Mizette
(Zöldfülű Bérgyilkos)
E-mail: klara.hortzek@gmail.com
Nem:
Azonosító: #210

Külső és belső tulajdonságok:

Filigrán és törékeny hölgy benyomását kelti, aki a húszas évei elején járhat. Haja szőke-fehér, bőre vértelennek tetsző holtsápadt, ami olyanná teszi, mintha mindig beteg lenne. Ha felvett szerepe engedi, a sminket sem veti meg. Vonásai nemesek és hűvösek, szemei fénytelen borostyánszínűek. Állapotából adódóan teste hideg, így kerüli az érintkezést. Öltözete általában álruha (van neki néhány), csak nagyritkán viseli a rend által adott fekete bérgyilkos öltözetet. Derekára a testvériség jelképe van tetoválva: a saját farkába harapó világsárkánykígyó, az Ouroboros.
Munkája miatt gyakorta felvesz különféle tulajdonságokat, igazi énjét igyekszik elrejteni. Alapjában véve álnok és fondorlatos, de a saját maga által hozott és testvérisége törvényeit betartja. Minden élőt megvet, ellenben igyekszik rájuk semleges tényezőként tekinteni. Ám, amikor már úgy érzi, nem tűrheti őket maga körül, akkor napokra elzárja magát a világtól.
Alapvetően kifinomult lélek, aki gyorsan fel tud lángolni, viszont hamar ráun a dolgokra. Célorientált és kötelességtudó. Feladatait törekszik a lehető legpontosabban végrehajtani. Melankóliára hajlamos természete van, viszont ilyenkor egyedül saját léte fölött mereng. Másokat nemigen vesz számításba, érdektelen sorsuk iránt. Nem sok mindent élvez,(az irodalmat, az anatómiát és a zenét például kedveli,) de egy valamit mindennél jobban: ha a célpont likvidálása kihívást jelent. "Élet"célja rendje természetéből fakad: hatalmassá és erőssé válni, hogy egy nap, ha kell Leviatán félretételével, megalapítsa saját szervét.

A karakter pontértékei:

Erő: 1+2= 3
Ügyesség:1+4= 5
Állóképesség: 1+1=2
Mentalitás: 1+1=2
Szakértelem: 1+0=1

((színjáték, titkosírás, szabadulóművészet, csendben mozgás, zártörés, úszás, kötélhasználat, hazugság, alkudozás, megfélemlítés, kalligráfia, kartográfia, meggyőzés, kántálás, városismeret, etikett és illem, hamisítás, geográfia, címertan, hangszeres zene [hegedű, csembaló, spinét, orgona, furulya, hárfa], álruha, becslés, sötét praktikák, anatómia, történelem, toxikológia, hasbeszélés, vallásismeret, elsősegély))

VÉK: 7d10 +pajzs
VÉT: táv+5d10 +pajzs
TÉK: 8d10 +fegyver
TÉT: 7d10 +fegyver
EP: 13
MP: 3

((fegyverei: tőrök [+2TÉK], ikerpenge [+4TÉK], párbajtőr [+3TÉK], számszeríj [+4TÉK])) – a tőrök mindig combjához erősítve, más fegyverek esetiek

((védelem: bérgyilkos öltözet [könnyű vértezet]: alkar- mell- has- lábszárvédőkkel [+2VÉK], ujjakon levő acélgyűrűkkel [pusztakezesharchoz – olyan mint egy boxerrel harcolni] +1TÉK))

A karakter története:

Lucia Lestat. Sigrid von Stein. Rapture Highmore. Genevere Mallor. Emilia Devonshire. Arora le Doux… és az inkognitók sorát lehetne még folytatni. Ennek a teremtménynek talán nincs is igazi neve. A Mizette áll a legközelebb hozzá, de azt sem érzi sajátjának.

Az Újjászületést megelőző időkre nem igazán tud visszaemlékezni, viszont
Leviatán szerint ez így szükséges és helyes. Ha nagyon megerőlteti magát, visszatud emlékezni egy-pár képre és érzelemre előző életéből…
….az unalomra…
…egy vörös drapériás szobára…
…a dühre…
…a félelemre…
…egy vérbefagyott ifjúra…
…ahogy egy óriási építményt lángok falnak…
Egyszer mesélte el neki Leviatán, hogyan talált rá egy viharos éjjelen egy elhagyatott temetőben, félholtan, de hogy miért mentette meg és vitte a testvériség elé, hogy besoroztassa, arról soha sem beszélt. A Mizette nevet is ő adta neki, amikor Újjászületésekor kisegítette a vérrel telt üstből. Ekkor volt vele a legszemélyesebb. Soha aztán.
Körülbelül harminc esztendeje történt mindez. Azóta sok tanulással töltött év múlt el. Mindent meg kellett tanulnia, éppen a járást és a beszédet nem. De történelmet, anatómiát, hermetikát és még sok minden mást is. Mikor pedig eléggé kiműveltnek látták hozzáfogtak a fizikai kiképzéséhez is.
Aztán Leviatán egy nap félrehívta nővérei közül és átadta neki amulettjét, adott neki egy általuk lecsöndesített lovat, ellátta pár hasznos tanáccsal és kiadta első megbízását. Annak teljesítése után a rend egyik utazó ügynöke lett. Azóta országról-országra jár és végez a megadott célpontokkal.

