profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
Azonban előbb valamelyest stabilizálom állapotát.*immár leguggolna, hogy sebe fölé helyezze kezeit...* | Sebek gyógyítása -1MP +3ÉP|
2020-01-29 18:33
profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
*Válasz helyett a lovasra tekint. Pillanatig csupán, de abból kiolvashatja amaz, hogy a következők ellenére lesznek.* Boid MacGhille, a Szent Inkvizíció nevében fel fogok tenni egypár kérdést. Kérem, válaszoljon legjobb tudása szerint. *lép közelebb.*
2020-01-29 18:32
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*teszi hozzá sápadva*...nem tudnánk ezt méltóságteljesen megvitatni? Minek a felesleges vérontás?*ereszt meg erőtlen vigyort*
2020-01-29 18:23
profile picture Leon Anhalt Leon Anhalt (Zöldfülű zsoldos)
*Egykedvű némasággal őrködik az elesettek felett. Se a fegyvert el nem teszi, se a lóról le nem száll, éber tekintete alól nincs menekvés. Kivárja, mit akar a hegyesfülű.*
2020-01-29 18:23
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Ne közelítsen!*a lány hangja gyenge, ajka reszket a hidegtől,tekintete mégis erős elszánásról árulkodik*Ha bántani akarja,előbb engem kell megölnie!*A vállseb erősen vérzik,a szilván kardja valószínűleg csontot is ért,s a fickó óvja is karját*Kérem...
2020-01-29 18:22
profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
Ha ez megtörténik leguggol és megvizsgálná Boidot. Ha nem, akkor távolabbról próbálja felmérni mennyi kárt okozott a szablya.*
2020-01-29 18:12
profile picture 743. 743. ((Zöldfülű Inkvizítor))
*…és már a lent is van a földön. Elhaladtában végignéz a megsebzett lovon – sajnálva a szolgát, ki e csetepaté legártatlanabb áldozata – megállapodva a lány és a férfi előtt.* Rosamund álljon félre. *utasítja a védelmezőt. Ha ez megtörténik leguggol és
2020-01-29 18:08
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
//A Kemencés melletti erdőben-kora reggel//*Rosamund hólétől és sártól mocskos alsóruhában,testével óvja a vörös vallet legényt,kinek vállsebéből dőlő vére rongyá áztatja tartánját.A leány pillantása dacos,az ifjúé kétségbeesett,míg a szenvtelen szabadlegény és az inkvizítor nővér fegyerrel a kézben disputálnak felettük*
2020-01-29 18:08
profile picture Wulfur Wulfur (Zöldfülű Mágus)
*Mikor végzett elmegy.* :)
2020-01-29 09:19
profile picture Wulfur Wulfur (Zöldfülű Mágus)
*Thobi bácsi teszteli a Kastély helyreállító képességének az idejét. Ezért mágiájával áthatolhatatlan, sűrű fákat ,bokrokat növeszt a konyhába, szalonba, és a folyosóra. *
2020-01-29 09:18
profile picture Veronica de la Fuente Veronica de la Fuente (Tapasztalt Kalandor)
Képtelen rá.* Ez hát az ön döntése, ahogyan nekem is választanom kellett.. Egyedül annyit ígérhetek.. szeretni és becsülni fogom mindkettőt. Akár az oldalán, egyenlőkként.. akár az árnyékból, eltűnt délibábként. *Ezzel,valósággal kimenekül a szobából*/éjt
2020-01-28 22:44