Ramon Trevelore
(2. szintű Szerencsevadász - Ördögi borbély)
E-mail: dildow@freemail.hu
Nem: Férfi
Azonosító: #162

Külső és belső tulajdonságok:

Megjelenése mindig kifogástalan, öltözéke egyszerű, hivalkodástól ment, de szabása a legújabb divatot követi és csakis a legfinomabb kelmékből. Gyengébb női szíveket megdobogtató ábrázata mindig gonddal borotvált. Állandóan finom parfümillat lengi körbe,már messziről jelezve közeledtét, s védjegyként hirdetve ottjártát. Eszközeit (mik kizárólag nemes anyagokból valók: ezüstből,cetcsontból,teknőchéjból,ébenfából) mindig magánál hordja kézre való bőriszákjában. Bár a késsel felettébb jól bánik -már-már zavarbaejtően jól- azt sosem látni azt nála, legfeljebb egy míves tőrt hord oldalán.
Tökéletes úriember, a jómodor és stílus nála mindeneknél előrébb való. Munkájának tökéletességére (és hírnevére ezzel együtt) kínosan ügyel, nem véletlenül nevezik értőbb körökben művésznek, s nem csak egyszerű iparosnak. Mesterségének természete kényes, hiszen érdemes urak oly közelségbe engedik magukhoz pengével a kézben, mi ugyancsak nagy bizalmat feltételez. Nem csak borotvál, fogat is húz, ha a szükség úgy hozza, s enyhíti a fájdalmat, mit a legbüszkébb hadfi is szégyell. Parókákat és flastromokat készít, hogy jótékonyan leplezze az idő múlását. Párbajnál segédkezik és ellátja a sebeket, mik becsületből és becsületért fakadtak, így diszkrét gazdája az urak legféltettebb titkainak is. Szolgálatait egyetlen magára valamit is adó nemesember sem nélkülözheti, megtanult hát rászolgálni e kitüntetett bizalomra.

A karakter pontértékei:

Erő: 9 +0
Ügyesség: 12 +1 Kezdeményezés +4 Aljas: orvtámadáshoz +2d4 sebzés
Egészség: 9 +0
Karizma: 12 +1
Bölcsesség: 15 +2
Intelligencia: 10 +0

Tám: +1
Célzás: +2
Reflex +4 Akaraterő +2 Kitartás +0
EP: 16
VO: 11
MP: 5
Gyógyítás +4 Osonás +3 Varázshasználat +4 Lovaglás +3 Hallgatódzás +4 Megfigyelés +4 Zárnyitás +4 Szabadulóművészet +3
Fegyverek:
Tőr: 1d6 *2 (2 db, az egyik rejtve)
Kés: 1d4 (valójában borotva-rejtve)
Dobótőr (4db) 1d4 19-20*2 10’ (szintén rejtve)
Varázslatok:
Töltés: Szexualitással (NJK, JK, kijátszva vagy bemondva, mindegy)
Hátrány: minden alkalommal, mikor használja a mágiát, a bűvölt személyen kívül mindenki más, aki egy helyen tartózkodik vele, érzékelheti, hogy a szeme teljes egészében (bogár, írisz, szemfehérje) feketére változik, és ez jó fertály órát ki is tart. Nem szexi. Rohadt ijesztő.
Ramon ezentúl a lelkén visel egy jelet, mely szerint démonokkal cimborál, így a pokol tüzére való. Ez neki semmi előnyt nem jelent, hamarabb találja meg a bűn, ellenben fény jellegű pap áldása nem hat rá, és a lábát sem teheti ilyen templomokba vagy szent helyekre, ereklyéket nem érinthet. Nem ártanak neki, csak irtózik tőlük.
Ramon egyelőre nem nagyon érti, hogy működik ez, nem érti még, mennyi minden rejlik ebben a lehetőségben. Későbbiekben a mentál fejlődésével újabb képességeket fedezhet fel, de csak a bárd mágia, és annak is az illúzió-keltés vagy szexualitás körében.
1. Meggyőző érv: Ramon képes egyszerű parancsot adni valakinek, amit egy egyszerű érvvel támogat meg. Ehhez szükséges, hogy az illetővel szexuális aktust létesítsen, és az aktus és a parancs között fertály óránál több ne teljen el! A parancs bármi lehet, ami nem megy szöges ellentétbe az elszenvedő jellemével (jó jellemű asszony nem fogja a saját gyerekét megölni), vagy ami nem az elszenvedő életét közvetlen fenyegeti (nem lesz öngyilkos). Az áldozat később emlékszik a parancsra, de nem érzi majd úgy, hogy mágia nyomására cselekedett volna. Fontos, hogy PARANCS legyen, ne pedig udvarias kérés, vagy rávezetés, rákérdezés.
MP: 2
Kijátszás pl:
Ramon behálózta az egyik kereskedő lányát, Annabelle-t. Annával kellemes órát töltöttek el, de Ramon nem a szerelem öröméért tette.
- Mondd el nekem apád hol tartja a széfet! Tudod hogy bennem megbízhatsz! Csak ellenőrizni akarom, mint az őrség egy tagja, hogy valóban biztonságos helyen van, nem pedig ott, ahol minden kókler megleli.
Anna a mágia hatása alatt gondolkodás nélkül elmondja, hogy hol van a széf. Hogy Ramon mit kezd ezzel az információval… ?
2, Új arc: Ramon képes valakinek az arcát, hajszínét, szemszínét, arcszőrzetét és hangját felvenni a saját neméből egy óra hosszára. A feltétele, hogy ismerje az illetőt (vagyis legalább vagy kétszer már találkozott vele, váltott vele néhány szót). Ez pusztán illúzió, amely mindenkire hat, nem fizikai átalakulás. Maga az új arc felvétele néhány pillanat pusztán. Az illúziót Ramon bármikor megszakíthatja, vagy visszaveheti, esetleg manapontért hosszabbíthatja. Ez esetben a sötét szemek az illúzió idejének letelte után jelentkeznek, akkor is, ha idő előtt megszakította.
MP: 1
Hátrányok: Bűnöző (3. szintű hátrány). A fiorissai tömlöctől megmenekült ugyan ifjú korában, de ha az invizíció fülébe jutna, hogy sötét körökkel paktál...