Egyéb információk:

Mizette egy magasabbrendű élőholt, körülbelül egyszinten egy vámpírral. Teste hűvös, nem eszik és csak mértékkel ihat. A napfény gyengíti, de meg nem öli. Nem érez félelmet. Szentjelképpel egy igazhívő elüldözheti. Felszentelt földre nem léphet. Nincs anyagcseréje. Teste regenerálódik. Nyelvkaméleon.

Mizette a Halhatatlan Testvériség viszonylag új tagja. Ez a rend isten tudja, mióta jelen van a világon és teljesíti a bosszúvágyók kéréseit. A bosszúvágyónak tehetősnek kell lennie és el kell végeznie a Rettegett Szertartást, hogy magához hívjon egy valakit a rendből. Amint az megjelenik (néha napok múltán) meg kell neveznie áldozatát és előre ki kell fizetnie a kért összeget. A bosszú beteljesedésével a megbízón megjelenik egy varázsos pecsét, ami jelzi, hogy a Halhatatlan Testvériség feladata bevégeztetett, de ő immáron felelős egy emberi életért.

A Halhatatlan Testvériség óriási hálózattal rendlelkezik, de léte nem nyilvános. Csak a műveltek ismerik és ők is kételkednek benne. Azonban, kinek szívét gyűlölet mételyezi és hajlandó kipróbálni a szertartást…van esélye, hogy megjelenik valaki.

Játéktéren viselt álcája:
Evangeline nővér. A nővér egy clarisszinda apáca (gazdag leszármazottak rendje, csak engedelmességet és tisztaságot fogadnak, szegénységet nem – például stipendiumot is kapnak. ispotályos rend.), aki származását tekintve lysvellée-i, de szülei gyermekkorában elköltöztek Zarovarba, igazhívők lévén, közel akartak lenni a Szentatyához. Őt gyermekkorában aztán beíratták a clarisszindák nevelőintézetébe, hogy hasznos tudományokat és vallásos életvitelt tanulhasson. Tizenéves korában aztán egy kórság elvitte mindkét szülejét, a rend pedig magához vette, mint árvát (a vagyon megkaparintásával persze). Később letette a fogadalmat eldobta világi nevét (Victorine) és felvette a szerzetősnői céljait legjobban hirdető Evangeline nevet. Zarovarból aztán az egrón határra kérette magát. Ám egy ott ápolt generális gyanús körülmények közt megesett halála tönkretette idegeit, így az ottani rendfőnökasszony kénytelen volt elküldeni Zubogóba. Azóta is ott szolgál. [a fenti élettörténet természetesen nem igaz, csak Mizette találta ki, hogy eladhatóbb legyen a szerep.]

Evangeline nővér kedves, elszánt és bátor fényhitű. Mindenkihez van egy jó szava vagy egy őszinte mosolya. Legnagyobb fájdalmára mágikus képességei nincsenek, s ezt azzal magyarázza, hogy az Egy tudja, hogy annak idején kényszerből választotta őt. Bátor cselekedeteit azzal magyarázza, hogy igyekszik bizonyítani istenének, hogy méltó áldására.

Evangeline nővér Mizette igazi arcát viseli.

Ruházata és felszerelése: apácaruha [csipkézett fekete habitus, amit egy többcsatos bőrből készült fűzőszerű öv köt át. az övről lelóg még egy vékony fekete szalag, amire két csomót kötöttek. a két csomó az engedelmességi és tisztasági fogadalmat hirdeti. jobb karján csatos bőrkarszalag, rajta az apácarend jele, szent klarissza vörös keresztje, fehér körben. skapuláréja tisztafehér anyag, főkötője alatt eltűnik szőke haja. nyakában rózsafüzér: szent klarissza keresztje aranyszínű fémből, benne a fényesúr mindenható szeme. lábán finomtapintású fekete harisnya és kényelmes cipő vagy csizma. kezén még nyáron is kesztyű], harisnyáján mindkét oldalán tőr [nem furcsállná azt senki, ha látná azokat, hiszen kellhetnek bármilyen kényes operációhoz…], övén négy üvegcse. [háromban igazi szentelt víz, sebtisztításra, az utolsóban méreg.] kesztyűje alatt gyűrű lapul. övére csatolhat ezen kívül még egy tarsolyt, melyben kényelmesen elfér egy kisebb alapvető elsősegélykészlet, zsebkendő és pár érmécske.

Varázstárgyak.
Kommunikációs amulett. Oda-vissza működik, de csak indokolt esetben keresheti fel a rendet. Afféle „hologram” elven működik.

Alakváltó-gyűrű. 1 MP-ért Mentálszintjének megfelelő napig felvehet egy humanoid testet, amit már látott és megfigyelt. Ruhája nem változik.