Lassarina Sullivan
(Minden bajok tudója )
E-mail: stemilia92@gmail.com
Nem:
Azonosító: #100

Külső és belső tulajdonságok:

Küllem
Jól elbánt vele a természet, mondanák ezt a gyengébbik nem csinosabb képviselői - Lassarina ugyanis aligha jellemezhető a szép, avagy a "csinos" szóval, de még a "bájos" is távol áll tőle. A rosszindulatúbbja alighanem a trampli, vagy a debella megnevezést alkalmazná. A nő ugyanis 195cm magas, valóságos hegyomlás. Kifejezetten erőteljes csontú, és meglehetősen telt idomú, mondhatni melles-segges. Karjai, lábai izmosak, meglehetősen határozott és stabil kiállású, aki hullámtörőként haladhat a tömegben. Mindehhez hozzájön még albínó színe - épp csak a szeme nem vörös, hanem az albínók közt is ritkaságszámba menő csókaszemet, avagy világoskék íriszeket örökölte -, a kissé bamba vonású, amolyan "lóarcú" ábrázata, s ezen összkép máris cölibátusra sarkallhatja a férfinem jelentős többségét. Ruházata egyszerű és praktikus, kerüli a szoknya viselését - afféle erdőjárót idéz az öltözete.

Jellem
A döbbenetes külső meleg, érző belsőt takar. A lány kifejezetten jóindulatú, meglehetősen büszke, s e mellé társul egyfajta határozott, erős akarat is - pláne, ha ápoltjai védelméről van szó -, ám mindezek ellenére könnyen labilissá válhat. Meglehetősen érzékeny, s bár jobb napjain kikezdhetetlen türelemmel is fogadhat bárminemű atrocitást, sosem lehet tudni, hogy mikor csap át a feje felett a sértődött önérzet hisztis orkánja - nyilvánuljon bár meg az hirtelen haragban, drámai összeomlásban, vagy akár ezek ötvözetében is.

A karakter pontértékei:

Admin karakter

A karakter története:

Első ránézésre embernek látszik, sőt másodikra is, és nem is téved ezzel senki akkorát, ha leszámítjuk azon tényezőt, hogy Lassarina egy messzi-messzi földről érkezett, az ottani alakváltók népes törzséből. Ezen nép jellemzője, hogy a születésükkor ébredő lélek különös összhangba kerül valamilyen, a csepp élethez leginkább idomuló állathoz, s annak sajátságait aztán az alakváltó egész életében bírja. Nem csak alakját képes magára ölteni, de jelleme is általában az adott állatra jellemző jegyeket veszi fel, sőt, gyakran a külső is ehhez idomul. Tekintve rá, hogy Lassarina alakja a ló, ez mindjárt megmagyarázni látszik a nő szokatlan -csaknem eltúlzott - méreteit. Hogy hogyan került ilyen messzire a törzsétől, népétől, szülőországától, arról nem beszél szívesen. Szomorú emlék az, keserű csalódással a szívében törzsük méltatlan vezetőjéről, annak eszetlen ámokfutásáról. Renegáttá, kitaszítottá vált összetartó népük szemében, amikor otthagyta a törzset, ám neki ott maradása nem volt többé - s talán a szíve mélyén ezt a legtöbb alakváltó meg is bocsátotta neki.. ám attól még nem változik a tény: nem térhet vissza, hisz a törzs hátrahagyásával önnön kezével csukta be a kapukat maga mögött. Hosszú vándorlása során hasznos tudásának kamatoztatásával tartotta fenn magát: Lassarina tudója a gyógynövényeknek és az azokból készíthető különféle kenőcsöknek, gyógyitaloknak, sőt mérgeknek is - ám de csupán, hogy ellenszereiket is előállíthassa. Ismeri a különféle nyavalyatöréseket és azoknak kezelését, és jó érzéke van a sebek összeférceléséhez is. Afféle gyógyítóként általában szívesen látott vendég, különösen, hogy segít akkor is, ha nem várhat érte ellenszolgáltatást, leszámítva tán egy tál ételt és meleg fekhelyet éjszakára. A hosszú út azonban még egy magafajtát is elfáraszthat, s igen szívesen venné, ha valahol hosszabb időre megtelepedhetne, talán véglegesen is.

Az évek óta tartó vándorlásnak végül épp Harmatföld egy hideg, magának való csücskében szakadt vége. Előbb a hirhedt kastély falai közé vette be magát, utóbb azonban gonddal megtakarított pénzéből, s a környékbéli jó emberek szíves ajánlásával házat, s kicsiny kertet vásárolt magának Nemesvíz határában - kívül a kicsiny mezővároson, ám nem túl távol tőle, hogy mindig a közelben tudhassák a jó parasztok (s néha még a környék urai is), ha baj költözik be a házaik fala közé.

Egyéb információk:

A Sullivan Herbárium dolgos tulajdonosa. Rönkháza a Nemesvíz határában húzódik, valamelyest kívülebb a lakott területről. Kovácsoltvas cégérén borostyán fon körbe egy karcsú, gyógyitalos üvegcseformát.

A játéktéren a leírt helyszínen felkereshető és megtalálható. Sérült JK-k fölkereshetik, amennyiben nem vagyok online, PM kéretik engem erről értesíteni. Házhoz nem megy, hozzá kell jönni mindig.