Nymphedril
(Zöldfülű tündér)
Nem:
Azonosító: #205

Külső és belső tulajdonságok:

Alacsonynak számít az emberek között, alig 155 cm magas. Filigrán alkat és légies kecsesség jellemzi. Törékeny virágszál, aki éppen ott gömbölyödik, s éppen csak annyira, ahol és amennyire kell. Hosszú, dús fekete pillái alól smaragdzöld szempár vet rád igéző pillantást. Íriszének mélyén arany pettyek bújnak meg, különös belső izzást kölcsönözvén az igéző szempárnak.

Bronzvörös, hosszú haja akár a selyem, egészen feneke alá ér - soha kócosnak, ápolatlannak nem láthatod. Bőrén fehér, erdei motívumok vékony, esztétikus képe cikornyál, noha varázstalan ember ezt sosem láthatja rajta... hisz bűverővel bírnak, afféle passzív varázserővel, mely eredendően teszi őt vonzóvá minden, az ellenkező nem képviselőjének szemében. Ki a mágia útján maga is jártas, látója lehet e jeleknek, s természetes vonzerejük alól egyszerű mentál próbával (csz 4) szabadulhat, noha e vonzalom nem veszélyes, éppen csak biztossá teszi számára, hogy minden eleven férfiú szeme legalább egyszer megakadjon rajta.

Ruhája lameraeből szőtt selyem, mely pókfonál és csalánrost felhasználásával készül. Ezüst-zöldes anyaga simulékony tapintását csak kevesen ismerik, s még az elfek sem képesek oly finommá munkálni, ahogyan a tündérbűbáj bolondítja a szálakat.. Lenge, csaknem ledér, de takar, ahol kell. Légies anyaga a legkisebb mozdulattól is lágyan lebben.

Jelleme nehezen kiismerhető.. talán ő maga sem tudna pontos képet festeni magáról. Vágyja a szerelmet... de ő maga képtelen szeretni. A szíve üres, és az űrt mások szívével tölti ki...hideg kőszíveket hagyva maga után, mert azt az űrt, amely az ő mellében lüktet, nincs halandó, aki betölthetné.

A karakter pontértékei:

Erő: 1
Ügyesség: 2
Állóképesség: 1
Mentál: 7
Szakértelem: 1

ÉP: 12
MP: 8

TÉK: 3, nincs fegyvere
TÉT: 9+2 (piciny köpőcső, apró mérgezett tüskékkel)
VÉK: 3, nincs pajzsa, se páncélja
VÉT: 2+táv

A karakter története:

"- Úgy fázom...!
- Hogy kerülsz ide, húgom..?
- Elhagytak. Eltévedtem. Szomjazom...! Segíts nekem! Ne hagyj magamra!
- No, jöjj, lelkem..
Pille súlyt emel a mázsás zsákokhoz szokott férfikar, s meleg köpennyel takarja be a tél fogaitól elgyötört filigrán, gyönge ruhájában csaknem mezítelen leányalakot. Alig is süpped mélyebbre tőle széles csizmájának talpa a frissen hullott hóba. Némán figyel az erdő, s néma a leány is. Csak a szeme... a szeme az, ami oly elevenen kapaszkodik az ő tekintetébe. Be szép arany pettyek izzanak a mélyükön.. egészen megigézi.. Úgy szorítja magához, mire otthonának ajtaját belöki, mint, ha a világ legdrágább kincsét dajkálná karjaiban.
- Te nem hagysz el engem, ugye..?
A leány hangja oly finom, oly lágy, benne a lappangó, bizonytalan félelem a férfi szívébe mar. Dehogy hagyná magára, hisz még csak most lelt rá földi boldogságának eleven tüneményére!
- Velem maradsz..?
- Veled, galambom..!
- Örökre..?
- Örökre!
És a cseresznyepiros ajkak földöntúli boldogsággal húzódnak mosolyra. A férfi majd' megőrül értük.
- Szeress hát.. örökre!"

