profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
Úgy-e? *áll az ajtóban lévén nem engedik ki. A jelenetre (és a borra) valami, egy régi táj lovagjából, gyűlik össze benne. Hangja parancsoló, szemei lesújtók.* Hát fenyegeti a szolga a rangban fölötte állót? Hát fenyegeti a vigyázó a vigyázottat? Ha így
2019-07-20 22:12
profile picture Mord Mord (Mesélő)
de Meírah más. Ő karba fonja a kezét.* És ha a kisasszony itt akarja tölteni az estét? Atyám hű lovagja sokkal jobb társaság, mint te! *A férfi erre vállat von.* Akkor a Lorne ház leánya hamar kiházasítva találja magát. Talán sugalmazok pár nevet a bárónőnek. *Ez hat, a leány lesápad, elbizonytalanodik.* Nem mered.
2019-07-20 22:00
profile picture Mord Mord (Mesélő)
Úgy ezeknek tej való. *Úgy tűnik, a férfit nem lágyítja meg a dacos Lorne lány kirohanása. Sem Szürke szavai.* A kisasszonyok azonnal elindulnak az istállóba lovaikért. A révészt megfizettem, vár ránk. *Eviah engedelmesen, bocsánatkérő szemekkel sorol is az ajtó mellé, immár köpennyel, csak halkan jegyezve meg, hogy itt sem találták meg, akit keres
2019-07-20 21:58
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
öntől fertályórát a védelmet illetően. Most, hogy újra itt van, a környék nélkülem is biztonságos. *lépteiből és tartásából sugárzik nemes volta, mikor elindul kifelé.* A hosszú út után pedig szomjas a vándor. Gyermeknek való a tej és jobbágynak a víz…
2019-07-20 21:55
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
*A férfiú kap egy együttérző pillantást a jelenet után.* Magam is voltam már pásztor, de bárányaimat nem hagytam veszélyes környékre csatangolni… nem farkas vagyok itt – ha az is lennék, fogaim életlenek lennének már – én csak lovag vagyok, aki átvállalt
2019-07-20 21:54
profile picture Mord Mord (Mesélő)
italozgatni. Idegenekkel. *Mondja komoran, mire Meírah elneveti magát, és dacosan lecsapja a kupát* Egy szolga nekem csak nem mondja meg, mit csinálhatok! Amúgy is, szerinted csinálnunk, csak hímezgetni otthon! Unalmas vagy!
2019-07-20 21:38
profile picture Mord Mord (Mesélő)
Mondtam, hogy megtalál. *Piszmogja Eviah, és már veszi is fel a köpenyét. Meírah egy félmosollyal emeli az üres kupát Szürke szavai nyomán. A férfinak csak a szeme villan a lovagra, s úgy szint Avaldir felé.*A kisasszonyoknak nem lenne szabad a kastélyban
2019-07-20 21:38
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
ezzel kellemetlenséget okoztunk… *hajol meg bocsánatkérését jelezve.* |Cliffhanger
2019-07-20 21:30
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
Sajnálom uram, a lányok nyilván hiányoztak. Meg szeretném látogatni kedves ismerősömet Lord Thane udvarában és arról kértem útbaigazítást. Felidéztük még ezen ismerősöm hóbortos szokásait és – tudja hogy van ez – jó társaságban repül az idő. Bánom, ha
2019-07-20 21:29
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*sötét alak áll ott. Idősebb férfi, vörös hajának ősszel vegyülő tincsei kitekeregnek a csuklya alól, szeme hideg acélként villan, oldalán, hátán fegyver, míves kardok, a kezében egyetlen kesztyű. A lányok úgy pattannak fel, mint akiket megcsíptek!*
2019-07-20 21:20
profile picture Mord Mord (Mesélő)
Pontosan. Az Egyisten kegyetlen természetű. Nem úgy, mint őseink. Dehát... Az úrnő kemény és makacs természetű. Még ha mást is szeretett. s talán miatta is látogatta ezt a helyet.... *És ekkor szó bennszakad, mert az ajtó kinyílik... és magas, csuklyás
2019-07-20 21:20
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
Kire várt ez a szent szenvedő? Ki volt a bajnoka, aki soha sem jöhetett megmentésére? *belül kicsit marja bűntudat, hogy kihasználja ezeket a világot még nem ismeri lánykákat, de ígérete köti.*
2019-07-20 21:17
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
Úristen! *hajol közelebb.* Miért a jók szenvednek oly’ sokat? Miért nekik kell a legnehezebb sorsot elviselni? Miért őket éri a legtöbb igaztalanság? *teszi fel a költői kérdéseket, amiket egy női szíveket elnyerni vágyó író is leírna csöpögős könyvében.*
2019-07-20 21:16
profile picture Mord Mord (Mesélő)
sötét bűbájokkal elkergette mind a kérőket, csak a bárónak volt bátorsága, hogy dacára minden baljós ómennek... de megkérje a lady kezét. Pedig úrnőm mástól várta volna. Ohh szegénykém. Olyan sokat sírt éjszakánként, mikor azt hitte, nem látjuk.
