Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
kijutnánk... de nem, Ön vérontást kíván... Miért jött ide, Odric? *Tekintete körbevillan... ki hiányzik a férjén és bíboroson kívül? A férje kopói jeleztek volna persze....* A bíboros a holtaknak ad végtisztességet, valaki keresse meg és maradjon vele!
2023-01-28 19:35
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Neki sem tűnik fel elsőnek. Ám amint Faelnis megfogalmazza, hogy nem velük jött... Összevonja a szemöldökét.* Ha nem Faelnissel jött... és velem biztos nem... akkor hogyan került ide, Odric? És miért nem fedi fel azonnal a titkos járat ajtaját, azon át
2023-01-28 19:35
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
jellem oly szürke, hogy csak néhány szívdobbanásnyi idő múltán fogalmazódik meg benne a gondolat: mégis hogy kerül ide?* Szállásmester létére igen magabiztosan ad tanácsot urainak,Odric. Azon kívül én nem emlékszem, hogy velünk jött volna ide.
2023-01-28 19:23
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Meghökken Jezabel időzítésén. Köszönettel bólint, de aligha fog ettől hirtelenjében hátat fordítani mindennek, s mindenkinek, bármennyire is vágyik rá a szíve legmélyén. Hanem gondolatait el is vonja valami más erről, nevezetesen a szállásmester. A férfi
2023-01-28 19:21
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Furcsának tűnik Odric jelenléte.Mint szállásmester, ki a szolgálók kommendánsa, feltűnt volna, ha velük tartott volna,amikor kimenekítették őket a cselédszállásokról,de nem mernének rá megesküdni,hogy látták,s szólni biztosan nem szóltak vele.Ráadásul,hogy veszi a bátorságot az uraknak tanácsokat osztani...*
2023-01-28 19:17
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
meg az elf vállát.* Bármi is történik eztán... Ön nekem szolgálattal nem tartozik. Csak az Egy vezérlő fénye vezesse minden döntésében! Másra nem kell hallgatnia.
2023-01-28 19:09
profile picture Lady Salome Lady Salome (4. szintű Mágus)
*Faelnis megválaszol helyette...* Hagyja, Faelnis! *...szól hát az elfre. Nem szükséges feszíteni a húrt.* Az urak úgy cselekszenek, amint jónak látják. Vagy... ahogy az uralkodó kívánja. Ám ami kettőnket illet... ideje felmentenem szolgálatomból. *Érinti
2023-01-28 19:09
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
hogy a főpohárnok bármi belátással bír. Dölyfössége von rá szemfedőt. S, hogy az urak újfent az adott szavuk megszegését fontolgatják, azt már nem is kommentálja, csak az arcán suhan át egy pillanatra a hideg megvetés. A lelke felsír az erdő magányáért*
2023-01-28 18:58
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Nem akar hinni a fülének* Úgy gondolnám, ha lady Ludmilla úgy szól, akárha egy pajzshajadon tenné, úgy szavait okvetlenül a walletek gondolatmenetével kellene azonosítania, s felismernie a bennük rejlő valót. *Veti közbe, de kevés remény él benne afelől,
2023-01-28 18:56
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Ekkor Odric szólal szerényen, és szürkén,ahogy szokása.*Bizony,kegyelmes úr!Ahogy Darrig lovag is mondja, nem lehet hinni nékik,csak amennyire farkasra lehet bízni a gödölyét!Javaslom,ne várjunk pirkadatig,törjünk ki rájuk,míg borisszák és mámorosak,vagy már hortyognak!Idejük sem lesz felérezni,s már kint is vagyunk az udvaron!
2023-01-28 18:56
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Apósa leereszkedően pillant Ludmillára*Túl sokat voltál e rideg vidéken,s úgy gondolkodsz,mint egy wallet pajzshajadon,leányom.Kézben tartom és...Emerichus kézben tartja azoknak a vadaknak a pányváját,efelől ne aggódj! Elébb azt találnánk ki,mi legyen,ha azok az átkozottak odalent mégsem tartják a szavukat!
2023-01-28 18:52