A Kehely, a Lándzsa és a Hold éve

Mord
Általános nyugtalanságot váltott ki a jövendőmondás ködös mesterségét végzők körében Egroniában, hogy akármely témában és kérdésben fürkészték a jövőt, a Főpap mindig szemben állt a Toronnyal, és az Ördög kártyája volt a végső Ítélet párja. Eljött hát a Sötét Herceg uralmának kora, melyben a kiontott vér az ő szolgálatára hajtja a halandó lelkeket.
2021-04-08 12:20:05

A klán ébredése

Mord
Közhírré tétetik és kidoboltatik, hogy thain Tyrosh Sigune megbízható nyomozókat keres eltűnt személy azonnali felkutatására. A jutalom jelentős, de a kudarc nem elfogadható!
2020-07-25 10:15:40

A hosszúra nyúlt árnyékok

Mord
Thain Lorne vendége, Mondetierre gróf családi kardja egyik napról a másikra rejtélyes módon eltűnt! Közhírré tétetik, hogy megbízható kalandorokat keres, akik tisztes áron neki a kardot előkerítenék végre, mert ő addig bizony haza nem megy! //RT kaland, max 3 főnek, jelentkezni Mordnál lehet PM.//
2020-02-29 23:20:21

Az égi tünemények éve

Mord
Ezennel meghirdettetik a Fény megtestesülésének 1405. éve, A Hajnalcsillag éve! Arebeus Mesmerimus, az astrológia nagymestere kinyilatkoztatja, hogy csodás égi tüneményeknek lehetnek tanúi e planéta minden népei! Vigyázó szemünket az éjszakai égboltra gyakorta vessük!
2020-01-07 18:13:09

A tó szolgái

Ilweliondur
Zubogházy-Garasos Adalárd, az ismert bankház tulaja diszkrét és megbízható hősöknek küldött meghívókat magához. Ügye kényes és rendkívüli fontosságú – az egész nemzet becsülete múlhat annak sikerén. A megbízott hősöknek muszáj helytállniuk, avagy sikertelenségükkel nemcsak Egrónia veszít renoméja fényéből, de a világra leselkedő veszélyek újabb csatát tudhatnak magukénak.//RT kaland,jelentkezni a fórum kalandhirdetőjében//
2019-10-27 21:10:36

Szerelmi kalamajkák, avagy az erény halála

Ilweliondur
Erard Ragenaus jóhírű menyasszonyt szemelt ki magának a szépséges klastromszűz, Rosamund személyében. Ám üzletben és szerelemben nem lehet elég óvatos az ember, így nem árt, ha megbízható testőrök (és kémek) állnak rendelkezésére, hogy szó ne érhesse a frigy tisztességét.
//A kaland véget ért!//
2019-10-23 15:58:48

A végzet, mely Sasszirtet elérte

Ilweliondur
A sasszirti monostorban nem mindennapi események zajlanak, mik a barátok életét és a klastrom jámbor hírét egyaránt fenyegetik. Ki Érctorony városában jár-kel, tán maga is találkozhat a megoldás után kutató szerzetes testvérekkel
//A kaland véget ért!//
2019-08-07 18:48:04

Lázongás Zubogóban

Mord
Egy éve már, hogy Őfelsége, IV. Barad és udvartartása, illetve az egron nemesség színe-java Zubogóban tollászkodik, lassan felélve a város készleteit. A város kiürült, az Alsóvárosban és a Kereskedők szigetén egyre több véres rendbontásra kényszerül a nélkülöző nép, akit rabolnak, annak ruháját és ételét veszik el, vagy eleven falják fel a sötét sikátorokban. A veszett, éhes kutya a segítő kézbe most épp úgy harap...
2019-08-04 09:17:59

Karnevál Lagúnában

Ilweliondur
Közeleg a báli szezon, melynek királynője tagadhatatlanul a vízre épült város álarcos karneválja. Ki úr és hölgy magára valamit is ad, felkeresi ilyenkor Lagúnát, hogy elvesszen a maskarádé szertelen sokaságában és kimúlassa magát,mielőtt a böjti időszak beköszönt.
//A kaland véget ért!//
2019-02-10 18:36:39

Az elveszett Ramsay

Mord
Híre kelt, hogy thain Ramsay megadja az egy aranyat annak a kalandornak, ki sikerrel felkutatja, és színe elé viszi Margreta Ramsay e földi maradványait. A gond csak az, hogy állítólag a Kastélyban lelte halálát... és a Lord jelenleg épp nem fogad senkit egyéb teendői okán.
//RT kalandocska.//
2019-02-10 12:50:17

