Rhianon De Walera
(Zöldfülű Igazság-kereső)
E-mail: andi_gaal@freemail.hu
Nem:
Azonosító: #77

Külső és belső tulajdonságok:

Egy a kamaszkorból alig hogy kinőtt, 20 esztendős leányt látsz magad előtt, ki lány létére egész magasra nőtt, alkata mégis karcsú, akár a nádszál. Arca csinos, szikrázó acélkék szemei, szép rajzú, dacos ajkai, mikről alig hiszed, hogy nem pajkos mosolyra teremtették őket, vonzzák a tekinteted. Ezüstszőke haját hol szabadon hagyja, hol takaros fonatba rendezi. Nemes kisasszonyhoz nem méltón praktikus öltözetet visel: feszes lovaglónadrágot, mellényt, fűzős vászoninget és csizmát, hideg esetén vastag gyapjúköpenyt ölt. Egyetlen ékszere családja hollók lepte kopár fáját mintázó címeres pecsétgyűrűje, mit a nyakában egy vékony ezüstláncon hord.
Alapvetően vidám leányka lenne, szemében régen huncut csillogás lakott, ám a családját ért tragédia miatt hamar kellett felnőnie. Ha szemfülesen figyeled, és jó emberismerő vagy, gyakran érheted tetten gyermeki vidámságát, egy-egy önfeledt mosoly képében, mit azonnal fegyelmezett komolysággal folyt el, mi talán nem is a sajátja. Makacssága és igazságérzete világ életében fejfájást okozott szüleinek, mit tűzrőlpattant harciassága csak tetézett.Ezen jellemvonásai a baljós események óta konok céltudatossággal, mély fájdalommal és bosszúvággyal egészültek ki.

A karakter pontértékei:

Erő: 2
Ügyesség: 3
Állóképesség: 2
Mentalitás: 3
Szakértelem: 3 (tánc, ének-zene, etikett, heraldika, történelem, nyelvek, irodalom, matematika, mesék-legendák,lovaglás, sólymászat)
VÉK: 5d10 (félvért -1 sebzés /nehéz-vértezet,de mivel gyakorlatlan,nem tudja kihasználni annak minden lehetőségét, ezért nem érvényesül a teljes sebzés-felfogás/)
TÉK: 5d10 + 2 (hosszúkard) =7d10
TÉT: 6d10
EP: 13

A karakter története:

Gyermekkora önfeledten telt nemesi udvarházukban szerető szülei féltőn óvták őt és nővérét így teljes természetességgel vette, hogy a világ, amit ismer csupa szépség és vidámság. Ahogy cseperedett a játékot, csínyeket, a konyháról való sütemény csenést felváltották a mulatságok és a kastélyukban nevelkedő apródokkal folytatott ártatlan incselkedés. Nővére férjhez ment, ő maga lassan eladósorba került, de az izgatott álmodozásnak jövendőbelijéről hamar vége szakadt. Az éjszakát, amikor a lovagteremben atyja megcsonkított tetemét látta kiterítve, sosem felejti el. Azt hazudták neki, egy úri vadászaton lelte halálát, valami fenevad által. Atyja kétes ügyeiről, tisztázatlan tartozásairól és becstelen tetteiről azonban hamarosan furcsa szóbeszédek kaptak szárnyra és családja egyszerre vált megbélyegzetté, apja emléke lemoshatatlan szégyenfolttá. Forró vére nem engedett neki tétlenséget, és fiú örökös nem volt, ki bosszút álljon a gyilkosokon,így hát egy este magához vette szeretett apja páncélját és kardját, rövid búcsúlevelet írt anyjának, majd egy lovat elkötve nyakába vette az országot, hogy tisztára mossa családja becsületét.

Egyéb információk:

Inkább elszánt, semmint jó harcos, talán nincs is tisztában fegyverzete értékével és különlegességével. Bár titokban vívóleckéket vett a kastély fegyvermesterétől, alkatán látszik, hogy nem szokott hozzá, a vértviseléshez.