Veronica de la Fuente
(Hős Kalandor)
Nem:
Azonosító: #117

Külső és belső tulajdonságok:

Küllem
Pirospozsgás arcú, eleven tekintetű, szikár kiállású, sudár növésű leány, ki nemrégiben érhette el a 18 éves kort. Hirtelenkék szemei valósággal világítanak szeplős, pirospozsgás arcáról, melyet hosszú, égővörös, egyenes szálú hajkorona keretez. Filigrán alkatú, átlagos - 170 cm körüli - magasságú, macskamozgású hajadon, kinek vékonyka, szálkás izomzata éppen elegendő a rapier forgatásához.

Utazáshoz, kalandor élethez öltözött, ezért sötétbarna lovagló nadrágot öltött, melyet vastag, fekete övvel szorít meg derekán,s erről el nem maradhat díszes rapírja. Vádlijára fekete lovagló csizma simul. Fehér blúzt visel, mely a szolid V-dekoltázsnál, valamint a ruhanemű aljánál és ujjainál bő csipkével borított. A blúz ujja háromnegyedes, bő szárú. E blúzra fekete, bőrveretes mellényt öltött, amely éppen csak divatos szabásában különbözik a könnyű bőrvértektől, ám annak funkcióját ha szerényebben is - minthogy a praktikumot a női hiúság és a harcban még meg nem edzett csikók naiv tapasztalatlanságánák oltárán méltatlanul feláldozták -, de nagyjából ellátja.

Jellem
Fiatal éveinek velejárója talán, hogy mindent oly hévvel él meg, mert családja sótlan felmenőitől aligha örökölhette heves, rendkívül állhatatos, ámde tagadhatatlanul életvidám természetét.

A karakter pontértékei:

5.szint, Alap 5 pont + 20 osztott, Összesen 25 pont

Erő: 1+2 = 3
Ügyesség: 1+9 = 10
Állóképesség: 1+5 = 6
Mentál: 1+2 = 3
Szakértelem: 1+2 = 3

Támadás: 13+3 (rapier) = 16 d10-es kocka (Jelenleg -2, gyenge)
Védekezés: 16 +2 (vívótőr,védésre) = 18d10 + -1ÉP sebzés tűrés (míves bőrvért) (jelenleg -2, gyenge)
Célzóérték: 13 + 3 (kézi számszeríj, egykezes) = 16 d10-es kocka
Távolsági védelem: 10 d10-es kocka + a távolság értéke
Életerő pont: 21 (Aktuális 19, gyógyulófélben)

A karakter története:

Veronica Encarnasia Lúzia sue de la Fuente rideg családba, s a nevéhez illően vagyonban bővelkedő otthonba született az Allenwell Császárság nyugati részén. Veronica gyermekkora mégis örömtelenül telt, ha lehet egyáltalán ilyesmiről beszélni egy ilyen gazdag családban.
No, nem volt boldogtalan. Mindene megvolt, amit csak kívánt...ám az államügyekben igen elfoglalt atyjától még annyi szeretetet sem remélhetett, mint anyja bíráló, rideg tekintetétől, mellyel mindannyiszor végigmérte őt, valahányszor a császári család megvendégelése előtt felmérte leánya küllemét.

E jeles napokon kívül, amikor kiragadták a fiatal bakfist megszokott napirendjéből, s alaposan kiöltöztették, kimustrálták, Veronica bővelkedett a szabadidőben. Anyja nevelőnők hadaival árasztotta ugyan el, hogy a korához illően képes legyen megjelenni, zenélni, énekelni és táncolni, szavalni, hímezni, s értsen egy keveset - ámde nem sokat, hisz leánygyermeknek nem illik azt! - az államügyekhez is, ám a szigorú anyai felügyelet hiányában az eszes lány hamar meglelte a maga kibúvóit kötelességei alól. Szívesebben múlatta idejét a családi birtokon lovagolva férfimód ülvén a lovat, erdeik langymeleg tavaiban úszkálva, vagy olyan tiltott dolgok tanulásával, amilyen a vívás is - egy arra felfogadott, maga által választott "tánctanár" cinkos (és igen jól megfizetett) segedelmével.

Ahogy nőtt azonban, úgy emelkedtek édesanyja elvárásai is felé, s idő múltán fény derült arra is, hogy minek köszönheti édesanyja kitüntetett figyelmét. Már lánysága kivirágzásakor eldöntötték: a keze évek óta a császári család legifjabb hercegéé, anélkül, hogy ő erről bármit is tudott volna! Porszemnyi kegy a trónutódlásban legutolsó hercegfi frigye a családdal - ki ráadásul egy születési rendellenesség végett torz gerincű, beteges ifjú, maga is alig 17 esztendős -, mégis nagy áttörést jelentene e házasság a Fuente család ambiciózus terveiben.

