Kastély és környéke Egyéb területek Kalandok

profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*szigorú tekintetű szentek és hitvallók freskói kísérik,mint idegent,ki nem való e falak közé.Idefentről jól látni a főhajóban gyűlő híveket,sőt, Ludmillát és Abelus atyát is jól látja*
2023-05-26 22:42
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*mi ugyan a módosabb polgárok, vagy kisebb rangú nemesek helye,ám istentisztelet nem lévén,most a sepregető templomszolgán kívül szinte csak maga van idefenn. A falakon templomi zászlók,tompítják léptei visszhangját,
2023-05-26 22:40
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
/lök/
2023-05-26 22:37
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
hagyta hátra e lovagokat kíséretéből.A püspököt előszörint az altemplomban helyezték örök nyugalomra,de a fohászkodók ott nem fértek meg,így e főhelyre süllyesztették aztán szarkofágját.*a térden csúszva közelítők,ájtatosan toporgók,a márványfedelet megérinteni tülekedőktől bajos a sírhelyhez férni.Faelnis eladdig a karzatra léphet
2023-05-26 22:36
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
Bradald atya a katedrális főcelebránsa.*duruzsolja Abelus atya bizalmasan hajolva közelebb Ludmillához*De a katedrálist,mint látja,a sajnálatos merénylet,és az áldatlan közbátorság okán erősen vigyázzák.*s valóban,zarowari ajkú, mord fegyveresek vigyázzák a templom rendjét,különösképpen a sírhely környékét*A nuncius atya
2023-05-26 22:32
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
órák telnek így el eseménytelenül. Újfent bele-belehallgat az emberek imáiba, beszélgetéseibe, s főként azokat kíséri figyelemmel, kik a sírhoz közel férkőznek.*
2023-05-26 22:27
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (3. Szintű Szörnyvadász)
*Nem kívánja megtörni a templom visszhangos csendjét, mely a csöndesen susmorgó emberek hangjától valamiféle kellemes kakofóniává olvad. Egy szó nélkül a karzatra sétál, ahogy kérték, s onnan aztán csöndesen szemlélődik, nem okoz gondot számára az sem, ha
2023-05-26 22:26
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Így aztán az atyával az oldalán a sírhoz tartanának, hogy amellé térdelve imádkozzanak. Hite szerint ha a szent ereje nem is mutatkozik meg ma... az Egy mindig meghallgatja azért a könyörgést.*
2023-05-26 22:16
profile picture Lady Salome Lady Salome (5. szintű Mágus)
Faelnis, menjen fel kérem a karzatra,és figyeljen onnan. Én Abelus atyával idelent maradok, a sír mellett. *Tervei szerint így az elf fentről jobban látja az eseményeket, míg ő maga közvetlen közelről figyelheti meg azokat... már ha történik ma bármi is.
2023-05-26 22:16
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*mécsesei nem tudják bevilágítani a teret,csupán a rózsaablakokon áthulló gyenge fény vetít színes pászmákat a padlóba mélyített,márványszarkofágok fekvő alakjaira.Liliomot tartó leányok,nagytiszteletű apácák,páncélos lovagok márványalakjai fekszenek emitt,s a hatalmas oltár előtt előkelő helyen,Waldan püspök sírköve fekszik.*
2023-05-26 22:06
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A csúcsívekben magasbatörő oszlopok tövében,mik pókháló finomságú kőboltozatban futnak össze a mennyezet sejtelmes sötétjében,szinte eltörpülni látszik az ember.Az oldalhajók kápolnáiban örökké pislogó,méhviasz gyertyák eresztettek szakállat a freskók aranyfüst glóriával tündöklő szentjeinek lábai előtt.Az alacsonyra eresztett abroncscsillárok
2023-05-26 22:03