Faelnis Thinuviel
(Kezdő Erdőjáró)
Nem:
Azonosító: #97

Külső és belső tulajdonságok:

Küllem
Kinézetében le sem tagadhatná származását, hisz fajtájának tipikus küllemi adottságai mind fellelhetők rajta. Az erdei elfekre jellemzően valamivel alacsonyabb növésű, úgy 170 cm magas, s ehhez arányosan karcsú, ruganyos alkatú. Mandulavágású szemei gesztenyebarnák, akárcsak hosszú, derékig érő, egyenes szálú haja is, melyet rend szerint szabadon hagy, éppen csak az első tincseket fonja hátra, hogy ne zavarja őt. Öltözéke is népe szokásait idézi: tipikus erdőjáró, testhez idomuló, az erdő színei között rejtezést biztosító ing és nadrág. Hosszú szárú csizmájának kérge egészen a vádlija fölé ér. Könnyű bőr vértet, valamint az íjászathoz jobb kezén íjászkesztyűt, a balon alkarvédőt visel.

Jellem
Udvarias kedvességét hűvös tartózkodás teszi kimértté, melyet a rövidéltűek irányában tanúsít. Bár az arrogancia távol áll tőle, mégis képtelen otthon érezni magát az emberek uralta vidéken, így önfeledtnek sem láthatod őt, hacsak meg nem leped magányában az erdő közepén. Összességében véve tettei legtöbbjét a megfontolt következetesség jellemzi, noha meglehet, az emberek gyakran inkább szeszélyesnek neveznék, hisz a két nép gondolkodásmódja merőben különbözik egymástól.

A karakter pontértékei:

2.Szint, Alap 5 pont + 11 osztott, Összesen 16 pont

Erő: 1
Ügyesség: 1+7 = 8
Állóképesség: 1+2 = 3
Mentál: 1+2 = 3
Szakértelem: 1

Támadás: 9+3(elf kard) = 12 d10 kocka
Védekezés: 12 d10 kocka (ügy+áll+alkarvédő) + -1EP sebzés tűrés (bőrvért)
Célzóérték: 11+3(elf íj) = 14 d10 kocka

ÉP: 15
MP: 4

Elf varázslatok:
- Tünde fény idézése 1-3 MP értéken erősségtől függően
- A gonosz felfedése 1-3 MP értéken terület nagyságát tekintve
- Sebek gyógyítása 1-3 MP értéken a seb súlyosságától függően

A karakter története:

Éltének hosszú évei népe számítása szerint csupán nemrég kezdődtek, valójában azonban már megért legalább három emberöltőnyi esztendőt. Az élete mondhatni háborítatlan és boldog volt, erdeik határait erősen védelmezték. Sem a természetfeletti, sem halandó be nem tehette oda lábát, ámbár nem zárkóztak el teljesen a külvilágtól. Kapcsolatuk az emberekkel és más népekkel diplomatikus maradt: nehezen fogadtak el bárminemű segítséget, ahogyan maguk sem szívesen avatkoztak bele az erdeiken túl történő dolgokba. Ha tehették, szívesebben maradtak szeretett fáik rengetegében, csodálták a csillagokat, tisztelték az élet minden formáját, s az éjszakákat dalaikkal tették káprázatossá. Az idő múlása jelentéktelen apróság csupán e lét mellett. A körülöttük húzódó világ örök változása azonban még az ő erdeiket sem hagyja maradéktalanul békén. Az emberek és más népek háborúskodásai hidegen hagyták az elfeket, meglehetősen hosszú ideig, s bár szegről-végről szövetség kötelezi a két népet, amikor segítséget kértek tőlük, csupán vonakodva kínáltak fel néhány ifjút az embereknek. Faelnis is azon kevesek között volt, akik úgy döntöttek, megsegítik az emberi fajt. Sok véres ütközeten verekedte végig magát, sok kedves társa hullott el mellőle az emberek földjén, s maga is csaknem ott lelte halálát, mígnem a háború az emberek győzedelmeskedésével véget ért. Fae azonban nem tért haza megmaradt társaival erdejük békességébe: amit e kegyetlen csatározások során látott, az egyszeriben rádöbbentette a rideg valóságra. A világ java része fertőzött, s szenved. Vérengző orkok, démoni fattyak, a pusztulás előhírnökei, halottidézők és boszorkányok, s azok elátkozott teremtményei sanyargatják a hegyeket, vizeket, földeket és erdőket - népeket és fajokat fenyegetve az elmúlás leheletével. Hogyan fordíthatna hátat így a világ többi részének, hogy csupán a sajátját védelmezze ezentúl is? Amikor tehát dönteni kellett, fellázadó lelkiismeretére hallgatott, s a nehéz búcsú után a világ nagyobbik része felé fordította lova fejét, hogy azóta is a messzi földeket járja..

Harmatföldi tartózkodása idején, annak immáron 150 esztendeje...
- Részt vett a Vörös Királynő felkutatásában, ahonnét súlyos sebesüléssel visszatért. Az ereklyét Lord Eulisses Scarletwound néhai királyi főtanácsos közbenjárásával sikeresen visszajuttatta Adomány földjére.
- Thobias, az öreg erdei manó szelleme jóságáért cserébe megjelent előtte végső nyugodalma előtt, és felruházta mindazon erdei mágiákkal, amelyekkel hajdan ő rendelkezett.
- Lady Ludmilla megsegítéséért a grófnő fáradozásait 3db sárkánypikkelyből készített nyílheggyel ajándékozta meg. A hegyeket nyílvesszővé munkálta, különbözőségüket jelölendő pedig, hollónak fekete tollait használta.

Egyéb információk:

Szépen megmunkált íját és a hozzá tartozó vesszőket a tegezzel önnön keze munkájával alkotta, s ezen kívül magánál hord egy vékony pengéjű, enyhén ívelt kardot is, melyet népe kovácsolt - s mint az elfek által kovácsolt kardok, ebbe is belebájolták népük mágiáját, mely a kard pengéjén és markolatán végigfuttatott rúnákban és motívumokban izzik tompa aranylással. ( http://vignette4.wikia.nocookie.net/lotr/images/6/68/Hadhafang.jpg/revision/latest?cb=20140427192832 ) Ezen kívül van nála még egy egyszerű vadászkés is, melyet jobb csizmája szárára szíjazva hord. Hátasállata egy könnyű léptű, kis termetű szürke ló, népének kis számú méneséből. Ért egy keveset a gyógyításhoz, melyet népe varázstudományával segíthet is, ámde a komolyabb sérülésekhez már neki is gyógyítót kell keresnie. Társa, Bart Rommel egy elátkozott vérfarkassal folytatott csata közben meghalt.