Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A komorna sápadtan tántorog az egyik fáig,majd neki támaszkodva még hosszan öklendezik zokogva,úrihölgyhöz egyáltalában nem méltón.Csak lassan csendesedik el,szipogva roskadva le a hóba*
2022-05-18 21:20
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
kell tennie az asszonyt, ki végül alaposan összerondította mindkettejüket, s az orrfacsaró bűz, mi a köpenyén lecsorgó hányással orrába fut, szinte kívánja, hogy máris szabaduljon meg a tehertől.Hát földet érve már ki is kapcsolja az övet.* Ez közel volt.
2022-05-18 21:17
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Csak tenné már le végre... s csakhamar annak is eljön az ideje. Az őrség mozdulatlansága ezúttal megnyugtatja, még ha valahol szörnyű is. Ám a sikoly révén talán a két lánynak is több esélye volt kisurranni. Majd megnézi, ha visszatért. Most viszont le
2022-05-18 21:15
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Immár csak a kapuőrség látja őket,de csakhamar az ő szemük elől is eltűnnek,s beleolvadnak a csillagpettyes éjbe.A strázsák azonban nem hagyják el őrhelyüket,csak a szemüket meresztgetik a sötétségbe.Tán a bátorság is inukba szállt.Sirde Comnodoc sikoltozása gurgulázó,nedves hangokba fúl,ahogy a magasban kiadja gyomra tartalmát*
2022-05-18 21:12
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
vérszívó bestia sötét sziluettje lebeg el felettük, és ragadta el az asszonyt a toronyból... elfele nagyobb ívet kell hát tennie vele, hogy szem elől tévesszék valódi úticélját. S ki tudja... talán elhiszik, hogy ez ragadta el Liswethát is.*
2022-05-18 21:10
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Dühösen villan a szeme a nőre, amint felsikolt. Be kellett volna talán a száját is tapasztani, most viszont megcsinálta a bajt magának! És nekik is. Rögtönöznie kell, hát még feljebb emelkedik, hogy a felpillantó őrség tán azt hihesse, éji vadász,
2022-05-18 21:09
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Odalent hallja,hogy az őrség felérezve összefut,lidércet kiáltanak,baglyot,lappantyút,de a ködben nem látja igazán őket.A labirintus felett járnak ekkor,s látni,hogy a hátsó kapu őreinek árnyalakjai is feléjük nyújtogatják nyakukat*
2022-05-18 21:06
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A nő rémülettől tágra nyílt szemei szinte derengenek a sötétben.Látni,hogy tudata beszűkül a rémülettől,arcából kifut a szín,de enged a szelíd erőszaknak.Végül a szél ismét alájuk kap,de a levegőbe emelkedve Ludmilla érzi,hogy Sirde teste görcsösen megfeszül a rémülettől,s élesen felsikolt,hosszan visszhangozva.
2022-05-18 21:03
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Átfogja hát a derekát, lefejti finoman az ujjait a párkányról, és... engedi, hogy a mágia ismét csak magasra emelje. Ha elájul a nő... az a jobbik eset. Csak ne sikoltson!*
2022-05-18 20:58
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Megkapaszkodik a párkányon.* Sirde, nincs időnk erre, Liswetha egyedül van kint! Gyere ide! Mutasd az öved! *Nem bízik benne, hogy a nő bírja majd magát, hát öveiket hamar kapcsolja össze!* Hunyd le a szemed, ölelj át, és ne hányj le!
2022-05-18 20:58
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*de messze áll tőle,hogy elájuljon,akár a finom,kényes hölgyek.Magához öleli batyuját,s inkább lekuporodik az egyik fa tövébe.Tekintetével sürgeti Ludmillát.Amaz újra átsuhan az éjen,s mikor ismét az ablakban áll,a komorna halálsápadt arcát látja maga előtt,ahogy tíz körömmel kapaszkodik az ablakpárkányba*
2022-05-18 20:54