Mackenna Frÿen
(1. szintű Vajákos)
Nem:
Azonosító: #228

Külső és belső tulajdonságok:

Fiatal, alig 17 esztendős lány áll előtted. Törékeny alkatú, de a női idomoknak nincs híján - kellemesen kerekedik mindenhol, ahol a férfiszem szívesen időzik. Törékenységét alacsony termete csak méginkább kihangsúlyozza, már-már gyámolítani kívánná, aki csak látja őt. S e vágyat csak fokozhatja kedves mosolya, és végtelenül ártatlan megjelenése. Nehéz volna bármi rosszat feltételezni róla - valakiről, kinek ilyen kedves mosolya, és ilyen ártatlan tekintete
van? Még úgy is, hogy szemei különösen szokatlan, csaknem borostány színt öltöttek. Gesztenyebarna, egyenes szálú haja a válla alá ér, s általában hagyja, hadd játsszon vele szabadon a szél. Megjelenésére, s így ruhazátára is mindig ad. Szereti a finom kelméket, ahogy az ékszereket sem veti meg. Vagyonosabb polgárleányt idéz öltözködése.

Alapvetően kedves és segítőkész az idegenekkel, legalábbis mindig ügyel rá, hogy ezt az arcát ismerjék meg. A vidám mosoly gyakori vendég az arcán, de hogy valójában mit forgat a fejében, azt többnyire megtartja magának. Néha oly sok a gyűlölet benne önnönmaga és a világ felé is, hogy csaknem önmaga is megriad tőle.

A karakter pontértékei:

1.szint TP: 0
Ember, Vajákos Osztály, Boszorkány

Erő: 3 -2
Ügyesség: 9 0
Egészség: 6 -1
Karizma: 13 +1
Bölcsesség: 18 +3
Intelligencia: 18 +3

░░░░░░HARC░░░░░░
Támadás: 1d20 - 2
Célzás: 1d20 + 0

Fegyverjártasságok: Parittya, Rövid íj

░░░░░░MENTŐK░░░░░░
Kitartás: -1
Akaraterő: 5
Reflex: 2

░░░░░░VÉDELEM & ÉP & MP░░░░░░
VO: 10
EP: 16
MP: 16

░░░░░░KÉPZETTSÉGEK Alap 1 + 10░░░░░░
- Mágiahasználat - Goetica 1d20 + 4
- Mágiahasználat - Boszorkányság 1d20 + 4
- Mágiahasználat - Átkok és rontások 1d20 + 4
- Gyógyítás 1d20 + 4
- Jelek olvasása 1d20 + 4
- Koncentráció 1d20 + 4
- Megfigyelés 1d20 + 4
- Méregkeverés 1d20 + 4
- Tudás - Növények 1d20 + 4
- Tudás - Okkultizmus 1d20 + 4
- Előadás 1d20 + 2

░░░░░░ELŐNYÖK░░░░░░
Angyali kisugárzás 3 pont:
Kicsi, törékeny és csinos, ráadásul arany keze van a gyógyításhoz - ugyan ki feltételezne rosszat felőle?

Gyorsan gyógyuló 3 pont;
Szívós 2 pont:
Vannak előnyei is annak, hogy az ember lánya beírja a nevét a Fekete Könyvbe. Nem, csak félelmetes varázshatalommal ruházza fel őt a szentségtelen szolgálat, de különös gyorsasággal épül fel bármilyen sebből és betegségből, sőt ami azt illeti, nehezebben is éri utol bármiféle nyavalya.

Szerencsés 4 pont:
Különösmód sikerülnek a dolgai, a sors néha a legváratlanabb helyzetekben is kisegíti. Játékülésenként 2x újradobhatja egy sikertelen dobását, és a mesélő a jobb értéket veszi figyelembe.

░░░░░░HÁTRÁNYOK░░░░░░
Átkozott (paktum a Sátánnal) 4 pont:
Mackenna szerződést kötött a sötétség urával a hatalmáért cserébe. Megkapott minden tudást az ördögtől, olyan sötét varázslatok birtoklójává vált, minek tudása csak kevesek kiváltsága lehet. Cserébe minden holdtöltekor szolgálattal tartozik a Gonosznak - amit kér tőle, azt Mackennának teljesítenie kell. Ha a lány megtagadja a szolgálatot, kegyetlen megtorlásban részesül.

Bűnöző 3 pont:
Az első szolgálat volt mind közül a legförtelmesebb. Egy egész falu élete szárad a lelkén - mégsem érez miattuk bűnbánatot. Minthogy nem maradt, aki bevádolhatná, úgy sejti ezt a titkot magával viheti a pokolba.

Felismerhető 2 pont:
Szemei ritka színben játszanak, borostyán árnyalatot kaptak, mely általában inkább barnába hajló, de ha bármilyen tűz fénye tükröződik rajta, úgy egyértelműen sárgásnak látszik. Az, hogy valaki az ördöggel köteleződik el, mindenképpen nyomot hagy az emberen, s rajta ez ilyesformán mutatkozott meg.

Fóbiás 2 pont:
Nem szenvedheti az Egy Igaz Hitét, és annak semmilyen kegytárgyát. Ódzkodik a szenteltvíz, vagy a naplándzsa érintésétől, s kétségkívül nem az a templombajárós fajta.

