profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
tudatát előlük, nem is volna képes elzárkózni ilyen ősi jelenlét elől - még, ha irdatlan hatalma ösztönösen is erre sarkallná. Nyitott szívvel és tiszta szándékkal érkezett hiszen. Nincs oka a rejtőzésre* //Akkor innen folyt.köv.//
2018-11-11 22:18
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
*Órákig... napokig, hetekig, évekig el tudná csodálni a palota gyönyörű festményeit. Léptei meglassúdnak, újfent nehezére esik gondolatait egy irányban tartania... míg meg nem érzi az Ő jelenlétüket. Megtorpan, megdermed és vár..nem próbálja elrejteni
2018-11-11 22:17
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*kelthet.A falakon népük történetét megéneklő csodamívű festmények sorakoznak,holdfénnyel írott krónikák és fóliánsok tárháza a terem,opálos mélyű,tudást őrző emlékkristályok szintúgy bőven találhatók emitt.Tudatát hirtelen erős jelenlét érinti meg.*
2018-11-11 22:10
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*A grádicsokon fellépdelve a palotában terpeszkedő alkonyi félhomály hívogatja,mi kellemesen nyugtatja éles szemeit.Ajtó nem állja a belépő útját.A teremben édes gyantaillat fogadja,a nagyterem egyszerűségében fenséges berendezése valóban otthonos érzetet
2018-11-11 22:05
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
nyugtalanná teszi. Mély levegőt vesz, majd kifújván azt a palota felé indul. Magában hálát érez, amiért Taureattar oly gyöngéd szeretettel fogadja, oly természetességgel, mint, ha maga is évszázadok óta tartozna törzsének és lombjának lakói közé*
2018-11-11 21:58
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
*A friss levegő valamelyest kitisztítja elméjét, s így feszengése is visszatér, mégis könnyíti a dolgát, hogy maga is úgy érzi: egy ősi otthonba tért vissza. Mégsem feledi el, Kik elé készül járulni, s az irántuk érzett végtelen tisztelet az, amely
2018-11-11 21:56
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*úgy tetszik, a törzsből sarjadt elő.A szentély szerű, áhitatos csendben,mi körülöleli csak Taureattar lombjai suttognak,közelebb hívva,millió levél hangján bátorítva belépésre a lányt.Kísérői ide már nem követték,egyedül kell hát a színük elé lépnie.*
2018-11-11 21:47
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Míg pillája egyet rebben,egyszerre hűvös szél kap hajába.Körbepillantva a fa lombkoronájában találja magát,hajóderéknyi vastag ágak között,hol eltörpülni érzi lényét.Elrebbenő kardinális pinty csalja tekintetét az ágak hajlatán megülő fapalotára,mi/fk
2018-11-11 21:44
profile picture Faelnis Thinuviel Faelnis Thinuviel (Zöldfülű Erdőjáró)
*A kacagását visszanyeli ugyan, mégis önfeledt mosolyra húzódnak ajkai. Pillekönnyűnek érzi lépteit a meredek lépcsőkön, s képtelen megállni, hogy meg ne érintse a fa törzsén fodrozódó hártyafinom vízréteget. A szívéről minden kétely és félelem elillan*
2018-11-11 21:38
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*növénytársulások leltek otthonra benne,amiként soklábú,tollas,bundás gyermekei is.Törzse belsején fátyolként csorog a tiszta forrásvíz.Faelnisnak kacagni és sírni lehet egyszerre kedve Taureattar reá ható erejétől,mit úgy érez,tán el sem bír igazán*
2018-11-11 21:32
profile picture Ilweliondur Ilweliondur (Mesélő)
*Awenhai és harcosai ajkát is a tisztelet hagyomány szerinti szavai hagyják el,s a hála jeleit róják a levegőbe.Belépve a fa odvába,Faelnist szinte megbabonázza a beláthatatlan korú óriás testében lüktető élet.Mohatakaró,pompás virágok,egész /fk
2018-11-11 21:28