Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*kik lesben állva arra vártak,hogy a falusiak kibújjanak sáncaik mögül.A lesállók nem sokkal feljebb lapultak meg a falu mellett elkanyargó országút mentén a sűrűben,Lumena döbbenten nyugtázhatja,hogy könnyedén beléjük futhatott volna.A támadók szurtosak és szikárak,akár a megpróbált farkasfalka.Deres vasaik,kék tekintetük vérre szomjazik*
2023-03-31 21:23
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A koromtól mocskos túlélőket vigyázók pajzsukat emelik a lovas és foglya láttán.Lándzsák szegeződnek feléjük,hisz bízni nem első dolguk lesz bárki idegenben, pillanatokkal a falu pusztulása után.Ám érkezésük nincs tisztázni a diakonissza jövetelének célját.Lumenától alig nyíllövésnyire a fehérleples erdőből ordítva tör elő a walletek rohama,
2023-03-31 21:20
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
történtek után nem lehet bizonyossága egy vallet felől sem. Ha nem rohannak neki (mely esetben gyorsan távolodna el tőlük), napkévét vetne feléjük és megszólítaná őket.* Az Ellenség béklyóiban senyvedtek, avagy szabadok vagytok?
2023-03-23 19:11
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Előlép rejtekéből, lassan és hangot keltve, hogy a túlélők ne essenek rögvest torkának. Éppen ezeokból felemeli egyik kezét is, hogy jelezze: békés szándékkal jött. Valami 50 lábra állítja meg tőlük lovát. Csendben méri fel őket még ekkor is. A cellában
2023-03-23 19:03
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*sarkig tárt palánkkapuján még lát kiszédelegni füsttől hörgő falusiakat,őket thártánjuk sarkát az orruk elé szorító férfiak terelgetik,többük saját ölében is alélt gyermeket cipel.A túlélők alig maradtak,ha negyvenen.Míg mentik,mit lehet,fegyvert markoló, életerős férfiak és nők ügyelik,nehogy ellenség rejtőzzön a közelben*
2023-02-20 16:54
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Lumena nyíllövésnyire az égen a hatalmas fattyúférget látja a megkormolt felhők alatt, ahogy kígyózó farokkal lustán feküdve a jeges szélre a fenyősubás,hófedte hegyek felé vitorlázik.Ő szabadította a poklot Kisbercre,hiszen emberi kezek nem csiholhatnak ilyen tűzvihart,ehhez kétség nem férhet. A falut övező sánc
2023-02-20 16:49
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Talán rá sem eszmél mi tárul a szeme elé, máris kutat a támadók után. Avagy dolguk végeztével tovaálltak volna? Akárhogyis, ezután próbálja beazonosítani akadnak-e túlélők valahol? Lát-e valakit? Hall-e segélykiáltást?*
2023-02-17 19:28
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*házának száraz tőzegteteje lángol,ólak,pajták,a közös csűr,mind-mind a pokoli tűzfergeteg eledele.Fájdalmasan óbégató jószágok eleven húsukkal égve,elszabadultan rohangálnak az utcákon.Az alacsony,szurkos karókkal kivert sáncokon a lángok előterében égő,eszüket vesztett emberalakok hajladoznak kínjukban,mintha infernális táncot lejtenének*
2023-02-13 18:38
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Az egyre hangosabban süvítő lángok, a sikolyok és az erdő visszhangozta ropogás rosszat sejtetnek.Közeledvén a füst-és koromszagba égett hús bűze vegyül.Amint kiléptet a sűrűből legrosszabb sejtése igazolást nyer.Kisbércben tűzvihar tombol,tízöles lángcsóvák nyújtóznak az égnek,fekete pernyeesőt szitálva a hóra.A falu kéttucat,alacsony
2023-02-13 18:32
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
tegezéből nyílvesszőt kapjon elő bármely pillanatban. Az biztos, hogy a megszállottak megtámadtak valamit. Talán magát Kisbércet? Vagy csak egy tanyát? Akárhogyis, az ártatlanok védelme kötelessége, hozzá hűnek kell lennie. Így arra fordítja lovát.*
2023-02-12 17:24
profile picture 743. 743. ((Inkvizítor))
*Azt, hogy a káplán még életét félti, jó jelnek tekinti. Ha Zubogóba érnek és hipotézise helytálló - megmenekülhet az átoktól. Felhőtlenebb gondolatait azonban hamar megszakítja a füstbűz és a vész hangja. Komoran veszi kezébe íját, készen arra, hogy
2023-02-12 17:22