Kevés mese említi a tündérek népének árnyoldalát. Kevesen emlékeznek meg azokról a halálos szépségekről, akik az erdő mélyére csalják a férfiembert, táncaikkal, dalaikkal, mesés ünnepélyükkel megbolondítják, megrészegítik, majd örök szerelemre kárhoztatják, és egészen kiszipolyozzák...

Úgy tartják, hajdan egy szép szerelmes leány megszakadt szívéből születtek, amint ő elveszejtett kedvese után az erdőbe szaladt, és keserves fájdalmában a szíve-lelke ezer darabra törött. Igaz szerelem volt az. Eleven kínt okozó. Az ő fájdalmából fénylettek elő e gyönyörű leányok. Vágyják a szerelmet, mindenük a férfi szíve, de ők maguk soha többé nem képesek szeretni.

Azt is mondják, feledésbe merültek már. Hogy miután az emberek rájöttek, mily veszedelmes csalárdság lapul az erdő fái között, varázslók és mágusok segítségét kérték, hogy az asszonyok megóvhassák férjeik szívét a kővé dermedéstől. A mágusok pedig eljöttek, és meglelték a módját, miként kényszeríthetik a leányokat a férfiak szabadon bocsátására - majd pedig megtisztították az erdőt.

De azt is mondják, hogy egészen soha ki nem vesztek a világból... és valahányszor egy leány szíve összetörik, csillag-könny hullik le az égből... hogy a földön ragyogva felöltse tündéralakját, és beteljesítse azt, aminek fájdalmából megszületett.

Harmatföld felett a közelmúltban az ég újra csillagot könnyezett. És Nymphedril megelevenedett e földi létben...

Egyéb információk:

Nymphedril egy tündér, öröklött tudással és vele született bűverővel.
Emberi alakjában legfeljebb hegyes fülei árulkodnak fajtájáról, bár sokan összetévesztik az elfekkel emiatt.

1MP felhasználásával képes azonban ragyogó, diónyi fénygömb alakját fölvenni, éppen olyat, amilyenben megjelent valaha az erdők mélyén. Ebben az alakban bűvölni képtelen, s nehezen megfogható, vagy eltalálható, de csapdába ejthető: a falakon nem tud átlebegni. Tündéralakját akármikor visszanyerheti, persze, csak ha nem került olyan helyre, ahol az alakváltás után nem férne el. Beszélni képes ugyan, de halandó füle aligha hallhatja, mit mond ilyenkor, s inkább csak távoli csilingelésként érzékeli. (Ebben az alakban Alap Tulajdonságaiban az Ügyesség értéke helyet cserél a Mentállal, mindaddig, míg fénygömbként létezik)

Létezésének lételeme, hogy a másik nem képviselőit magába bolondítsa, szerelmüket megkösse, szívükből az életet magáénak tudhassa. Ha holdforduló úgy múlik el, hogy egyetlen férfi szerelmes ölelését sem érezhette, kifakul és eltűnik e világból.

Egyetlen fegyvere egy kis köpőcső, amelybe 6db tövis fér, melyeket Özvegypók mérgébe áztatott. A méreg nem halálos, de fájdalmas izomgörcsöket okoz a véráramba jutva, -3 értékkel csökkentve az elszenvedő ügyességét, míg a szervezetéből ki nem ürül a hatóanyag. A sikeres lövéstől számítva a 3. körben kezd el hatni, és 3 órába telik, míg az emberi szervezet lebontja. Nymphedrilnek jelenleg 6db mérgezett tüskéje van, ha ebből felhasznál önnön védelmére, újakat kell készítenie.(Sikeres szakértelem és mágia próba ellenében, egy nap egyszer próbálkozhat - Mágialistában részletezve) A köpőcsövet a ruhája derekán megkötött selyemövben rögzítve hordja.

Nymphedril gyenge pontjai, amelyeket megtudhattak róla...: (KM-eknek elküldve)
-
Mágialista: (KM-eknek elküldve)
-