Előnyök: Gyönyörű (2. szintű előny). A hölgyek szaporábban pihegnek, elpirulnak a közelében.
Ismert (1. szintű előny). Úri körökben Zubogó szerte ismert, de Lorne várában és Sárkánykőben is szívesen látott vendég.

A karakter története:

Bölcsője egy fiorissai bordélyban ringott, apját nem ismerhette, de ámulattal tekintett minden betérő gavallérra, azt találgatva, vajon melyikük lehetett nemzője. Már korán elhatározta, egyszer ő is közülük való lesz, így amint tehette hozzálátott, hogy a semmiből váljon tehetőssé. Parittyás utcakölyökké vált, piaci kofák életének megkeserítőjévé, majd kisstílű tolvajból ifjúként a paloták árnyékában késelő brávó lett, hogy pár ezüstért tegye el láb alól azokat, kiknek útja náluknál hatalmasabbakét keresztezte. Mikorra kellő pénzt gyűjtött már szabadon udvarolhatott egy borbélymester leányának, Clarissának. A leány atyja nem nézte jó szemmel a fiatalok nászát, ám amikor Clarissát és születendő fiukat elvitte a gyermekágyi láz, az öreg belátta, hogy örökös nélkül az üzlet előbb-utóbb hitelezői kezére kerül. Mivel ifjú veje a pengén és szélhámosságon kívül semmihez sem értett, ám azokhoz kiváltképp jól, dohogva próbát tett vele és legnagyobb meglepetésére nem kellett csalatkoznia. Halálos ágyán már kifényesített cégért és prominens vendégkört hagyhatott örökösére. Ramont az évek során kézről-kézre adták grófok és bárók,míg végül egy külhoni főrang olyan ajánlatot tett számára, mit vissza nem utasíthatott: legyen személyes borbélya a messzi gyarmatokon. Eladta hát apósa műhelyét és követte ujdonat urát Heluaira. Évek teltek el, s hősünk szinte családtag lett a Pérez-ültetvényen, gazdájának legfőbb bizalmasa, tanácsadója, cinkosa ha kellett. Ám alig egy éve, hogy Pérez urat elvitte valamely trópusi kórság, így jobbnak látta, ha hajóra száll és új mecénás után néz, szerencséjét ezúttal Egroniában keresve.

Egyéb információk:

-Miután szentségtelen alkura lépett egy démonpárossal, a zubogói boszorkány gyülekezet tagjává vált és némi sötét hatalomra is szert tett. Ezt persze gondosan rejti, de igyekszik kihasználni minden lehetőséget, ami a hatalomhoz vezető lépcsőn minél feljebb segíti.
-Nemrég benősült Eraster Morten családjába, Adomány egy szerényebb földesúr veje lett, igaz, második felesége Margaret tragikusan hamar meg is halt, de apósával és sógorával (kivált annak asszonyával, Anhelával) jó viszonya töretlen.
-Gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki az Adomány északi részén, a Harmatos folyó túlpartján tevékenykedő Nyílhegy nevű rablóvezér haramiabandával.