2019-07-20 21:11
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A lány valami mélységes fájdalommal pillant a lovagra, átadva magát az alkoholnak, és végleg lerázva társa nógatását.* Azt nem mondanám. Úgy tudom, maga a Vörös Vadkan, az átkozott ördögfattya gyilkos... Ő volt az egyik kérője. Követelője. Átkokkal és
2019-07-20 21:11
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
érte a daliák? Hogyan tették túl magukat azon, hogy nem velük vonult az oltárhoz?
2019-07-20 21:01
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
~Elindult a politika felé… ez veszélyes…~ Nyugalom kisasszony…! *csítitja.* Még meghallják. Üres ez a kastély és szállnak a hangok benne… Mindig öröm hallani a bárónőről, inkább róla essék szó? Hallom sokáig özvegy volt… sok kérője volt, igaz? Versengtek
2019-07-20 21:00
profile picture Mord Mord (Mesélő)
nagyurak ülnek a babérjaikon, meg forgatják a köpönyegeiket. Igen, még apád is. Csak a Lorne-ház hűséges, ha arról van szó. Hol lennének ezek, ha az Úrnő nem tenné a dolgát? Persze susmogjanak csak a Thane-ek, minek jár ide. Mi tudjuk úgyis csak.
2019-07-20 20:53
profile picture Mord Mord (Mesélő)
Igen... regénybe illő. Mint a legtöbb dolog, amit a bárónő tesz. *A rátarti leánynak egyre inkább csillog a szeme, dehát kiürült a kupája is... Míg társa inkább csak eredménytelen csitítaná.* Ugyan már, Eviah! Igenis ki kell mondani, hogy azok a senkiházi
2019-07-20 20:53
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
egyet.* De örülök, ha a báró úr elűzi a magányt egy levéllel. Ami annyira fontos, hogy küldönc nem viheti, csak egy bizalmasa… Ez olyan, mintha egy regényben történne…! ~… ezen az úton lesz legjobb ostromolni ezeket a bakfisokat…~
2019-07-20 20:48
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
~Úgy fent, mint lent. Ki kell kérdeznem valószínűsíthetően a szolgákat is… Ezért a jelenetért viszont kár volt.~ *bocsánatkérő gesztust tesz.* Sajnálom, ha a feltételezés sértőnek bizonyult, de sok ház vendége voltam és sokat láttam. Sajnos. *kortyol
2019-07-20 20:47
profile picture Mord Mord (Mesélő)
hogy olthatatlan szerelmét bizonyítsa, de.... ahh... a kötelesség, a szomorú kötelesség. Ez szólítja el. És a bárónő nem mehet utána. Úgyszint kötelesség köti erre a földre. Még hogy a báró úr erőszakos lenne! Micsoda inzultus még a feltelezés is!
2019-07-20 20:37
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Meírah szeme szinte felparázslik, mintha valami sértés, inzultus érte volna éppen.* Hova gondol? Ahhh... micsoda ostoba egy lovag! A báró úr nagyon előzékeny. kedves. Jólnevelt. Csupa figyelem. Mindennel elhalmozza az úrnőt! Ha tehetné, itt lenne mindig
2019-07-20 20:37
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
Azt mondtam, hogy ma nem találkoztam vele. *derül, mintha megkönnyebbült volna.* Mindenesetre saját aggodalmam elűzése céljából kérdezem – semmi baja a hölgynek? A férjura nem erőszakoskodik… mert, ha igen én… *harapja el a mondat végét és leül.*
2019-07-20 20:29
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
//pill telefon//
2019-07-20 20:25
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Meríah közben a szemét villantja a lovagra.* De hisz csak az imént mondta, hogy nem találkozott vele. S a levél bizalmas. Nem gondolja talán, hogy bárkinek kiadom a kezébe? Nem. Én vagyok a második bizalmasa, és rám lett ez bízva. Szép lenne, ha még egy levelet se tudnék kézbesíteni!
