Torrad Hallgrim
(Feltörekvő Várnagy)
E-mail: siratokapitanya@irj.hu
Nem: Férfi
Azonosító: #156

Külső és belső tulajdonságok:

Karvalyorra, fehérre mart jobb szeme és az azzal kontrasztot alkotó bal mogyoróbarnás szem kelt félelmet nem csak azokban, akik a ranglétlában alatta állnak, hanem néha még azokban is, akik felette. Átható, rideg tekintet, még a családja felé is... tekintet, miben sosem vendégeskedik sem könyörület, sem megértés, sem megbocsátás. Magas, majd' 2 méterével a legtöbb egron atyafi fölé tornyosul akaratlanul is. Testéről az idő vasfoga lerágta már a húst, inkább inas, sebei sokasága pedig gazdái vívott csatáit hirdetik. Hogy hány éves lehet? Sok szóbeszédet hallani, valakik azt mondják, még csak 60, ám többen beszélik, hogy már a 80. életévét fogja hamarosan taposni. Ősz, hosszúra hagyott, vékony szálú, töredezett, ritkás haja mégis kétséget sem zár ki afelől, hogy inkább ezen utóbbi lehet az igaz.

Kemény mint a szikla, rideg mint a vas és ugyanolyan rugalmatlan is. Dörzsölt stratéga aki a fél karját szívesen ott hagyja, ha győzelmet kap cserébe, most, így élete alkonyán. Az utolsó éveiben háttérbe szorult uralkodójához, nagyurához érzett hűsége, s előtérbe került családja és mindenekelőtt neve fontossága.

A karakter pontértékei:

Feltörekvő 5 alap + 14 osztott pont

Erő: 1 + 3
Ügyesség: 1 + 3
Állóképesség: 1 + 1
Mentalitás: 1 + 2
Szakértelem: 1 + 5

Védőérték-közelharc (VÉK): 6d10 + pajzs
Védőérték-távolharc (VÉT): táv + 4d10 + pajzs
Támadóérték-közelharc (TÉK): 8d10 + kard
Támadóérték-távolharc (TÉT): 7d10 + számszeríj
Egészségpont (EP): 15
Mágiapont (MP): -

A karakter története:

Nem. Nem nemesi születésű. Pedig mindenki úgy hiszi. A ritkás polgári réteg közepes osztályában nevelkedett. Apja kelmekereskedő, anyja jóhírű szabó volt valamikor még Borszék városában. Annyira jól ment nekik az üzlet, hogy egy mecénás megfizette nekik a Koronaékkőbe költözést, csak ne kelljen annyit utaznia a szép holmikért. Később a családi ügyeskedés kibővült a finom szappanok és illatos olajok tárházával, sőt még fésűt is lehetett kapni a szalonban! Mégis az apa elhatározta a legbiztosabban fizető helyre teszi be fiát: a katonaságba. Koszt, posztó, és pénz. Háború mindig is volt, van is, lesz is. Vagy Torrad volt alkalmazkodó, vagy az ég is erre teremtette, de akkora tehetsége volt a stratégiához, hogy királyi ösztöndíjban részült, amin a hadiakadémián kamatoztathatta tudását. Bár a tengeri ütközetekben sosem jeleskedett, mégis sikerült úgy manővereznie, hogy a túlerő csak éppen csépelte meg soraikat. Ezt azóta is tanítják az akadémián. Na nem így a szárazföldi hadakozást. Cseles ötletei, előtetervezése és szenvedélye a táblajátékok iránt mindig is elősegítette, hogy több lépéssel ellenfelei előtt járjon. Idős korában földet kis cölöpvárral ajánlott fel neki az uralkodó. Méltatlannak érezvén a "kegyet", elutasította azt, s szolgálatot kért a fontos kereskedelmi csomópont közepén fekvő Sirató várához. A nemes megörült az ajándéknak, ilyen jó hírű kapitánnyal senki sem meri majd megkérdőjelezni jogait ezen földek felett! Senki. Kivéve magát a kapitányt.

Egyéb információk: