Leon Anhalt
(Zöldfülű zsoldos)
Nem: Férfi
Azonosító: #154

Üzenet küldése

Külső és belső tulajdonságok:

Középmagas, alig 170cm. Filigrán alkatú, egyenes tartású. Vonásainak nőies mivolta betudható zsenge korának, még bajusz sem serken a finom vonalú orr alatt. Barna, rövid haját mintha maga vágta volna, épp olyan rendezetlen. Vékony testét tovább cserzette a katonaélet, szájának dacos feszességet, kék szemeinek hideg fényt adott. Paraszti ruháját a lovasság egyenruhájára cserélte. Derekára fegyverövet csatolt szablyával, lábára lovagló csizma feszül, melyet nem mulaszt el minden este fényesre sikálni. Ugyan ki hinné, hogy a gondosan gombolt dolmány alatt elől kötött, túl szorosra húzott fűző rejti igaz mivoltát?

Halk hangú, keveset beszélő, visszahúzódó fiatalember, ki látszólag kizárólag katonai kötelességének él. Bátorságban, bajtársiasságban nem szenved hiányt, s ezzel hamar kivívta társai elfogadását.

A karakter pontértékei:

Matróz 1.Szint, Alap 5 pont + 8 osztott, Összesen: 13 pont.

Erő: 1 + 2 = 3
Ügyesség: 1 + 3 = 4
Állóképesség: 1 + 3 = 4
Mentál: 1
Szakértelem: 1
ÉP: 15
TÉK: 7 + 3 (szablya) = 10
TÉT: 5 (nincs távolsági fegyvere)
VÉK: 8 + 3 (lovassági körpajzs) = 11
-2 Sebzéstűrés (lemezelt bőrvért)
VÉT: 4 + 3 (pajzs) = 7 + távolság

A karakter története:

Mindössze 18 telet ért még meg, de már két éve Egronia seregében harcol mint zsoldos - mikor, melyik zászlósúr szolgálatában. Ágról szakadt, rongyos sihederként jelentkezett, amikor nyalka lovas legények tűntek fel az örökkön háborúskodó Hantfölde egyik falujában katonákat toborozni. Kevésen múlott, hogy ki nem kacagták, s el nem zavarták, ám mivel a nyomorult sorsú faluból egyedül ő volt vállalkozó szellem e vészterhes időkben, kelletlenül magukkal vitték - no meg rajta kívül néhány ígéretesebb legényt is, hiába siratta őket feleségük, édesanyjuk. A kiképzés során aztán hamar eloszlatta felettesei kételyét. A lovat becsületesen megülte, a szablya forgatását gyorsan eltanulta, s bármi terhet pakoltak csontos vállaira, mind megbírta. Különös belső tűz hajtotta. Gyakran kérdezősködött egy bizonyos Fynn Becker után, ki előtte fél évvel került a lovasok közé. Állítása szerint édesanyjának tett ígéretet, hogy kitudja sorsát és átadja neki levelét, mert a faluból voltak egyívásúak, honnan maga is származott. A férfi kilétéről azonban csak hézagos információkat sikerült szereznie, s ha akadt is egy-egy friss hír róla, mire annak nyomára lépett, rég kihűlt már. Azóta is katonai szolgálatot teljesít, mindig éppen arra kerülvén, amerre kötelessége küldi - ezúttal épp Sirató ostromához...

Egyéb információk:

A karakter felszerelései közé tartozott valaha a lovasság alapfelszerelése, de abból csak ennyije maradt, amikor leszerelt:
- szablya és vasalt szélű körpajzs
- egy váltásruha
- föltekert pokróc
- lemezelt bőrvért
- 1 aranytallér (szerelmi kalamajkák c. kaland zsoldja)
Az egyedüli, ami a sajátja, egy jegygyűrű, melyet dolmányának belső zsebében hord, mindig a szíve fölött.