2019-07-20 20:17
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Eviah a nyakát nyújtja kíváncsian Avaldir felé.* Rózsabor? Miféle ital az a rózsabor? *Úgy tűnik, letesz arról, hogy társnőjét hiábavalón fékezni próbálja, s félelmén kissé felülkerekedve próbál nyitni a félelf felé. Diszkréten és mereven persze.*
2019-07-20 20:17
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
jól rejti a belső ütközetet, amit magával vív… egy része reménykedik, hogy nem bízzák meg a feladattal…*
2019-07-20 20:11
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
*Nem gondol ő most holmi rózsaborra, hiszen egy levél képe lebeg a szeme előtt. Feláll és meghajol.* Megtiszteltetés lenne, ha átvállalhatnám-e nemes feladatot! Könnyedén járok-kelek, kezébe juttathatom a levelet maholnap. * hajlása és igazat tükröző arca
2019-07-20 20:11
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*Faragott rózsás kupába csorog át a vörös, hangja legalább olyan szép, mint amilyen finom lesz annak íze. S...hmm... várjunk csak? Várjunk. Rózsaillat, ezt hozza magával. Hű a nevéhez ez a különlegesség*
2019-07-20 20:05
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
~ Hegyes fülű félvér ... de a hallás nem fele, hanem a kétszerese az emberféléknek ~ *vigyorodik el magában a pult alatt* Megvan! *Dugja ki a fejét az árva üveg a bútorlap mögül, hisz' Avaldir tartó keze takarásban van* Rózsabor a rózsáknak, ehhe.
2019-07-20 20:04
profile picture Mord Mord (Mesélő)
ha magányos benne valaki? A levél enyhíti a magányt. Ez pedig... különösen fontos most. *Eviah rosszallón pisszegi le társnőjét, meghúzva a ruhája ujját.* Ne locsogj már annyit mindenféléknek. A lovag talán... vendége apádnak, de a hegyes fülű félvér? Csitt!
2019-07-20 20:00
profile picture Mord Mord (Mesélő)
Egy levél miatt. Egy nagyon... nagyon fontos levél miatt. *Feleli Meríah fontossága teljes tudatában, majd nagyot kortyol a borból. Legyen bármely finom nedű is, óhatatlan grimaszolni fog tőle.* Ahogy mondta... a házassága még friss. De mit ér a házasság,
2019-07-20 20:00
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
könyvtár üres jelenleg… Hanem, ha megbocsát és nem túl személyes a kérdés, miért keresik?
2019-07-20 19:55
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
~Hogy itt senki sem pletykás?! …és a fiatalok ravaszsága: feláldozza a kesztyűjét, hogy nyerjen egy rövid időt, később pedig le sem tagadhatja, hogy itt járt.~ A kastély valóban hatalmas, de jobbára a könyvtárban futottam eddig össze vele, vagy itt. A
2019-07-20 19:54
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Nadeám a kincses vadászatban én is benne vagyok, ha esetleg, netalántán... *fékezi meg nyelvét ami csak úgy kiköpte ezt a félmondatot még mindig a pult mögül. Mert hogy visszahajolt oda, keres még valamit. Ezt olykor üvegcsörgés jelzi*
2019-07-20 19:46
profile picture Mord Mord (Mesélő)
hagytam a folyosón a kesztyűm. *Persze Eviah pipacsvörös lesz, valami olyasmit motyog, hogy meg lesz ennek a böjtje... de Meríah rá se hederít. Ellenben kelletlen húzza el a száját.* Ez egy nagy kastély. Lehet, hogy csak elkerülik egymást. Talán úgy akarja... Ejj pedig ez fontos lenne.
