profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*belőle mint oly' sok minden másból vált már. S ha valami rendfenntartó jön, bizony csalódott lesz, a verekedés utáni lincselés a kedvenc része, ami így feltehetően elmarad...*
2020-09-07 21:09
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Felkapja fejét, mire is figyel fel? Igen, jól hallja, dübörgő léptek ezek, pedig legszívesebben lekapná fejét szégyenében, ilyen kis nyikhaj miatt elbúkni ennyi rezet... na ezt biztosan nem teszi ki az ablakba egy jó ideig. Aztán vicces történet válik |f
2020-09-07 21:08
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
túl közkedvelt. *
2020-09-07 21:07
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Verejtéktől csatakosan, csapzottan, a harc hevétől és az átélt fájdalmaktól szaporán lihegve lép hátra. Megtörli vérző orrát, ahogy kifejezéstelen arccal körültekint a csalódott, huhogó tömegen. Bizonyára sokan veszítettek fogadást...és ezzel nem lett
2020-09-07 21:07
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*lépteket,minek üteme egyértelműen a Holbert Osborn hajótiszthez tartozik*
2020-09-07 21:04
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ozren arca reccsenve adja meg magát,s a moradi vérbe borult fejjel hanyatlik a padlóra.Csalódott huhogás és Hortiger sever nyelvű szentségelése csapong a fedélközben,mígnem Avaldir érzékeny füle a legénység robaján át is meghallja a fedélzetről ledübörgő
2020-09-07 21:03
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
maradt arcnak.*
2020-09-07 20:59
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Rövid ütésváltást követően előbb a jobb, majd a bal kezét hárítja a vele egymagas, de jóval termetesebb mamlasznak - és az így felfedett résen át minthogy szabad keze momentán neki sem maradt, a lehetőséget felismerve keményen odafejel a védtelenül
2020-09-07 20:59
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Csajkaverés ide vagy oda, simább győzelemre számított s ez most kiőrli idegeit. Elvégre kockázott pénzét is berakta a körösbe. Becsatlakozik az éljenző csápolásba, ki nem lógjon a tömegből, félvérként nem teheti meg, de nem felhőtlen öröme*
2020-09-07 20:58
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ozren káromkodva köpi kireccsentett fogát a deszkapadlóra. Lendületet vesz egy újabb csontroppantó erejű ütéshez de hiába, az elnagyolt támadás fennakad Leon védekező kezén. A matrózok ütemesen verik a padlóhoz csajkáikat, bíztatva a küzdőket*
2020-09-07 20:55
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
lendülettel lódul előre, vakmerően nagyot ugrik, hogy a térdével tegye szélesebbé az óriás mosolyát - vagy legalább szellőssé.*
2020-09-07 20:51
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*A levegő először benn' szakad, majd reszelőset köhhent, ahogy hátratántorodik. Okos volt, mert egy falatot sem evett a meccs előtt - máskülönben most telerókázhatná a fedélközt. Ehelyett fölsandít, és még egy halvány vigyorra is futja. Váratlan
2020-09-07 20:50
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Hiába, hiszen a nekivadult moradi vaddisznó lendületet véve sodorja el Leont,gyomorszájába vágva roppant öklét*Most kéne leseggelnie!*hallja Avaldir Marcco fogai között szűrt szavait.Hát mégis inkább okos volt,mint jó barát?*
2020-09-07 20:45
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
kellemetlen ütéstől, és annyira eltéveszti a lépést, hogy túl közel viszi a lendület a bivalytermetű ellenfeléhez. Sebesen próbál korrigálni.*
2020-09-07 20:43
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*a szőrös cséplőgép esélyeivel együtt*
2020-09-07 20:42
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Neki is könnybe lábadnak szemei... na nem a Mordawari fájdalmát érzi át mint ahogy azt gondolhatják kivülről a fedélzettársak, már ha szoktak gondolkodni... hanem a bukóban lévő rezektől...* Mordawar... morda... war... *hanyatlik biztatása |f
2020-09-07 20:42
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Hála a fedélzetmester túlzott biztatásának, Leon újabb ütése, amely ezúttal az állat akarta fölcsattintani, célt téveszt a farba taszajtva megtántorodó matróz okán. Akár bosszús is lehetne, hisz ezzel a fedélzetmester megmentette az emberét egy újabb
2020-09-07 20:42
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az ütés aljas, a fickó szeme könnybe lábad,ütései pontatlan hadonászásba fulladnak.A fedélzetmester vörös fejjel bíztatja emberét, farba is rúgja hátulról, bíztatás gyanánt*
2020-09-07 20:39
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
fölfelé, hadd könnyezzen ezúttal az ő szeme. Azt azonban nem várja meg, hogy a cséphadaróként záporozó ütések közül valamelyik ismét megtalálja, elmozogna oldalirányban előle.*
2020-09-07 20:33
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Éppen, ahogy számított rá, a térdet ért rúgás eléggé meglepte a mordawarit ahhoz, hogy kizökkentse, és ingataggá tegye. Az ökle ártalmatlanul zúg el mellette, ám a suhanc ezúttal tenyéréllel üti fel a lendülettől előre hajoló matróz orrát, alulról
2020-09-07 20:30
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Leon csizmája az ellenfél térdébe reccsen,hogy az felhördülve meginog,s eleresztett ütését sem tudja befejezni,az ártalmatlanul suhan el a legény arca előtt.*Hát túléli a fattyú?*kiáltja hűdve Marcco*
2020-09-07 20:29
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Igen, igen, izé... Mordawar! Tiszta nyelvtörő ezt kimondani, miért nem Zarowar? MORDAWAR *buzdít még kettőt a nagy hangoskodás és ricsaj közepette, hagyj hízzon a verekedés zaja s másszon bele a verekedők fülébe* Mit bánom én, csak nyerjünk!