A karakter története:

Felvégen látta meg a napvilágot egy kicsiny bányász faluban, közel a Karagáj határhoz, a Sárkánygerinc röghegységének lábánál, Álmoskőn. Édesanyja már fiatal leányként beavatta őseik hagyatékába: e földet valaha az a'chiád törzs lakta, s az ő családjának női leszármazottai egészen hozzájuk vezethető vissza. Bár a bevonuló egrónok és zarowariak leigázták s csaknem kipusztították a népét, akadtak néhányan, akik túléltek, és beolvadtak - de sosem felejtették el, kik ők. Több ezer éves tudásukat pedig a gyógynövényekről és gyógyításról anyja vele is megosztotta. Megtanította, hogyan gyógyítsa a testet és a lelket, s hogy mely növény, gomba, sőt, olykor egyes állatok nedvei mire valóak. A falusiak gyakran keresték fel házukat, ha gyógyító italra, kenőcsre volt szükségük, de sokszor jöttek talizmánokért, jóslásért is.

Az anyja, Sigrid már ideje korán felfedezte leánya fogékonyságát a mágia iránt, s szerette volna, ha tehetségét felvirágoztathatja. Amikor a falu templomába új, fiatal pap érkezett - leváltván öreg hittársát, ki utolsó leheletéig a falu szeretett lelki pásztoraként élt közöttük -, Sigrid tanítványul ajánlotta az akkor 13 éves leányát, az Egy képviselője azonban elutasította Mackennát. Azt mondta, "leányodban nincs meg a kellő szentség ahhoz, hogy klerikussá neveljük", s a tehetséget is hiányolta belőle. A valóságban azonban nagyon is érezte a leányban azt a szunnyadó erőt, mit magában oly keservesen kevésnek talált, s a tudat, hogy még egy bányászfalu kócos, koszos bakfisa is több mágikus képességgel rendelkezik, mintsem ő, ki nemesi házat hagyott hátra, hogy az Egy szent szolgája legyen, brozasztó irigységet keltett benne. Rossz szemmel nézte ettől fogva az özvegy asszony és leánya ténykedését a faluban, s prédikációi során mind inkább ellenük szólt.

Egy nap aztán eljöttek értük. Az anyja előre látta. Kezébe nyomta a legféltettebb feljegyzéseiket tartalmazó könyvet, és kizavarta a házból. Mackenna a közeli erdő rejtekéből nézte végig, mint gyűlik a falu népe a házuk köré, élén a pappal. Hallotta, hogy az anyja szelíden próbálta győzködni az ismerősöket, barátokat - mindazokat a kedves arcokat, kik most részvéttelenül, vagy éppen zavart közönnyel fordultak el tőle. Az anyját a közeli folyóban vetették vízpróba alá. Semmit sem tehetett érte, és a keserű fájdalom úgy érezte, felőrli minden akaratát, és kiéget belőle minden életet.
Úgy érezte, bármit feláldozna érte, hogy megfizessen anyja igaztalan haláláért.

Gyász fűtötte, keservesen sötét fohásza legnagyobb meglepetésére meghallgattatott. Űzött vadként bújt az erdő mélyén, hogy a falu népe ne akadhasson a nyomára, s egy elhagyatott barlangban kucorgott gyengén pislákoló tábortüzénél, száműzetésének sokadik napján, kimerülten és elárvultan, csaknem minden erejétől elhagyatva már, amikor eljött hozzá Ő. Érkeztét a lángok megelevenedése jelezte. Az árnyak megnyúltak és elmélyültek, s noha nem látta egyértelműen az árnyékokban mozgó entitást, és a nevét sem árulta el, valahogy pontosan tudta, hogy ki érkezett hozzá. A Sátán mindig tudja, mikor a legsebzettebb a lélek, és minden szava balzsam volt a leány fájdalmára.

Amikor a Fekete Könyv testet öltött előtte, Mackenna saját vérével írta bele a nevét, ezzel elkötelezve magát az ördög szolgálatára, s cserébe a Sátán feltárta előtte mindazon titkokat, amelyekkel sötét hatalomhoz juthat az anyagi világban, s oly keveset kért csak cserébe: bosszút. Merje megélni a leány a bosszút, amire vágyott.

Álmoskő népe tűz által veszett el, midőn mindenki szentmisére gyűlt a templomba. Annak kapuját valaki orvul rájuk zárta, sőt el is torlaszolta, míg a szentmise tartott, s aztán tűz ütött ki.

Mackenna háta mögött hagyta eztán hamuvá lett otthonát, és vándorló gyógyítóként és jósként kereste kenyerét. Nem is rosszul, ami azt illeti. Anyja hibájából tanulván, ki szabad szájú, csipkelődő, büszke asszony volt, szelíd és megnyerő álarcot öltött, hogy véletlenül se juthasson az ő sorsára.

Utazásai során hírét vette egy kastélynak, mi egy köddel borított szigeten kapuját bárki előtt kitárja, ki elég bátor hozzá, hogy meglátogassa. Kíváncsiságát felszította a megannyi szóbeszéd és legenda, mely az állítólag elátkozott épület köré fonódott, úgy döntött tehát, megnézi magának.

Egyéb információk:

Famulusa egy síró lappantyú, aki a Nefris névre hallgat.
Ezen kívül saját készítésű főzeteit és kenőcseit is mind magával hozta, ahogy porított orvosságait is. Na meg az elkészítésükhöz szükséges felszerelést: forralót, kiöntőt, tégelyeket, még néhány üvegből fújt ampullája is van, amikre különösen büszke.

Vagyon: egy vékony, ezüst karkötő (1 ezüst az értéke)
4db ezüst érme
8db réz érme