2019-07-20 19:44
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Meírah egy biccentéssel veszi a bort, míg Eviah egy őszintébb mosollyal bólint, és köszöni meg. A két lány kiszolgálja magát, köpenyüket levetve, s felfedve törékenységük, leülnek az egyik körasztalhoz. Most jól látszik, hogy tőr van náluk. Most is Meríah az, aki a szót magához ragadja.* Az otromba fráter... a másik szárnyban keres minket, ott
2019-07-20 19:42
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
bánat! én is kerestem, ám nincs itt. Vagy nem akarja, hogy zavarják. Különös egy jelenség, annyi bizonyos… mostanság házasodott nemde?Biztos a forró szerelem, ami a férjéhez köti zavarja meg kicsit. *iszik és reménykedik az asszony-nyelv feléledésében...*
2019-07-20 19:38
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
*Amíg keres a másik, addig halkabbra fogja a hangját, mi pár lépésről udvarláshoz hasonló bugásnak hangozhat.* Igencsak fontos lehet az ügy és igencsak veszélyes lehet az üldöző, ha hajlandó volt feláldozni érte a kesztyűjét… *pislant a félpárra.* De
2019-07-20 19:36
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*A kisasszonynak, és bár kéretlenül de kap a még kisebb asszony is, szebb, faragott fakupában aminek megkeresése a pult mögött bizony beletelik jónéhány percbe...*
2019-07-20 19:31
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
*A szokásos. Néztek már rá csúnyábban, hívták őt már szinte mindennek, mégis itt van még, ezen a hitvány világon, ahol ha az embernek megfájdul a foga és nincs sok pénze, akkor marad a borbély a fogóval. Nem rest hát vörös bort hozni* |fk
2019-07-20 19:30
profile picture Mord Mord (Mesélő)
kedves! De ne valami hitvány lőrét. *Mire Eviah még hevesebben, rémülten rázza a fejét. Szegény lányról süt, hogy tilosban vannak.* - Nem...nem kellene. Ha meglátja... / - Lárifári! Leráztuk, vagy már a nyakunkon is lenne! Node... Igen, Őt keressük!
2019-07-20 19:28
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*Lady Lorne a megsemmisítő, lenéző pillantás specialistája lehet már a maga 15 évével, mert remekül alkalmazza Avaldir felé. S míg Lady Ranald a fejét rázza, talpraesettebb társnője lecsap a kínálásra, és egyenesen a pulthoz indul.* Igen. Vörösbort legyen
2019-07-20 19:28
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
ilyen legény terem bármelyik bokorban, elvégre. Biztos nem kérnek valamit, ami elviselhetőbbé teszi az út fáradalmát? *kortyol egyet.* A legvalószínűbb, hogy egy szakértőt keresnek. *lép vissza.* Akinek specialitása a régi kincsek felkutatása talán?
2019-07-20 19:22
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
Arra befizetnék… *mosolyog és lép vissza a borospohárhoz. Ott az érintett háta mögött jelzi egy rövid fejrázással, hogy legjobb tudása szerint nem jelent veszélyt.* Azonban kétlem, hogy pont téged keresnének *akad meg egy percre, ahogy a kínálást nézi.*
2019-07-20 19:21
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (Zöldfülű)
Már meg is találtátok, szép leányok! *Feléjük nyújtja a tálat, s szép mosollyal jelenti be:* - Nagyon örvendek a találkozásnak. Ha bármiben segítségre lehetek, itt vagyok hát. Megnevelem ezt itt ni *bök fejével szükére* ha megkanászosodik!
2019-07-20 19:11
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*megvan mindkét kesztyűje. Avaldir belépőjére mindketten a hátuk mögé nyúlnak egyik kezükkel.* Ahh... Nos. Jó estét, egyszerű Avaldir. * Meírah szeme kérdőn villan Szürkére, de mivel a lovag nem ránt fegyvert... feszengve felel.* Keresünk valakit.
2019-07-20 19:08
profile picture Mord Mord (Mesélő)
*A lányok mindketten olyan szoknyát viselnek, mi valójában nadrág. Gyakori hóbort ha a hölgyek lovagolni indulnak. Drága bársony ruhájuk elárulja nemesi kilétüket, s hogy lovon jöttek, az apró szőrszálak és az enyhe szag is elárulja. A másik leánynak
2019-07-20 19:08
profile picture Szürkefarkas Szürkefarkas (Zöldfülű Kóborlovag)
reakcióját a belépőre.* Ha nem sértő a kérdésem, mi célból jöttek ide – ide erre a jót nem ismerő kastélyba?
2019-07-20 19:04