2020-09-07 20:23
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
szándékában - előre lép, és az ökle helyett ezúttal a lábát használja. Csípőből indítva teljes erejéből a matróz térdébe rúgna/taposna.*
2020-09-07 20:21
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Felhorkan, az orrából vér spriccel, de óriási szerencséjére nem törött, csak az ütés ereje pattintott el egy eret. Hátrál néhány lépést, mint aki tétovázni látszik. Feltett szándéka kicsalni a fedezéke mögül a kurafit, de ha megindulna felé, megelőzi
2020-09-07 20:21
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
De hát mordawari az istenbarma!*ordít Avaldirnak a mellette öklét rázó fogatlan matróz,mialatt Leon ütése elakad a fedezékben,hogy aztán a szörös ököl arcán csattanjon,a legénység, és Hortiger örömére*
2020-09-07 20:17
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Összekoccannak a fogai az ütés erejétől, de hozzászokott már annyira a fájdalomhoz, hogy ez még ne tudja kizökkenteni. Hátrébb lépteti az ütés ereje, de hamar visszanyeri az egyensúlyát, és egy felütéssel próbálkozik.*
2020-09-07 20:14
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Bár adott annak a jómadárnak is húsz rezet, mohó módon még huszat cserrent a bödönbe, igaz ez már a kockán nyert pénzéből megy... de üsse kő s inkább a Zarowari Leont ki minthogy kimaradjon a dupla haszonból* Zarowar! *öklét lendítve buzdít*
2020-09-07 20:11
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A moradi ugyan lassabb,mégsem az első csetepatéja,amit életében lát,könnyeden veszi ki fejét Leon ütésének irányából és egy lendülettel vágja bordán alulról*
2020-09-07 20:10
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
tapsra, sem más elegáns jelzésre, amely a kezdést jelentené. Jól tudja, hogy megy ez itt - üsd, ha éred. Az egyetlen esélye talán az, ha ő a gyorsabb - ha ez a barom megüti, azt érezni fogja.* //Kezd: 20// *Előre lendül, ütésével a nagy orrot keresi*
2020-09-07 20:07
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Kissé felpörögnek az események. Ahogy a kör közepére lódítják, kissé megtántorodik, és nyeglén előre botladozik pár lépést, mire sikerül megfognia a lendületet. Onnantól kezdve, hogy szembe találja magát markos ellenfelével, rá fókuszál. Nem számít
2020-09-07 20:03
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*kit Ozren néven ismernek,s ki vadkanvigyorral ropogtatja ökleit*Mutasd meg neki,furkó,hol a kutyák helye!*ordítja Hortiger,miközben másik embere körüljár két bádogvödörrel*Ha nézed,fogadnod is kell,féreg!Ha nincs pénzed,takarodj hátrébb!*acsarog a harcmámortól üvöltöző,mosdatlan népségre*
2020-09-07 19:53
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A fedélközbe érkezve Leont rögvest két oldalról kapják el a kapatos matrózok,mint régóta várt vendéget,hogy a zajongó kör közepére penderítsék.*Lám csak,itt van a kutya!*kurjant fel a himlőhelyes kepű fedélzetmester*Lássuk harap-e,vagy csak más piszkát nyalni jó!*meglapogatja a tagbaszakadt moradi vállát
2020-09-07 19:49
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
~Rögtön Leonra tettem volna akár a dupláját is~ *vigyorog most már a fedélzetbe bele, hiszen harc lesz, nyer is és még nem is az ő bőre reped fel. Csak hátra kell dőlnie és néznie, ahol fial a pénz. Nincs is ennél jobb a napi padlósúrolás után*
2020-09-07 19:46
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Nincs! Tessék itt van húsz réz, a nyereményem fele a tiéd ne feledd. Sok sikert Leon. *Jut eszébe rögtön ki fia borja ez, egyszer még régebben volt egy szóváltásuk a kastélyban. Lássuk most hogy pörög az ökle!* ~Ám ha volna nála egy parittya...~ |f
2020-09-07 19:45
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
e kikötői szutyok, és ha vérét serkentik, kénytelen lesz viszonozni a szívességet. Pillantásával innentől a lenti nyüzsgést figyeli - mikor jön el a "várva várt" pillanat, hogy ki kell állnia.*
2020-09-07 19:42
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*A fedélközbe érve morózusan szedelőzködik, hogy felkészüljön a harcra. Na persze, sok mindent nem tehet, hisz nem fegyverekkel vívják a dolgot, az ökölharc meg... nos, lesz ami lesz. A kését magánál tartja. Sosem tudhatja, mikor ragadtatja magát csalásra
2020-09-07 19:41
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Csak legyint Leon után*Ha okos vagyok,úgy Ozrenre teszek.Mordawari anyaszomorító,amilyen szőrös, épp akkorát is üt!Ám ha jó barát,akkor Leonra,de aligha hiszem,hogy ilyen apró ököllel megfektetné Hortiger kutyáját!Ha csak...nincs jobb ötleted.
