Láttátok-e, merre bujdosott el Gjurn? Beszédem van vele.
2021-04-14 20:21
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Nézz körül,cimbora!Úgy tetszik,mintha bárki egy pillanatig is sajnálná azt a szerencsétlen bolondot?No igyál,nesze!*a sötét korán köszönt az őszi tengerre,s a fedélzeten most csak két szerencsétlen lézeng őrségben,kifordított,zsíros irhában átkozva balszerencséjét,amiért ő húzta a rövidebbet,és vacog a metsző szélben.*
2021-04-14 20:18
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Meg kell várnia a sötétedést mielőtt cselekedhetne.*
2021-04-14 20:15
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Csak mint kormányos *szívja fel magát, dülleszti ki mellét és villantja meg hófehér fogait egy félmosoly kíséretében* Megakarok győződni arról, hogy nem kap normális virrasztást a brancsától a disznó! *Veregeti hátba Marccot* |f
2021-04-14 20:14
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
tömeg felől felmorajló, ordító vivátolás pénzszagot ígér, mégsem siet közéjük. Tulajdonképpen még kedvére is való, hogy háttérzajjá szelídül a sötétben a megveszekedett banda tombolása. Kezdi érteni, Gjurn miért kedvelte ezt a helyet*
2021-04-14 20:11
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*A macskára sandít, majd hóna alá nyúlva a karjába emeli a bundás dögöt. Ki se néznék belőle, de vakargatni kezdi a füle tövét* Hol a gazdád, hm? *sandít le a cirmosra* Bár ha beszélni tudnál. Még tán veled is könnyebb szót érteni. *sóhajt fel. A
2021-04-14 20:09
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*csak a macska, mit meglel, gazdáját viszont sehol,ahol a legénység megfordulhatna.*
2021-04-14 20:08
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Az északi szél lóbálja a keresztrúdon.*von vállat*Minek az neked?*Közben megérkezik Hortiger is,hogy a Wesner kajütjéből előkerített zsoldot szétossza a legények nagy örömére,mi csak méginkább szít a hangulaton.Leon tűvé teszi a hajót Gjurn után,de
2021-04-14 20:06
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
mi lett a leköszönt kapitány hullájával ?
2021-04-14 19:56
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Marcco épp erővel csavarta ki a dudás kezéből hangszerét,hogy parazsat adjon a jókedv alá,de miután csak hamis nyervogást tudott belőle kicsiholni,inkább visszaadja azt gazdájának.A vodkát szívesen fogadja*Kérdezz,amice,amit csak akarsz!
2021-04-14 19:43
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*nem egy életbiztosítás Marco és Leon ide vagy oda. Ellenben Marcot felkeresi* Barátom, barátom, bajtársam! Nicsak, a vodkámból kínállak meg, lásd kivel van dolgod! *Kevés marad a sebmaratás után de jut* Aztán hagyj kérdezzelek |f
2021-04-14 19:40