Vadászati felhívás

Mord
Adatik tudtára mindenkinek, hogy a Makkos falvát ért támadás miatt Lord Lorne vadászatot írt ki a toportyánokra! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a falvakat erődítsék meg egész Harmatföldön! S aki a wargnak fejét átadja, két ezüst üti annak markát! Aki pedig csalásra vetemednék, annak kezét veszik!
2019-01-13 11:56:47

Főatyai bulla

Mord
Adatik tudtára Egronia népének, hogy beköszöntött a Fény Megtestesülésének 1404. esztendeje, melyet a Nagytiszteletű Főatya, ki az Örök Fény Földi Helytartója, Szent Argontius zarrai apostolnak ajánl, aki mindig élen járt a hit terjesztésében akár jámbor szóval, akár fegyverrel! Áldassék az ő neve, és legyen követendő példa mind az Egy Fényében merítkező gyermekei előtt!
2019-01-01 10:50:59

Vadász és Préda

Mord
A Nemesvíztől északra elterülő erdősségben a vadászok több szétmarcangolt vaddisznó-, dámszarvas-, farkastetemet is találtak. A nyomok medvére utalnak, ám a bestia mérete nem elhanyagolható, s úgy tűnik, a Köd-szigeten vackolta be magát. Nemesvíz elöljárója 2 ezüstöt fizet annak, aki levadássza a bestiát!
Mesélő: Mord
2018-06-03 12:46:31

A Hétpróbások Kriptája

Mord
Zubogó városában azt károgják az árnyak közt lapuló varjak, hogy a Kastélyban valaki ügyes betörőt keres. A kevésbé sötét utcák és piacterek kikiáltóján viszont olyan mesterember is kerestetik, ki ért a zárak és lakatok művészetéhez, s ki érez magában bátorságot, a kastélyban keresse Lady S.-t!
2018-04-30 21:02:04

Az Idő Temploma

Lassarina Sullivan
Híre kélt, hogy egy kalandor lelkű nemesfi vezetett expedíciónak nyoma veszett a Ködvadon határán. Elkeseredett atyja bármennyit kész fizetni, hogy visszakapja egy szem fiát és nevének örökösét.Vajon akad olyan merész szerencsefi, ki pénzért, vagy dicsőségért megkeríti az elkószált úrfit?

Jelenlévők: Veronica de la Fuente, Ayra Walley, Harlon
Mesélő: Rorschach
A Kaland véget ért!
2018-03-12 18:43:20

A kéken ragyogó hold

Mord
Úgy hírlik, Harmatföld déli határán egészen furcsa dolog történik Hegyhát környékén. Odamenni most több, mint kockázatos, mégis szükségszerű, bár bizonyos, hogy boszorkányság rejtezik a dolog mögött!
Részletek a Fórum felhívásai közt!
2018-03-11 11:49:33

Rémséges Tündérmesék

Mord
Mily ismerős, mégis ismeretlen alakok lepik meg a kastélyt már megint? A romok között keringő kalandoroknak sosincs nyugta, de vajon rájönnek, hogy mi történik köröttük, vagy maguk is a rémületes mesék világába vesznek?

Kedves Játékosok! 2018.03.02-04. között Eventre kalauzolunk benneteket, s karaktereitek kezét Ilweliondur és Mord vezeti majd megannyi kalandon át!
2018-03-01 22:37:34

Tükörfények IV.

Mord
Furcsa fények jelentek meg néhány napja a kastély különböző pontjain. Felvillannak égi tüneményként, majd olyan hirtelen, ahogy megjelentek el is tűnnek. Mi okozza ezeket a jelenéseket? Vajon köze van a hely átkához? Netán összefügg azzal, hogy a trónterem plafonig érő tükréről lehullt a lepel?
A kaland folytatódik február 28-án, 18.00 órától , RT felületen. Helyszín a kastély. Karakter halál lehetséges, vannak benne harcos és veszélyes részek. Mesélő: Hiúz
2018-02-27 11:41:37

Tükörfények III.

Mord
Furcsa fények jelentek meg néhány napja a kastély különböző pontjain. Felvillannak égi tüneményként, majd olyan hirtelen, ahogy megjelentek el is tűnnek. Mi okozza ezeket a jelenéseket? Vajon köze van a hely átkához? Netán összefügg azzal, hogy a trónterem plafonig érő tükréről lehullt a lepel?
A kaland folytatódik február 26-án, 18.00 órától , RT felületen. Helyszín a kastély. Karakter halál lehetséges, vannak benne harcos és veszélyes részek. Mesélő: Hiúz
2018-02-25 11:03:57

A sóhajtó romok titka

Mord
Harmatföld megannyi romot rejt... s az egyik ilyen közelében a vadászok különös sóhajokat véltek hallani, de soha nem találtak ott senkit. Kísértetekről kezdtek beszélni, és különös félelem költözött a helyiek szívébe. Lord Lorne elrendelte hát az ügy kivizsgálását, s kihirdette, aki csatlakozni kíván, 4 ezüstért megteheti lord Eric Airleasnál a Kastélyban.

Kaland kezdete 2018.02.21. Szerda 18:00 órától. A kutatás megbízott vezetője Lord Airleas. Mesélő: Mord.
2018-02-20 19:57:47

Tükörfények II.

Mord
Furcsa fények jelentek meg néhány napja a kastély különböző pontjain. Felvillannak égi tüneményként, majd olyan hirtelen, ahogy megjelentek el is tűnnek. Mi okozza ezeket a jelenéseket? Vajon köze van a hely átkához? Netán összefügg azzal, hogy a trónterem plafonig érő tükréről lehullt a lepel?
A kaland folytatódik február 19-én, 18.00 órától , RT felületen. Helyszín a kastély. Karakter halál lehetséges, vannak benne harcos és veszélyes részek. Mesélő: Hiúz
2018-02-11 02:09:05

A kővé dermedt falu

Lassarina Sullivan
A kastélytól néhány órányi járóföldre fekvő Makkos falvában az emberek egyre másra kővé változnak.. marad-e eleven lélek a falatnyi településen, avagy sziklává lesz az egész falu?

Kaland folytatása várhatóan Ma (02.10.) este, 21:00-22:00 között! Mesélő: Lassarina
2018-02-08 20:56:32

A Megváltás Kútja

Mord
Az öreg Lord Thane, Harmatföld egyik nagyura zsoldosokat fogad fel, hogy kíséretéül szolgáljanak egy zarándoklatnak messzi, a Vörös-hegység völgyein túl... Részletek a Fórum felhívásai közt!
2018-02-06 17:44:10

Tükörfények

Mord
Furcsa fények jelentek meg néhány napja a kastély különböző pontjain. Felvillannak égi tüneményként, majd olyan hirtelen, ahogy megjelentek el is tűnnek. Mi okozza ezeket a jelenéseket? Vajon köze van a hely átkához? Netán összefügg azzal, hogy a trónterem plafonig érő tükréről lehullt a lepel?

A kaland indul február 12-én, RT felületen. A pontos kezdés időpontját PM-en és Facebookon megvitathatjuk, hogy a legtöbbeknek, akik szeretnének játszani, jó legyen. Helyszín a kastély és környéke. Előre láthatólag 7 független részből álló modul. Mesélő: Hiúz
2018-02-06 00:01:03

A Szomjas Ökör átka

Lassarina Sullivan
A Zubogói Szomjas Ökör fogadóban furcsa tivornyák zajlanak éjszakánként. A sör másnapra megbüdösödik, az éléskamra kiürül. A fogadós kínjában a haját tépi, s hajlandó arannyal fizetni azon kalandoroknak, akik a végére járnak a skandallumnak!

Kaland kezdete 02.03. 19:00-kor, a karaktereket Zubogóba szíveskedjetek beírni az RT-n! Mesélő: Ilweliondur
2018-02-03 18:08:40

Festmények

Mord
A kastély festményei szaporodnak. Míg a szalonban legutóbb a tragikusan elhunyt nagyúr, Abelard Masrick , Ölyvvár urának festménye követi tekintetével a halandók lépteit, úgy a könyvtárban a szintén minap elhunyt Emerald Thaulorimorgorus tűzmágus festménye jelent meg, egyik kezében könyvvel, másikban lángot bűvölve.
2018-02-01 10:50:22

Pénz beszél!

Lassarina Sullivan
Nem minden arany, mi fénylik, s nem minden tiszta, ami csillog! Zarovar Szabad Városaiban jól tudják ezt mind...

Az új kaland kidoboltatása megtekinthető, s a jelentkezés megejthető a Fórum Kalandhirdetőjében!
2018-01-25 15:34:50

Egy gyermek tragédiája

Lassarina Sullivan
Rongyos, halálra vált gyermek érkezett a kastélyba. Miért siratja anyját, apját? Mi történt a közeli faluban?

Kaland az RT felületen! Ma este (01.21) 18:00-tól indul! Bárki csatlakozhat! Sok sikert a krízis megoldásához. ;)
2018-01-21 17:06:33

Megelevenedett Történelem

Lassarina Sullivan
Nem mese az, mit a regös szól! Nem volt minden győzelem dicső! Az agg szava újfent történelmet ró - Hallgasd, s légy a sorsfordító erő!

Új kalandunk a múltban játszódik, Sirató várának ostromát eleveníti fel. A kaland részleteit megtalálod a Fórum Kalandhirdetőjében!
2017-12-18 20:00:01

Felhívás fejvadászatra

Mord
Közhírré tétetett, s kidoboltatott, hogy veszélyes kalandor garázdálkodik a kastély környékén, kire fejvadászatot írtak ki! Részletek a Fórum megbízásai közt!
2017-11-09 09:26:04

A Wermiron-kúria titka

Mord
Valamiképp kalandoraink felfigyelhetnek egy különös, ódon, elhagyott kúriára, mely ki tudja, milyen titkokat rejt magában. További információkat szerezhettek a Fórum Kalandhirdetőjében!
2017-08-31 14:35:31

Úri passzió

Ilweliondur
,,Egy be nem váltott adósság,ősi riválisok,kapatos atyafiak és krajcáros tyúkperek."
RT-n játszódó kaland 3 felvonásban, 2 játékos részére.Jelentkezés Ilweliondurnál,szerda (08.16) estig.
2017-08-15 21:17:12

Vadászidény

Mord
Újabb felhívás jelent meg a falvakban, városokban, jó pár kastély-lakó és látogató életét megnehezítve ezzel egy időre. Ideje óvatosabban mozogni...
További Információk a Fórum Kalandhirdetőjében!
2017-08-10 11:39:51

A Viadal

Mord
A kastélyban a következő röplapok jelentek meg:
"Te, ki harcedzett kalandor vagy, és nem rettensz a harctól! Ha akarsz keresni 20 csengő aranyat, gyere el vásár napján az Arany Korsó kocsmába! Nyúlszívűek kíméljenek!"
További Információk a Fórum Kalandhirdetőjében!
2017-08-04 17:11:55

Vadászat a Vörös Leányokra

Mord
A kastélyban időről időre valaki hagy egy-egy vörös hajfonatot, tincset, esetleg a hajtincsek mellé egy kivájt kék szem is társulhat erszénykében. Az üzenet mellette mindig ugyanaz: "Ez sem de la Fuente vér volt!"
Valaki a környéken erőszakot tett pár vörös lányon, bántalmazta őket, és "F" billogot sütött arcukra.
További Információk a Fórum Kalandhirdetőjében!
2017-07-20 20:08:59

Tűz van babám!

Mord
A kastély előző éjjel szinte teljesen leégett, így megeshet, hogy lakóinak ott lévő tulajdona a tűz martalékává vált, ha azt a szárnyat vagy emeletet érintette!
2017-07-05 11:02:23

Minden a régi...

Mord
Kedves Játékosok! A Kastély környékén minden visszaállt a megszokott rendbe...
2017-06-24 23:06:18

Eljő Nyárközép Éjjele!

Mord
A Nyárközép Éjjele három oly napra esik, amikor a fény hitében élők az istenüknek áldoznak, hogy egész évben bőséget és boldogságot adjon nekik. Azonban van ennek egy régebbi története... A kastély szigetén pedig különös lények jelennek meg!
További Információk a Fórum Kalandhirdetőjében!
2017-06-19 19:41:15

Új Kaland

Mord
Új kaland várja majd hőseinket a fórumon. A kiírást megtekinthetitek a Kalandok Kalandhirdető és Kalandkereső topicjában!
2017-06-19 14:17:08

Fórum újdonságok

Mord
A fórumba kikerültek a vadászatok, melyeket elérhettek a Kalandok Felhívások és megbízások topicjában!

Továbbá Rorschach elkezdte megírni az Ezer Lámpás Éjszakái event történetét, amelyek részeit az event topicjában találjátok majd!
2017-05-29 19:31:44

Találkozó

Mord
A fórum csapa összeruccan egy kicsit Budapest szép városában! Akinek van kedve, az ne kíméljen minket!
További Információk a Fórum Szervezőjében!
2017-05-28 15:50:41

Minden a régi...

Mord
A kastély környékén lezajlott események után ismét minden visszaállt a régi rendbe!
2017-05-21 23:34:35

Az Ezer Lámpás Éjszakái

Mord
Az Ezer Lámpás Éjszakái három oly sötét éjszakára esik, amikor a hold takarásba kerül egy másik égitest által, vagyis három napos teljes holdfogyatkozást mutat. A jelenség önmagában is misztikus babonákat szül, főleg, hogy valahogy a csillagok is eltűnnek az éjszakai égboltról, így aztán valóban minden fényforrás megszűnik. A kastély szigetén pedig különös jelenségek jelennek meg
További Információk a Fórum Kalandhirdetőjében!
2017-05-18 22:30:01