2020-09-07 19:39
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Mondd hát, ki nyer ma, kire érdemes tennem a tétet? Így a nyereményem fele a tiéd, ne feledd, ahogy azt sem, hogy akad több réz is nálam, hagyj fialjon, ha csak ül magában, legfeljebb csörögni tud, ehhe.
2020-09-07 19:35
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Lihegett, de sosem kaptam el. *Vigyorodik el* Természetesen azért, mert időben mindent tisztességesen kifizettem *huncut kisfiús mosolya ötvenes képén oly' kontrasztos mint a lemenő nap vöröse a tenger mélykék takaróján* |f
2020-09-07 19:34
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
próbatétele. *
2020-09-07 19:30
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
Sosem fogadok. *Annyira sótlan a válasza, hogy még a tenger is megpunnyadna tőle. Ezzel a rövid, velős válasszal indul lefelé. Egészen úgy, mint aki rutin műveletre készül.. vagy óriási az önbizalma, vagy nincs félelemérzete. Esetleg nem ez az első ilyen
2020-09-07 19:30
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Mialatt a szigorú arcú, ifjú hajótiszt tekintetétől kísérve harangszóval váltatik a szolgálat,a fedélköz felé indulnak*Nos?Jól sejtem,hogy nem az első fogadásotokat bundázzátok meg?*tér a lényegre a zarowari*Biztosan lihegett már pár behajtó a nyomodban*böki oldalba Avaldirt tenyérbemászón*
2020-09-07 19:26
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*hogy odaérés közben számolják ki a verekedés tétjéül szolgáló rezet... rezeket.*
2020-09-07 19:17
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Ő sem adja jelét, minthogy még fel sem ismerte. Sok emberrel összefut csavargó létére, van már nem egy arc amihez több identitást is hozzá tud csatolni.* ~Mégis... áhh nem az lehetetnel~ *Biccent ő is s máris erszényébe nyúlnak ujjai |f
2020-09-07 19:17
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
nincs már, mielőtt jelenése lenne. *
2020-09-07 19:14
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Egyáltalán nem bátorítja Marccot, ahogy túl sok jelét sem adja annak, hogy láthatóan felismerte Avaldirt. * Hamarosan besötétedik. *ennyit fűz hozzá csupán, a tenger alá merülő nap vöröslő pislákolásának utói felé biccentve, mintegy jelezve: sok idejük
2020-09-07 19:14
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Igaz beszéd,vékony dongájú ifjonc.*csap Leon vállára*Ha nem bíznék benne ostobán,azt mondanám,olyan volna a pénzed rá tenni,mint lyukas vödörrel vizet merni.De hát sosem értettem a pénzhez,ezért számítok a segítségedre.*kacsint Avaldirra sejtelmesen*
2020-09-07 19:11
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Hát már hogyne volna földimre fogadni. Bár ha ezen tengeri medvék ellen öklözik, lehet még bukjuk is a csörgőst... *vigyorogva szokása ezt mondani de most csak féloldalas 'mosoly'-al teszi közzé gondolatait*
2020-09-07 19:07
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
valahogy mégis ő tűnik mindőjük közül a leginkább fegyelmezettnek. Hogy valamit azért hallhatott Marcco szavaiból, sejtetni engedi, hogy odasandít, miután rögzítette a rá bízott kötelet..bár amint meglátja, kivel beszél, akaratlan megbámulja őket.*
2020-09-07 19:03
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Hogy hallja-e Marcco közrejátszását vagy sem, azt egyedül ő tudhatja. Erejét, verejtékét nem sajnálva veszi ki a részét a legénység munkájából, a tőle megszokott katonás, marcona csendben. Hiába, hogy neki van a leginkább kölyök képe a fedélzeten,
2020-09-07 19:01