Urgholkhai
(Boss)
Nem: Férfi
Azonosító: #183

Külső és belső tulajdonságok:

Fajtársaihoz képest ösztövér és alacsony, gacsos lába nem menetelésre, vagy préda űzésére termettek. Pofáját, testét nem ékesítik halálos viadalban szerzett hegek, agyarát sem feni meg ellenség csontján, de tekintete kegyetlen intelligánciáról árulkodik. Gerince meghajlott a temérdek fájdalmas szertartás során, mikkel a szellemek jóindulatát az évek során elnyerte. Köntösét az alvilág és felvilág tucatnyi vadjának bőréből, prémjéből, tollából, pikkelyéből fércelték össze, díszei közt ott vannak sámán őseinek koponyái felfüstölve, bőrszíjra fűzve, s a szellemek fétisei, miknek pártfogását bírja. Övén kőből pattintott áldozókés, mellette buzogánya, mely valami roppant méretű bestia combcsontja lehetett hajdanán. Botján csontfüzér, kolomp, csergő hangja segíti a révülésben.
Ravasz és alattomos, nem hiába falkájának szellemi vezetője. Haragját még a harcosok sem vívnák ki maguk ellen. A falka őseinek emlékezetét, énekeit, a hősök tetteit mind ő tartja számon, ahogy a csaták és vadászatok előtt is ő kéri a szellemek jóindulatát övéire, vagy épp átkát az ellenségre.
______________________________________________________
Jelenleg: majd 2,5 méter magas, 200 kg-os kifejlett hímork, ki övéi között is tekintélyesnek számít combnyi vastag karjaival, acélos izomzatával,roppant agyaraival. Úgy fest, mintha ősi csatákat megörökítő freskóról lépett volna el az ork hordák rettegett haduraként, az ősi regék nemeziseként.Tekintete túlvilági lidércfénnyel izzik, testét elkoszlott, sármocskos ruhacafatok fedik, körülötte mintha vékonyabb volna a valóság szövete, kiszürkülnek a színek és a levegő is remegni látszik.

A karakter pontértékei:

Erő: 10
Ügyesség: 7
Állóképesség: 10
Mentalitás: 1
Szakértelem: 0
Ték: 17 +3 (buzogány)
Vék: 17
Tét: 11
M:
EP: 26

A karakter története:

Egy pária falka sarjaként került a Vonítók törzséhez, miután népét egy zsákmány szerző hadjáratban kiirtották. Kicsiny volt és csenevész, nem volt méltó rá, hogy a többi vakarékhoz hasonlóan megöljék, nehogy később bosszút állhasson az övéiért, a wargok közé lökték, legyen rabszolga belőle, ha megbírja majd a szerszámot, már ha a farkasvadak meg nem eszik előbb. Ám pár nap múltán az ádáz csatafarkasok már lesték a kis korcs minden szavát, a Vonítók sámánja így figyelt fel a kölyökre. Éles eszéért maga mellé vette, és miután az öreg elpusztult és testét a falka tagjai szertartásosan elfogyasztották, már nem volt kérdéses ki örökli annak helyét.
Éveken át gyarapodott hatalma, teste és hangja világok közti kapuként szolgált, mígnem pár hónapja jósálmot küldtek neki a szellemek. Megmondták,hogy a Vonítók egyik legendás hősének, Wrambaghtrghagnak, a Tiprónak sírját a veres emberek földjén veszély fenyegeti. A hérosz nyughelyét idegenek fogják feldúlni, nagy gyalázatot és balszerencsét hozva ezzel a törzsre. Elindult hát, hogy a túlvilág iránymutatásával fellelje a sírt, megbüntesse a fosztogatókat és békülést hozzon a hős feldühített szellemének.
___________________________________________________
Miután a sámánt megölték, utolsó leheletével Wrambaghtrghaghoz fohászkodott, teste így átlényegült és a hadúr avatárjaként tért vissza az élők világába, hogy győzelemre vezesse törzsét.

Egyéb információk:

A kisebb szertartások nem igényelnek tőle mágiapont befektetést, ezeknek kézzel fogható hatása a fizikai világra nem feltétlenül van. Tényleges mágiája főként az elrettentést és az ellen megbüntetését célozza
Holtak megelevenítése: 3 MP-30 m körben felébreszti az élőholtakat (a kis és nagyhatalmúakat egyaránt) de irányítani nem képes őket
Ragály: 2 MP- érintésével kórságot ragaszthat bárkire, mi természetes lefolyású betegség (jellege megbeszélés szerint)
Posvány: 3 MP-30 m körben megfertőzi a földet, a nővényzet természetellenes gyorsasággal erothad,a talaj ingoványossá válik,megsüllyed az épületek alatt, mi kedvelt televénye lesz a férgeknek, káros kipárolgásoknak.
Szipoly: érintésével elszívja az életerőt bármilyen élőlényből, hogy magát gyógyíthassa vele. 1 MP=2EP, 2 MP=4 EP, 3 MP=6 EP. Befektetett mágiapontnyi körig kell az áldozatot érintenie.
Rothadás: 2 MP -tekintetével elrothasztja ellenfele húsát, pokoli fájdalmat okozva ezzel (1d4-es sebzés)
Révülés: 1 MP - transzba esik a szellemek tanácsát, jóslatát, útmutatását kérve, mik egy adott kérdésre válaszolnak (hogy helyesen, vagy helytelnül, nem mindig egyértelmű)
Vérkör: 2 MP - egy adott terület köré vérből kört rajzol, így az adott fajba tartozók, miknek vérével a kört meghúzták, nem léphetik át azt. (Tapasztalt mágiahasználók képesek a varázslat felfejtésére 3 MP befektetésével)
___________________________________________________
Az avatár már nincsen birtokában a sámán varázserejének.