Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (2.szintű harcos)
*Maga is rumot parancsol a kezébe, hogy legyen, ami tompítja a fájdalmát. Új kardja, Samsagurr kissé mohón pecsételte meg új találkozásukat. Addig nyakalja a fűszeres italt, míg kellemes zsibbadás nem járja át, de még bőven tudatán marad.*
2024-03-23 17:06
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A fedélközbe a jó hírek gyorsan eljutottak,s a legénységet sem kellett biztatni,hogy meglékeljék a rumoshordót.Bert tilinkójának víg hangjai alá az ónkupák csapkodnak ütemet az asztalon.Annak tetején Xira gyermeki önfeledten, mórikálván jár saltato-t,mi inkább allen bálokba volna való.Ezalatt Curson a konyhán hozzálát varrni Leon sebét*
2024-03-23 17:03
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Akárhogy is,én szóltam.*fonja karba kezeit és hátradől a széken.Egyebet nem mond,hisz Locke éppen most lép be, hogy homokkal sikálja fel a vért.*Ezzel megvolnánk.*summázza a zsákmány maradékát:az összegyűrt festményt,és az átszúrt papírost*Az éjszakát itt töltjük,áldomást iszunk a sikerre.De aztán tudnunk kell,merre tovább!
2024-03-23 16:52
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (2. szintű Életművész)
a gyöngyöket meg őriztetném mert azokkal együtt már úgy járnál mint akinek 6 töke lenne. Amekkora jó hír ez ugyanakkora veszély is. És ne feledd, most már két dolgon is a szemed kell tartsd: a zsákmányon és Xirán is ...
2024-03-23 16:45
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (2. szintű Életművész)
Marcco, igazad van, de előre szaladsz. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy pénzzé tudjuk tenni. Szerinted nem lesznek olyanok akik a magukénak szeretnék a kincset ? Én ha a helyedben lennék, a golyóim alatt tartanám a drágaköveket |f
2024-03-23 16:43
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (2.szintű harcos)
karjára fintorog, s ahogy magához öleli a kardot - immár tokostul - megtántorodik a vérveszteségtől* Egy elektrum penge.. *hitetlenkedik még akkor is, amikor elhagyja a kapitányi kabint.* Hé, fiúk...Cursont hol találom? *szolítja meg az első téblábolót*
2024-03-23 16:40
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (2.szintű harcos)
*Mielőtt persze eltenné a pengét, gondosan megtöröli. Most, hogy vért ontott, már "ártalmatlan". A felismeréstől hitetlenkedve csóválja a fejét.* Elektrum penge. Nem hittem volna, hogy létezik.. még kevésbé, hogy egyszer birtokomban lesz egy ilyen.*Sérült
2024-03-23 16:38
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
ezüstté tenni.Ezért neked mondom.Adnunk kell a legénységnek,hogy befogják a szájukat és ne zúgolódjanak.*néz a kormányos szemébe,szavait jól megrágva*De csak annyit és úgy,hogy éhesek maradjanak és még többre vágyjanak!Ha most kitömjük őket,itt hagynak,mint eb a szarát,s mi legénység nélkül maradunk...
2024-03-23 16:35
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A kapitány homloka ráncba szalad.*Ezt aztán felavattad,komám!Adj neki nevet,azzal talán megzabolázod!De most menj Cursonhoz,hogy bekötözzön!*majd amikor Locke elsiet,s egyedül maradnak Avaldirral,Marcco bizalmasan fordul hozzá*Úgy hiszem,nem tudnám kicsavarni a kezedből a zsákmányt,így mindenképp te akarod azt
2024-03-23 16:31
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (2. szintű Életművész)
*és ne fesse össze magát Leon vérével.* Locke, eredj és hozz homokot a földre, nem akarunk elcsúszni a véres padlón. Vagy szalassz valakiért aki jól felmossa. Bánom is én. *Undorodik el az orrát megcsapó jellegzetes vasas szagtól*
2024-03-23 16:28
profile picture Avaldir Osberon Avaldir Osberon (2. szintű Életművész)
*Kényszeredett vigyorral kapja el a felé pöccentett gyűrűt s rögtön zsebreteszi, majd a hajnal első fényeinél jól megvizsgálja, hátha ér ez többet is... s félbeszakad gondolata Leon pengés jelentére. Ahhoz még van lélekjelentéte,hogy arébbugorjon |f
2024-03-23 16:27