Úgy árusították ki a tudta nélkül, akár egy tenyészkancát.. de Veronica nem óhajtotta megvárni, amíg aképpen is törik be. A legkevesebb vonzalmat sem érezte a tejfeles szájú, már fiatalságában is folyton bottal járó, s enyhén bicegő fiú iránt, a gondolat pedig, hogy e daliát szánják neki ura, s parancsolójául élete hátralevő részéig, megrémítette. Keserű csalódottságában a rémülete lassan szívós elszánássá nőtte ki magát, melyet jámbor elfogadás mögé rejtett mindvégig. Hanem ahogy közelgett a kézfogó megtartásának dísznapja, a lány is előkészült szökésének gondosan megszervezett tervével. Magához ragadta mind az ékszereit, s egy szütyő aranyat is apja titkos szobájából - gondosan nyeregtáskája mélyére rejtve e kincseket -, majd kapta kardját, s amikor a kézfogó egész estés ünnepségében végre elpilledt a háznép, eljegyzésének hajnalán nyergeltetett. Úgy vágtatott el otthonából, mintha démonok hajszolnák.

Sok históriát hallott annak idején Egronia északi területén egy afféle kastélyról, amely gazdátlanul áll, s menedékéül szolgál bárkinek, aki rászorul... ott keresnék tán legutóbb.

- A karakter kalandokban és eventeken megnyilvánult hőstettei: -

Ezer lámpás éjszakája - Az eltűnt gyermekek lelki üdvének megkerítője, A Bachuuras elüldözője.
Nyárközép éjjele - A napkirálynő elbájolója, Az ünnep megmentője.
Kamondus végzete - A sas megtévesztője, Grimlon fellelője.
Lord Ultrich Hassenlauf születésnapja - A labirintus egyik túlélője.

Egyéb információk:

A karakter családjáról és nemesi címéről
A Fuente család birtokai zsíros termőföldekben, s vadban gazdag erdőkben bővelkedik, melyek legdrágább trófeás ékeit maga a császár s örökösei ejtik zsákmányul, valahányszor vadászatra csábítja őket az úri passzió. A család és birtoka ezért különös helyet foglal el az uralkodócsalád szívében, s mi tagadás, a Fuenték szerencsecsillaga is töretlen ragyog a maga teljes dicsőségében... már, ha nem számítjuk ama kicsiny szégyenfoltot, amelyet leánygyermekük arcátlan engedetlensége festett a család mindeddig makulátlan címerére.

A karakter játékban szerzett vagyontárgyai
- Egy megbűvölt gyűrű, Lady Jezabeltől. A gyűrű megvédi minden közvetlenül ráható 1. és 2. szintű mágiától (sajnos, az áldásoktól és gyógyítástól is!), amíg azt viseli. Nem védi a mágiával okozott közvetett támadásoktól (pl.: idézett tűz lángja megégeti, levitációval lebegtetett tárgy eltalálja). 3.szintű varázslat esetén a karakter Mentál próbát dob nehéz célszámra. Ha a próba nem sikerül, a gyűrű eltörik, elveszíti védelmi erejét, és a varázslat áttör a blokkon, onnantól kezdve pedig többé nem szab gátat semmi a kisebb értékű varázslatoknak sem. - A gyűrű jelenleg nincs a birtokában!
- Egy teli pénzes erszény Alexitől. (190db rézérme, 40db ezüstérme, 4db aranyérme. A pénzek NEM egron tallérok! Leginkább a világ minden tájáról összekuporgatott, különböző, sokféle érmék, amiket beváltani szükséges, ha a karakter használni akarja őket. )

A karakter tartózkodási helye
Makkos határában, a Kastélytól alig néhány óra lovaglásnyira a megüresedett erdészházat megvette, a néhai erdész elárvul fiát, Teot pedig inasának fogadta. Teo mostanra immár 13 éves, pejhedző állú siheder.

Jelenleg két ló boldog tulajdonosa.
- Délceget az apjától kapta. Gyönyörű, hosszú és erős lábú, ragyogó sárga szőrű (pirosnak vagy veresnek is hívják e színt), jegytelen rámás csődör. Alkata alapján futásra és ugrásra egyaránt kitűnően alkalmatos. Azon csődörök vonalából származik, melyeket annak idején a Fuenték egyenesen az elfek méneséből hajtottak el, s használták aztán saját ménesük nemesítésére. Csataménnek a könnyű-, vagy félnehéz lovasság harcmodorához nem vált be ijedős természete miatt, ezért is kaphatta meg e remek állatot Veronica. Vera kitartó tanításainak hála a ló egygazdás lett, elkötni nehéz, és ha sikerrel jár is valaki, a tolvajnak a ló folyamatos makacsságával kell majd megbirkóznia. A lány közelében már kevéssé ijedős, és kapcsolatuk mostanra annyira erőssé vált, hogy hajlamos lehet gazdáját védelmezni is.

- Róna egy szürke, erőteljes sodrott. Robosztus, erős felépítésű állat. Kifejezetten kedves, jófejű, de rettenetesen félős. Eredetileg Vercolénak szánva vette meg, később azonban megszerette a jó természetű állatot, és ma már épp úgy ragaszkodik hozzá, mint Délceghez. Oda megy, ahová vezetik, annak engedelmeskedik, aki ért hozzá - ennél fogva nem egygazdás, elkötni könnyű. Ugrani nem hajlandó, akármilyen kicsi is az elébe gördített akadály.

Pénz: 25 egron ezüsttallér